2022.05.23.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Kutatási alapprogramok ellenőrzését zárta le az ÁSZ

4 min read
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/66113"><img class="image image-preview" src="/files/images/Image12_54.jpg" border="0" width="214" height="204" /></a></span>Befejezte az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) működésének ellenőrzését az Állami Számvevőszék. Az OTKA 2014. december 31-i hatállyal megszűnt, programjait, a futó pályázatok ügyintézését és az új pályázati felhívások kezelését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) vette át. Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött időszakban az OTKA pályázatokkal kapcsolatos tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor az MTA és az OTKA Bizottság nem teremtette meg az alapkutatási programok értékelésének szakmai feltételeit. Az OTKA Irodának a NKFIH-ba történő beolvadásával kapcsolatos feladatokat szabályszerűen látták el.

Befejezte az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) működésének ellenőrzését az Állami Számvevőszék. Az OTKA 2014. december 31-i hatállyal megszűnt, programjait, a futó pályázatok ügyintézését és az új pályázati felhívások kezelését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) vette át. Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött időszakban az OTKA pályázatokkal kapcsolatos tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor az MTA és az OTKA Bizottság nem teremtette meg az alapkutatási programok értékelésének szakmai feltételeit. Az OTKA Irodának a NKFIH-ba történő beolvadásával kapcsolatos feladatokat szabályszerűen látták el.

Befejezte az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) működésének ellenőrzését az Állami Számvevőszék. Az OTKA 2014. december 31-i hatállyal megszűnt, programjait, a futó pályázatok ügyintézését és az új pályázati felhívások kezelését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) vette át. Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött időszakban az OTKA pályázatokkal kapcsolatos tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor az MTA és az OTKA Bizottság nem teremtette meg az alapkutatási programok értékelésének szakmai feltételeit. Az OTKA Irodának a NKFIH-ba történő beolvadásával kapcsolatos feladatokat szabályszerűen látták el.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok az ellenőrzött időszakban olyan független nemzeti intézmény volt, amely több mint negyedszázada magyarországi munkahelyeken végzett, nemzetközileg is kiemelkedő felfedező kutatásokat (alapkutatásokat) támogatott pályázati rendszerben, hazai és külföldi bírálók bevonásával. Az OTKA tevékenységét döntő részben az állami költségvetés fedezte, 2011-2014. között 28,2 milliárd Ft költségvetési támogatást használt fel. A támogatások kezelésével kapcsolatos feladatokat az OTKA Iroda látta el, az irányító szervi feladatokat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) gyakorolta.

Az ÁSZ az OTKA pályázati tevékenységének szabályosságát a 2011. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra nézve ellenőrizte. Az OTKA stratégiáit és eredményességét érintő ellenőrzési célok esetében az ellenőrzött időszak 2005. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartott.

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy az OTKA 2008-2010. között, valamint 2013-tól rendelkezett jóváhagyott stratégiával, amely összhangban volt a kormány kutatási területre vonatkozó stratégiai tervdokumentumaival.

A jogszabályi előírások ellenére az MTA nem határozta meg a támogatási programok értékelésének célját, módját, eszközeit, szempontjait, továbbá nem hajtotta végre a programok értékelését. Az OTKA Bizottság a programok egészére vonatkozóan nem készített programértékelési terveket, nem határozta meg a programcélok elérésének ismérveit és indikátorait, valamint a programértékelés időbeli ütemezését, és azokat nem hozta nyilvánosságra a program ismertetésével együtt. A pályázati kiírások, a benyújtott pályázatok értékelése és elbírálása, valamint a nyertes pályázókkal történő szerződéskötés és ellenőrzés összességében megfelelt a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak, a folyamatba épített kontrollok biztosították a szabályszerű működést. A szerződéskötés és támogatás-folyósítás területén feltárt hibák összességében nem befolyásolták a szabályszerű gazdálkodást.

 

Az OTKA Iroda 2014. december 31-i megszűnéséhez kapcsolódóan az OTKA Iroda és az MTA teljesítette a szervezeti változáshoz kapcsolódó, jogszabályokban előírt feladatokat.

A 2015-től hatályba lépett szervezeti átalakulásra és pályázatok elszámolásával kapcsolatos jogszabályváltozásokra tekintettel az ÁSZ javaslatokat nem fogalmazott meg, de a feltárt hiányosságokkal kapcsolatosan figyelemfelhívással élt a jogutód NKFIH elnöke felé.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

EUROASTRA - Powered by WebshopCompany Ltd. uk. | Newsphere by AF themes.