November 4-én kiállítással, ünnepélyes fesztiválmegnyitóval és a „Mi svábok, jó magyarok voltunk" – Nincstelenül c. megemlékezéssel a magyarországi németek és a bukovinai székelyek 70 évvel ezelőtti kálváriájáról megkezdődött a Héttorony Fesztivál.

 

November 4-én kiállítással, ünnepélyes fesztiválmegnyitóval és a „Mi svábok, jó magyarok voltunk" – Nincstelenül c. megemlékezéssel a magyarországi németek és a bukovinai székelyek 70 évvel ezelőtti kálváriájáról megkezdődött a Héttorony Fesztivál.

 

Toronymagasan a legjobb világ- és népzene Makovecz Imre tereiben. Határon innen és túl 11 Zengő Ház! 100 művész, 6 kiállítás, 16 koncert, táncház, film és irodalom, fényfestészet – ez a Héttorony Fesztivál. (lásd: http://euroastra.hu/node/106580)

 

A legenda

„…a Héttorony mélyében fekszik a mérhetetlen kincs, melynek a Barát az őre; bizonyos éjeken látni őt völgyeket áthágó lépéssel, fejével a holdig felérve járni, s a kincs-höz vivő kulcsokat kínálgatni. Ezen kincs magába foglalja mind azt, mi az isteni magyarföldön csak lelhető: aranyfákat, gyümölcsöt, szöllőgerezdeket, mindennemű állatot, bor helyett, iható folyékony aranyat, arany tyúkokat, hasonló tojást költve, arany köveket st. ki belé juthat az szedhet amennyit s mit akar egy óráig éjfél előtt, ekkor földrendítő csapással becsukódik a hétvár kapuja; ha a szerencsés ekkor ott maradt volna, addig kel néki benn várnia, míg évek vagy századok folytán ismét bejut valaki, ki őt megszabadítsa. Azon nem, melyből valamit magával visz, szerencsét hoz néki egész életére; a végtelen kincs legbecsesb drágasága azonban egy kereszt, a boldogságos szűz, és tizenkét apostol aranyból; ki ezekhez nyúlni mer, azt rögtön halál éri. Ha mégis sikerülne valakinek azokat kivinni, azonnal megszűnnék magyarhon gazdagsága, s az ország puszta s elhagyottá lenne."

(Ipolyi Arnold: Magyar mythologia – Pest, 1854)

 

„Ha november, akkor Héttorony Fesztivál!

Idén már ötödik alkalommal, hiszen Makovecz Imre éppen öt évvel ezelőtt hagyott itt minket, s a határokon átívelő rendezvénysorozatot az ő emlékének szenteljük minden ősszel. Az elnevezést az 1992-ben épült, és szinte azonnal nemzeti jelképpé vált Sevillai Magyar Pavilonja sugallta. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a hazai népzene és világzene csúcsteljesítményei eljussanak a szomszédos országok magyarságához, valamint a zene és építészet szerves kapcsolatára is ráirányítsuk a figyelmet. Így a hangversenyek mellett az életművet, és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai beszélgetések várják a közönséget.

Nem feledkezünk meg Bartók születésének évfordulójáról sem, így a Gálaműsoron – november 20-án a Pesti Vigadóban – az ő művei hangzanak el kortárs megfogalmazásban, rangos művészek előadásában.

A Héttorony legenda szimbolikája számos alkalommal feltűnt a magyar kultúrtörténetben. Számunkra a Kárpát-medence népi műveltsége, kollektív emlékezete és kreativitása, valamint a nagy elődök szellemi hagyatéka jelentik azt a kincset, amit a Héttorony magában rejt Bécs, Kassa, Munkács, Brassó, Újvidék, Zágráb és Maribor tornyai között. Remélhetően sikerül idén is több alkalommal összekötnünk az eget a földdel, s a lenyűgöző terekben különleges élményt nyújtanunk minden érdeklődőnek. Szeretettel invitálom Önöket az eseménysorozatra!"

(Kiss Ferenc művészeti vezető)

 

Makovecz 75

„Makovecz Imre szövetségre lépett az Idővel. Az Idő szövetséget kötött Makovecz Imrével. Ennek Időpontja nem ismert és csak kettőjükre tartozik. Ez a szövetség keveseknek adatik meg. Sokféleképpen lehet az Időre gondolni. Megnézem az órámat, vagy mint a bizonyított negyedik dimenziót próbálom megérteni. Az előbbi egy beidegződött cselekvés az utóbbi már nehezen értelmezhető. Az ember általában két vagy három dimenzióban gondolkodik.

A gondolat egy dimenziós, a tervek kétdimenziósak, a kész épület háromdimenziós.

A negyedik az idő. Az időnek ugyanolyan tulajdonságai vannak, mint minden más egyéb anyagnak. A huszadik század kezdetéig az abszolút idő fogalmában hitt mindenki. Eszerint minden esemény egyedileg felcímkézhető egy „időnek" nevezett számmal, és az összes, jól működő óra szerint azonos idő telik el két esemény között. Később azonban föltételezték, hogy a fény sebessége minden megfigyelő számára azonos, tekintet nélkül mozgási állapotukra. Ez elvezetett a relativitáselmélethez – ebben pedig el kellett vetni az abszolút idő fogalmát. Ehelyett minden megfigyelő számára a saját órája szerint telik az idő: más-más személyek órái nem egyeznek meg szükségszerűen. Az idő tehát viszonylagos, személyes fogalommá vált, függ attól, hogy ki méri.

A gravitáció és a kvantumtechnika egyesítésével próbálkozva a „képzetes" idő fogalmának bevezetésére kényszerültünk. A képzetes idő megkülönböztethetetlen a tér irányitól. Aki északnak halad, akármikor megfordulhat, és délnek veheti útját, ugyanígy, aki előre haladhat a képzetes időben, annak képesnek kell lennie, hogy sarkon forduljon, és visszafelé menjen. Nem szabad tehát érdemi különbségnek mutatkozni a képzetes idő előre- és hátramutató iránya között. Ha evvel szemben a „valós" időt vesszük szemügyre, köztudottan hatalmas különbséget találunk az előre- és visszafelé mutató időirányok között. Honnan ered a múlt és jövő ekkora különbsége? Miért emlékszünk a múltra, a jövőre miért nem? Makovecz Imre házai a múlt üzenete és a jövő emlékezete. Ő emlékszik az időre Egységes folyamat az időben. Nem zárja be az időt az épületeibe, hanem az időt öleli körbe, burkolja be. Egyenrangú a tér összes dimenziója. Ezért is lehet időtlennek nevezni a házait. „Nem fontos" idézőjelben, hogy milyen állapotban van ma egy húsz-harminc évvel ezelőtt épült ház, mert az időtlenség felülmúlja, felülírja a napi kétdimenziósnak nevezett időt.

Makovecz Imre szövetségre lépett az Idővel. Az Idő szövetséget kötött Makovecz Imrével. Ennek Időpontja nem ismert és csak kettőjükre tartozik. Ez a szövetség keveseknek adatik meg. De túlmutat az élet, a születés és a halál közti bizonytalan intervallumon. Ahogy az épületeid, úgy saját magad is ennek a szövetségnek a része vagy, ezért teljesen mindegy hogy érzed magad és hogy nézel ki, mert rád is ugyanaz vonatkozik mint a házaidra."

(Csernyus Lőrinc)

 

A Héttorony Fesztivál kiemelt támogatója: a Nemzeti Kulturális Alap a Magyar Művészeti Akadémia és Újbuda Önkormányzata.

A Héttorony Fesztivál művészeti vezetője: Kiss Ferenc / Etnofon Zenei Társulás

Építészeti tanácsadó: Csernyus Lőrinc, Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány

Fesztivál koordináció: Horváth László, Fonó Budai Zeneház

Grafika: Kiss Dóra

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Jegyinformáció a helyszíneken!

 

2016. november 4-20.

Héttorony Fesztivál

 

www.hettoronyfesztival.hu

www.fono.hu

 

Lantai József

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük