2013. december 13-án a Magyar Tudományos Akadémia Kodály termében került sor a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közötti hosszútávú együttműködési partnerség ünnepélyes aláírására. Kopek Gábor a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora és Dr. Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója írta alá a dokumentumot.

 

2013. december 13-án a Magyar Tudományos Akadémia Kodály termében került sor a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közötti hosszútávú együttműködési partnerség ünnepélyes aláírására. Kopek Gábor a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora és Dr. Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója írta alá a dokumentumot.

 

 A Herendi Porcelánmanufaktúra 1826-os alapításakor Stingl Vince még nem sejthette, hogy az általa alapított kis üzem a XXI. századra a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává válik.  Figyelembe véve akár az itt dolgozók létszámát, akár az export piacok számát (közel 60 ország), akár a nyereséges működést, mondható, hogy Herend ma a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. Manufaktúra és nem gyár, ahol mind a mai napig kézműves technológiával készülnek a porcelánok. Egyedülálló a Társaság termékválasztéka is!

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra 16.000 különböző fehér formával és 4.000 különböző kézi festésű mintával rendelkezik. Ha ezeket a számokat összeszorozzuk, egy hatalmas, 64 milliós termékválasztékot kapunk! Herend mindig élen járt. Kereste, kutatta a kihívásokat, szinte a lehetetlent megkísértve, a porcelán, mint anyag határait feszegetve készítette el különleges, egyedi alkotásait.  Legyen az a legnagyobb átmérőjű dísztál (91 cm), a legmagasabb váza (209 cm), a legapróbb gyűszűcske (20 mm), a legtöbb, 62 darabból összeállított figurakompozíció. Herenden tisztelik a hagyományokat, s mind a mai napig képesek meghaladni a porcelánkészítés technológiai határait.

 

A Manufaktúra rendszeresen foglalkoztatja bel-, és külföldi, az adott kor legelismertebb tervezőművészeit, akik Herendi porcelánból álmodhatják meg elképzeléseiket. Az 1930-as években, a kisplasztika gyártás fellendítésekor például több tucatnyi szobrász dolgozott és tervezett Herendnek. Később önálló művészház épült a Manufaktúra területén, ahol mind a mai napig művészek dolgoznak azon, hogy a Herendi porcelán mindig megújuló, innovatív és fiatalos is maradhasson.  Az 1980-as évektől Herend Stúdió termékek láttak napvilágot, Herendtől merőben szokatlan modern, kortárs alkotásokkal. Évtizedek óta az újdonságok bemutatása a februárban megrendezendő Frankfurti Nemzetközi Vásáron történik.  Az év 365 napján erre a pár napra készül a Manufaktúra termékfejlesztése, s elmondható, hogy olyan sikerrel és olyan számossággal, hogy szinte minden napra jut egy-egy új Herendi termék születése a Manufaktúrában. Számtalan új forma és dekor készül, évente körülbelül 300-400 új Herendi termék születik, ennyivel bővül a 64 millió darabos termékválaszték.  Herend termékfejlesztési filozófiája a Tradíció és Innováció gondolatiságban összegezhető, ennek a jegyében tudja a Manufaktúra évszázados értékeit a XXI. század világába átörökíteni, ezáltal termékeit a jövő generációk számára is vonzóvá tenni.

 

Alapelvünk, hogy a termékfejlesztésünkben mások kövessenek bennünket, s ne mi kövessünk másokat! Az egyedi vevői igények kielégítése mellett a Herendi Porcelánmanufaktúra termékfejlesztési tevékenységének fontos része a stílusteremtő termékfejlesztési munka. Erre szolgálnak a Manufaktúra által meghirdetett szimpóziumok, amelyek egyben jelzésértékű felhívások is a mai kor művészeti társadalma felé, hogy a közel két évszázados  élvonalbeli Manufaktúra nyitott a porcelánba átfordítható új, innovatív gondolatok iránt, és szeretné bevonni napi művészeti fejlesztési tevékenységébe belső iparművészei mellé a Manufaktúrán kívüli szellemi kapacitásokat is. Meggyőződésünk, hogy Herend kapuinak időszakos megnyitása a porcelán-tervező iparművész szakma életben maradását segíti elő, ez egyben az egész hazai porcelán iparra nézve is pozitív hatással lesz. Ugyancsak a stílusteremtő termékfejlesztési munka része a Manufaktúra által meghirdetett ösztöndíjak, és más ösztöndíjakba való bekapcsolódás. Példaértékű a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Moholy ösztöndíj együttműködése.

 

Örömmel emlékezünk a közelmúlt különleges remekműveire, bravúrdarabjaira. Elkészítettük a Magyar Szent Korona tökéletes porcelán másolatát, a legendás Cryptexet, a Klapka kardot, a Herendi Gömböcöt, a Sárkány éve tiszteletére a stilizált porcelán sárkányt (melyet a Vogue Magazin is kiemelt), a művészváza-sorozatot, ahol híres festmények kerülnek szinte térbeli módon megfestésre, az angol trónörökös évszázad esküvőjére Magyarország hivatalos nászajándékaként átadott Royal Garden készletet, vagy éppen a monumentális díszkutat, amelyet a budapesti közönség az Andrássy úti Herend Márkabolt kirakatában csodálhat meg. Büszkék vagyunk a fiatal generációknak készített, Kaintz Regina tervezte ékszerkollekciónkra, büszkék vagyunk bravúrvázáinkra, nagyméretű figuráinkra. Büszkék vagyunk arra, hogy képesek vagyunk mindig és újra innovatívak lenni, hogy ismerjük a porcelán anyagában lévő lehetőségeket és élünk vele. S büszkék arra, hogy kiváló – saját szakiskolánkban tanított – szakemberek elhivatottsága a garancia arra, hogy elképzeléseinket, álmainkat meg is tudjuk valósítani a jövő generációknak.

 

Herend számára egy út van: megőrizve a hagyományokat, figyelve a tradicíókra, mindig a kézműves porcelánkészítés módját választva, folyamatosan megújulni, mások előtt járva meglepni a világot.

 

E misszióban a már hosszú évek óta tartó kiváló kapcsolat megkoronázásaként stratégiai együttműködést, hosszú távú partnerséget kötünk a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem legkorábbi jogelődje az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda, melynek alapítási ideje 1880, székhelye Budapest1948-tól főiskolai, 1971-től egyetemi rangban működik. Az egyetem 2005-ben felvette Moholy-Nagy László nevét, így hivatalosan ekkortól kezdve Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (röviden MOME) az intézmény neve. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem letéteményese a teljes körű egyetemi szintű, tradicionális iparművészet-oktatás mellett, az egyetemi szintű designer, építész és vizuális kommunikáció tervező képzésnek. A MOME oktatási tevékenysége arra irányul, hogy a művészi tehetséggel bíró hallgatókban kialakuljon képességeik célirányos működtetésének feltétele. Az egyetem vállalt törekvése, hogy tudatos alkotó egyéniségeket képezzen, akik alkalmasak a művészeti területükön adódó feladatok magas szintű megoldására. Az intézmény napjainkban a legszélesebb értelemben vett vizuális művészetek alkotóinak egyetemi képzése révén tölt be meghatározó szerepet az ország kulturális életében. A párhuzam tökéletesen tetten érhető Herenddel, hiszen a Hungarikum, a Magyar Örökség részeként elismert Manufaktúra is kulturális missziót, önkéntes küldetést teljesít a kultúra és az iparművészet területén.

 

A két intézmény mai napon aláírt együttműködését közös ösztöndíjak és szimpóziumok, Herendi porcelánra gondolt hallgatói diplomamunkák, a MOME féléves tervezési feladatába illesztett Herendi porcelán tervezési/kutatási feladatok fogják jelezni."

 

http://herend.com/hu/

 

Lantai József