2022.október.07. péntek.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Levél az Akadémiához, avagy miért élünk a Honfoglalás Milenniumának hazugságában?

7 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/19924"><img class="image thumbnail" src="/files/images/mta.thumbnail.jpg" border="0" alt="A cimzett" title="A cimzett" width="100" height="63" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>A cimzett</strong></span></span>Az nem egészen köztudomású, hogy a magyar-finn rokonság hivatalos emlegetése és az ezzel kapcsolas "bizonyítékok" egy politikai  döntés eredményei voltak. </p><p> 

a cimzettA cimzettAz nem egészen köztudomású, hogy a magyar-finn rokonság hivatalos emlegetése és az ezzel kapcsolas "bizonyítékok" egy politikai  döntés eredményei voltak.

 

a cimzettA cimzettAz nem egészen köztudomású, hogy a magyar-finn rokonság hivatalos emlegetése és az ezzel kapcsolas "bizonyítékok" egy politikai  döntés eredményei voltak.

 

Annak idején az Osztrák-Magyar Monarchiában osztrákok es egyes magyarok kitalációja volt a Milennium idején. A cél adott volt, kisebbségérzés elültetése a nemzeti identítástudat megtörése. Eredete az 1848-as szabadságharcccal kapcsolatos időszakra nyúlik vissza.

Ez annyira jól sikerült, hogy az egész konstrukció mind a mai napig a Hivatalos Tudomány Szent Igazsága. Aki ellene lázad az áltudományos, miként  senkit sem érdekelnek az ezt cáfoló és egyre inkább gyarapodó ténylegesen tudományos eredmények. Hacsak azért nem, hogy szerzőjével együtt hogyan tudja eltüntetni a tudományos életből.

Az egyetemen is ezt sulykolják, mint Aktuális Szent Igazságot. Nincs róla vita, nincsenek alternativ gondolatok. Olyannyita igazság ez, hogy mág a Kádár rendszer ideján is, az első, és akkor meglehetősen gyenge lábon álló fecskéket, akik iráni-szír vagy éppen más rokoknsági kapcsolatokat vizsgáltak szintén igyekeztek uszítónak beállítani.

 Központi utasitásra így került az Országos Szechenyi Könyvtár Zárolt Anyagok Társa örzésébe Bobula Ida sumér magyar rokonságot felvető vitairata éppúgy, mint számos magyarságtörténeti írás. Dr Markovics Györgyi, a tár éber őre és a postai cenzúra ia kényesen ügyelt arra, hogy ilyen eretnek gondolatok még véletlenül se kerüljenek be az országba. De azért terjedtek gépelve szamizdatként.

Mindez nem ujdonság, hiszen a környező országok -igaz ellentétes céllal megcsinaláksaját hasonló gyakorlatukat: a románok a dák-román elmélettel, a szlovákok meg a szlovák államtörténettel.

Magyar tudományos kutatók egy része immár ki szeretne lépni a Történelmi Hazugság árnyékából éppen ezért levelet irták a Magyar Tudományos Akadémiához. Sejthetjük a válasz vagy dühödt támadás vagy pedig agyonhallgatás lesz. Esetleg, ha minden eredménytelennek látszik "megantifázzák" – azaz antifasiztázzak vagy éppen nacionalistázzák -a dolgot. Hasonlóan dühödt és az igazsághoz nem mindig közelálló elméletgyártás van tudós köreinkben a magyar Szent Korona történetéről és a műtárgyról is, hasonló okokból.

BEADVÁNY

Címzett:

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke

és a Nyelvtudományi Intézet igazgatója

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Igazgató Úr!

 

A magyarság keresztyén-nemzeti azonosságtudatának megújításáért szolgáló Szent István Szövetség és ezen beadvány aláírói tisztelettel kérjük Önt és munkatársait, hogy az újabb tudományos eredmények ismeretében vizsgálják felül a magyar nyelv finnugor származásának elméletét, és kezdeményezzék az Oktatási Minisztériummal karöltve az új magyar nyelvtan- és történelemkönyvek kidolgozását.

Indokaink:

1.Véget ért az a nemzetközi genetikai kutatás, amelyet egymillió-négyszázezer emberen végeztek el. A kutatás vezetői, a méltán világhírű antropológusunk, Kiszely István professzor, valamint az Utrechti-, a Varsói Orvostudományi Egyetem rektorai és a Német Tudományos Akadémia elnöke a Világhálóra tették, és közölték a Science, és Nature tudományos lapokban is: A mitokondriális DNS-vizsgálat bizonyította: a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnekhez, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. A finnek ennek ismeretében és az újabb nyelvészeti kutatásoknak köszönhetően már 2003-ban átírták a tankönyveiket.

2.A mai vezető nyelvészek, mint Dr. Marácz László, J. Pokorny, Prof Richard Kayne, H. Krahe, G. Solta, N. S. Trubetzkoy, és a római, valamint a londoni egyetemi professzora, Angela Marcantonio is azon az állásponton vannak és ezt a tudományos médiumokban közölték is, hogy a finnugor elmélet immár tarthatatlan és a bizonyítása lehetetlen. Bizonyítékaink vannak rá, hogy a finnugorizmust politikai, hatalmi érdekekből erőltették rá a magyar tudományra, annak ellenére, hogy a magyarság írott és íratlan kútfői, és a régészeti leletek is, belső ázsiai, hun-szkíta származást, és a török népekkel való rokonságot bizonyítanak. Napóleon 1805-ben, amikor Bécsbe érkezett, megkérdezte tanácsadójától, Talleyrand-tól: – Mit tegyek a magyarokkal?

A magyarok becsülik nagyjaikat, és büszkék a múltjukra. Vedd el múltjukat, és azt teszel velük, amit csak akarsz!

Nos, ezt alkalmazta Bécs, amikor az igazi, heves támadást származásunk eltörlésére 1821-ben megindította. Utasítást adott a bécsi kancellária, hogy ,,a rebellis magyaroknak írjanak az osztrák történészek egy olyan őstörténetet, amelyre nem lehetnek büszkék." Ezt az utasítást Dr. Kiszely István találta meg.

1841-ben helyezték az Akadémiánkra a szász Paul Hunsdorfer jogászt, és Joseph Budenzet, akik hihetetlen erővel a magyar nyelv finnugor származását kezdték erőltetni. Ellenük a kiváló tudósunk, Mátyás Flórián, és Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvtudós léptett fel kritikus és bátor hangnemben. Őket elűzték Magyarországról, mert nem voltak hajlandóak átvenni az alaptalan és máig bizonyítatlan, hatalmi érdekekből kreált finnugorizmus elméletét.

Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia alapítója koronatanúja volt ezeknek az eseményeknek, 1851-ben a következőket írja:

,,S most még talán ezen utolsó igazán magyar intézet is ki legyen sarkából forgatva? Fájdalom, igen! Mert hiszen az akadémiai alapszabályok minap leérkezett megváltoztatása, legalább saját lelki szemem előtt nem egyéb és nem kevesebb, mint olyan döfés, mely könnyen halálra vezet".

Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1877-ben így nyilatkozott:

,,…én az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb, a finnugor származás principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. a kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát."

Ezekből a történelmi tényekből is kiviláglik, hogy a finnugorizmus elsősorban politikai érdekekből született, mivel ellenségeink deheroizálni akarták a magyarságot. A hivatalos magyar történetírás mind máig támogatja az ötvenes évek kommunista ideológusának, Molnár Eriknek a "hittételét", aki azt hirdette, hogy Európába érve a magyaroknak kezdetleges műveltségük volt, és jószerivel csak halászattal és vadászattal foglalkoztak". Ez azonban nem igaz, hazugság, mivel a magyarság őstörténelmével foglalkozó kutatások bizonyították a fenti állítás ellenkezőjét: a magyarság magas kultúrával érkezett ide, és a török népekkel rokon nyelvében, genetikájában is.

Kérjük az Igazgató Urat, hogy ismertesse munkatársaival beadványunk tartalmát, és tegye meg az első lépéseket a finnugorizmus áldozatainak tudományos rehabilitására, valamint az új tankönyvek megírására.

Dr. Mózes Gyula elnök

Székelyudvarhely Székely Tanács

Bella Gábor

nemes lőgérpatonyi Hervay Tamás, a magyarságtudomány magisztere, A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme tanára, Budapest

Dr. Aradi Éva, indológus, Pécs

Dr. Borcsa János, irodalomtörténész, Kézdivásárhely

Dr. Czeglédi Katalin, nyelvész, Budapest

Dr. Erdélyi István, régész-történész, Göd

Friedrich Klára, Budapest

Jakab Jolán, történelemtanár, Szentkatolna

Kelemen Miklós, történész, Budapest

Dr. Marácz László, nyelvész, Amszterdam

Prof. Angela Marcantonio, nyelvész, London

Dr. Medvigy Endre, jogász- irodalomtörténész, Budapest

Dr. Obrusánszky Borbála, történész, orientalista, Mende

Szakács Gábor, Budapest

Dr. Tallós Emil, jogász, Mende

Kiss Dénes, író, Budapest

Iványi Sándor, író, Debrecen

Abelovszky Eliz

Babinecz László

Bokor Imre dr.

Botos László

Botos Margaret

Bunyevácz Zsuzsa dr.

Csámpai Ottó dr

Csapó Endre

De Pluer Mariann

Érdy Miklós dr.

Farkas Enikő

Foris Eszter dr.

Gaudi Nagy Tamás dr.

Glockner Peter dr.

Gyárfás Ágnes dr.

Halász József dr.

Hargitáy András dr.

Horkovics-Kovats János dr.

Jajczay Frigyes dr.

Kádár Dániel

Katona Pál

Kolozsy Sándor dr.

Madarasi István

Petrass László

Polyák Endre

Radics Géza

Tarján Gábor dr.

Tomory Zsuzsa

Török László

Töttössy Magdolna dr.

Varga Csaba

Varga Tibor dr.

Végvári József dr.

Veress Ferenc dr.

Zabolai Csekme Éva dr.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.