Május 8. a Győzelem Napja. Ezúttal nem a győztes tábornokokra emlékeztetnék, hanem valakire, aki megrövidíthette volna a négy évig tartó világháború szörnyűségeit. Nyolcvan évvel ezelőtt a nyugati sajtó úgy írt róla, hogy a Vörös Hadsereget egy katonai zseni, Mihail Tuhacsevszkij vezényli. A katonai szakirodalom országoktól, politikától, háború győztesektől, vesztesektől függetlenül a legnagyobb stratégák, katonai vezetők közé sorolja.

Május 8. a Győzelem Napja. Ezúttal nem a győztes tábornokokra emlékeztetnék, hanem valakire, aki megrövidíthette volna a négy évig tartó világháború szörnyűségeit. Nyolcvan évvel ezelőtt a nyugati sajtó úgy írt róla, hogy a Vörös Hadsereget egy katonai zseni, Mihail Tuhacsevszkij vezényli. A katonai szakirodalom országoktól, politikától, háború győztesektől, vesztesektől függetlenül a legnagyobb stratégák, katonai vezetők közé sorolja.

   De ki is volt ő? Nemesi nagybirtokos családban született 1893-ban. Az előkelő Alexandrovszkij Katonai Akadémiám tanult. Az első világháborúban a cári hadsereg főhadnagya, német fogságba esik, visszaszökik Oroszországba, meggyőződésből csatlakozik a bolsevikokhoz, belép a pártba. Fiatal, hadviselt, jó katonaként felfigyel rá Trockij hadügyi népbiztos, stábjába veszi. Gyorsan emelkedik a ranglétrán. Őrnagyként rész vesz a Denikin elleni sikeres offenzívában, majd a Wrangel-arcvonalon az egyesített I. és V. Hadsereg parancsnoka.

   Az intervenciós háború után a Vörös Hadsereg Katonai Akadémiájának vezetője. Huszonnyolc éves korában már tábornok, a vezérkarhoz kerül, Sztálin kedveli. Több nyelven beszél, diplomáciai feladatokat is teljesít, pozíciója megingathatatlannak tűnik. Gondosan vigyáz arra, hogy ne keveredjen bele a politikába.                                                                                                                  

   Sztálin 1936-ban nevez ki először marsallokat. A legmagasabb katonai rangot Bugyonnij, Blücher, Jegorov, Vorosilov és Tuhacsevszkij kapja. Az új marsallt Londonba küldik, a szovjet államot képviseli V. György angol király temetésén. Előtte Németországban tölt néhány napot, megismerkedik a Wehrmacht vezetőivel. Hitler akkor még nem mutatta ki a foga fehérjét.

   Londonból hazafelé tartva részt vesz Párizsban, a szovjet követségen rendezett hivatalos vacsorán. Nicolae Titulescu román külügyminiszterrel is tárgyal, elismerően nyilatkozik a Wehrmacht felszereléséről, szervezettségéről, fegyelmezettségéről. A beszélgetésnek fültanúja Geneviéve Tabouis, a neves francia újságírónő. Dicsérő cikket ír Tuhacsevszkijről egy francia lapban.

   A cikkről tájékoztatják Sztálint, aki megharagszik rá. Először a Volga vidékére küldi kisebb parancsnoki beosztásba, ekkor még megtarthatta a helyettes hadügyi népbiztosi címét is. 1937-ben letartóztatják. Kémkedéssel és a Szovjetunióval szemben ellenséges magatartást tanúsító idegen államokkal való barátkozással, szövetkezéssel vádolják. Ügyét hozzácsapják az éppen zajló, tábornokokat vádló koncepciós perhez. Rövid zárt tárgyaláson a Szovjet Legfelsőbb Bírósága golyó általi halálra ítéli, másnap kivégzik. Ekkor 44 éves, alig egy év telt el marsalli kinevezése után. Katonai szakértők a második világháború rövidebb kimenetelét és sok millió katona életben maradását vélik, ha ez a tragédia nem történik meg.

   Halál néhány szerencsétlen mondatért. Hát ilyen volt a diktatúra természetrajza a múlt század közepén.

Láng Róbert

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük