2024.június.20. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete szerint a magyar autópiac helyezte 2018 február végén

5 perc olvasás

aa_66.jpgBemutatjuk, hogy 2018-ban, milyen adatokat jelez előre a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete, milyen 2018 februárjában piaci viszonyok alakultak ki a hazai piacon a 2018 februári adatok összesítése után.

 

Hónap: február

MGE 2018. évre vonatkozó piaci előrejelzése:

Idő arányosan:                  egész év                  I.negyedév           2.negyedév          3. negyedév         havi átlag

 

Személygépkocsik            125 000                   31 250                   62 500                      93 750                               10 417 

Kishaszon járművek            21 000                     5 250                   10 500                      15 750                                  1 750

Nagyhaszon járművek          5 600                     1 401                     2 802                         4 203                     467

Motorkerékpárok                 2 500                       624                       1 248                         1 872                     208    

Autóbuszok                               600                        150                          300                             450                       50

Közúti pótkocsik                    3 800                       951                    1 902                           2 853                     317

 

Előre jelzésünk az év eleji gazdasági környezetre vonatkoznak. Tartós változás esetén az előrejelzéseket év közben módosítják.

Új személygépjárművek és kishaszon járművek első forgalomba helyezése és két hónapon belüli

2018 február

Tárgyhó forgalomba helyezés piac

Tárgyhó forgalomba helyezés piac változás

Tárgyhó kivonás utáni piac

Tárgyhó kivonás utáni piac változás

Kumulált új autó forgalomba helyezés

Kumulált új autó forgalomba helyezés változás

Kumulált kivonás utáni piac

Kumulált kivonás utáni piac változás

 

db

%

db

%

db

%

db

%

Személygépjármű

9967

24,5%

8866

37,2%

18861

30,8%

16561

38,7%

Ebből tisztán elektromos

72

148,3%

72

148,3

110

134%

110

134

Kishaszon jármű

1643

26,7%

1387

19,2%

3291

31,3%

2852

26,4%

 

(A % értékek a tárgyévet megelőző év azonos időszakával való összehasonlítást mutatják.)

Forrás: DataHouse Kft.

 

Személyautók:           A febuári eredmények azt mutatják, hogy a piac meghaladja a tavalyi referencia hónap értékét, de egyelőre még nem éri el az előre jelzésből számított havi darabszámot. A trend azonban azt mutatja, hogy a pozitív kilátások a teljes évre reálisak. A magán vásárlók visszatérése folytatódik, immáron meghaladja a 40%-ot, miközben valószínűsíthető az is, hogy a céges vásárlások egy része (különösen az egy-három autós céges vásárlások) magán vásárlásnak tekinthetők.  A tisztán elektromos hajtású gépkocsik forgalomba helyezése jelentősen, de még kis mennyiség mellett növekszik. A beszerzési max. 1,5 millió Ft támogatás, a töltő infrastruktúra fokozatos kiépülése, és egyéb kedvezmények támogatják a tisztán elektromos autók értékesítésének pozitív trendjét.

 

Kishaszonjárművek:      A kishaszon jármű piac visszaesése megállt és jelentős emelkedést mutatott, azonban az előrejelzés mögött van a második hónap végén. Továbbra is szükségesnek tartjuk és szorgalmazzuk a vegyeshasználatú kishaszon jármű kategória felélesztését. Ez a kategória nagymértékben támogatná a kis-, és középvállalatokat, ami a kormányzat deklarált célja is. A kishaszon jármű piac trendje is az előre jelzett növekedést támasztja alá.

 

2018 február

Tárgyhó

Tárgyhó változás

Kumulált

Kumulált változás

db

%

db

%

Motorkerékpár

122

87,7%

192

88,2%

Nagyhaszon jármű

579

39,9%

1073

53,1%

Autóbusz

80

105,1%

117

4,5%

 Közúti nehézpótkocsi

 

 

 

 

338

-7,9%

646

2,5%

 

                                         (A % értékek a tárgyévet megelőző év azonos időszakával való összehasonlítást mutatják.)

           Forrás: DataHouse Kft.

 

                                                

Nagyhaszonjárművek: A nagyhaszon járműveknél folytatódik a piac növekedése, ami nagymértékben függ a nagy szállítmányozók flotta beszerzéseitől, illetve a havi átadások alakulásától. A piac az előre jelzett növekedés előtt jár.

Autóbuszok:               Az autóbusz piac igen kis mérete miatt tud jelentős havi eltéréseket mutatni, itt az a fontos, hogy éves szinten növekedést lássunk, mivel a buszpark nagyon öreg, így lecserélésre szorul. Jelenleg a növekedési ráta meghaladja az előre jelzettet.

 

Motorkerékpárok:   A piac továbbra is igen gyenge, és ezt erősíti, hogy a téli hónapokban a szezonalitás a piac ellen dolgozik, de ezzel együtt is drámaian gyenge a forgalomba helyezés. Némi bizakodásra ad okot a bázissal szembeni növekedési trend.Továbbra is azt gondolják, hogy létfontosságú lenne a robogó azonosítás megoldása, a regisztrációs adó kiigazítása a közlekedési céllal használt motorok esetében.        Szükséges lenne a 125 ccm robogók „B” kategóriás jogosítvánnyal való vezethetőségével kapcsolatos procedúra könnyítése. 

 

 Közúti nehéz pótkocsik:  2017-be az ügyfélkör a régebbi járműparkját cserélte új eszközökre, a bővítés        mellett néhány vállalkozás döntött csupán annak ellenére, hogy fuvarmegbízásokra továbbra is jelentős igény mutatkozik Európa szerte. Az új fuvareszköz bővítések elmaradásában szerepet játszott a fuvarozói profitabilitás csökkenése, mely mögött a megnövekedett munkaerő bérköltségek, a folyamatos sofőr hiány, és az európai szabályozók szigorodása (pihenőidő eltöltésének helye, tengelysúly mérés, stb.) is komoly tényezőnek minősül. 2017-ben az állami  kamattámogatású hitelek kifutásával újra erőre kaptak a finanszírozók  hitelkonstrukciói, melyek igen kedvező feltételek mellett állnak a fuvarozók  rendelkezésére nagy volumenben.

 

Javítók és szervizek:      MGE, tagvállalatai támogatásával tovább folytatja a márkaszervizeket bemutató kommunikációs kampányt, amely az autozzbiztonsagosan.hu interaktív bloggal bővült, amelyen az olvasók egyre aktívabbak. A kampányban 2018 során szeretnénk bemutatni a márkaszervizeket mint izgalmas és vonzó és egyre magasabb jövedelmet biztosító munkahelyeket annak érdekében, hogy egyre többen válasszák ezt a fiatalok és az elvándoroltak közül.

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.