2013. november 15-én Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármesterének – a fesztivál fővédnökének – köszöntőjével és a színház új homlokzatának felavatásával kezdetét vette a II. Sissi Őszi Tánchét – a SŐT7. Megnyílt a Nappalok és éjszakák Erzsébetvárosban című kiállítás, este pedig az idén 25 éves jubileumát ünneplő Közép-Európa Táncszínház bemutatója, a Dűne című előadás következett.

 

2013. november 15-én Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármesterének – a fesztivál fővédnökének – köszöntőjével és a színház új homlokzatának felavatásával kezdetét vette a II. Sissi Őszi Tánchét – a SŐT7. Megnyílt a Nappalok és éjszakák Erzsébetvárosban című kiállítás, este pedig az idén 25 éves jubileumát ünneplő Közép-Európa Táncszínház bemutatója, a Dűne című előadás következett.

 

A SŐT7 előzetes programjában szereplő Zadam Társulat Leértékelés című november 16-i előadása betegség miatt elmarad.

A további programok:

 

November 17.19.30

Badora Társulat: BARTÓKODÁLY (koreográfus: Barta Dóra, Kun Attila

A táncelőadásban egy huszonegyedik századi utazót látunk, aki hol szapora, hol bizonytalan lépéseivel egyre közelebb kerül a világhoz és önmagához.

Aztán világossá válik, hogy két utazó (koreográfus) Kun Attila és Barta Dóra személyes aspektusából láthatjuk a hasonlót. A darab mindvégig izgalmas módon kapcsolódik a jelenhez, a mai Magyarországához. És a 21. század egyik alapkérdéséhez: az identitáshoz, az identitáskereséshez.

Hogy mit jelent bartóki, kodályi módon magyarnak és művésznek lenni? A feltett kérdésekre válaszokat sejtetve rajzolódik ki egy önvallomás, más számára is átélhetően, személyesen.

Itt éltünk, dolgoztunk független.
Aztán ez utóbbi szitokká lett.
Mi meg nem akartunk függővé lenni, csak a tánctól.
De mi lenne velünk anélkül?
Erre kerestük a választ.
De csak impressziókban! Vigyázat! Nem komolyan veendő!
Vagy de…?

Haza. Gyökerek. Hovatartozás.
Hova?
Ide. Oda?
És ha már ide nem… mert nem lehet.
Közénk se. Akkor–
Kitaszít a világ?
Egy este, két zenemű, két koreográfia, egyazon témára, szünet nélkül.
Előadók: Balássy Szilvia, Feledi János, Horváth Zita, Katonka Zoltán, Zachár Lóránd, Fodor András
Dramaturg: Réczei Tamás
Jelmez: Kiss Julcsi
Koreográfia: Első rész: Kun Attila

                       Második rész: Barta Dóra

www.badora.hu

 

November 18. 19.30

Duda Éva Társulat: FAUN (koreográfus: Duda Éva)

A FAUN az állati, misztikus, mitologikus szélsőségek, mesebeli karakterek irányába vezet, ahol a fantázia elvarázsolt, egyszerre elbűvölő és néha sötéten fenyegető világa kap nagyobb teret. Mindeközben a Faunban nagyon izgalmas a mássága, kiválasztott ugyanakkor áldozati léte. És miután szinte minden értelmes közeg sajátja a kirekesztés: a környezete vagy felemeli és rajongva csodálja vagy kilöki magából az oda nem illőt, a tőle eltérőt, a másként viselkedőt, az idegent. A legendás múlt századbeli előadás látványos és korszerű adaptációja.

Táncművészek:
Egyed Beáta, Téri Gáspár, Grecsó Zoltán, Lázár Eszter, Simkó Beatrix, Csuzi Márton

Produkciós asszisztens: Czveiber Barbara
Díszlet: Duda Éva
Jelmez: Masa Richárd
Fénytervező: Kovács Gerzson Péter
Vetítés, Videó: Gothár Márton
Képgrafikus művész: Lévai Ádám
Zeneszerző: Kunert Péter

Koreográfus: Duda Éva

http://www.youtube.com/watch?v=ogNoA0H9T3E

www.evaduda.net

 

November 19. 19.30

Duna Táncműhely: A CSEND SZIGETEI

A hallgatagság nem azonos a mozdulatlansággal, mint ahogy a jelentéstelenséggel sem. A tánc eredendő kapcsolata a csenddel annyit jelent, hogy nonverbális műfaj – ugyanúgy, ahogy a képzőművészet és a zene. A kimondhatatlant mesélik el, ott szólalnak meg, ahol a verbális nyelvek szükségképpen elhallgatnak. A tánc, a maga érzéki közvetlenségével egy nyelv előtti világra utalt – még akkor is, ha a színpad jelentésekkel telített világában mutatkozik meg előttünk.

A csend szigetei két szólóra épülő előadás, két olyan előadó tolmácsolásában, akik az első pillanattól kezdve meghatározzák a Duna Táncműhely művészi működésének arculatát, útkereséseinek irányát. A két táncos szólójában (egy női és egy férfi táncban) a társulatra jellemző színpadi nyelvezet sűrített esszenciaként jelenhet meg, ugyanakkor új utakat mutathat az elkövetkező előadások művészi kísérletezéséhez.

Előadók: Bonifert Katalin, Juhász Zsolt

Zenei kíséret: Pribay Valéria (cselló), Szalay Tamás (nagybőgő), Bakai Márton (hegedű)

Jelmeztervező: Pirityi Emese

Látvány- és fényterv: Lendvai Károly

Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt

www.dunatancmuhely.hu

 

November 20. 19.30

Góbi Rita Társulat: ÉRINTÉSEK

Az érintésnek – miként az érintettségnek is – mind a mai napig nincs artikulált nyelve, avatott szakirodalma: élményvalóságáról tudományos értekezés még nem született. Csak a művészetek (különösen a nonverbális műfajok: zene, képzőművészet, tánc) próbálkoztak tematizálásával, érzékiségünk titkainak felfedésével. Ám az intimitás, a testiség nem lehet tárgyszerű, (re-) produkálni nem hagyja magát. Így a művészi önkifejezés vágyának, létezésünk adott, individuális keretének bizony ellenáll és a másikban való feloldódás tematikája, feszültség közöttük kibékíthetetlennek látszik. Ha csak…

Tudunk-e mindannyian táncolni? Vagy csak az táncol, aki hódítani akar? Tudunk-e bárkinek táncolni? Vagy csak az általunk kiválasztottaknak? Kell-e mindenkinek táncolnunk vagy elég, ha csak mások táncát nézzük?

Be tudunk-e fogadni minden táncot? Mindenki táncát? Ki tudunk-e nyílni mindenki táncára? Vagy csak annak táncára nyílunk meg, aki nekünk táncol? Vagy attól táncol nekünk, hogy észrevettük? Hol indul el egy tánc? Hol kezdődik a kölcsönhatás? És meddig tart? Van-e örök tánc? Vagy csak a tánc örök, de a táncolók változnak?

Zenészek: Dányi Krisztina, Hartyáni Gábor, Dóczy Gabriella, Gyulai Csaba, Takáts Eszter
Táncművészek:Góbi Rita, Sinthavong Zsófia, Pethes Ágnes, Samu Kristóf

Jelmez: Sinkovics Judit
Az est koreográfusai: Góbi Rita és Samu Kristóf

http://www.youtube.com/watch?v=7F09Cq2WqDM

www.gobirita.hu

 

November 21. 19.30

Derida Dance Company (Bulgária): ARTeFACT

Az ARTeFACT egy multimédiás táncelőadás, melynek fókuszában az a törekvés áll, hogy egy szociális és kulturális határokat áttörő új identitás jöjjön létre. Ezen törekvések gyakran megjelennek a modern nomád-művész azon kutatási folyamatában, hogy alkotó, ne pedig termék legyen a globalizált világban. A folyamat vizuális média, hang és test interakcióján keresztül alakul, így különböző fázisara, valamint az egyéni szemlélet formálódására láthatunk rá. A koncepció és a koreográfia Jivko Jeliazkov munkája, aki ebben a kísérleti tanulmányban Petia Mukova táncossal, Albena Baeva vizuális művésszel és a Cooh ill. Balkansky néven is ismert Ivan Shopov zeneszerzővel működik együtt.

Vizuális tér és interakció: Albena Baeva

Zene: Ivan Shopov

Tánc: Petia Mukova

Grafika: Polina Stoyanova

Producer: Atanas Maev

Koreográfia és koncepció: Jivko Jeliazkov

http://www.derida-dance.com/qs/en/contemporary-dance-company/productions/artefact

 

II. Sissi Őszi Tánchét

2013. november 15-21.

Bethlen Téri Színház

 

http://www.bethlenszinhaz.hu/

 

Lantai József