2022.október.07. péntek.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Jelentett az Est Média – 2012 1. félévi eredmények

8 perc olvasás
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> <p> <span class="inline inline-left"><a href="/node/64108"><img class="image image-preview" src="/files/images/Image1_499.jpg" border="0" width="288" height="50" /></a></span></p><p>2012. I. félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 475 millió forint, konszolidált adózott vállalkozási eredménye pedig -2.084 millió forint volt. Az egyszeri hatások (Sziget részesedés értékesítése) kiszűrésével a konszolidált adózott vállalkozási eredmény -246 millió forint volt, ami a 2011-es adatnál 170 millió forinttal kedvezőbb.</p> <p> 

 image1 499

2012. I. félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 475 millió forint, konszolidált adózott vállalkozási eredménye pedig -2.084 millió forint volt. Az egyszeri hatások (Sziget részesedés értékesítése) kiszűrésével a konszolidált adózott vállalkozási eredmény -246 millió forint volt, ami a 2011-es adatnál 170 millió forinttal kedvezőbb.

 

 image1 499

2012. I. félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 475 millió forint, konszolidált adózott vállalkozási eredménye pedig -2.084 millió forint volt. Az egyszeri hatások (Sziget részesedés értékesítése) kiszűrésével a konszolidált adózott vállalkozási eredmény -246 millió forint volt, ami a 2011-es adatnál 170 millió forinttal kedvezőbb.

 

Az EST MEDIA Nyrt. stratégiája szerint a Társaság fókuszterülete a média. A médiapiac fejlődésére elsősorban a teljes hirdetési piac volumenének alakulása hat, aki bármilyen platformon népszerű és hirdetési szempontból értékes terméket tud előállítani, az sikeres lehet, mindez szaktudás és piacismeret kérdése. A Társaság alapvető célja a médiatermékek eredményességének javítása, a növekedési lehetőségek megragadása mellett. Az EST MEDIA Nyrt. a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként ugyanakkor nem vonhatja ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól. A médiapiac, illetve az EST MEDIA portfóliója szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye.

 

A 2012. év I. félévében a Társaság konszolidált árbevétele  475 millió forint volt. Az első félév a Média Üzletág területén a reklámpiac historikus ciklikusságából adódóan a bevételek szempontjából a gyengébb félévnek számít.

 

A cégcsoport konszolidált üzemi szintű eredménye és az EBITDA-ja a 2011H1-es adatokhoz képest 108, illetve 91 millió forinttal kevesebb, ami alapvetően az Anyavállalat első negyedévben egy pályázattal kapcsolatosan elszámolt költségeinek tudható be (a pályázati támogatás az IFRS előírások értelmében csak az EBITDA sor alatt jelenik meg).

 

A cégcsoport konszolidált adózott eredménye 1.667 millió forinttal kevesebb a 2011H1-es adatnál. A változás a Sziget részesedés értékesítése kapcsán elszámolt értékvesztésnek tudható be. Ha ezt az egyedi hatást kiszűrjük, a konszolidált adózott eredmény több mint 170 millió forintos javulást mutat.

 

A cégcsoportot terhelő nagyhitelek refinanszírozására tett eredménytelen erőfeszítések után a beszámolási időszakot követően értékesítésre került a Sziget Kft-ben meglévő 49 százalékos üzletrész. Ezzel egyidejűleg 2014. július 16-ig tartó vételi jog került alapításra az értékesített részesedésre. A vételi jog egyoldalú nyilatkozatunkkal lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz. Az EST MEDIA Nyrt. mindemellett 2 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonosa maradt a Sziget Kft-nek, ezzel biztosítva a rálátást a cég ügyeire a vételi jog időtartamára.

 

A 49 százalékos Sziget részesedés értékesítésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek megszűntek. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is – akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében – magasan a média tevékenység és az event akvizíció legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában így kiemelt fontosságú a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat hitelezői érdekeinek védelmét.

 

A 2011H1, a 2012H1 és a 2012H1 Sziget részesedés értékesítése hatásaitól szűrt IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak az összehasonlítása

Megnevezés/ E Ft

2011H1

2012H1

2012H1*

Árbevétel

866 906

475 621

475 621

Üzemi eredmény

-142 229

-250 250

-250 250

Értékcsökkenés

42 327

58 944

58 944

EBITDA

-99 902

-191 306

-191 306

Adózott vállalkozási eredmény

-417 052

-2 084 113

-245 617

* Sziget részesedés értékesítése hatásait kiszűrve

 

 

 

 

 

 

             

 

A 2011-ben elindult reorganizáció lépései – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – miatt a Társaság konszolidált árbevétele a 2011. I. féléves adatokhoz képest csökkent. A reorganizáció keretében 2011. III. negyedévben új tőke bevonására, hazai és nemzetközi akvizíciókra is sor került. Ez a megelőző évek üzemi veszteségeinek fedezésén túl a bizonyítottan sikeres program guide tevékenységhez való visszatérést, és egyben a terjeszkedést is elősegíti: a cégcsoport programkalauz termékei három országban, a 40 milliós magyar, román és bolgár piacot lefedve, platform-függetlenül elérhetőek.

 

Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója a 2012. év I. félévéről és az elkövetkező időszakról:

 

2012 első féléve igen eltérő feladatokat hozott nem csak az EST MEDIA két alapvető üzletága, a média, illetve a rendezvény területen, hanem a média tevékenységen belül a különböző országokban is.

 

A média üzletágban Magyarországon tovább folytatódott a 2011 során meghatározott reorganizációs program. A legfontosabb feladatok az összezsugorodott piachoz idomuló, fenntartható költségszint elérése, a sales tevékenység megerősítése, illetve a cégcsoport nagy presztízsű márkáinak megújítása voltak. Ezek mindegyikében jelentős előrelépések történtek az elmúlt hat hónapban: a második negyedév elején piacra került mobilEST (a Pesti Est és az Est Lapok okostelefonos változata Android és iOS operációs rendszereken) azóta már számottevő felhasználói bázist tudhat magáénak, miközben zajlik nem csak a következő verzió fejlesztése, de a nyomtatott termékek megújítása is; a cégcsoport termékei a reklámpiacon ismét a megszokott, professzionális képviseletet kapják, és drasztikusan csökkentek a média tevékenységhez kapcsolódó költségek az előző év azonos időszakához képest.

 

Habár az eredeti célkitűzés más volt, Romániában a legégetőbb feladattá a politika okozta gazdasági instabilitás negatív hatásainak csillapítása vált, amiben fontos lépéseket tett a helyi cégvezetés. Emellett sikerült a termékek piaci pozícióit javítani, miközben a három országban zajló munka összehangolásának egyik elemeként jelentős nemzetközi termékfejlesztési feladatok is átkerültek a román kollégákhoz.

 

Bulgáriában a minden előrejelzésnek ellentmondó, leginkább a nyomtatott médiát sújtó további reklámpiaci csökkenés kompenzálása volt a legfőbb feladat, amire az ottani leányvállalatunk menedzsmentje az értékesítés átszervezésével, a digitális platformok előtérbe helyezésével, és stratégiai együttműködésekkel válaszolt. Általánosságban elmondható, hogy a tervezetthez képest lassabban ugyan, de a vállalatcsoport sikeresen haladt előre a média üzletág újjászervezésével, és eredménytermelő pályára állításával 2012 első félévében.

 

Az event üzletágban a Sziget Kft-ben meglevő 49+2%-os üzletrész sorsának a rendezése volt a legnagyobb kihívás. Az elmúlt időszakban a társaság több kísérletet is tett az ehhez szükséges külső finanszírozás előteremetésére, de ez a rendkívül beszűkült és inaktív magyarországi tőke- és hitelpiacon jelenleg lehetetlennek bizonyult. Ezt figyelembe véve, hosszas tárgyalás sorozat végén az EST MEDIA egy olyan, a cég számára az adott körülmények között igen előnyös megállapodást kötött, amelynek segítségével úgy rendezi az üzletág alapját képező 49%-os üzletrész sorsát, hogy a korábbi terhektől a vállalat megszabadulhasson, ugyanakkor – amennyiben azt a magyar pénzpiac a későbbiekben lehetővé, a Sziget Kft eredményei pedig indokolttá teszik – az üzletrészt a következő két év során kedvező, rögzített áron visszavásárolhassa."

 Az EST MEDIA Nyrt. a médiapiacra fókuszáló hazai középvállalkozás, a nemzetközi médiaszektor egyetlen tőzsdei reprezentánsa a Budapesti Értéktőzsdén. A médiacsoport portfóliójába tartoznak Magyarországon a Pesti Est, az Est Lapok és az EXIT magazin, valamint az est.hu és egyéb website-ok, a mobilEST okostelefonos alkalmazás továbbá számos egyéb print és online kiadvány, Romániában a Şapte Seri termékcsalád, a sapteseri.ro portál, a Şapte Seri okostelefonos programajánló és egyéb print és online kiadványok, Bulgáriában a Programata termékcsalád, a programata.bg portál, a Programata okostelefonos programajánló és egyéb print és online kiadványok. Emellett a cég résztulajdonosa a piacvezető magyar fesztiválszervező cégnek, a Sziget Kft-nek. Az EST MEDIA alaptőkéje 3,96 milliárd forint, árbevétele a 2011. évben csaknem 6,5 milliárd forint volt.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.