Eredményesen zárult a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Pannon Park kulcsrakész kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványában megjelent felhívásra két ajánlattevő jelentkezett. Közülük a közbeszerzési eljárás eredménye alapján a Market Építő Zrt. nyerte el a megbízást.

 

Eredményesen zárult a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Pannon Park kulcsrakész kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványában megjelent felhívásra két ajánlattevő jelentkezett. Közülük a közbeszerzési eljárás eredménye alapján a Market Építő Zrt. nyerte el a megbízást.

 

Újabb fontos állomásához érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykert középtávú fejlesztési programjának részét képező Pannon Park megvalósítása. Eredményesen lezárult ugyanis a kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás, és közzétették a nyertes cég nevét is.

 

A Pannon Park vállalkozási szerződés keretében, a meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján megvalósítandó, kulcsrakész kivitelezésére vonatkozó, az uniós eljárásrendbe illeszkedő közbeszerzési eljárást a Fővárosi Állat- és Növénykert tavaly ősszel indította meg. A részvételi felhívás közbeszerzési hirdetményként október 20-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványában. A nyílt közbeszerzési eljárás keretében összesen két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft., valamint a Market Építő Zrt. Mivel az ajánlati ár mindkét esetben meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget, ezt az eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani.

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert ezután alaposan megvizsgálta a kivitelezési munkálatok eredetileg, még a tervezés során, 2014-ben kalkulált forrásigénye, illetve a 2016 végi ajánlati árakból kirajzolódó forrásigény közötti eltérés okait. Ennek során megállapítást nyert, hogy az országban zajló jelentős beruházások számának emelkedésével párhuzamosan felmerülő fokozott munkaerő-kereslet, illetve a szakképzett építőipari munkavállalók munkaerő-piaci kínálatának visszaesése, továbbá a minimálbér emelése a nagyberuházásoknál a vállalási munkadíjak számottevő emelkedését vonta maga után. Emellett a különböző építőanyagok (szerkezeti acél, PTFE fólia) árai is jelentősen növekedtek, és számos egyéb tényező, így például a forint-dollár-euró árfolyamváltozás is növelte a felmerülő költségeket.

 

Miután határozat született a szükséges többletforrások biztosításáról, a Fővárosi Állat- és Növénykert újabb közbeszerzési eljárást indított a kivitelező kiválasztására. Mivel a közbeszerzés feltételei időközben nem változtak lényegesen, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az új eljárást tárgyalásos eljárásként folytatták le, amelyre az előző eljárás ajánlattevőit hívták meg. A tárgyalásos eljárás során a legalacsonyabb ajánlati árat a korábbiakhoz képest 2 milliárd forinttal sikerült mérsékelni.

 

Az ajánlatok elbírálása során több szempontot is figyelembe vettek. Ezek közül természetesen az ajánlati ár szerepelt a legnagyobb súllyal, de szempont volt az ajánlat szakmai tartalma (ezen belül például az organizációs terv minősége, illetve a műszaki ütemterv megfelelősége), valamint a késedelmi kötbér mértéke is. Az ajánlatok értékelése alapján a Market Építő Zrt.-t hirdették ki a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként.

 

Mint ismeretes, a Fővárosi Állat- és Növénykert területe, amelyet a múltban többször is megcsonkítottak, és ezért az idők során 18 hektárról kevesebb, mint 11 hektárra zsugorodott, 2014 óta több lépésben bő 7 hektárral növekedett. Ennek legnagyobb része – 6,5 hektár – a megszűnt Vidámparktól örökölt területből adódik.

 

Az új területeken az Állatkert – a megörökölt műemléki játéküzemek megtartása mellett – természetesen főként állat- és növénykerti célokra kívánja felhasználni, s ennek megvalósítása érdekében az állatkerti szakemberek részletes fejlesztési elképzeléseket dolgoztak ki. A konkrét fejlesztésekről és azok tartalmáról a Fővárosi Közgyűlés nyilvános ülésein, ellenszavazat nélkül született határozat.

 

Az elképzelések szerint az új területeken négy fő fejlesztési program megvalósítását tűzték ki célként:

            – Holnemvolt vár (jelenleg a megvalósítás befejező szakaszában van);

            – Pannon Park (várhatóan 2020 végéig készül el);

            – Hermina Garázs (várhatóan 2019 végéig készül el);

            – új kiszolgáló zóna (főbb részei 2017. június 22-én átadásra kerültek).

A most lezárult közbeszerzési eljárás e fejlesztések közül a Pannon Park kulcsrakész kivitelezéséről szólt.

 

Maga a Pannon Park a volt vidámparki terület nagyobbik, mintegy öthektárnyi területrészén kerül kialakításra. A tematikus bemutató komplexumban a pannon ősvadon világát igyekeznek majd feleleveníteni. 10-12 millió évvel ezelőtt a Kárpát-medence őshonos faunája egészen más volt, mint a mai. Ősi orrszarvúfélék, elefántfélék és más olyan állatok népesítették be a tájat, amelyek ma élő rokonai mind távoli, főként trópusi vagy szubtrópusi éghajlatú területeken fordulnak elő. A kihalt ősállatok feltámasztására persze nincs lehetőség, de ma élő rokonaik, leszármazottaik segítségével felidézhető a pannon ősvadon természeti képe.

 

A Pannon Park az állat- és növénybemutatás tervezett műszaki megoldása szerint nagy terjedelmű, tágas szabadkifutókból, illetve egy központi, fedett építményből fog állni. Természetesen a parkon belül a szabadkifutók és az egyéb szabadtéri létesítmények foglalják majd el a nagyobb területet. A központi, fedett, fűthető építmény nem egyszerűen állatházként, hanem úgynevezett biodómként kerül majd kialakításra.

 

A magyarországi éghajlat adottságai miatt az állatkerti bemutatás a szabadtéri kifutók mellett nem nélkülözheti az állatházakat, istállókat, belső férőhelyeket sem. Így van ez az Állatkert klasszikus területén is, ahol 10,8 hektáron húsznál is több, kifejezetten állat- és növénybemutatást szolgáló épület áll. Ezek között a kisebbek néhány száz, a nagyobbak több ezer négyzetméteresek, sőt, a Nagyszikla által elfoglalt terület éppenséggel a fél hektárt is meghaladja. Hasonló arányokat a Pannon Park tervezett területén nagyjából tíz-tizenegy állatház építésével lehetne elérni. A tervezés során azonban az állatkerti szakemberek nem a klasszikus „pavilonos", tehát a belső terek iránti igényt több, elszórtan elhelyezkedő, egymástól független állatházzal kielégítő megoldást választották, hanem az 5 hektáros Pannon Parkon belül a tágas szabadkifutók egyetlen nagyobb, 1,7 hektár alapterületű építménnyel lesznek összekapcsolva. Mivel ez az építmény biodómként kerül kialakításra, nem a szó szoros értelmében vett állatházról, hanem lényegében egy fedett parkról van szó.

 

A fenti megoldásnak energetikai szempontból is több előnye van, és mivel az építmény a volt vidámparki területnek a Hungária körúti felüljáró felé eső oldalán kerül kialakításra, mintegy „le is árnyékolja" majd a hatsávos út forgalmából eredő zajt és légszennyezést, amely így sokkal kevésbé lesz érzékelhető a Pannon Park szabadtéri bemutatóhelyein, illetve a szóban forgó terület összes többi részén is. Még ennél is fontosabb azonban, hogy a biodóm látnivalói kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is élvezhető, több órás programot kínálnak majd a látogatóknak. Amíg a pavilonos rendszerű megoldásnál kedvezőtlen idő esetén is újra és újra ki kell menni a szabadba (esőbe, hóba, hidegbe), ami különösen a kisgyermekes családok, valamint a szemüvegesek számára jelent kényelmetlenséget, a biodóm megoldást kínál ezekre a problémákra is.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük