Az ÁSZ a Magyarország 2012. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentésében intézkedést igénylő javaslatokat fogalmazott meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének, aki az intézkedési tervét határidőben megküldte az ÁSZ elnökének.

Az ÁSZ a Magyarország 2012. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentésében intézkedést igénylő javaslatokat fogalmazott meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének, aki az intézkedési tervét határidőben megküldte az ÁSZ elnökének.

Képviselői levél alapján a zárszámadás ellenőrzéséhez kapcsolódóan, az ÁSZ elnöke által elrendelt kiegészítő célellenőrzést végeztek annak megállapítására, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) uniós források igénybevételére kialakított pályáztatási rendszere 2012-ben biztosította-e, hogy támogatásban csak az államháztartási törvény (Áht.) szerinti átláthatóságnak megfelelő szervezetek részesülhetnek 2012. január 1-től.

 

Megállapították, hogy az NFÜ az átláthatóság érvényesítése érdekében nem alakított ki megfelelő kontrollokat. Belső eljárásrendje 2012. október 23-ig nem írta elő a tulajdonosi adatok adatbázisokkal, közhiteles nyilvántartásokkal való összevetését. Az NFÜ ellenőrzés nélkül elfogadta a pályázó cégek, szervezetek nyilatkozatait.

 

Jelentésében az NFÜ elnökének javasolták, hogy határozza meg az Áht. szerinti átláthatóság egyes szempontjait igazoló dokumentumokat, amelyek alapján fel tudja mérni a pályázó szervezetek követelményeknek való megfelelőségét. Alakítsa ki a pályázati támogatások elbírálásához az átláthatósági kockázatokat kezelő kontrollrendszert.

 

Az intézkedési terv szerint az NFÜ elnöke elrendelte a 2007-2013 időszakban támogatást nyert kedvezményezettek utólagos átláthatósági vizsgálatát, valamint a jövőben pályázatot benyújtó szervezetek átláthatósági ellenőrzési rendszerének kidolgozását és működtetését.

 

Az utólagos ellenőrzést a közreműködő szervezetek bevonásával az NFÜ Belső Ellenőrzési és Ellenőrzéskoordinációs Főosztálya végzi, a szeptember 1-jét követően támogatási szerződést kötött kedvezményezettek átláthatósági vizsgálatát pedig a közreműködő szervezetek.

 

Az NFÜ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 33. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett, összeállította a jelentésben szereplő megállapításokhoz és javaslatokhoz kapcsolódó intézkedési tervét. A „jó gyakorlatok" egyik kiemelkedő példája, hogy az NFÜ a jelentés kézhezvételét követően haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket.

 

Intézkedési tervében az NFÜ bemutatta a jövőbeli pályázókra vonatkozó nyilatkozati rendszert és a kitöltendő nyilatkozat mintát, amelyek alapján a közreműködő szervezeteknek kell elvégezniük a pályázók átláthatósági vizsgálatát. Az irányító hatóságok módosították a pályázati felhívásokat/útmutatókat, és a benyújtandó mellékleteket kiegészítették a nyilatkozattal. A jövőben minden olyan pályázó nyilatkozattételre lesz köteles, amely nem minősül a törvény erejénél fogva átláthatónak. Az átláthatóság megítélése a benyújtott nyilatkozatok és a cégadatbázisok adatainak összevetése alapján történik.

 

Az ÁSZ az intézkedési tervben foglaltak alapján megállapította, hogy a közreműködő szervezetek részére kidolgozott új eljárásrend, továbbá az elrendelt átláthatósági utóellenőrzés, valamint a jövőben pályázatot benyújtó szervezetek számára kidolgozott átláthatósági ellenőrzési rendszer dokumentumai együttesen jelentősen csökkenthetik az EU-s forráselosztás kockázatait, hozzájárulhatnak az EU-s források szabályszerű és átlátható felhasználásához.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük