Az autósok mindössze harmada tudja, hogyan kell meghatározni abroncsaik korát. A Goodyear Dunlop Tires Hungary kiterjedt felmérést végzett arra nézve, mennyire ismerik a vevők abroncsaik korát és a kor meghatározásának módját, milyen okból vásárolnak új abroncsokat, valamint ehhez kapcsolódó egyéb témákat is vizsgált. Ugyanazt a kutatást végezték el cseh és magyar autóvezetőkön. A vizsgálat, valamint az egyes országok összehasonlítása érdekes olvasmányul szolgálhat.

 

Az autósok mindössze harmada tudja, hogyan kell meghatározni abroncsaik korát. A Goodyear Dunlop Tires Hungary kiterjedt felmérést végzett arra nézve, mennyire ismerik a vevők abroncsaik korát és a kor meghatározásának módját, milyen okból vásárolnak új abroncsokat, valamint ehhez kapcsolódó egyéb témákat is vizsgált. Ugyanazt a kutatást végezték el cseh és magyar autóvezetőkön. A vizsgálat, valamint az egyes országok összehasonlítása érdekes olvasmányul szolgálhat.

 

„Az abroncsok kora olyan tényező, amit az autósok többsége pontatlanul értelmez. Egyes autóvezetők azt hiszik, hogy ha egy vagy két évvel korábban gyártott új abroncsokat vesznek, azzal a tárgyévben gyártottaknál gyengébb minőségű abroncsokhoz jutnak. Ez azonban téves feltételezés. Ha az új abroncsokat megfelelő körülmények között tárolják, körülbelül három évig megőrzik eredeti tulajdonságaikat" mondja Lenka Majková, a Goodyear Dunlop marketing specialistája.

 

Egy ok, amiért a vevők nem fordítanak figyelmet abroncsaik korára, az lehet, hogy a legtöbb autóvezető nem is tudja meghatározni a gyártási dátumot. A felmérés rávilágított, hogy a magyar autóvezetők mindössze 34 %-a, a csehek 35 %-a és a szlovákok 28 %-a képes megállapítani ezt az információt az abroncs oldalfalán található DOT kód alapján.

 

Az (egyes országok szerinti) válaszadók 8-14 %-a hiszi, helytelenül, hogy az abroncsok kora meghatározható például az eladási nyugtából vagy a QR kód alapján. Bár a vevők találkozhatnak ezzel a kóddal – például a Dunlop abroncsok esetében – ez a kód az abroncsok teljesítményi kritériumairól nyújt nekik részletes információt, nem pedig azok koráról.  Érdekes adat, hogy a magyar autósok 6,5 %-a az abroncs szelepén keresi a gyártási dátumot.

Magyarországon az autósok 43 %-a, Szlovákiában a 35 %-a és a Cseh Köztársaságban mindössze 31 %-a nézi meg vásárláskor abroncsaik gyártási dátumát.  Arra a kérdésre, hogy az autóvezetők vajon mért nem nézik meg a gyártási időpontot, a magyar válaszadók közel fele elismerte, hogy megbízik a kereskedőben. Ez a fajta bizalom a kereskedő iránt más országokban is hasonló szintet mutat. A magyar autóvezetők 24 %-a azért nem nézi meg a gyártási dátumot, mert helyettük valaki más intézi az abroncsok beszerzését és járműveik gondozását. Szlovákiában a válaszadók 28 %-a hozta fel ezt okként, Csehországban pedig ez a szám 30 %.

 

Érdekes helyzet áll elő, mikor annak okairól számolnak be, miért vásárolnak új abroncsokat. A futófelület kopása az alapvető érv az abroncsok cseréjére a szlovák autósok 84 %-ának, a csehek 79 %-ának és a magyarok 67 %-ának esetében. Bár ez jó indok, nem kevésbé fontos a hasznos élettartam, vagyis az abroncsok kora. A legtöbb autóvezető azonban nincs tisztában ezzel a ténnyel és a magyar autósoknak mindössze 27 %-a, a csehek 24 %-a és a szlovák válaszadók 23 %-a jelölte meg ezt indokként új abroncsok beszerzésére. E tekintetben érdekes volt a nők és férfiak közötti különbség. Míg a magyar nők 17 %-a nem veszi fontolóra új abroncsok beszerzését, mert valaki más törődik helyettük az autójukkal és tartozékaival, addig a magyar férfiak 77 %-a számára a fő ok a futófelület kopása.

 

Új abroncsok beszerzésének tekintetében a magyar autósok a legkonzervatívabbak, mert több mint 60%-uk az abroncsszervizben, vagy az autószervizben vesz új abroncsokat – ez az arány Csehországban csak 49 %, Szlovákiában pedig 42 %. Ezzel szemben a cseh és szlovák autóvezetők körülbelül egyharmada interneten keresztül szerzi be abroncsait, míg a magyaroknak mindössze egy tizede.

A felmérést az Ipsos Tambor közvélemény-kutató cég végezte ez év júliusában. Magyarországon a válaszadók száma 520 volt, Csehországban 505, Szlovákiában pedig 518. A felmérésben csak 18 – 65 év közötti aktív autóvezetők vettek részt.

 

Az új abroncsok élettartama

A szezonális abroncscsere idején gyakori beszédtéma a járművezetők körében az abroncsok öregedése, illetve az új abroncsok élettartama. Többségük számára a legnagyobb kérdést az jelenti, hogy vajon egy használatlan, új abroncs meddig számít „új"-nak. A legfontosabb üzenetünk minden gépkocsivezető számára az, hogy nem létezik semmilyen hivatalos, tudományos vagy műszaki adat, amellyel pontosan meghatározható lenne az új, még nem használt abroncsok élettartama. Mindazonáltal az abroncskereskedőknek be kell tartani azt az alapvető feltételt, hogy az új abroncsokat megfelelően tárolják.

 

„Időnként találkozunk olyan járművezetőkkel, akik nem hajlandóak új, egy vagy két évvel ezelőtt gyártott abroncsokat vásárolni. Később viselkedésüket azzal magyarázzák, hogy ezeket az abroncsokat túl öregnek találják. Ám tévednek. A Goodyearnek az az álláspontja, hogy kifejezett élettartamot nem szabad megadni, hiszen nem léteznek olyan ismert tudományos vagy műszaki adatok, melyek alapján a személygépjármű vagy kishaszonjármű abroncsok kifejezett minimum vagy maximum élettartama meghatározható lenne. Ezért a neves gyártóktól félelem nélkül vásárolhatunk régebbi gyártási időponttal rendelkező abroncsot" – érvel Lenka Majková, a Goodyear Dunlop marketing specialistája. Az Európai Abroncs- és Keréktárcsagyártók Technikai Szövetsége (ETRTO) és az Amerikai Gumigyártók Szövetsége (American Rubber Manufacturers Association, RMA) szintén a Goodyear Dunlop véleményén vannak, mert szerintük nem állnak rendelkezésre olyan adatok, melyek alátámasztanának egy meghatározott élettartamot.

 

Az ETRTO a hivatalos kiadványában egyebek mellett az abroncs, felni és belső tömlő tárolásra vonatkozó ajánlásokat tett közzé. A dokumentum nem tartalmaz információt az új abroncsok maximum élettartamáról, viszont főleg a helyes tárolás szabályait emeli ki, úgymint védelem a magas hőmérséklet, jelentős hőmérsékletváltozás, páratartalom, ózon, ultraibolya sugárzás, olajjal való érintkezés vagy agresszív hatású vegyi anyagok ellen. „A Goodyear abroncsok gyártása az ETRTO szabályainak megfelelően történik, éppen ezért nagyon ellenállónak bizonyulnak a természetes öregedéssel szemben" – teszi hozzá Lenka Majková.

 

Ha azonban továbbra is szeretnénk találni olyan előírást, ami meghatározza, hogy mely gyártási időpontig számítanak az abroncsok még újnak, a brit BS AU 50 szabvány például választ adhat erre a kérdésre. Eszerint egy abroncs akkor számít újnak, ha 6 évnél nem régebben gyártották. A Nemzeti Gumiabroncs Forgalmazók Szövetsége (National Tyre Distributors' Association, NTDA) viszont a gyártástól számított 5 évet határoz meg ebben a vonatkozásban. A német gumiipar, gumigyártók és gumikereskedők szövetsége szintén azt állítja, hogy a gumiabroncsok abban az esetben minősíthetők újnak, ha 5 évnél kevesebb telt el gyártásuk óta. Figyelemreméltó tény, hogy egyik dokumentum sem állítja, hogy ez után az időtartam után az abroncsok már ne lennének értékesíthetők vagy céljuknak ne felelnének meg.

 

Személygépkocsi abroncsok

Minden felelősségteljes autós számára kötelező alapinformációk

 

Az abroncsok a gépjárműmotorok által kifejtett teljesítményt hivatottak közvetíteni az út vagy egyéb felület felé, épp ezért közvetlenül befolyásolják a jármű gyorsulását, a fékezési jellemzőit és összességében a kezelését. Az abroncsok és az útfelület érintkezési területének méretei nagyjából egy emberi kéz méretének felelnek meg, ezért a biztonságos vezetés szempontjából kulcsfontosságú a minőségi abroncsok megválasztása a megfelelő karbantartással együtt. A Goodyear Dunlop készített egy összefoglalót azokból az alapinformációkból, melyeket minden felelősségteljes autóvezetőnek tudnia kell az abroncsokról.

 

A személyabroncsok típusai

A személygépjárművekre tervezett abroncsok három alapkategóriába sorolhatók. Ezek a nyári, téli és az egész évben használható személyabroncsok, melyek részben futófelületükben, részben pedig a gyártásukhoz felhasznált keverékeikben különböznek egymástól. Az abroncs keverékét kifejezetten az adott évszakra és az évszak hőmérsékleti jellemzőire fejlesztették ki. Az optimális határértéknek számító napi átlaghőmérséklet, melynél a gépjármű-tulajdonosoknak az abroncsok lecserélése mellett kell dönteniük, 7 °C. Az egész évben használható abroncsok kompromisszumot jelentenek, mivel az év minden szakában használhatóak, ennek ellenére az abroncsok paraméterei nem érik el az adott évszakra – legyen akár nyári vagy téli – tervezett abroncsok paramétereit.

 

Az abroncsok jelölései

Minden abroncsmodellt több tucatnyi különféle méretben gyártanak. Az abroncsok megválasztásakor minden vevőnek tisztában kell lennie azzal, mit jelent pontosan az abroncs oldalfalán látható jelölés. Az első háromjegyű szám jelenti az abroncs szélességét, milliméterben megadva. Ezután következik egy perjel és két számjegy. Ez az oldalarány, mely a magasság/szélesség százalékos arányát fejezi ki. Emellett a szám mellett „B" vagy „R" betű áll az abroncsfelépítés típusától függően, megmutatva, hogy diagonál (B) vagy radiál (R) típusú abroncsról van-e szó. A jelölés utolsó eleme számok és betűk kombinációja, melyek az abroncs tömegét és sebességindexét jelentik. A forgalmi engedélyben találhatók az előírt abroncstípusok, melyeket a vezető a járművön alkalmazhat.

 

Az abroncs gyártási dátuma

Minden abroncs oldalfalán szerepel a „DOT kód", mely azonosító adatokat tartalmaz többek közt arról, hogy hol és mikor gyártották az adott abroncsot. Ezért fontos tudnivaló a gépjárművezetők számára, hogy a DOT kód utolsó négy száma az abroncs gyártási dátumát jelenti, az első két számjegy pedig sorrendben a gyártás hetét és utolsó évét.

 

Az abroncsok címkézése

2012. november 1-től kezdve minden 2012. július 1. után gyártott és eladott új abroncsot szabványosított európai EU abroncscímkével kell ellátni, mely tájékoztatja a vevőt az abroncs három teljesítmény-paraméteréről: a gördülő ellenállásról, a nedves tapadásról és a gördülési zajkibocsátásról. A szabványosított európai abroncsjelölés objektív, megbízható és összehasonlítható információt nyújt a vevőknek három fontos paraméterről, ennek ellenére a címke nem adja meg az abroncs összes teljesítmény-jellemzőjét, különösen, ami a téli körülményeket illeti.

 

Az abroncsok tárolása

Minden abroncsot számos szezonon át használnak a járművön, épp ezért nagyon fontos gondoskodni megfelelő tárolásukról a használaton kívüli időszakokban. Tárolás előtt az abroncsokat szemrevételezni kell sérülések megállapítása céljából. Az idegen anyagokat, törmeléket el kell távolítani, az abroncsokat lemosni, majd hagyni megszáradni. A legjobb, ha az abroncsokat a felnin hagyjuk és vízszintesen tároljuk, hogy oldalfalaik érintkezzenek. A felnire szerelt abroncsok mindvégig nyomás alatt vannak, így még az alsó abroncsot se fenyegeti a deformálódás veszélye. A felni nélkül tárolt abroncsokat függőlegesen álló helyzetben kell tárolni és a tárolási időszak alatt egyszer-kétszer meg kell őket fordítani. Mindkét esetre vonatkozik, hogy az abroncsokat sötét helyen és, ha lehetséges, állandóan alacsony hőmérsékleten kell tárolni.

 

Abroncsnyomás

Az abroncsok csak akkor nyújtják a legjobb teljesítményt, ha az előírt nyomásra fújják fel azokat. Szabály, hogy az előírt nyomás a jármű tanksapkájának belsején vagy a vezető felőli ajtóoszlopon található. Az előírtnál alacsonyabb vagy magasabb abroncsnyomás egyenetlen kopáshoz vezet, és ezzel egyidejűleg negatív hatást gyakorol a jármű kezelésére. A Goodyear a mobil alkalmazásához mellékelt egy a mai járművek többségét lefedő táblázatot, ezzel még inkább megkönnyítve a járművezetők dolgát a vonatkozó információ meghatározásában.

 

Az abroncsok futófelülete

Az abroncs futófelülete a profil legfelső részét jelenti, vagyis azt a részt, amelyik érintkezik azzal a felülettel, melyen a jármű halad. Az egyes abroncsmodellek futófelülete eltérő. Kerületi mintaárkaik, lamelláik számban és alakban különböznek. A nyári abroncsokhoz viszonyítva a téli abroncsok futófelületein több a lamella, mely mindenekelőtt nedves körülmények között, hóban és jégen javítja a húzóerőt. Téli abroncsokon a minimálisan elfogadható futófelület mélysége 4 mm. Nyári abroncsok esetében ez 1,6 mm, ennek ellenére a szakemberek azt ajánlják, hogy nyári abroncsok esetén is cseréljük le az abroncsokat, ha elérik a 4mm-es mélységet.

 

Féktávolság

A féktávolság az abroncsok egyik legfontosabb biztonsági paramétere. Különféle felületeken tesztelik az abroncsokat: száraz és nedves felületen, adott esetben havon és jégen is, melynek során általában a jármű 80 vagy 100 km/h-s sebességről állóra fékez. Az abroncsok féktávolságával kapcsolatos információk az EU abroncscímkéin olvashatók. A vevők bővebb információkat olvashatnak szakmai magazinok és független szervezetek által lebonyolított független tesztek eredményeiről.

 

A vízen felúszás (aquaplaning)

Az aquaplaning – azaz a vízen felúszás – azt az állapotot jelenti, amikor az abroncs nem képes elvezetni a vizet a mintaárkain át, így az fokozatosan felgyülemlik, és vízréteg képződik az abroncs és az útfelület között. Az abroncs elveszti közvetlen érintkezését az útfelülettel, minek következtében a vezető nem tudja többé irányítani a járművet. A vízen felúszás veszélye fokozódik nagy sebesség vagy erősen kopott futófelület esetén. Épp ezért alapvető fontosságú a lassítás, ha nagymennyiségű víz borítja az útfelületet és még inkább, ha az abroncsok kopottak.

 

http://www.goodyear.eu/hu_hu/

 

Lantai József

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük