2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Elég könnyű a közszféra információinak hasznosítása? – Niylvános széles körü konzultációs az EU-nál várják a hozzászólásokat

5 perc olvasás
<p><a name="Heading4" title="Heading4"></a><span class="inline left"><a href="/node/14668"><img class="image thumbnail" src="/files/images/eubrux.thumbnail.jpg" border="0" alt="Fenntről is látják: lennt a helyzet változatlan, és nagyobbrészt öncélúan titkos." title="Fenntről is látják: lennt a helyzet változatlan, és nagyobbrészt öncélúan titkos." width="100" height="68" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Fenntről is látják: lennt a helyzet változatlan, és nagyobbrészt öncélúan titkos.</strong></span></span>Könnyebb lesz a közszféra információinak további felhasználása a tagállamokban. Elég könnyű? - kérdezi a Bizottság egy új nyilvános konzultáció keretében</p><p>

fenntről is látják: lennt a helyzet változatlan, és nagyobbrészt öncélúan titkos.Fenntről is látják: lennt a helyzet változatlan, és nagyobbrészt öncélúan titkos.Könnyebb lesz a közszféra információinak további felhasználása a tagállamokban. Elég könnyű? – kérdezi a Bizottság egy új nyilvános konzultáció keretében

fenntről is látják: lennt a helyzet változatlan, és nagyobbrészt öncélúan titkos.Fenntről is látják: lennt a helyzet változatlan, és nagyobbrészt öncélúan titkos.Könnyebb lesz a közszféra információinak további felhasználása a tagállamokban. Elég könnyű? – kérdezi a Bizottság egy új nyilvános konzultáció keretében

A közigazgatási szervek hatalmas mennyiségű információt állítanak elő, gyűjtenek össze és osztanak meg, így többek között időjárási viszonyokkal, közlekedéssel, pénzügyi adatokkal, digitális térképekkel és turizmussal kapcsolatos információkat. Ez a nagy értékű, közszférából származó információ új, többletértékkel bíró szolgáltatások alapjául szolgálhat, viszont további felhasználásuk az üzleti szféra szereplői és a magánemberek számára sokszor nehézségekbe ütközik. Az Európai Unió 2003-as, a közszféra információinak felhasználásáról szóló irányelve elősegíti az említett információk további felhasználását az EU egész területén. Az irányelv átültetése ma már mind a 27 tagállamban befejeződött, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság nemrégiben zárta le azt a jogsértési eljárást, amelyet Belgium ellen az irányelv átültetésének elmulasztása miatt indított. A Bizottság jelenleg a megfelelő tagállami jogszabályokat értékeli a közszféra információinak felhasználásáról szóló irányelv 2008 végéig elvégzendő felülvizsgálatának előkészítése keretében. A fenti célból nyilvános konzultációt indított, amelyben 2008. július 31-ig lehet részt venni.

„Amikor a személygépkocsi navigációs rendszerét használjuk, a közszféra információira épülő szolgáltatások előnyeit élvezzük. Ez csak a több ezer példa egyike. A közszférából származó információ az európai digitális ipar kiemelkedően fontos erőforrása" – mondta Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiáért felelős biztosa. „Most hogy a jogszabályok az összes tagállamban bevezetésre kerültek, biztosítanunk kell, hogy azok a gyakorlatban is betöltsék szerepüket."

A közszférából származó információ kivételes erőforrása az EU digitális tartalom-előállító iparának. Egy 2006-ban elvégzett felmérés alapján az EU-ban a közszférából származó információ teljes piaci nagyságrendjét 27 milliárd euróra becsülik. A közszféra információinak felhasználásáról szóló uniós irányelv célja többek között olyan piaci akadályok leküzdése, amelyek tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatják azokat a közszférába tartozó szervezeteket, amelyek az általuk létrehozott információkat körülményes felhasználási engedélyezési eljárások és magas költségek mellett maguk értékesítik magánfelek részére. A közszférába tartozó szervezetek által egy adott céggel kötött – a közszféra információinak hasznosítására vonatkozó – kizárólagosságot biztosító megállapodások 2008 végéig megszűnnek, ezáltal számos további felhasználó számára jelentős információforrások válnak elérhetővé. Az irányelv arra is kötelezi a tagállamokat, hogy szüntessék meg a közszféra információinak elérhetőségével kapcsolatos információhiányt, és tegyék világossá a további felhasználás feltételeit. A fenti intézkedések szükségesek az információk egységes piacának létrehozásához és az európai cégek egységes szabályozással való ellátásához.

Mára mind a 27 tagállam átültette az irányelvet a nemzeti jogrendszerébe. Az Európai Bíróság 2007. december 13-i ítéletét (C-2006/528. számú ügy) követően Belgium bejelentette, hogy 2008. május 8-án maga is eleget tett ennek a kötelezettségének.

Az Európai Bizottság nemrég online nyilvános konzultációt indított annak érdekében, hogy információt gyűjtsön az érdekelt felektől a közszféra információinak felhasználásáról szóló irányelv végrehajtásáról, hatásáról és alkalmazási köréről. A konzultáció 2008. július 31-ig tart, eredményeit az irányelv felülvizsgálata során használják majd fel.

A közszféra információinak felhasználásáról szóló irányelvet 2003 novemberében fogadta el az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa. Célja, hogy eszközöket biztosítson a közigazgatási szervek számára információs erőforrásaik további felhasználásának javítására oly módon, hogy meghatározza a dokumentumok további felhasználására vagy rendelkezésre bocsátására irányuló kérelmek kezelésének szabályait. A tagállamoknak 18 hónap állt a rendelkezésére (2005. július 1-jéig) az irányelvnek a nemzeti jogrendszerükbe történő átültetésére. Az Európai Bizottság nyomon követi az irányelv végrehajtását az egyes tagállamokban. A Belgium elleni jogsértési eljárás lezárása (amelyet a Bizottság 2005. október 12-én indított meg, és a keresetet 2006. december 12-én nyújtotta be az Európai Bíróság részére (IP/06/1891)) előkészíti a terepet az említett szabályok hatékonyabb alkalmazásához az egész Európai Unióban.

A közszféra információinak felhasználásáról szóló irányelv felülvizsgálatát érintő nyilvános konzultációhoz kapcsolódó bizottsági dokumentum a következő internetcímen található:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

A nyilvános konzultáció céljára szánt hozzászólások az alábbi címre küldhetők:

infso-psihelp@ec.europa.eu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.