Grúzia határainak tiszteletben tartását, az orosz csapatok visszavonását követeli az EP állásfoglalása. A képviselők vízumkönnyítést adnának a grúz állampolgároknak, és erősítenék a közös kül- és energiapolitkát.

Grúzia határainak tiszteletben tartását, az orosz csapatok visszavonását követeli az EP állásfoglalása. A képviselők vízumkönnyítést adnának a grúz állampolgároknak, és erősítenék a közös kül- és energiapolitkát.

Szerdán, 549 igen, 68 nem, 61 tartózkodó vokssal megszavazott állásfoglalásában az EP „úgy véli, hogy a kaukázusi konfliktust nem lehet katonai úton rendezni, és határozottan elítél minden, a grúziai szakadár dél-oszétiai és abháziai területek status quo-jának megváltoztatására irányuló erőszakos, katonai jellegű fellépést".

Ne az érdekszférákról szóljon

A parlament „felszólítja Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben a Grúz Köztársaság nemzetközileg elismert határainak szuverenitását, területi integritását és sérthetetlenségét, és következésképpen határozottan elítéli a grúziai szakadár Abházia és Dél-Oszétia régiók függetlenségének Oroszországi Föderáció általi elismerését, amely sérti a nemzetközi jogot".

Az állásfoglalás szerint a dél-kaukázusi együttműködésnek nem az EU és Oroszország közötti kölcsönösen kizárólagos befolyási övezetekről (ún. érdekszférák) kell szólnia.

Aránytalan katonai fellépés

Az EP „elítéli Oroszország elfogadhatatlan és aránytalan mértékű katonai fellépését, és mélyen Grúzia területére történő benyomulását".

A képviselők „határozottan elítélik a konfliktusban részt vevő valamennyi fél által megkülönböztetés nélkül használt erők alkalmazása okozta haláleseteket és emberi szenvedést".

Be kell tartani a tűzszünetet

A parlament „üdvözli az uniós elnökség konfliktusra adott hatékony és gyors válaszát és a tagállamok egységes kiállását a felek közötti közvetítésben, ami lehetővé tette a tűzszüneti béketerv aláírását; továbbá ezzel kapcsolatban üdvözli az Európai Tanács 2008. szeptember 1-jei brüsszeli rendkívüli ülésének következtetéseit".

A képviselők a tűzszüneti megállapodás tiszteletben tartását követelik Moszkvától. Az állásfoglalás „felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, vizsgálja felül Oroszországgal kapcsolatos politikáját, amennyiben az nem teljesíti a tűzszüneti megállapodásban megfogalmazott kötelezettségvállalásait". A parlament „támogatja az Európai Tanács határozatát, hogy elhalasztja a partnerségi és együttműködési megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat az orosz csapatok visszavonásáig az augusztus 7. előtti állásaikba".

Vízumkönnyítés és NATO

A parlament elvárja a Bizottságtól, hogy a grúz állampolgárok számára is biztosítson az Oroszországra vonatkozókkal legalább egyenértékű vízumfeltételeket.

Bár az állásfoglalásban szerepel az arra való utalás, hogy „a 2008 április 3-án megtartott bukaresti csúcstalálkozón a NATO beleegyezett abba, hogy Grúzia a Szövetség tagja lesz", azt a részt 308-322-41 arányban törölték a képviselők, amely szerint „Grúzia továbbra is jó úton halad a szövetségi tagság felé".

Erősíteni az uniós kül- és energiapolitikát

A képviselők úgy vélik, „az EU-nak a jelenlegi válságban betöltött szerepe rámutat, hogy meg kell erősíteni az európai külügyi, védelmi és biztonsági politikát". A parlament szerint „a lisszaboni szerződés, ideértve a főképviselő pozíciójának létrehozását, a szolidaritási záradékot és az EU energiabiztonsági politikáját, megfelelő eszköz erre".

Az állásfoglalás végül „felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák a közös uniós energiapolitika elfogadására tett erőfeszítéseiket, amely többek között biztosítani tudja az ellátási források diverzifikálását".

A szocialisták szerint Grúzia magatartása sem volt rendben

A szavazás előtt Martin Schulz (német), szocialista frakcióvezető azt mondta, pártja szerette volna, ha a szövegben megemlítik Grúzia „nem megfelelő kezdeti magatartását" is, de a többi frakcióval folytatott tárgyalások során az erre való utalást törölték a közös tervezetből.

A hétfő esti, Grúziáról szóló plenáris vita összefoglalója

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-35627-245-09-36-903-20080829IPR35626-01-09-2008-2008-true/default_hu.htm

Betiltanák az állatklónozást az élelmiszeriparban

Betiltaná az élelmiszer-ipari célú állatklónozást, és az így előállított termékek behozatalát az EP.

A brit, néppárti Neil Parish előterjesztésére szerdán 622 igen, 32 nem, 25 tartózkodó vokssal állásfoglalást fogadott el az EP az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról.

Az Európai Parlament „felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat az élelmiszer-ipari célú állatklónozásnak, a klónozott állatok vagy utódaik tenyésztésének, a klónozott állatokból vagy utódaikból származó hús- vagy tejtermékek forgalomba hozatalának, és a klónozott állatok, utódaik, továbbá a klónozott állatokból vagy utódaikból származó sperma és embriók, illetve a klónozott állatokból vagy utódaikból készült hús- vagy tejtermékek behozatalának megtiltására".

Alacsony túlélési arány …

Az elfogadott szöveg szerint „a klónozási eljárások során a transzferált embriók és klónozott állatok túlélési aránya alacsonynak bizonyul, sok klónozott állat pusztul el élete korai szakaszában szív- és érrendszeri megbetegedések, immungyengeség, májelégtelenség, légzőszervi problémák, illetve vese- és mozgásszervi rendellenességek miatt".

Emellett „a klónok halálozási és megbetegedési aránya magasabb az ivaros szaporodással tenyésztett állatokénál, és a vemhesség előrehaladott szakaszában bekövetkező vetélések és rendellenességek valószínűleg hatással vannak a kihordó anyaállatok egészségére".

… és sok szenvedés

„A kihordó anyaállatok és a klónozott állatok szenvedésének és egészségügyi problémáinak jelenlegi mértéke miatt az Európai Etikai Csoport kételyének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy erkölcsileg indokolt-e az élelmiszer-ipari célból folytatott állatklónozás" – áll a szövegben.

A képviselők szerint „a klónozás jelentősen csökkentené az állatállomány genetikai sokféleségét, és így növelné az esélyét annak, hogy egész csordákat tizedelne meg egy-egy olyan betegség, amelyre az állatok hajlamosak".

Tabajdi Csaba a szocialista frakció vezérszónokaként azt mondta, „kettő zéró-toleranciára van szükség". Az élelmiszerláncba semmiképpen ne kerülhessenek be klónozott állatok, és semmiképpen ne lehessen behozni az unión kívüli klónozott állatokat – így a képviselő.

„Ma még rengeteg a kockázat, nincs igazi, megfelelő kontroll és ellenőrzés, ugyanis nincs elegendő vizsgálati minta, nincs elegendő vizsgálati kísérlet, csak a sertésre és a marhára vonatkoznak a kísérletek, tehát rengeteg a kockázat" – mondta Tabajdi, hozzátéve: „hosszú, megbízható és az ipari szervezettől független kontrollra van szükség".

A kapcsolódó szóbeli kérdés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2008-0069&language=HU

Neil Parish

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Parish&partNumber=1&language=HU&id=4528

A nemek közötti egyenlőségről az EP-ben

Többek között kvótákkal, oktatással, uniós együttműködéssel küzdene az EP a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségért.

Iratxe García Pérez (szocialista, spanyol) a nők és férfiak közötti egyenlőség ez évi alakulását vizsgálta véleményadó jelentésében. A parlament ezt szerdán, 563 igen, 65 nem, 61 tartózkodó szavazattal fogadta el.

A szöveg kiemelten szól a nőkkel szembeni erőszak leküzdésének fontosságáról. A képviselők felszólítják a Bizottságot és a tagállamokat, „vezessenek be a prostitúció iránti kereslettel szemben új jogi, igazgatási, oktatási, szociális és kulturális intézkedéseket".

Kvóták

A jelentés szerint sem helyi, sem nemzeti, sem uniós szinten nem elégséges a nők döntéshozatalban való részvétele. A szövegben az áll, hogy az EP „ezért felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és a politikai pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében vegyenek fontolóra határozott fellépéseket". A szakbizottság szerint „a választási kvóták alkalmazása pozitív hatással van a nők képviseletére".

A képviselők szerint fontos, „hogy a nők képesek legyenek a szexuális és reproduktív jogaik feletti ellenőrzés hathatós gyakorlására".

A parlament „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az elmúlt néhány évben nem történt előrelépés a nemek közötti bérszakadék kérdésében". A képviselők ezért az eddigi intézkedések értékelését, és újak alkalmazását kéri a tagállamoktól.

Az EP felkéri a közösségi intézményeket és a tagállamokat, hogy február 22-ét nyilvánítsák az „egyenlő munkabér nemzetközi napjának".

A sztereotípiák ellen

A parlament „a médiában megjelenő, nemekkel kapcsolatos sztereotípiák megszüntetése, valamint az egyenlőséget támogató viselkedésminták munkahelyen és a családban történő népszerűsítése érdekében" már fiatal kortól, az iskolákban megkezdené ezen értékek átadását.

A jelentés „üdvözli a Bizottság és a szociális partnerek közötti konzultációt, amelynek célja a szakmai, a családi és magánélet összeegyeztethetőségével kapcsolatos jogalkotási és nem jogalkotási keretrendszer javítása".

Gurmai Zita a szocialisták vezérszónokaként azt mondta, „a nemek közötti bérszakadék az elmúlt öt évben 15 százalékon stagnált". „A női-férfi arány továbbra is kedvezőtlen a döntéshozatalban, a médiában a nőkről sugallt kép előnytelen. A legnagyobb probléma az, hogy épp a foglalkoztatás területén és az azzal összefüggő kérdésekben nincs jelentős előrelépés, holott ezek lennének igazán kulcsfontosságúak egyrészt az EU demográfiai kihívásai, másrészt a gazdasági növekedés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása miatt" – fogalmazott a képviselőnő.

Gurmai szerint „a lisszaboni stratégia mennyiségi sikere, a megteremtett 12 millió új munkahely, amelyből 7,5 milliót nők tölthettek be, nem jelent egyúttal minőségi javulást. A kényszerű részmunkaidő, a tervezett 65 órás munkahét, a horizontális és vertikális munkaerőpiac, a szegregáció sajnos ahhoz vezetnek, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetősége továbbra is megoldatlan kérdés, amelyet a gyermekgondozási intézmények hiánya tovább fokoz". A politikus további összehangolt stratégiák és módszerek kidolgozását és hatékony gyakorlati megvalósítását, valamint a tényleges politikai támogatást tartja szükségesnek a tagállamok részéről.

Jelentéstevő: Iratxe García Pérez (PES, ES)

Jelentés: (A6- /2008) – A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2008

A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2008

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd 

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2047

Iratxe García Pérez

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Garc%C3%ADa+P%C3%A9rez&partNumber=1&language=HU&id=28298

Nők a médiában: lealacsonyító sztereotípiák

Gyakori a nők lealacsonyító ábrázolása a médiában, hirdetésekben. A sztereotípiákkal sokszor már egészen kis gyerekek is találkoznak. Az EP felelősségteljesebb magatartást vár a hirdetőktől, és többek között nemzeti médiafigyelő szerveket hozna létre, amelyek fogadnák a panaszokat.

„A marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt  hatásáról" készített véleményadó jelentést Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, svéd). Ezt az EP szerdán, 504-110-22 arányban fogadta el.

A szöveg szerint „a férfi és női sztereotípiák a nemek közötti egyenlőséget célzó különböző közösségi programok ellenére továbbra is nagymértékben elterjedtek".

A képviselők arra kérik az uniós intézményeket és a tagállamokat, „dolgozzanak ki a hirdetésekben és a marketingben tapasztalható, nőkkel és férfiakkal szembeni szexista sértések vagy a nők és férfiak lealacsonyító ábrázolása ellen irányuló, tudatosságnövelő intézkedéseket".

Túl sovány lányok

A szöveg hivatkozik egy 2004-es, „A nők elleni erőszak nem játék" című spanyol tanulmányra, amely arra jutott, hogy az új elektronikus média sztereotip, szexista és gyakran megalázó képet mutat a nőkről. A tanulmány szerint „a videojátékok többsége a nőkkel szembeni megkülönböztető sztereotípiák újratermelésének olyan újabb eleme, amely fenntartja a nők emberi jogainak megsértését, és azt banálissá teszi".

Egy idézett brit tanulmány szerint pedig „a testről alkotott ideális kép médiában történő megjelenítése hátrányosan érintheti a nők önbecsülését – különösen a kamaszokét – és azokét, akik hajlamosak olyan táplálkozási rendellenességekre, mint az anorexia nervosa és a bulimia nervosa". A jelentés arra kérik a hirdetőket, legyenek felelősségteljesebbek, és „reálisabban mutassák be a testről alkotott képet", és különösen „mérlegeljék körültekintőbben a termékek rendkívül vékony nőkkel való reklámozását".

Gyerekek veszélyben

A szöveg szerint „a gyermekeknek szóló televíziós műsorokban bemutatott hirdetésekben megjelenő sztereotípiák különleges problémát jelentenek, mivel potenciálisan hatnak a nemi szocializálódásra és következésképpen arra, hogy a gyermekek hogyan tekintenek önmagukra, családtagjaikra és a külső világra".

A jelentéstevő úgy véli, „a nemek közötti esélyegyenlőség eléréséhez meg kell kérdőjelezni a hagyományos nemi szerepeket".

A parlamenti szakbizottság „különös aggályának ad hangot a szexuális szolgáltatások hirdetése miatt, amely megerősíti a nőket tárgyként megjelenítő sztereotípiákat".

A jelentés azt is kéri a tagországoktól, „hogy tanulmányozzák a nőkről és férfiakról a hirdetésekben és a marketingben alkotott képet és készítsenek jelentést arról".

Jelentéstevő: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, SE)

Jelentés (A6-0199/2008) – A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre

A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd 

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2038

Eva-Britt Svensson

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Svensson&partNumber=1&language=HU&id=28134

Veszélyes anyagok: az ENSZ besorolását veszi át az EU

Három, a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló jelentést fogadott el az EP szeptember 3-án. Ezek a nemzetközi osztályozási rendszernek az uniós jogrendszerbe történő átültetéséről szólnak. A jelentéseket Amalia Sartori (néppárti, olasz) készítette.

Az ENSZ-szintű egyetemes harmonizált rendszer (GHS) célja, hogy könnyebben azonosíthatók legyenek az egyes anyagok és keverékek tulajdonságai (például a mérgezésveszély). Eszerint a veszélyes vegyszereket megfelelően kellene jelölni a címkéken, a biztonsági instrukciókat pedig piktogramokkal és a veszélyre figyelmeztető szavakkal (például „veszélyes" vagy „vigyázat!") kellene illusztrálni.

Az Európai Parlamentben, szerdán, nagy többséggel elfogadott uniós jogszabálycsomag a REACH rövidítésű uniós vegyipari szabályozással összhangban óvná az emberi egészséget és a környeztet a vegyi anyagok kezelése, szállítása és használata során.

Az egyes kockázatok leírásának, jelölésének egységesítése költségmegtakarítást is jelent a vállalatok számára.

Megállapodás a Tanáccsal

A Tanács és az EP delegációja között létrejött megegyezés értelmében a GHS-rendszert át kell ültetni az uniós jogszabályokba. Az EU-ban jelenleg három, meglehetősen bonyolult rendszert alkotó irányelv van hatályban. Az új rendszer a címkézés, osztályozás és csomagolás harmonizációjával együtt megtartaná a környezet- és egészségvédelem jelenlegi, magas szintjét. A vegyi anyagok újraosztályozását és címkézését 2010. december 1-jéig, a keverékekét pedig 2015. június 1-jéig kell elvégezni. A jelenlegi, osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló irányelv-csomag 2015. június 1-jén veszti hatályát. Az átmeneti időszakban mindkét rendszert alkalmazni fogják.

Az új jogszabály értelmében a vállalatoknak maguknak kell elvégezniük az anyagok osztályozását. A jogszabály IV-es függelékben megtalálható a már harmonizált, uniós szinten besorolt anyagok listája.

Állatkísérletek

A képviselők csökkentenék az állatkísérletek számát. Az új jogszabály végrehajtása során így csak abban az esetben lehetne állatkísérletet alkalmazni, ha más módszer nem garantálja az adatok megbízhatóságát. Az embereken, illetve főemlősökön végzett kísérletezés tilos lesz.

A plenáris vitában felszólaló Hegyi Gyula (szocialista) üdvözölte a jogszabálycsomagot, amely egy az egész világra kiterjedő harmonizáció egyik eleme. Szerinte a polgároknak a veszélyes vegyi anyagoktól való védelmében az EU-nak vezető szerepet kell játszania. Hegyi azt mondta, a veszélyes anyagok forgalomba hozása nem lehet a cégek bizalmi ügye: a fogyasztónak joga van megismerni a szükséges – világos és könnyen érthető formában megjelenített – információkat.

Közös vita – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Jelentéstevő: Amalia Sartori (EPP-ED, IT)

Jelentés: (A6-0140/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0121

Jelentés: (A6-0142/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/24/EK irányelv kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0212

Jelentés: (A6-0141/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 648/2004/EK rendelet kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0213

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 3., szerda

Amalia Sartori

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Sartori&partNumber=1&language=HU&id=4423

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük