Több mint nyolc hónap előkészítő munkájának eredményeként a Parlament friss törvénymódosításai nyomán megnyílt a lehetőség a Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozására, jelentette be Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár 2011. június 8-án, megjelent a tájékoztatón még dr.Csorba László, a házigazda Nemzeti Múzeum főigazgatója és  Lovas Lajos, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) kultúráért felelős államtitkársága Digitális Archívum főosztályának vezetője.

 

Több mint nyolc hónap előkészítő munkájának eredményeként a Parlament friss törvénymódosításai nyomán megnyílt a lehetőség a Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozására, jelentette be Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár 2011. június 8-án, megjelent a tájékoztatón még dr.Csorba László, a házigazda Nemzeti Múzeum főigazgatója és  Lovas Lajos, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) kultúráért felelős államtitkársága Digitális Archívum főosztályának vezetője.

 

dr.Csorba László  bevezetőjében rámutatott, a digitális archívum révén olyan új információs elem jött létre, amely maga is megváltoztatja a történelemről és a múltról, ill. saját korunkról való gondolkodásmódunkat. Az a vizuális, vagy képi forradalom, amely az elmúlt száz évben rohamosan teret nyert, az a számítógép révén új dimenziót ad és létrehoz valami új dolgot azzal, hogy a történelem tárgyi emlékeire való visszaemlékezésünk is új formában történik, ezáltal a múzeumok anyaga , a bennük lévő tudás is része lesz az életünknek. Most születik az a nyelv ami vissza fogja ezt adni, s most születik az a nemzedék, amely művészetekben, irodalomban erre reflektálni fog. Ezután jönnek majd azok a tudósok, akik lehetővé teszik, hogy a történelemről új módon gondolkodjunk. Van tehát a hagyomány, amelyet radikálisan megújítunk, mert hagyományt csak úgy lehet megőrízni, ha mindig újragondoljuk.

 

Szőcs Géza rámutatott, a  Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozásának célja;   a magyar kultúra által létrehozott valamennyi alkotás, a szépirodalomtól a képzőművészeten át a filmművészetig legyen rögzítve biztonságos, digitális módon és legyen egy központi, nyilvános felületről elérhető. A szóbeliség, az írásbeliség és a nyomtatás időszaka után ismét kommunikációs ugrás időszakát éljük. A könyv nem válik kuriózummá, s nem válik archaikus mementóvá mindaz, amit eddig nyomtattak, de az a paradigma-váltás, ami előtt most állunk, mérhető a korábbi szakaszok nagy váltásaihoz. A váltás minden önmagát komolyan vevő kultúra számára kötelező erővel jelenik meg, s rá jellemző válaszokat indukál, a változásokkal együtt-gondolkodó, netán megelőző, vagy azokat csak követő, vagy éppen végképp leszakadó módon. A régi felállás lehet érdekes a maga rezervátum jellegében, de az új kor problémáit, s a megoldásokat már nem ezen a nyelven fogják megfogalmazni, megtalálni.  A digitális univerzumra való átállás kora következik, ez határozza meg a MaNDA programnak a létrejöttét is.  

 

A cél nem csupán az, hogy az alkotásokat többszörösen biztosított digitális formában megőrizzük, de  tegyük is elérhetővé valamennyi érdeklődő számára, még a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok többmilliós nagyságrendű, részben már digitális anyagát is.

Ezek a már meglévő digitális archívumok, adatbázisok eltérő formátumban, módon vannak archiválva, hatékony keresésük sok esetben saját magukon belül sincs megoldva. Ennek feloldására létre kell hozni azt a meta-adat keresőt, amely hozzáférésüket lehetővé teszi laikus felhasználók számára is.  

 

A hozzáférés a jogdíjjal nem terhelt alkotások esetében díjmenetesen történjen, ahol pedig díjfizetés szükséges, ott online ellentételezéssel.  Az Archívum törekvése arra irányul, hogy a nemzeti és uniós szerzői jog keretei között létrejöhessen a minél szélesebb körű szabad felhasználás egy központi adatbázison keresztül folyamatosan, a világ bármely részéből.

A magyar kultúra talaján naponta jönnek létre új alkotások, így a gyűjtemény is folyamatosan új alkotásokkal gyarapszik.  Ezek rögzítése és archiválása, s közkinccsé tétele szintén a létrejövő Magyar Nemzeti Digitális Archívum feladata.

 

A MANDA program összhangban van az uniós vonatkozó törekvéseivel.

 

A továbbiakban az Archívum feladatai közé tartozik a magyar nemzeti kultúrkincs elérhetővé és újra felhasználhatóvá tétele az Europeana, www.europeana.eu  az uniós digitális könyvtáron keresztül.  Élve az Archívum központi szerepéből adódó előnyökkel, Magyarországnak lehetősége nyílik belátható időn belül tekintélyes mennyiségű adattal, digitális dokumentummal bővítenie a jelenleg gyengén reprezentált magyar anyagot az Europeana könyvtárban. (A jelenleg 14 millióra tehető Europeana anyag 9 ezreléke képviseli csak hazánkat…)

 

 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum egy már meglévő és működő intézmény, a Magyar Nemzeti Filmarchívum átalakulásával jön létre. Az új intézmény, mely a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet nevet viseli, a továbbiakban főigazgató irányításával folytatja munkáját.  A Filmarchívum korábbi igazgatónője, Gyürey Vera szakmai főtanácsadóként működik közre a Filmintézet munkájában.  A főigazgatói állásra pályázatot írnak ki, annak lezajlása idejére miniszteri biztosként  Lovas Lajos, a NEFMI főosztályvezetője lesz a program élén, s irányítja az intézményt.

 

Lovas Lajos elmondta, ebben az évben elkészül a nemzeti kulturális digitális kataszter, a munka az Országos Széchenyi Könyvtárban zajlik, egy korábbi pályázat eredményének megfelelően. Ugyancsak az idén fog elkészülni a kulturális adatbázis intelligens metaadat keresőprogramja, pályázati kiírás alapján, piacon levő alkalmas megoldás alkalmazásával, amely képes a jelenlegi, „színes” adatbázis-fajtákban keresni, különös tekintettel a hat közgyűjtemény központi adatbázis gyűjteményére. Hozzáfognak olyan adatbázis kialakításához, amely képes összefogni, összekapcsolni a jelenleg nem kompatibilis rendszereket. Szerencsére, a már elkészült rendszerek többsége (pl. a Nemzeti Galéria nyilvántartó rendszere), a bennük lévő 3-3,5 millió dokumentummal megfelel a nemzetközi szabványok szabványos kimeneti előírásainak.

 

Az internetes elérés portálfelülete  a folyó év második felében fog elkészülni.

 

 

www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium

http://europeana.hu/portal/

 

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük