2022.05.17.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Rátz tanár urak nélkül nincs felemelkedés — Életműdíj: eddig 112 kiváló pedagógus részesült elismerésben

26 min read
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/97216"><img class="image image-preview" src="/files/images/Ratz_tanar_ur_eletmudij_dijazottak_2015.jpg" border="0" width="471" height="314" /></a></span>Tizenötödik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért évente díjazza két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanár kiemelkedő munkásságát tantárgya népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában elért eredményeiért. A jubileumi díjátadón - az alapító cégek képviselői mellett - ünnepi beszédet mondott <em>Czunyiné dr. Bertalan Judit</em> köznevelésért felelős államtitkár. A Rátz Tanár Úr Életműdíj a reálszakos tanári pálya társadalmi elismertségének és anyagi megbecsülésének ösztönzése mellett az elmúlt 15 év során a hazai természettudományos oktatás, és egyben a közoktatás egyik legrangosabb elismerése lett.

Tizenötödik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért évente díjazza két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanár kiemelkedő munkásságát tantárgya népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában elért eredményeiért. A jubileumi díjátadón – az alapító cégek képviselői mellett – ünnepi beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár. A Rátz Tanár Úr Életműdíj a reálszakos tanári pálya társadalmi elismertségének és anyagi megbecsülésének ösztönzése mellett az elmúlt 15 év során a hazai természettudományos oktatás, és egyben a közoktatás egyik legrangosabb elismerése lett.

Tizenötödik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért évente díjazza két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanár kiemelkedő munkásságát tantárgya népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában elért eredményeiért. A jubileumi díjátadón – az alapító cégek képviselői mellett – ünnepi beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár. A Rátz Tanár Úr Életműdíj a reálszakos tanári pálya társadalmi elismertségének és anyagi megbecsülésének ösztönzése mellett az elmúlt 15 év során a hazai természettudományos oktatás, és egyben a közoktatás egyik legrangosabb elismerése lett.

Amikor világhírű, magyar származású tudósainkkal büszkélkedünk, talán méltatlanul kevés szó esik tanáraikról. Rátz László a legendás Fasori Gimnázium tanára volt és többek között Neumann Jánost és Wigner Jenőt indította el pályáján a világhír felé. Az alapítvány az ő nevét választotta, hogy adózzon nagy múltú és kiváló oktatási kultúránk előtt és méltányolja azon pedagógusainkat, akik ma is áldozatos szakmai munkájukkal és kiemelkedő eredménnyel képzik a jövő tehetségeit.

A tehetség felismerése, a tehetséggondozás elsősorban a kiváló tanárokon múlik, és a tehetséges fiatalok pályára állítása legtöbbször a középiskolákban dől el. „Mindannyian tudjuk, hogy a mérnökképzés nem az egyetemen kezdődik, a valódi tudás erős alapokra építkezik, amely már a közép- és az alapfokú oktatásban elkezdődik. Az Ericsson Magyarország közel 2000 munkatársa nagyrészt mérnökökből áll, így a vállalat elemi érdeke, hogy a magyar mérnökképzés és az azt megalapozó természettudományos képzés megtartsa jelenlegi színvonalát. A pedagógus életpálya modell és a természettudományos pedagógusok munkájának megbecsülése elemi érdeke valamennyiünknek." hangsúlyozta Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója. Minőségi oktatás nem létezik elhivatott tanárok nélkül. A természettudományos képzés és a reálszakos tanári pálya vonzóvá tétele, a közoktatás fejlesztése nemcsak állami, hanem a gazdasági és a civil szféra alapvető érdeke és feladata is egyben: nélkülözhetetlen a modern gazdaságok versenyképességéhez.

Ezt a célt szolgálja a Rátz Tanár Úr Életműdíj is, amelyet 15 éve alapított három olyan hazai cég, amelyek tevékenységének középpontjában a kutatás-fejlesztés és az innováció áll, komoly tudásbázissal rendelkeznek, és sikereiket nem kis mértékben a magyar természettudományos oktatás eredményeinek köszönhetik. „Piaci sikerünk elsősorban azon múlik, hogy mennyire tehetséges fiatal kutatókat, mérnököket tudunk alkalmazni. Ezt a forrást pedig csakis a magyar természettudományos oktatás tudja számunkra biztosítani, ezért tehát alapvető érdekünk ennek ápolásához és fejlesztéséhez erőnkhöz mérten hozzájárulni." – emelte ki Bojár Gábor, a Graphisoft SE Igazgatótanácsának elnöke.

A mai tudásalapú társadalomban rendkívül nagy szükség van a közoktatás, ezen belül a természettudományos oktatás támogatására és az ott elért sikerek elismerésére. Fontos láttatni, hogy a gazdasági szférának szüksége van a magas színvonalú oktatásra, éppen ezért megbecsüli annak kiválóságait. „A „magyar szürkeállomány" adta páratlan lehetőségeket aligha lehetne konkrét haszonra fordítani megfelelő szakember-utánpótlás nélkül. A természettudományos oktatás, a képzés magas színvonala, a tanárok szerepe kulcskérdés. A természettudományos tárgyak tanításával foglalkozó szakemberek felelőssége óriási a jövő sikereinek szempontjából. Anyagi, társadalmi, erkölcsi megbecsülésükre áldozatos, odaadó munkájuk okán is kiemelt szükség van." – tette hozzá Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

 

2015. Rátz Tanár Úr Életműdíjas tanárai:

Kémia

Balázs Katalin (Budapest) ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Sipos István (Sárospatak) Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

 

Biológia

Nagyné Horváth Emília (Budapest) Bem József Általános Iskola

Dr. Tóth Albert (Kisújszállás) Szolnoki Főiskola

 

Matematika

Dr. Pálfalvi Józsefné (Budapest) ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ

Mike János (Szeged) Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

 

Fizika

Dr. Honyek Gyula (Budapest) ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Dr. Mező Tamás (Szeged) Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

 

A Rátz Tanár Úr Életműdíj jelentőségét mutatja, hogy az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért az elmúlt 15 év során összesen 112 kiváló pedagógust tüntetett ki az életműdíjjal, és az alapítók jóvoltából eddig 126,4 millió forint értékű pénzjutalommal járult hozzá a tanárok anyagi megbecsülésének növeléséhez. Az alapítók az elismeréssel is próbálják ellensúlyozni a tanárhiányt, a negatív tendenciákat, és bátorítják a gazdasági élet szereplőit, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást, mert az igazi befektetés a magyar gazdaság számára a tudásban rejlik.

A három vállalat továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani nemcsak a természettudományos oktatás támogatására, hanem arra is, hogy a szellemi tőkét megbecsülve a kinevelt tehetségeknek olyan munkalehetőséget kínáljanak, amiért érdemes hazánkban maradva keresniük a szakmai boldogulást.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

15 éve három magyarországi nagyvállalat, az Ericsson Magyarország Kft., a Richter Gedeon Nyrt. és a Graphisoft SE alapította a Rátz Tanár Úr Életműdíjat kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységet folytató magyarországi tanárok elismerésére. E díj gondozására jött létre az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért, amely idén is nyolc pedagógust jutalmaz munkásságáért, személyenként 1,5 millió forinttal.

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát és kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, valamint kivételes esetekben magánszemélyek által.

A hagyományoknak megfelelően a díjátadó idén is a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezték meg, december 8-án, kedden 11.00 órakor.

 

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért

Az Ericsson Magyarország Kft., a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. képviselői 2000. december 1-jén ünnepélyes keretek között jelentették be, hogy a három cég közös alapítványt hozott létre a magyar természettudományos oktatás támogatására.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjat az alapítvány kuratóriuma 2001-től évente ítéli oda kezdetben hat, 2005 óta nyolc kiemelkedő eredményt elérő pedagógusnak. A személyenként 1 millió forint összegű díj 2010-ben 1,2 millió forintra emelkedett, 2014-től pedig 1,5 millió forintra nőtt. Az alapítvány díjazottai olyan középiskolai és általános iskolai tanárok, akik az alapítók tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó magyarországi matematika-, fizika-, kémia- vagy biológiaoktatás területén kimagasló szerepet töltenek be a tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.

A három nagyvállalat közös kezdeményezésének célja, hogy tisztelettel adózzon azon pedagógusok előtt, akik áldozatos szakmai munkájukkal és kiemelkedő eredménnyel képzik a jövő tehetségeit.

A kuratórium

A kuratórium elnöke Kroó Norbert professzor, akadémikus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett fizikus diplomát 1958-ban, majd a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) munkatársa lett, ahol kezdetben szilárdtestfizikával, később a szilárdtestfizika és optika határterületeivel, továbbá lézerkutatásokkal foglalkozott. Jelentős eredménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kihelyezett Szilárdtestfizika és Optika Laboratóriumának megvalósítása és vezetése 1989-92 között. Címzetes egyetemi tanár 1980 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1991 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Görög Sándor professzor, akadémikus a Szegedi Tudományegyetem vegyész szakán szerzett diplomát 1957-ben, majd ugyanitt a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken doktorált. 1959 óta végez kutatómunkát a Richter Gedeon Nyrt.-nél. Kutatási témái az analitikai kémia (gyógyszer-analitika), elsősorban a spektroszkópia és kromatográfia területe, és az ezekhez kapcsolódó technikák illetve ezek alkalmazásai gyógyszerek szennyezéseinek és bomlástermékeinek azonosítására és meghatározására. A gyógyszerkémia körében különös figyelmet szentel a szteroidok kémiájának. Kutatói munkája mellett jelentős oktatási tevékenységet is folytat.

Lajos Józsefné (Balázs Erzsébet) matematika tantárgyi szakértő 1968-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar matematika-fizika szakán és szerzett középiskolai tanári diplomát. Hat évig programozóként dolgozott a Kohó és Gépipari Minisztérium informatikai és számítástechnikai háttérintézményében, tanári-pedagógusi karrierje csak ezután kezdődött. 1986 óta Szigetszentmiklóson, a budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban is dolgozott óraadó tanárként. Emellett az Országos Pedagógiai Intézet, az Országos Közoktatási Intézet, az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda, valamint a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény főmunkatársa volt, matematika tantárgyi szakértő. Feladatai közé tartoztak: matematika tanítási kísérletek, tantervi és tankönyvi véleményezések készítése, továbbképzések, előadások tartása. Nevéhez fűződik a felnőttoktatás matematika kerettantervének elkészítése az 5-12. évfolyamokon. Lajos Józsefné a matematika érettségi dolgozatok felülvizsgálatának egyik vezetője.

Falus András professzor a kuratórium legújabb (2012) tagja, immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia és az Európai Akadémia  tagja, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének tanára. Főbb kutatási területei az immungenomika, illetve allergia- és onko-genomika. Ő szervezte az első Nemzetközi Immungenomikai Világkongresszust és alapítója a Nemzetközi Immunomikai Társaságnak. Szerkesztője és elnökségi tagja 5 nemzetközi tudományos folyóiratnak. Számos egyéb elismerés mellett megkapta a Széchenyi-díjat (2006), a Neumann János-díjat (2006), a Semmelweis Ignác-emlékérmet (2008) és a Középkereszt a Csillaggal kitüntetést (2012) is.

 

A Rátz Tanár Úr Életműdíjra való felterjesztés feltételei

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, kivételes esetekben magánszemélyek által.

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a magyarországi közoktatás területén – nem szervezői munkakörben – dolgozó, az 5-12. évfolyamokon kimagasló oktató-nevelő tevékenységet végző/végzett olyan életművel rendelkező tanár legyen,

  • aki legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezik,
  • akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsők között szerepeltek vagy többször a döntőbe jutottak,
  • aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására,
  • aki jelentős szerepet vállal a fenti négy tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó országos, regionális vagy iskolai szakmai programok (pl. versenyek, továbbképzések, tanácskozások) megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és kivitelezésében (pl. előadások tartása, szakanyagok készítése, friss információ továbbítása),
  • aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott tudomány területén elért eredményekről, a tantárgy tanításával kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival,
  • aki szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír,
  • aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújt,
  • akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató.

Ki volt Rátz tanár úr?

Rátz László (1863-1930) a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium legendás hírű tanára volt. Kiváló matematikusokat, fizikusokat, kémikusokat nevelt. Az ő keze közül kerültek ki olyan kiválóságok, mint Wigner Jenő fizikus és Neumann János matematikus. A soproni Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Tudományegyetemen tanult. Ezután egy évig a berlini egyetemen filozófiát, majd a strassbourgi egyetemen természettudományt tanult. 1890-től a Budapesti Evangélikus Főgimnázium helyettes tanára, majd rendes tanára, végül 1909 és 1914 között a gimnázium igazgatója.

 

Rátz tanár urat a magyar matematikatanítás egyik nagy reformerének tartják. 1906-ban többek között Beke Manóval és Mikola Sándorral megalapították a Matematikai Reformbizottságot. A Bizottság megállapította, hogy a matematikának is megvannak az önkéntelenül megszerzett elemei, és ezeket meg kell erősíteni a tanulóban. A matematika tanulását át kell szőnie a közvetlen tapasztalatnak, a sok mérésnek. Hangsúlyozták a fejszámolás fontosságát, a becslések gyakoroltatását.

Rátz László olyan tanár volt, aki nagy tudása és kifinomult érzéke alapján felismerte a tehetségeket, és úgy bánt velük, mintha kollegái, munkatársai lettek volna. Leghíresebb tanítványainak (Neumann János, Wigner Jenő) tehetségét is már korán felismerte és segítette az előmenetelüket. Neumann János számára például, amikor már nem tudott mit mondani, megkérte Fekete Mihály egyetemi tanárt, hogy tanítsa őt. Wignert pedig meghívta a lakására, ahol „ritka érdekességű" könyveket adott át olvasásra, és egy következő alkalommal megbeszélték a könyvek tartalmát.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

MATEMATIKA DÍJAZOTTAK

 

Dr. Pálfalvi Józsefné 1963-ban szerzett matematika – fizika szakos középiskolai tanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az egyetem elvégzése után tanított több budapesti gimnáziumban, hosszabb ideig a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban és Veres Pálné Gimnáziumban. 1975-től az ELTE Tanárképző Főiskola Matematikai Tanszékének adjunktusa, főiskola docense, 1989-től 2005-ig a matematikai tanszék vezetője. A főiskolai oktatás mellett továbbra is tanított középiskolákban főállásban vagy óraadóként, összesen 32 évet.

Több évtizedes szakmai életútjának minden állomását Varga Tamás koncepciójának átörökítése jellemzi, doktori disszertációja is a felfedeztető tanulás lehetőségeiről szól. Egyetemi tanárként és tanszékvezetőként a matematikatanárok szakmai-módszertani felkészítésében is Varga Tamás szellemi örökségének továbbadása jellemzi. 1989 óta ő szervezi és vezeti az évente hagyományosan megrendezett Varga Tamás Módszertani Napok Konferenciát, neves hazai és külföldi szakemberek előadásaival.

Oktatói tevékenysége mellett előadásokat, továbbképzéseket tart, számos szakcikket jelentetett meg, tankönyveket, tanterveket, tanulmányokat lektorált. Rendszeres résztvevője a Rátz László Vándorgyűlésnek, ahol több alkalommal tartott előadásokat, vezetett feladatmegoldó szemináriumokat.

Több tanítványa ért el kiváló eredményt az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, az Arany Dániel Matematikaversenyen. Nem elhanyagolható, hogy 4 unokája közül 3 rendszeres résztvevője volt a Bátaszéki, Zrínyi, Kalmár, Kenguru általános iskolás matematikaversenyek országos döntőinek, akik több alkalommal is első helyezést értek el.

Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, többek között 1978-ban Beke Manó – díj 2. fokozatát, 2005-ben az 1. fokozatát kapta meg.

Dr. Pálfalvi Józsefné a magyar matematikatanítás kiemelkedő alakja. A munkatársai által tisztelt és elismert, nagy felkészültségű, rendkívül szerény kolléganő nagy ívű szakmai munkájának méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

MATEMATIKA DÍJAZOTTAK

 

Mike János a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett matematika – fizika – számítástechnika szakos tanári diplomát. Az egyetem elvégzése óta, 1986-tól a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára. A közoktatásban végzett 29 éves munkája során mindvégig következetes, diákjaival szemben igényes pedagógus, aki tudását folyamatosan a legaktuálisabb ismeretekkel bővíti.

 

Tanítási óráit, módszereit sokoldalúság, sokszínűség jellemzi. Olyan módszereket, alapvető stratégiákat ad át tanítványainak, amelyekkel a matematikai problémák érthetőbbekké válnak. Nagy empátiakészsége, tudása lehetővé teszi, hogy a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig megszeressék a matematikát. Óráin olyan lendület és szeretet árad belőle, hogy tanítványai a találkozás első pillanatától kezdve érzik: a legjobb helyre kerültek és a legkiválóbb kezekben vannak. Tiszteli és elismeri tanártársai és diákjai eredményeit, sikereiknek velük együtt örül.

 

Több nagy sikerű matematika feladatgyűjtemény társszerzője. Könyvei az általános iskolai, és a középiskolai oktatásban is kedveltek és elfogadottak.

 

Tehetséggondozói tevékenysége mintaértékű és kimagasló. Ezt igazolják tanítványai külföldi és hazai versenyeken elért kiváló eredményei. Több tanítványa a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián és a Közép-Európai Matematikai Diákolimpián ért el érmes helyezést. A hazai versenyek közül diákjai a Kürschák József Matematikai Emlékversenyen, az Országos Középiskolai Tanulmányi versenyen, valamint az Arany Dániel és a Varga Tamás versenyeken magas helyezéseikkel igazolták tehetségüket.

Tanulói rendszeres résztvevői a Középiskolai Matematikai Lapok pontversenyeinek.

 

Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, többek között 2004-ben Ericsson-díjat, 2008-ban Beke Manó díjat, 1999-ben és 2008-ban Graphisoft-díjat kapott.

Mike János emberi tulajdonságai, szakmai munkája, kiváló tehetséggondozói tevékenysége alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

FIZIKA DÍJAZOTTAK

 

Dr. Honyek Gyula fizikus diplomájának megszerzése után 1975-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett oktatói, kutatói munkát. A kiegészítő tanári szak elvégzése után 1985-től, először az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában, majd az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában végezte tanítói hivatását. Irigylésre méltó életművel rendelkezik, tevékenysége sokszínű és szerteágazó.

 

Tanári munkájában kezdettől fogva kereste a tanulókkal való foglalkozás, együttműködés különböző formáit. Sikeres kutató fizikus: több mint 20 cikk szerzője a kísérleti fémfizika területéről. Komoly szaktudásával példát mutatva és színvonalas, következetes oktató munkájával diákok százaival szerettette meg a fizikát.

 

Termékeny tankönyvíró, társszerzője a Sulikomp 3 kötetes és a Calibra Könyvek 4 kötetes fizika tankönyvsorozatnak, valamint a 123 Furfangos Fizika Feladat példatárnak is. Idegen nyelvű kiadványa a 200 Puzzling Physics Problems, japán, kínai, orosz fordításban is megjelent. A közelmúltban adták ki 333 Furfangos Feladat Fizikából című gyűjteményét.

 

Igényes feladatkitűző, feladatai az országos fizikaversenyeken többek között a Mikola- és Eötvös-versenyen, OKTV-n is megmérették a diákokat. Számos publikációja jelent meg a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban.

Tanítványai minden évben fényesen szerepeltek a legkülönbözőbb tanulmányi és tehetségkutató megmérettetésekben. Közülük is kiemelkedett Halász Gábor, aki 2005-ben és 2006-ban aranyérmes volt a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián, az egyik évben abszolút első, a másikban a világ második legjobb versenyzőjeként. Honyek tanár urat a tanítványok eredményei az ország legjobb fizikatanárai közé emelik.

 

Pontossága, rendszeretete, igényessége kiemelkedő. Munkáját egyaránt a felelősségtudat, a tudomány az iskola iránti elkötelezettség jellemzi.

Dr. Honyek Gyula tevékenységének méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

FIZIKA DÍJAZOTTAK

 

Dr. Mező Tamás a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának kémia-fizika tanári szakán szerezte meg egyetemi diplomáját, majd nyolc éven át a Szegedi Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikáján fizikusként dolgozott. Az egyetemi doktori diplomát biofizikából, illetve radiológiából szerezte.

 

1988 augusztusától került a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola tanári karába. Munkáját szakmai és pedagógiai feladataival kapcsolatosan is nagy lelkesedéssel végzi.

Segítőkészsége, lelkiismeretes, odaadó munkája eredményeként kollégái érdekképviseletükkel bízták meg. Szívesen gondozza a pályakezdő pedagógusok útkeresését, tanácsaival, példamutatásával segítve őket a szakma elsajátításában.

Felkészültsége és emberi tulajdonságai alapján nem véletlen, hogy pedagógiai, nevelő-oktató munkájának az eredményessége nemcsak a gimnáziumon belül, de országos szinten is jelentős.

 

Az elmúlt években egyik legeredményesebb felkészítő tanára a Szegedi Tudományegyetem által országosan meghirdetett Budó Ágoston fizikaversenynek.

Hosszú évek óta nagyszámú tanítványa sikeres a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákon, a Nemzetközi Junior Természettudományos Olimpiákon, az Eötvös- és Mikola versenyeken, az Öveges József Emlékversenyeken, valamint az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken.

Diákjai – szép eredményeket elérve – folyamatosan részt vesznek a KöMaL különböző pontversenyeiben is. 2004 óta tagja a Mikola Sándor és a Vermes Miklós Tanulmányi Versenyek szervezőbizottságának. Színvonalas tevékenységének köszönhetően harmadik éve ő állítja össze a Vermes Miklós verseny mechanika feladatsorát.

 

Tankönyvszerzőként is aktív tevékenységet folytat. Megjelent sorozata „Út a tudáshoz tankönyvcsalád, valamint a „Mindennapok tudománya, FIZIKA" tankönyv az új kerettantervnek megfelelőn.

 

Dr. Mező Tamás – aki az idei évtől mestertanár – nemcsak szűkebb környezete, de az ország szakmai közössége szerint is hazánk egyik legkiválóbb pedagógusa, fizikatanára. Munkája méltó jutalma a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

KÉMIA DÍJAZOTTAK

 

Balázs Katalin 1984-ben szerzett az ELTE-n biológia-kémia szakos tanári diplomát. Az egyetem befejezése óta az ELTE Radnóti Miklós Általános Iskola és Gimnázium tanára, majd 1995-től kémia vezetőtanára, 2015-től mestertanár.

 

Kreatív és innovatív tanáregyéniség, aki nyitott a tartalmi és módszertani változásokra. A kémia tantárgy iránti elkötelezettségét jelzik az általa írt tankönyvek, tanítási segédletek, amelyek tanárnak és diáknak taníthatóvá, illetve tanulhatóvá teszik a kémia ismeretanyagát. Tananyagfejlesztő munkájában szem előtt tartja, hogy a létrehozott eszköztár szakmailag igényes, de a tanítványok életkorának megfelelő legyen. Számos publikációja bizonyítja hivatástudatát, naprakész tudását, és annak alkalmazhatóságát.

 

Publikációs tevékenységében a kémia tantárgyhoz kötődő mesekönyvtől, az általános iskolás korosztálynak íródott tankönyveken keresztül, a középiskolásoknak szóló rendszerező kiadványig minden megtalálható. Digitális tananyagokat és fejlesztő feladatokat is kidolgozott. A 7-8. osztályos tankönyvéhez készített interaktív tananyaga „Magyar Termék Nagydíjat" kapott.

1997 óta szervez iskolájában természetkutató táborokat, ahol a tanév során elsajátított ismeretek szintetizálása történik.

Tanári munkájának színvonalát jelzi a tanárjelöltekkel való alapos és eredményes foglalkozás. Diákjai az Irinyi Országos Középiskolai Kémiaversenyeken, valamint OKTV versenyeken, a veszprémi Nemzetközi Környezettudományi Diákkonferenciákon az élmezőnyben végeznek. Egyik meghatározó egyénisége az iskolában zajló tehetséggondozó munkának. Mindezek mellett saját szakmai és módszertani felkészültségét is folyamatosan fejleszti.

 

Szakmai aktivitását jelzi, hogy szerepel a szakértői és az Országos Vizsgaelnöki Névjegyzéken, pedagógiai fejlesztőként az OFI kémia munkacsoportjában dolgozik, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elsőéves hallgatói számára is tartott előadásokat.

Színvonalas tanári hivatása méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

KÉMIA DÍJAZOTTAK

 

Sipos István 1957-től negyven éven át nyugdíjba vonulásáig a Sárospataki Református Gimnázium kémia tanára volt.

 

Sipos István tanár úr életműve a nagy múltú Sárospataki Református Kollégium híres Pataki tudós tanárai munkásságának, a pataki hagyományoknak egyenes folytatása. A kémia oktatása évtizedeken át szívügye volt. A kémiaszertár fejlesztése, tanulóinak a kémia tanulmányi versenyekre való sikeres felkészítése, a kémia tantárgy megszerettetése fontos feladata volt. Nevelő-oktató tevékenysége, közéleti, valamint szervező munkássága példát adott tanártársainak is.

 

Tanítványainak nem csupán kimagasló szaktárgyi tudásával, hanem emberi értékrendszerével is utat mutatott, sokuknak követendő példát jelentett. Diákjai, személyében kiváló pedagógust, egyben ragyogó embert ismerhettek meg. Több generáción keresztül követte a tehetséges tanulókat, esetenként a gyermekeiket is. Egykori tanítványai közül ma többen vezetőtanárok, egyetemi oktatók, kutatók, vállalatvezetők.

 

A kezdetektől a Sárospataki Diákvegyész Napok társszervezője. Ez a rendezvény azóta országos diákkonferenciává nőtte ki magát, amelyen a határon túli magyar (erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai) középiskolák diákjai is részt vesznek. Legutóbb 2014-ben volt Sárospatakon a XV. Országos Diákvegyész Napok a Sárospataki Református Általános Iskola és Gimnázium rendezésében. A diákkonferencián a tanulók tízperces, laboratóriumi kísérletekkel is szemléltetett előadásokban mutathatják be a tehetséggondozó kémia szakkörökön végzett kutatómunkájuk eredményeit. A diákok teljesítményét a hazai vegyésztársadalom kiemelkedő szaktekintélyei bírálják el.

 

Sipos tanár úr máig aktív résztvevője az Országos Diákvegyész Napokkal kapcsolatos szervezőmunkának, a sárospataki gimnazisták felkészítésének és a versenyek lebonyolításának. Évtizedeken át folytatott önzetlen és eredményes szervező és tehetséggondozó munkája méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

BIOLÓGIA DÍJAZOTTAK

 

Nagyné Horváth Emília 1975-ben szerzett az ELTE-n biológia-kémia szakos tanári diplomát. Az egyetem elvégzése után kisebb kitérőtől eltekintve a budapesti Bem József Általános Iskola tanára lett, ahol ma is óraadóként dolgozik.

 

Energiája, lendülete kifogyhatatlan, nagyszerű kapcsolatot teremt diákkal, szülővel, kollégával egyaránt. Kiemelkedő munkásságának további különlegessége, hogy kémiából és biológiából példaértékű életpályát tudhat magáénak.

Oktatói és nevelői tevékenységét magas színvonalon végzi. Szaktanári munkájában igen aktív, példamutatóan és önzetlenül dolgozik a szorosan vett tanrenden kívül is. Magas szintű oktató, nevelő munkája mellett évről-évre eredményesen készíti fel diákjait a megyei és országos versenyekre.

Különös figyelmet szentel a differenciált képességfejlesztésre és tehetséggondozásra. Szabadidejét nem kímélve éveken keresztül környezetvédelmi szaktáborokat, kirándulásokat vezetett. Nagy érdeme, hogy iskolájában a környezet – és egészségvédelem kiemelt nevelési területnek számít. Tankönyvszerzőként is ismert. Az Apáczai Kiadónál tankönyvet, munkafüzetet és interaktív tananyagot is szerkeszt és szerkesztett. Szakmai lapokban publikál. Tanítás mellet ma is állandó résztvevője továbbképzéseknek, szakmai találkozóknak, konferenciáknak.

A szakma iránti szeretete, alázata, elkötelezettsége évtizedek óta töretlen. A tantestületben mindenki számíthat segítségére, együttműködésére, tanácsaira. A közösség aktív építő eleme. Személyisége, szakmaisága is hatott tanítványaira, így közülük sokan folytatták tanulmányaikat orvosi egyetemen, vegyészként vagy akár környezetmérnökként, illetve kutatói pályákon.

Tevékenységét több ízben is jutalmazták. 2000-ben A Magyar Kémiaoktatásért-díjat, 2001-ben Juhász Nagy Pál Emlékérmet, 2005-ben Gorka Sándor Emlékérmet, 2010-ben Kajtár Márton-díjat nyerte el. 2014-ben megkapta a Pro Natura Emlékplakettet.

Nagyné Horváth Emília egész eddigi életpályája alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2015

BIOLÓGIA DÍJAZOTTAK

 

Dr. Tóth Albert József 50 éve szerzett földrajz-biológia szakos diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az egyetem elvégzése után három évtizeden keresztül egykori iskolájában, a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanított. Középiskolában szerzett tapasztalatait felhasználva a mezőtúri GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar főiskolai tanáraként tevékenykedett. Jelenleg a Szolnoki Főiskola professzor emirátusa.

 

Elsőrendű feladatának tekinti a tananyag tanításán túl diákjai szemléletének, világképének formálást. Nézete szerint a kötelező megtanulása után fontos az élmény, megfigyelés együttes hatása.

Munkásságában kiemelkedő helyett foglal el tanítványai tehetséggondozása, amiben jelentős feladatokat vállal.

Számos tanulmányi verseny alapítója és gondozója. Egyik kigondolója a Herman Ottó Országos Biológiai Versenynek és a Kaán Károly Országos Természetismereti Versenynek is. A Kitaibel Pál verseny megvalósulásának aktív közreműködője. Érdemei közé sorolhatók tanítványai fényes eredményei a legkülönbözőbb tanulmányi és tehetségkutató megmérettetésekben.

A szakköri munkát a versenyek mellett a tehetséggondozás legfontosabb műhelymunkájának tartja. Vezetett biológiai és pedagógiai szakkört, szervezte a Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábort.

 

Számos szakmai díj megálmodója és megvalósítója. A Less Nándor Országos Földrajzverseny díjazására saját költségen alapított díjat. A Boros Ádám-díj, a Jermy Gusztáv-díj és a Balogh János-díj alapítása is nevéhez kötődik.

Általános iskolai tanulók, középiskolások, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint neves kutatók részvételével tíz éve szervezi a Nagykunsági-Nagysárréti Tájökológiai Konferenciát.

A TermészetBúvár, ökológiai magazin szerkesztőségének nélkülözhetetlen támasza.

Dr. Tóth Albertet munkássága, a biológia oktatása terén elért eredményei, a tehetséggondozásban kifejtett tevékenysége és legendás táborainak szervezése kapcsán méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

EUROASTRA - Powered by WebshopCompany Ltd. uk. | Newsphere by AF themes.