2022.05.26.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Lezárult 12 állami erdőgazdaság ellenőrzése

7 min read
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/66113"><img class="image image-preview" src="/files/images/Image12_54.jpg" border="0" width="214" height="204" /></a></span>Sorozatos és rendszerszintű szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú erdőgazdaságok ellenőrzése során. Most 12 társaság ellenőrzése zárult le, és további 10 ellenőrzés van folyamatban. Az ÁSZ a társaságok 2009 és 2014 első féléve közötti vagyongazdálkodási, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenységének szabályszerűségét értékelte, és megállapította egyebek mellett, hogy az erdőgazdaságok mérlege nem a valós képet mutatta, de a vagyonnyilvántartás és a tulajdonosi joggyakorlás területén is általános jelleggel előforduló hiányosságokat állapítottak meg a számvevők.

Sorozatos és rendszerszintű szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú erdőgazdaságok ellenőrzése során. Most 12 társaság ellenőrzése zárult le, és további 10 ellenőrzés van folyamatban. Az ÁSZ a társaságok 2009 és 2014 első féléve közötti vagyongazdálkodási, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenységének szabályszerűségét értékelte, és megállapította egyebek mellett, hogy az erdőgazdaságok mérlege nem a valós képet mutatta, de a vagyonnyilvántartás és a tulajdonosi joggyakorlás területén is általános jelleggel előforduló hiányosságokat állapítottak meg a számvevők.

Sorozatos és rendszerszintű szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú erdőgazdaságok ellenőrzése során. Most 12 társaság ellenőrzése zárult le, és további 10 ellenőrzés van folyamatban. Az ÁSZ a társaságok 2009 és 2014 első féléve közötti vagyongazdálkodási, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenységének szabályszerűségét értékelte, és megállapította egyebek mellett, hogy az erdőgazdaságok mérlege nem a valós képet mutatta, de a vagyonnyilvántartás és a tulajdonosi joggyakorlás területén is általános jelleggel előforduló hiányosságokat állapítottak meg a számvevők.

A magyarországi erdőknek közel fele állami tulajdonban van, melyet 22 állami erdőgazdasági társaság kezel. A nemzeti vagyon megőrzése, megóvása és gyarapítása kiemelten fontos közérdek, ennek megfelelően az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlást minden évben ellenőrzi az Állami Számvevőszék – mondta az ÁSZ sajtótájékoztatóján Domokos László. Mivel ezek az ellenőrzések több hiányosságot is feltártak, és az erdőgazdálkodási társaságok állami vagyonnal való gazdálkodását az ÁSZ önálló témaként még sohasem ellenőrizte, ezért döntöttünk úgy, hogy valamennyi állami tulajdonú erdőgazdasági társaság ellenőrzését elvégezzük – hívta fel a figyelmet az ÁSZ elnöke. Az ellenőrzöttek a jelentéseket megismerhették és észrevételeket is tehettek rá – tette hozzá.

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlásának évek óta fennálló problémája az, hogy a vagyon-nyilvántartási adatok nem megbízhatóak és nem teljes körűek, ezért az átláthatóság és az elszámoltathatóság nem biztosított. Holott valamennyi állami tulajdonú gazdálkodó szervezettel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok pedig megbízhatóak legyenek – hangsúlyozta az elnök.

Az erdőgazdaságok mérlege nem a valós állapotot tükrözte

A számvevőszéki vizsgálatok megállapították, hogy az erdőgazdaságok a jogszabályi előírásokkal szemben a vagyonkezelésükben lévő állami erdők értékét nem szerepeltették a mérlegeikben, a vagyonkezelésbe vett eszközöket nem mutatták be a kiegészítő mellékletben mérlegtételek szerinti megbontásban. A hiányosságok ellenére a beszámolókat auditáló könyvvizsgálók a 12 társaság közül egynél sem kifogásolták ezeket a szabálytalanságokat, holott ez jogszabályi kötelességük lett volna. Az ÁSZ ezért a 12 társaság ellenőrzéséhez kapcsolódóan mindegyik könyvvizsgáló esetében jelzéssel élt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felé, akik azóta több esetben meg is indították a fegyelmi eljárást – mondta el Domokos László, az ÁSZ elnöke.

 

A vagyonnyilvántartás és a tulajdonosi joggyakorlás területén is komoly hiányosságokat állapított meg az ÁSZ

A társaságok vagyonnyilvántartása sem felelt meg a jogszabályban foglaltaknak, mivel nem tartalmazta a vagyonkezelt eszközök nettó és bruttó értékét és az értékben bekövetkezett egyéb változásokat. Így a nyilvántartás nem biztosította az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Emellett az 1996-ban, közel 20 éve megkötött ideiglenes vagyonkezelési szerződések sem támogatták a vagyongazdálkodási feladatok átlátható végrehajtását, illetve a szabályszerű vagyongazdálkodást – sorolta az ÁSZ megállapításait Domokos László. A tulajdonosi joggyakorlók, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tevékenysége sem támogatta teljes körűen a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását, mivel nem szüntették meg a vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatban feltárt hiányosságokat, nem éltek a kezelt vagyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogukkal, és nem ellenőrizték a vagyonnyilvántartás hitelességét, teljességét és helyességét sem – mondta el az ÁSZ elnöke.

 

Az ÁSZ ismételten felhívta a figyelmet a menedzsment működési hiányosságaiból eredő veszélyekre

A nem megfelelő vezetésnek vagy nem elégséges tulajdonosi kontrollnak a gazdálkodásra nézve súlyos következményei lehetnek. Az ÁSZ-megállapítások alapján a 22 állami erdőgazdaság esetében összesen 21 jelzést küldtünk a Könyvvizsgálói Kamarának, két esetben fordultunk az illetékes nyomozóhatósághoz és 87 javaslatot fogalmaztunk meg a munkajogi felelősség megállapítása, illetve a felelősség tisztázása érdekében – hívta fel a figyelmet az ÁSZ elnöke.

Nem szokványos, ha egy ellenőrzés azt tárja fel, hogy az összes vizsgált szervezet törvénytelen keretek között működik – hangsúlyozta az elnök. Ezt felveti a vezetők szakmai alkalmasságának a kérdését is. Ezért is fontos, hogy – a versenyszférához hasonló követelményrendszer és elszámoltathatósági viszonyok kialakítása mellett – a köztulajdonban lévő cégeket a lehető legfelkészültebb vezetők irányítsák, tehát ezen a területen is szükség van az állammenedzsment megújítására – emelte ki Domokos László. Fel kell tárni az ok-okozati összefüggéseket, megoldásokat kell vázolni, de alapvetően szemléletváltásra van szükség az állami vagyon helyes kezelését illetően – tette hozzá.

Rendszerszintű megállapításokat fogalmazott meg az ÁSZ

A vizsgálat főbb megállapításait ismertetve Makkai Mária felügyeleti vezető kiemelte, hogy a vagyongazdálkodási ellenőrzések alapvetően a társaságokra fókuszáltak, mivel a tulajdonosi joggyakorlóknál a hiányosságokat már korábban feltárták. Az ÁSZ az ellenőrzés során a társaságok esetében a jogszabályoknak és egyéb szabályzatoknak való megfelelést, míg a tulajdonosi joggyakorlóknál a társaságra vonatkozó döntések, intézkedéseinek szabályszerűségét vizsgálta és azt, hogy ez a tevékenység támogatta-e a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását – kezdte beszámolóját a felügyeleti vezető.

 

Az ÁSZ megállapításai rendszerszintűek, mivel valamennyi társaságra – a már lezárt 12 ellenőrzésre, és a még folyamatban lévő, de már a végéhez közeledő 10 ellenőrzésre is – igazak. Így valamennyi erdőgazdaságra vonatkozóan elmondható, hogy az éves beszámolójuk és a vagyonnyilvántartásuk nem felelt meg az előírásoknak – szögezte le Makkai Mária. A vagyonkezelési szerződéseiket nem aktualizálták, azokban a 19 évvel ezelőtti jogszabályokra hivatkoztak, az ÁSZ ellenőrzése viszont az értékelt időszak jogszabályainak való megfelelést ellenőrizte. Ugyancsak hibaként értékeltük a vagyonkezelési díjak éves felülvizsgálatának elmaradását, amelyet pedig a szerződésekben is rögzítettek. Így éveken keresztül 50-70 forintos árat fizettek hektáronként a társaságok, amely díj napjainkban körülbelül a nullával egyenlő – hangsúlyozta Makkai Mária.

Az ágazati szabályok betartása és az információáramlási és monitoring rendszer működtetése részben volt megfelelő. A vizsgált szervezetek nem rendelkeztek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályozással, holott ez törvényi kötelezettség lett volna – emelte ki a felügyeleti vezető. Pozitívumként értékeltük, hogy a vagyongazdálkodási alapelveket szabályszerűen betartották és a kontrollrendszer kialakítása is szabályszerű volt – tette hozzá.

Az ÁSZ az intézkedést igénylő megállapításai alapján javaslatokat fogalmazott meg mind a társaságok vezérigazgatói, mind a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek vezetői felé a vagyonkezelési szerződésekkel, a felelősség tisztázásával, a közérdekű adatokkal és a vagyonnyilvántartással kapcsolatban – zárta tájékoztatóját Makkai Mária.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

EUROASTRA - Powered by WebshopCompany Ltd. uk. | Newsphere by AF themes.