Olvasgatom unokám történelemkönyvét. „1941. június 22-én kitört a második világháború." Gondolkodni kezdtem. Érdekes, ezek a világháborúk csak úgy kitörnek. Mint egy szék lába, ablaküveg, vagy a Vezúv? Az első világháború is kitört, pedig Ferenc József ő császári és királyi felsége mindent meggondolt és megfontolt. Mégis kitört, az ördög vigye el!

Olvasgatom unokám történelemkönyvét. „1941. június 22-én kitört a második világháború." Gondolkodni kezdtem. Érdekes, ezek a világháborúk csak úgy kitörnek. Mint egy szék lába, ablaküveg, vagy a Vezúv? Az első világháború is kitört, pedig Ferenc József ő császári és királyi felsége mindent meggondolt és megfontolt. Mégis kitört, az ördög vigye el!

   Nem, nem tört ki magától, egyetlen ember döntése volt. 1941. június 22-én hajnali 4 órakor, minden hadüzenet nélkül Hitler páncélosai, légi hadereje, gépesített tüzérsége, motoros egységei és gyalogsága a balti államoktól a Fekete tengerig terjedő óriási arcvonal hosszában átviharzott a Szovjetunió határain.

   Ugyanaz nap délelőtt tíz órakor Göbbels a rádióban felolvasta Hitler beszédét. A többi között a következőket. „Német nép! Ebben a pillanatban olyan harci felvonulás vette kezdetét, mely méreteiben a világ eddig nem látott legnagyobb katonai megmozdulásának tekinthető…….A német keleti arcvonal alakulatai mindenütt a helyükön vannak. Ennek a nagy frontnak a feladata ezért most már nem egyetlen állam védelme, hanem Európa megvédése és ezáltal mindannyiunk megmentése."

   Tehát csak úgy kitört? Mint egy szék lába, ablaküveg, vagy a Vezúv? Nem, ez egyetlen ember döntése volt. Vagy talán Hitler békésen üldögélt berchtesgadeni sasfészkében, házának erkélyén gyönyörködött a panorámában, hírnök jő, s pihegve szól: Mein Führer, képzelje, kitört a háború! Rettenetes! Szóval csak úgy kitört? Mint egy szék lába, ablaküveg, vagy a Vezúv? Nem, egy ember döntése volt.

   Alig két évvel korábban, 1939. augusztus 23-án Moszkvában V. M. Molotov és J. von Ribbentrop külügyminisztere aláírták a  német-szovjet megnemtámadási szerződést. Ennek értelmében a részt vevő felek tartózkodtak az egymás ellen irányuló minden erőszakos ténykedéstől, minden támadó cselekménytől és minden támadástól, akár külön, akár más hatalmakkal együtt, továbbá tartózkodtak olyan katonai szövetséghez csatlakozni, illetve olyat támogatni mely a másik ellen háborús cselekedeteket hajt végre. A célok megvalósulása érdekében a felek kikötötték, hogy folyamatosan érintkezésben maradnak, illetve, hogy az egymással szemben felmerülő problémákat, vitás kérdéseket békés eszmecsere, vagy békéltetőbizottság útján fogják tisztázni. A szerződést tíz év időtartamra kötötték meg, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben azt egy esztendővel e határidőnek a lejárta előtt egyik Szerződő Fél sem mondja fel, ennek a szerződésnek a hatálya automatikusan további öt évre meghosszabbítottnak tekintendő.

   Aztán mégis kitört. Az ördög vigye el! Hitler 1938-nam megszállta Ausztriát, és Csehszlovákia egy részét, 1940-ben lerohanta Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, Dániát, Svédországot. Megtámadta Angliát. Akkor kitől is akarta megvédeni Európát Hitler? Saját magától?

   A német csapatok már jó mélyen bent voltak Oroszországban, amikor Bárdossy László miniszterelnök megszólalt a Parlamentben. Kassa bombázása miatt Magyarország háborúban állónak tekinti magát a Szovjetunióval. Ha legalább hadat üzent volna……..de nem. (Clausewitz forog a sírjában.) Mert a gaz muszkák bombázták Kassát. Elképzelem, amint Sztálin a pipáját szíva gondolkodott a Kremlben, miként lehetne a létszámát és technikáját tekintve sokszoros túlerőben lévő német hadsereget megállítani. Már mélyen bent vannak országunkban. Egyszer csak a homlokához csap. Küldjünk egy repülőgépet Kassára, dobjunk ki egy bombát, de íziben!

   Egy szó, mint száz, a háborúk nem törnek ki csak úgy maguktól. Ember indítja, egy vezéregyéniség, akit követnek. A többi már megy magától. A második világháborúban például 75 millió halott, köztük 40 millió civil.

 

Láng Róbert

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük