2023.november.29. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Kérjen adóelőleg mérséklést a válságban!

6 perc olvasás
<p> <span class="inline inline-left"><a href="/node/24974"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/apeh_logo2.thumbnail.jpg" border="0" alt="www.apeh.hu" title="www.apeh.hu" width="100" height="34" /></a><span style="width: 550px; height: 20px" class="caption"><strong><a href="http://www.apeh.hu/">www.apeh.hu</a> </strong></span></span></p><p>Az idei évre várható recesszió következtében számos vállalkozás 2009. évre várható eredménye nem éri el az előző évi számokat. Így lehetetlenül magasnak tűnhetnek a korábbi időszak alapján fizetendő adóelőlegek is, melyek kifizetése a likviditást is erősen befolyásolja. A törvény lehetőséget ad az adóelőlegek módosítására, amennyiben az aktuális évi adófizetési kötelezettség - a vállalkozás megalapozott számításai szerint - nem éri el az adóelőlegek összegét - emelte ki Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója. </p><p>

 www.apeh.huwww.apeh.hu

Az idei évre várható recesszió következtében számos vállalkozás 2009. évre várható eredménye nem éri el az előző évi számokat. Így lehetetlenül magasnak tűnhetnek a korábbi időszak alapján fizetendő adóelőlegek is, melyek kifizetése a likviditást is erősen befolyásolja. A törvény lehetőséget ad az adóelőlegek módosítására, amennyiben az aktuális évi adófizetési kötelezettség – a vállalkozás megalapozott számításai szerint – nem éri el az adóelőlegek összegét – emelte ki Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.

 www.apeh.huwww.apeh.hu

Az idei évre várható recesszió következtében számos vállalkozás 2009. évre várható eredménye nem éri el az előző évi számokat. Így lehetetlenül magasnak tűnhetnek a korábbi időszak alapján fizetendő adóelőlegek is, melyek kifizetése a likviditást is erősen befolyásolja. A törvény lehetőséget ad az adóelőlegek módosítására, amennyiben az aktuális évi adófizetési kötelezettség – a vállalkozás megalapozott számításai szerint – nem éri el az adóelőlegek összegét – emelte ki Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.

Törvényesen spórolhatunk az adóelőlegeken!

A vállalkozások a pénzügyi válság hatásai miatt likviditásuk megőrzése érdekében megszorító intézkedésekre kényszerülhetnek. A létszámleépítés, a rövidített munkahét, a termelés átmeneti leállítása, az ez évre tervezett beruházások elhalasztása mellett az adóelőlegeken is 'spórolhatnak' a társaságok, amennyiben ez évi eredményük ezt alátámasztja.

„A gazdasági társaságok életében a likviditást erősen befolyásoló tényezőt jelentenek a korábbi üzleti évek teljesítményei alapján fizetendő adóelőlegek"- emelte ki Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Zrt. vezérigazgatója.

  

Számos adózó számára a 2009. évi várható eredmények tükrében lehetetlenül magasnak tűnhetnek a korábbi időszak adatai alapján kiszabott adóelőlegek, hiszen a működés finanszírozása során minden forintnak megvan a helye. A megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó adókötelezettség az alapja a társasági adó, a társas vállalkozások különadója, az innovációs járulék, a helyi iparűzési adó és a vállalkozók kommunális adója esetében az idén fizetendő adóelőleg megállapításának.

„A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az adózó kérje az adóelőlegek módosítását, amennyiben számításai szerint  adófizetési kötelezettsége nem fogja elérni a fizetendő adóelőlegek összegét – összegezte Kalocsai Zsolt. Az elmúlt évben a szolgáltatási szektorban működő vállalkozások egy részénél már realizálódott az árbevétel mérséklődése, sok adózónál ez a jelenség a 2009. évet érinti majd első ízben. Az idei évben a szolgáltatási szektoron belül a pénzügy, ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében, illetve az éven belül is ciklikusan teljesítő építőipari ágazatban jelenthet nagy nehézséget a magasabb bázison alapuló adókivetések teljesítése."

Adóelőleg mérséklés – csak megalapozott indokokra támaszkodva

A vállalkozásnak az adóelőleg mérséklési kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslései alapján:

 • várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni,
 • másrészt számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.

Az adóhatóságok a kérelemmel érintett adónemet meghatározó tényezők függvényében általában:

 • az üzleti év tervezett eredmény-kimutatásának,
 • az esetlegesen alkalmazásra kerülő korrekciós tényezők és adókedvezmények összegének,
 • valamint társasági adó tekintetében a jövedelem-(nyereség-) minimum számításának bemutatását várják el az adózóktól.

Mivel az érvrendszer a gazdálkodást érintő alapinformációkra támaszkodva készül el – mely minden adónemre hasonló hatással van -, célszerű az adóelőleg módosítást több adónemben egyszerre kérvényezni. Az illetékes adóhatóság a kérelemről annak megérkezésétől számított harminc napon belül dönt.

A válság következményei a tapasztalatok szerint inkább iparág specifikusan érintik a vállalkozásokat, méretüktől függetlenül. Az üzleti év elején – amikor még kevés tényadat áll az adózók rendelkezésére -, körültekintően kell dönteni a mérséklés nagyságáról, összegéről, hiszen az adóhatóság maximum 20%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, ha a mérséklés következtében az adóelőlegek éves összege alacsonyabb lesz a tényleges adókötelezettségnél.

Mikor lépjen az adózó?

A vállalkozások a még esedékessé nem vált adóelőlegek mérséklését, vagy törlését kérhetik, legkésőbb az esedékesség napjáig. Az egyes adónemek tekintetében ez az alábbi határidőket jelenti:

Adónem

Kérelem benyújtásának határideje

Társasági adó (az adóelőleg előírásának gyakoriságától függően)

 • minden hónap 20. napja
 • a negyedévet követő hónap 20. napja
 • a feltöltésre kötelezett negyedéves adóelőleget fizető cégek esetében az utolsó negyedéves előleg esetében december hónap 20. napja

Társas vállalkozások különadója

 • a negyedévet követő hónap 20. napja
 • az utolsó negyedéves adóelőleg esetében december hónap 20. napja

Innovációs járulék

 • a negyedévet követő hónap 20. napja

Helyi iparűzési adó

 • az esedékességek napja, azaz az adóév március 15. és szeptember 15. napja

Vállalkozók kommunális adója

 • az esedékességek napja, azaz az adóév március 15. és szeptember 15. napja

Az adóelőleg esedékességétől számított nyolc napon belül pedig igazolási kérelmet terjeszthet elő az adózó, ha önhibáján kívül mulasztotta el a jogszabályban előírt határidőt. Egyéb esetben a kérelem határidőn túl történő benyújtása esetében nincs mód az adóelőleg mérséklésére.

A legfontosabb adónemekben a Pénzügyminisztérium által tervezett bevételek januárban és februárban a terveknek megfelelően alakultak, de azt már a minisztérium is elismerte, hogy az elfogadott költségvetés bevételei várhatóan elmaradnak majd az előirányzattól. Véleményünk szerint a válság mélyülő hatására a bevételek tényleges alakulása az év további részében már jelentősen el fog térni a tervszámoktól. „A GDP visszaesés a második félévben komoly hatással fog megjeleni az adóbevételekben, gondoljunk csak a társasági adóra, melynek a döntő része decemberben folyik be" – figyelmeztet Kalocsai Zsolt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.