A Cisco Magyarország 2013. április 19-i sajtóeseményén Takács Gábor, a Cisco adatközpont üzletág közép-kelet európai regionális vezetője, valamint Boross Ádám mérnök tanácsadó ismertette a Cisco nemzetközi „Big Data" kutatásának legfontosabb megállapításait, s adott áttekintést a Cisco adatközponti stratégiájáról, fejlesztéseiről.

A Cisco Magyarország 2013. április 19-i sajtóeseményén Takács Gábor, a Cisco adatközpont üzletág közép-kelet európai regionális vezetője, valamint Boross Ádám mérnök tanácsadó ismertette a Cisco nemzetközi „Big Data" kutatásának legfontosabb megállapításait, s adott áttekintést a Cisco adatközponti stratégiájáról, fejlesztéseiről.

 

A Cisco „Big Data" felmérése (Cisco Connected World Technology Report, CCWTR)

2012. augusztusában 18 ország (USA, Kanada, Mexikó, Brazília, Argentína, Egyesült Királyság, Franciaország, németország, Hollandia, Oroszország, Lengyelország, Törökország, Dél-Afrika, Dél-Korea, India, Kína, Japán és Ausztrália) 1.800 informatikai szakemberének bevonásával készült a cég Big Data-ról szóló felmérés, minden országban legalább száz válaszadó részvételével. A Cisco Connected World Technology Report 3. felmérés a vonatkozó lehetőségeket és a kihívásokat, a technológiai hiányosságokat és stratégiai értékeket vette szemügyre.  

A jelentés-sorozat jelenlegi darabját az Egyesült Államokban működő InsightExpress független piackutató cég készítette a Cisco megbízásából. A globális kutatás két részből áll: az egyik a 18-30 éves, felsőoktatásban tanuló diákokra és fiatal munkavállalókra, a második pedig az informatikai szakemberekre irányult.

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html  

Az Y generáció körében végzett kapcsolódó felmérés:

A CCWTR jelentés decemberben kiadott fejezete szerint világszerte az „Y" generáció tagjainak 90%-a gyakran már felkelés előtt megnézi okostelefonját, hogy érkezett-e új üzenete e-mailben, SMS-ben vagy a közösségi webhelyeken. A felmérés elsősorban két területet vizsgált: az Y generáció internet- és mobileszköz-használati szokásait, valamint az okostelefonok, érzékelők, videokamerák, felügyeleti rendszerek és más hálózati eszközök által előállított hatalmas adatmennyiséget.  

http://www.cisco.com/web/HU/sajtoszoba/2012/20121217.html 

http://newsroom.cisco.com/feature/1114851

A magyar informatika a Big Data vonatkozásában sem a régióban, sem globálisan nem marad el a többi országtól.  

A Big Data körül zajló folyamatok mindenkit érintenek, az informatika teljes transzformációja zajlik jelenleg.

 

 

A vállalati stratégia és a Big Data

 

A Big Data kezelésével javítható a döntéshozatal minősége, s új üzleti lehetőségek tárulnak fel, mondják a válaszadók. A megkérdezettek két-harmada szerint a Big Data vállalatuk stratégiájában 2013-ban és az eljövendő öt év során elsőrendű meghatározottságú lesz.   

A megállapítás alapja: a hagyományos forrásokból származó adattömeg mellett az okostelefonok, érzékelők, videokamerák, intelligens mérőeszközök és egyéb hálózati eszközök hatalmas adatmennyiséget állítanak elő nap nap után. Ez az adatözön a kinyerhető információk kincsesbányáját jelenti. A Cisco megbízásából készült tanulmány rámutat, bár a legtöbb vállalat aktívan gyűjti, tárolja és elemzi az adatokat, sokuk számára a Big Data üzleti és informatikai vonatkozásai egyaránt kihívást jelentenek. Miközben a válaszadók 60%-a egyetért azzal, hogy  

a Big Data a jövőben segíteni fogja a döntéshozatalt és hozzájárul a versenyképesség javításához, csupán  

28%-uk számolt be arról, hogy az adatok már jelenleg is stratégiai értéket hoznak a cég számára.

 

 

A Big Data és az IT beruházási igények

A válaszolók 60%-a szerint 2013-ban és a következő öt évben vállalatuknál növelni fogják a Big Data-ra fordított költségeket, (Argentínában 89% válaszadó, Kínában 86%, Indiában 83%, Mexikóban és Lengyelországban 78%).  

Szerintük a Big Data a technológiai, létszám- és szaktudásbeli követelmények miatt rövid és hosszú távon egyaránt növelni fogja a szervezet informatikai költségvetését. 57%-uk szerint ez a ráfordítás-növelés a következő 3 évben valósul meg.   

 

A Big Data és az IT erőforrások

A Big Data előtérbe kerülésével új szakmák, szakterületek jönnek létre. 22%-nyi válaszadó mondja; a Big Data jelentős hatással lesz az IT részleg személyi összetételére, 56% szerint valamilyen hatást mindenképpen gyakorolni fog az IT részlegre, különös tekintettel a tudományos adatelemzésre, a kreativitásra és az IT tudás minőségére.    

A megkérdezettek 81%-a volt azon a véleményen, hogy a Big Data-projektekhez felhőalapú számítási képességekre is szükség lesz.  

Az IT-vezetők közel fele (48%) úgy becsülte, hogy a hálózati terhelés az elkövetkező két évben megduplázódik,  

23% várakozásai szerint a hálózati terhelés a következő két évben megháromszorozódik.

A válaszadók 40%-a vélte úgy, hogy vállalata felkészült a hálózati forgalom jelentős növekedésére.

A felmérésben résztvevők 27%-a gondolta úgy, hogy megfelelőbb informatikai irányelvekre és biztonsági intézkedésekre lesz szükség. 21% említette, hogy nagyobb sávszélességre lesz szükségük.

 

A Big Data és az IT vállalati helye   

Felmerül a kérdés, a vállalatokon belül kihez fog tartozni a Big Data kezelése?  73% válaszadó mondja; az IT üzleti-stratégiai szerepe növekszik a szervezeten belül, s a Big Data az IT-hoz fog tartozni, a vonatkozó stratégia kialakításában az informatikai részleg fogja a legjelentősebb szerepet felvállalni, az összefogást megvalósítani.

A válaszadók egy része szerint megváltozik a partnerségi viszony a kutatás-fejlesztéssel, a pénzüggyel, üzemeltetéssel, fejlesztéssel, az értékesítéssel-marketinggel, ezen területek is csatlakoznak ehhez a munkához.  

 

A Big Datához kapcsolódó kihívások

Világszerte a válaszadók több mint negyede (27%-a) szerint komoly gondot jelent az adatbiztonság és a kockázat-kezelés.  A Big Data-projektekkel kapcsolatos legfontosabb adatbiztonsági kérdések között az adatok hatalmas mennyiségét, a különböző adatelérési lehetőségek számát, illetve a biztonsági költségvetés szűkösségét említették.

 

A vonatkozó aggodalmak alapja:  

 

A biztonságot tekintve;  

 

az adatok elérési módja túlságon széleskörű (20% szerint): a téma érinti az adatbiztonságot, ill. a cloud használatát (az adatok kezelési helye hol található)

 

nincs elegendő pénz a biztonsági megoldások alkalmazására (20% szerint)   

 

A biztonsági kérdések leginkább Kínában (45%), Indiában (41%), az Egyesült Államokban (36%) és Brazíliában  

(33%) meghatározóak. Összességében a válaszadók közel negyede tekintette lényeges kérdésnek az informatikai részleg alacsony létszámát (13%), ill. a Big Datával kapcsolatos szakértelem hiányát (10%).

 

Az IT erőforrások és a költségvetés nem tartanak lépést a növekvő adatmennyiséggel  

 

Nincs elegendő számú, megfelelően felkészült (tapasztalt) IT személyzet (32% válaszadó szerint):  

Az adatbiztonsági kockázat-menedzsment tapasztalatai szerint az emberi tényező hatása a legmérvadóbb, amit kezelni kell tudni. A Big Data-projektek több üzleti egység bevonását, és ennek következtében új típusú együttműködést igényelnek, a technológia is nagyon fontos a Big Data szempontjából, de emellett nagy szükség van olyan speciális gyakorlati képességekkel rendelkező kreatív munkatársakra, akik elképzelik és meg is valósítják az adatokban rejlő lehetőségeket, tehát olyan informatikai szakembereket kell képezni, akik jártasak ezen a speciális területen, egyfajta  „adattudósként" képesek az adatokat sokatmondó információvá alakítani, kreatív és látványos módon szemléltetni az eredményeket, és feltárni azok lehetséges üzleti hatását.  Az informatikai vezetők tisztában vannak vele, hogy a Big Data új munkahelyeket teremt, félretették korábbi fenntartásaikat az automatizált folyamatokkal szemben, több mint felük (56%) gondolja úgy, hogy a Big Data-projektek hatással lesznek az informatikai munkaerő-felvételre, 22%-uk szerint pedig ez a hatás jelentős lesz.

 

Túl sok az adat (21% szerint), prioritásokat kell felállítani ennek feloldására.    

 

 

Milyen ma a Big Data stratégiai értékeinek kiaknázása?

A vállalatok 86%-a ma is végez adatelemzést, de csak 28%-uk nyer ki ebből stratégiai értékű adatokat, ezen a téren szükséges a legnagyobb változás, ezt már érzi a vezetés is. 38%-uk szerint szükség van stratégiai tervre.

 

Új korszak kezdődik: az „Internet of Everything" – „Minden a hálón" kora

 

A '90-es években a felhasználó ment az eszközhöz (fixed computing), a kétezres évek első dekádjában az eszköz kísért el bennünket (mobilitás, BYOD: bring-your-own-device – hozd a saját eszközödet), ma az internetes eszközök korát éljük (Internet of Things), a 2020-as évek pedig a személyek, folyamatok, adatok és eszközök általános összekapcsolódását fogják hozni, a vállalati struktúrában mindennek mindennel tudni kell kommunikálni. IT vezetők és gyártócégek számára egyaránt kihívás.

http://www.cisco.com/web/tomorrow-starts-here/index.html?CAMPAIGN=tomorrowstartshere&COUNTRY_SITE=us&POSITION=sl&REFERRING_SITE=cisco.com+homepage&CREATIVE=homepage+spotlight

 

A Big Data adatforrásai

 

A vállalatok már jelenleg is számos különböző típusú információt gyűjtenek és/vagy használnak, köztük strukturált és strukturálatlan adatokat:

 

Jelenleg rendelkezésre álló adatok (74% válaszadó szerint)

Múltbéli adatok  (55% szerint)

Felügyeleti rendszerekből, érzékelőkről, mérőberendezésekről származó adatok (48% szerint)

Valós idejű adatok, amelyek használat után törlésre kerülnek, pl. banki tranzakció adatai (40% szerint); a valós idejű adatok felhasználása az átlagosnál jóval magasabb volt Indiában (62%), az Egyesült Államokban (60%) és Argentínában (58%).

Rendezetlen (nem strukturált) adatok, pl. video (32% szerint)   

Jövőbeni források: digitális érzékelők, mérőberendezések, gépkocsik, video monitorok, „okos eszközök".

A válaszadók egyharmada rendelkezik olyan tervvel, amely Big Data-projektek keretében számol ezekkel a forrásokkal is. Az új adatforrások új lehetőségeket teremtenek. Az eszközök, érzékelők és videokamerák által valós időben előállított adatok valós idejű felhasználás esetén a legértékesebbek.  A válaszadók 73%-a tervezi a digitális érzékelőkből, intelligens mérőeszközökből, videókból és más, nem hagyományos „okos" hálózati eszközökből származó adatok felhasználását Big Data-projektek keretében.

Az elfogadottság még korai szakaszban jár: világszerte csak a felmérésben résztvevők 33%-a rendelkezik konkrét tervvel az új adatforrások kihasználását illetően. Kivétel ez alól Kína (64%), India (59%) és Argentína (50%), ahol az IT-vezetők jelentős része számolt be arról, hogy vállalatuknál már folyamatban van az új adatforrások hasznosítása.

 

Valós idejű adatok összekapcsolása; Data in Motion:  a Cisco a mozgásban lévő adatokat nevezi így.

A hálózat képes összefüggést teremteni a valós idejű adatok között, pl. összekapcsolni egy adott személy vagy eszköz helyét, identitását és jelenléti állapotát (tehát hogy elérhető-e vagy sem), amelynek alapján az alkalmazások azonnal döntéseket hozhatnak vagy műveleteket végezhetnek, sőt, akár jövőbeli események előrejelzésére is képesek lehetnek. A gépek egymás közötti, automatizálási célú kommunikációja jó példa arra, hogy a valós idejű adatok rendkívül értékesek lehetnek pl. a termelési folyamatok optimalizálása során.   

http://www.cisco.com/web/solutions/data_center/data_motion.html

A Cisco Visual Networking Index globális mobil-adatforgalomra vonatkozó 2012-2017-es előrejelzése szerint  

2017-re több mint 1,7 milliárdot tesz majd ki a gyártás-automatizálásban a gép-gép (M2M) kapcsolatok száma.  

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html

 

Eszközök, érzékelők, video és megfigyelő berendezések:

A témában élenjáró iparágak: gyártás, kiskereskedelem, smart grid, távközlés, az egészségügyben valós idejű adatok segítik a valós idejű döntéshozatalt, a vonatkozó kulcsszavak: tele-medicine, tele-health, tele-care, 

tele-counseling.

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html  

 

Gyakorlati példát szolgáltat a gyors adatkinyerésre a Cisco együttműködése az SAP Hana, az Egger faipari cég ill. a Swarowsky üvegművek vonatkozásában.

http://www.saphana.com/welcome

http://www.egger.com/OEU_en/index.htm

www.swarovski.com  

 

 

 

Cisco bejelentés – adatközponti fejlesztések

 

Boross Ádám mérnök tanácsadó rámutatott, a Cisconál az adatközpont kiemelt stratégiai terület, un. „architectura", ami számos technológiai területet foglal magába.  

A Cisco adatközpont egyik fontos meghatározója a Unified Fabric, az egységes, könnyen bővíthető, könnyen üzemeltethető adatközponti hálózat, amelyen minden információ megtalálható és minden adat rajta fut.   

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9670/at_a_glance_c45-617345.pdf

A másik tartóoszlop a Unified Computing, a Cisco szerver megoldása.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10265/index.html  

A harmadik pillér az egyre fontosabbá váló Unified Management, az az egységes menedzsment, ami lehetővé teszi, hogy az informatikus ne csak üzemeltessen, egyedi eszközöket konfiguráljon, hanem mindezt egy egységes felületről tudja együttesen kezelni, a megtakarított időt pedig innovatív ötletekkel, új gondolkodással tudja megtölteni.  

 

A hálózatos témakörben a legfontosabb fejlesztés a Nexus termékcsaládban történt. Néhány éve mutatta be a Cisco ezt a termékkört, amely az adatközpontokra összpontosul. Az évek során szabvánnyá vált K&F megoldások kerültek ezen termékekbe. A Nexus termékcsalád konvergens adatközponti eszköz, amely azt a Unified Fabric elképzelést viszi tovább, amely egységes adatközponti hálózatot hoz létre, nagy kapacitással, csekély késleltetéssel, bármilyen adatközponti protokollal.  

A hagyományosan fibrechannel eszközök továbbra is szerepelnek a Cisco termékválasztékában, s további fejlesztésük is várható. 

 Új a Nexus termékcsaládban a Nexus 6000, a nagyon nagy kapacitású, nagy port-sűrűségű hálózati eszköz.

Egy-, ill. négy rack magasságban készül, akár 48 db 40 Gigabites portot ki tud szolgálni, a korábban ismertetett eszközök hálózatba kötésére. Nagyon kis késleltetésű adat-összeköttetést biztosítanak ezek az új eszközök a szerverek, ill. a forgalmat és adatokat generáló végpontok között.  

 

A Cisco adatközponti világában fontos tendencia a platform-függetlenség, ezt szolgálja a Cisco számos stratégiai együttműködése storage gyártókkal, virtualizáció gyártókkal, menedzsment szervereket, alkalmazásokat gyártó cégekkel. A cél; a fizikai világban meglévő szolgáltatásokat (hagyományos switch funkció, hálózati gyorsító funkció) a virtuális világba is bevigyük, függetlenül a környezettől (VMware, stb.) Megállapodás van pl. a NetApp-al, SAP-val, Microsoft-al, stb.   Új, bevásárolt Cisco termékek is vannak, mint a Clopia, ez alapból tudja menedzselni cloud technológiában a különböző partnereket.  

 A szerver megoldásoknál, a Unified Computingnál számos fejlesztés történt az elmúlt fél évben. Hangsúlyozni kell, hogy ez a Unified Fabric-ra, az egységes hálózatra épülő szerver megoldás, szíve maga a hálózat. Hagyományos CPU, intel CPU és egyéb szerver komponenseket építtet bele a Cisco. Menedzsment és hálózati oldalon a fent ismertetett innovációkat építette be a platformba. Segítségükkel az adatok nagyon gyorsan elérhetők, a szerverek pedig egymással nagyon hatékonyan tudnak kommunikálni, így a platform alkalmas akár egy Hana, akár egy Big Data alkalmazás kiszolgálására. Rack-es és blade szervereket egyetlen közös menedzsment alá lehet szervezni, az üzemeltető egyetlen felületről konfigurálhat, menedzselhet akár 160 szervert. Nem tud nagy hibákat elkövetni, egyetlen felületről generálhat automatikus változásokat, a keretekben lévő aktív komponensek száma kicsi, így kicsi a helyigényük és fogyasztásuk.  

Az egyetlen felületen futó menedzser alkalmazás tud kommunikálni külső szoftverekkel, így képesek vagyunk automatizálásra, tudunk infrastruktúrát, fizikai erőforrásokat létesíteni, ha az alkalmazásunk ezt megkívánja, ill. össze tudjuk kötni a fizikai világot a virtuális világgal.

Az UCS-ben (Cisco Unified Computing Sytemben) található egy teljes szerveres absztrakció, teljesen le van választva a szerver konfigurációja a fizikai vastól, ezáltal nagyon könnyen bővíthetjük a kapacitást, kezelhetjük a hibákat, s könnyen tudjuk kiszolgálni a bővülő alkalmazás-igényeket.  

A modul rendszerű bővítés (skálázhatóság) a platform fontos erénye, s kevesebb komponenssel, kisebb helyen, kisebb energia-igénnyel tudjuk ellátni a feladatot.  

 

Az UCS-nél fontos fejlesztési folyamat kezdődött el a Windows szerver legújabb generációjának megjelenésével.

Minden oldalról olyan eszközöket fejleszt a két cég közösen, ami könnyíti ezen szoftvercsalád telepítését, oktatását UCS-en. A Cisco támogatja a Microsoft menedzser szoftverét, megjelenítését a platformon, van Cisco automatizálási csomag is, ami Microsoft környezetben elérhető, s az UCS tudja kezelni. Parancssoros környezet is rendelkezésre áll, amivel bármit el lehet érni, amit az UCS menedzserrel ki tudunk használni.  

 

A VMware-rel is fontos együttes fejlesztések zajlanak, ezen a téren is számos olyan pont van, ami az integrációt erősíti. Akár a VMware menedzsment felületében, akár switch, vagy hálózati funkciójában számos fejlesztési újdonsággal lehetett találkozni az elmúlt hónapokban.  

 

A Cisco adatközponti területén belül a Unified Management helyezkedik el, idevágó fontos hír a decemberi felvásárlás, amikor a Cisco megvette a Clopia nevű szoftverfejlesztő céget. Az így beérkező tudomány: az egységes menedzsment; egyetlen felületről lehet könnyen, innovatív módon kezelni az összes komponenst, beleértve a virtualizációs réteget, a szervereket, az adattároló kapacitást, ill. a hálózati eszközöket. A másik hozadék: egy privát cloud felület, amivel egyszerűen lehet kialakítani végfelhasználói portált, katalógust, ill. work-flow-kat, jóváhagyási folyamatot. 

A Cisconak van egy magasabb szintű szoftvercsaládja, ami szolgáltatóknak segít publikus cloud kialakításában. Ez alá épül be a Clopia, ami középvállalkozásoknál, nagyvállalkozásoknál adatközpont, ill. az említett privat cloud kialakításában segíthet. A Clopia alapvetően a hagyományos, nagyon bonyolult eszközök nagyon bonyolult felületeken való üzemeltetését kívánta kiváltani néhány felületen. Az üzemeltető pilóta-pozícióba kerül, az automatizálás időt szabadít fel az innovációra. A Clopiának van Magyarországon demo környezete, a munkatársak tréningje zajlik, a vonatkozó változások gyorsan lekövethetők. A Clopia nagyon egyszerűen telepíthető, virtuális kép formájában kommunikál a szerver eszközökkel, különböző cégektől származó hálózati eszközökkel, különböző környezetekkel, adatterei vannak publikus cloud szolgáltatások felé, így csúcsterhelések szolgálhatók ki cloud szolgáltatókkal. Vannak elérhető mobil alkalmazások mind Android, mind Apple platformokra, amelyekkel megfelelő kapcsolat létesíthető vállalati környezet felé.  

 

A Cisco az éves bevétele (revenue) 14%-át, 5,5 milliárd dollárt fordítja kutatás-fejlesztésre, ami az iparág legmagasabb száma. A cég 70 ezer emberéből mintegy 20 ezer a fejlesztő mérnök.

 

 

Cisco újdonságok a vállalati kommunikációban:

Gazdaságos videó alapú együttműködés a Cisco új szoftverével

A Cisco új generációs asztali HD videotelefonja, a DX650 bemutatása

 

A Cisco most bejelentett újításai a szoftveres megoldások és a hálózati intelligencia ötvözésével teszik hatékonyabbá és rugalmasabbá a videó-alapú vállalati kommunikációt. A vállalat továbbá bemutatta DX650 típusú, Android alapú asztali készülékét, amely a hagyományos telefónia mellett 1080p felbontású videóképet és számos, ma még csak az okostelefonok világában ismert funkciót kínál.

 

Mihályfi Márton, a Cisco Magyarország rendszermérnöke szerint a Cisco ügyfelek visszajelzései azt mutatják, olyan technológiára van szükség, amely alkalmazkodik a dolgozók egyedi igényeihez, munkastílusához, ill. egyaránt lehetővé teszi a vállalaton belüli és kívüli video-kapcsolatot is. A DX650 pl. ideális megoldást jelent, ha valaki olyan, HD videóképet megjelenítő asztali készüléket szeretne, amelyen kijelezhető a munkatársak elérhetősége az adott időpontban, ill. amely azonnali üzenetküldésre is alkalmas.  

Más felhasználók igényeinek inkább a személyes találkozás élményéhez közelebb álló Cisco EX60-as vagy  

EX 90-es videó végpontok felelnek meg. A választás az ügyfél kezében van. A Cisco piacvezető hardveres és szoftveres megoldásai, s a kínált egységes, integrált környezet révén a felhasználók tovább bővíthetik hardveres végpontszolgáltatásaikat, és még több munkatárs számára biztosíthatják a videókapcsolatot.

 

A Cisco DX650

Nagyfelbontású (1080p) video: a Cisco DX600 sorozatának legújabb tagja nemcsak a nagyfelbontású video-beszélgetéseket teszi elérhetővé, de a felhasználók a készülékről közvetlenül be is tárcsázhatnak TelePresence megbeszélésekbe, vagy kapcsolatba léphetnek bármely más, szabványos video végponttal.

Okostelefon funkciók asztali telefonon: a készülék számos "okostelefon" funkcióval rendelkezik. A felhasználók a megszokott Android felülettel találkozhatnak, közvetlenül elérhetik a számukra fontos alkalmazásokat és számos egyéni felhasználói profilt is kialakíthatnak. A profilok mindegyike egyszerűen integrálható a felhasználó email fiókjával és naptárával, valamint címtárával és a gyorshívó funkciókkal. A készülék a Cisco Jabber, WebEx és AnyConnect alkalmazásokkal konfigurálva érkezik. http://www.cisco.com/en/US/products/ps8411/tsd_products_support_series_home.html

Felhőre felkészítve: a DX650-ről a helyben telepített és a felhő-alapú alkalmazások egyaránt elérhetők. Lévén hogy teljes mértékben Android-kompatibilis eszközről van szó (Compatibility Test Suite certified), a felhasználók a DX650 beépített böngészőjéről elérhetik az olyan üzleti alkalmazásokat, mint pl. a vevőszolgálati vagy ügyfélkezelési (CRM) portálok.  A Cisco WebEx felhőalapú webkonferenciás megoldás, ill. annak tartalommegosztó és videokonferenciás funkciói előre telepítve vannak, vagy elérhetők a Google Play portálról is a telefonon keresztül.

Távmunka: a DX650 készülék vezetéken és vezeték nélkül is kapcsolódhat az internetre. Beépített VPN kliense révén a felhasználók igény szerint távolról is elérhetik az üzleti alkalmazásokat.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12959/index.html?bclid=null&bctid=2207496124001

 

Szoftveres újdonságok:

Gazdaságos együttműködés: a Cisco új szoftverei felismerik és automatikusan szabályozzák a virtuális értekezletek lebonyolításához szükséges erőforrások (portok, sávszélesség és infrastruktúra) típusát és mennyiségét. Ennek segítségével az ügyfelek akár 70%-kal is növelhetik a meglévő együttműködési infrastruktúra kihasználtságát, így költségkímélő módon biztosíthatják a kiváló minőségű videó-átvitelt, a felhasználói élmény befolyásolása nélkül.

 

A Cisco TelePresence® és a Cisco WebEx® megoldásokhoz kapcsolódó fejlesztések: 

megkönnyítik a vállalatok együttműködését; az ügyfelek böngészőjükön keresztül meghívhatnak szervezeten kívüli felhasználókat is a TelePresence®- és a WebEx®-értekezletekhez. Ezeken a kombinált WebEx- és TelePresence-konferenciákon az összes résztvevő videóképe látható, ill. a felhasználók tartalmakat is könnyedén megoszthatnak egymással, függetlenül attól, hogy TelePresence-végpontról, számítógépről vagy mobil eszközről csatlakoznak az értekezlethez. A kombinált értekezletek szervezéséhez nincs másra szükség, mint a naptárban létrehozni egy meghívót, a szoftver pedig automatikusan lefoglalja a konferenciához szükséges erőforrásokat.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7060/index.html 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10352/index.html  

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1230/index.html

 

A hálózaton belül zajló videóforgalom teljesen átláthatóvá válik.A Cisco új médiahálózati fejlesztéseivel a vállalati hálózaton zajló videóforgalom teljes átláthatóságát kínálja az IT vezetők számára. A Cisco TelePresence-végpontok és a Cisco JabberTM kliensek beágyazott médiahálózati szoftvert tartalmaznak, amely automatikusan szinkronizálja a végpontokat a hálózattal. Az új médiahálózati funkciók lehetővé teszik, hogy a hálózat folyamatosan figyelje a végpontok videóforgalmát, felismerje az esetleges minőségi vagy sávszélesség problémákat, és végrehajtsa a szükséges javításokat a videókonferenciák zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

http://www.cisco.com/web/products/voice/jabber.html

 

Az informatikai vezetők és a szolgáltatók egyaránt a leghatékonyabb videóátviteli módszereket keresik saját hálózatuk számára, ez a bejelentés az ő igényeiket hivatott kiszolgálni. A Cisco legfrissebb Visual Networking Index előrejelzése szerint 2016-ra a vállalati videókonferenciák felhasználóinak száma világszerte megközelítheti a 219 milliót, szemben a 2011. évi 36,4 millióval. A Cisco új szoftverfejlesztéseinek segítségével a vállalatok egyszerűen és költséghatékonyan teremthetik meg a videó-átvitel lehetőségét, a felhasználók pedig bármilyen eszköz és együttműködési alkalmazás – Jabber®, WebEx vagy TelePresence – használatával hatékonyan működhetnek együtt.  

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns827/networking_solutions_sub_solution.html

 

 

http://www.cisco.com      

http://newsroom.cisco.com     

http://blogs.cisco.com /

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html

http://share.cisco.com/DataFootprint   

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1199/index.html   

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html

http://www.cisco.com/web/solutions/data_center/data_motion.html  

 

http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cloud/cloud_landing.html?CAMPAIGN=cloud+story&COUNTRY_SITE=us&POSITION=vanity&REFERRING_SITE=cisco&CREATIVE=cloud+story+2  

http://www.cisco.com/web/solutions/trends/yourway/index.html  

http://blogs.cisco.com/collaboration/cisco-announces-pervasive-conferencing-solutions 

http://www.itspecialist.com/Home/FeatureBlogReview/tabid/667/Article/81/the-platform-cisco.aspx 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1217/index.html   

http://www.cisco.com/web/solutions/trends/medianet/index.html   

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1229/index.html

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1231/index.html

https://communities.cisco.com/community/technology/collaboration

https://twitter.com/ciscocollab

https://www.facebook.com/CiscoCollab

http://technoratimedia.com/socialrichmedia/social-rich-media/cisco   

 

 

 

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük