2022.05.20.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

„SZÖVETSÉGBEN AZ ERŐ” SIKERREL ZÁRULT A SZERZETESI KONZORCIUM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROJEKTJE

6 min read
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/84216"><img class="image image-preview" src="/files/images/Image7_145.jpg" border="0" width="213" height="133" /></a></span>Az „1 ház, 7 rend, 1 küldetés" elnevezésű, hét, közoktatási intézményeket fenntartó szerzetesrend összefogásából született intézményfejlesztési projekt november 26-án lezárult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott szakmai rendezvény keretében.

Az „1 ház, 7 rend, 1 küldetés" elnevezésű, hét, közoktatási intézményeket fenntartó szerzetesrend összefogásából született intézményfejlesztési projekt november 26-án lezárult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott szakmai rendezvény keretében.

Az „1 ház, 7 rend, 1 küldetés" elnevezésű, hét, közoktatási intézményeket fenntartó szerzetesrend összefogásából született intézményfejlesztési projekt november 26-án lezárult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott szakmai rendezvény keretében.

A Piarista Rend Magyar Tartománya által vezetett Szerzetesi Konzorcium tagjai a Boldogasszony Iskolanővérek, a Congregatio Jesu, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, valamint a Szalézi Intézményfenntartó voltak. A konzorciumban részt vevő szerzetesi iskolák és óvodák – összesen 28 intézmény – lefedik az ország teljes területét, s több mint 1.300 pedagógussal végzik 15.000 gyermek keresztény szellemű nevelését, oktatását. A rendek a TÁMOP-3.1.17-15 számú pályázat keretében 180,38 millió forint európai uniós támogatást nyertek intézményeik fejlesztésére.

A projekt 2015. május 13-án, az iskola-szülő kapcsolat témának szentelt igazgatói konferenciával indult útjára. A célok közt szerepelt az intézményfenntartói szerepkör megerősítése, az intézményfenntartók szervezeti, módszertani és humán kapacitásbeli fejlesztése, integrált irányítási rendszer kialakítása, pedagógiai módszerek felülvizsgálata valamint a társadalmi és területi helyzetből adódó különbségek csökkentése.

A záró rendezvényen egybegyűlteket Labancz Zsolt piarista tartományfőnök és Hegyi László, helyettes államtitkár (EMMI) köszöntötte, aki röviden bemutatta a féléves projektet számokban. Ezt követően Tornay Krisztina M. Petra SSND és Guba András SP ismertette a projekt keretében megvalósuló főbb eseményeket, fejlesztéseket, amelyek az alábbiak voltak:

1.       Tíz szakmai konferencia (1.350 résztvevő):

–          Stratégiaalkotó konferenciák, amelyek célja a konzorciumban résztvevő rendek stratégiaalkotás terén szerzett tapasztalataik megosztása, ezen felül pedig lehetőségük legyen a növekedésre, fejlődésre a saját rendjeikkel kapcsolatos stratégiai gondolkodásban.

–          Intézményigazgatói konferencia iskola-szülő témában: az iskolák szerepe a társadalomban, kapcsolódás a rendekhez, diákokhoz, szülőkhöz.

–          Pedagógiai napok: három rendnél (Piaristák:450 fő, Ferencesek: 140 fő, Iskolanővérek: 300 fő) 2 napos rendezvény a fenntartásában lévő intézményben tanító valamennyi pedagógus részére, amelyek célja a rendekkel való kapcsolat erősítése, a szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása.

–          Intézményvezetői konferencia a vezetés spiritualitásáról (120 fő részére)

–          Iskolai segítő szakmaibeliek számára rendezett konferencia (35 fő)

–          „A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének kihívásai és megoldása" címmel rendezett konferencia (50 fő)

–          Fiúnevelés: Beavatás a férfi-létbe témában megrendezett konferencia (25 fő)

–          Fenntartók gazdasági műhelye, ahol a gazdasági területen tevékenykedő szerzetesi és civil gazdasági vezetők megerősítést, eligazítást kaphatnak intézményfenntartói gazdasági funkcióikban. (15 fő)

2.       Hét stratégiaalkotó műhely (rendenként egy).

3.       Informatikai fejlesztések:

–          Számviteli rendszer fejlesztése

–          Iskolai segítő szakemberek (fejlesztő pedagógusok, speciális fejlesztők, iskola pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, logopédusok, lelkigyakorlat vezetők) számára tudásmegosztást, kommunikációs lehetőséget biztosító webes felület

–          Szaktárgyakkal kapcsolatos tananyag megosztására alkalmas felület

–          Egyházi állásportál (történelmi egyházak)

–          Tantárgyfelosztás

4.       Kutatás: pedagógusok elköteleződésének, fejlődési lehetőségeinek felmérése:

Kérdőíves, interjús és terepmunkával egybekötött, a lehető legújabb kutatási eredményeket figyelembe vevő alapkutatás, három fókuszra koncentrálva:

–          pedagógusok oktatói-nevelői kultúrája, módszertana, pedagógiai eszköztára

–          pedagógusok képzési igényei és szükségletei, fejlődési irányai, vágyai

–          pedagógusok viszonya a fenntartói küldetés alapvető értékeihez, motiváltság, ismeret, fenntartói karizmában való részesedés.

A kutatás kapcsolódhat az egyházi iskolákat érintő, évtizedes országos kutatáshoz, mely komplex áttekintést jelent, tudományos szintű elemzés alapját képezi.

5.       Tanároknak, diákoknak, szülőknek szóló rendezvények: 11 db (résztvevők száma kb. 2500 fő)

6.       Tanulmányok, kiadványok:

–          Meglévő „jó gyakorlatokat" összegyűjtő tanulmányok

–          Női személyiségfejlődés és iskolai nevelés, keresztény szemléletben 12 és 18 éves kor között

–          Beavatás a férfi-létbe, fiú-iskola-férfi személyiségfejlődés és keresztény szellemű iskola nevelés 12-18 éves kor között

7.       A szerzetesi fenntartású intézményekben felmerülő speciális képzési igényekhez képzési programok kidolgozása:

–          Diákcsoport vezető képzés

–          Lelkigyakorlat vezető képzés

–          Vezető képzés

–          Szerzetesi Pedagógiai Alapképzések kidolgozása az egyes rendek sajátosságaira (6db)

–          Szerzetesi iskolákba újonnan érkező tanárok részére bevezető képzés

8.       Szupervízió és coaching intézményvezetők, tanári közösségek számára

9.       A pedagógusok körében végzett felmérés szerinti képzési igényeknek megfelelő képzések biztosítása.

Guba András piarista szerzetes, a konzorciumvezető rend korábbi pedagógai igazgatója szerint mégsem a megvalósult tevékenységek voltak a projekt legfontosabb eredményei, hanem az együttműködés megtapasztalt ereje, maga a szövetség, amely létrejött a hét szerzetesrend között: „A projekt nem volt más, mint a szövetségben levés próbája, gyakorlása. A megvalósítás folyamata nem volt olyan magával ragadó, mint a kezdetek. Különböző nézőpontok és érdekek találkoztak és voltak egymásra hatással. Mindezeket a helyzeteket tudatosan vállaltuk, mert a szövetségben maradás volt a legfőbb támaszunk és egyben erőnk. A Piarista Rend által vállalt részprojektek közül is azok váltak igazán hatékonnyá, amelyek az együttműködés jegyében születtek."

 

Tornay Krisztina M. Petra SSND, a projekt egyik kiemelkedő szereplőjének, a Boldogasszony Iskolanővérek képviseletében elmondta: „Mi szervezetük a konzorcium számára a pedagógusképzéseket és a vezetői szupervízió-coaching folyamatokat; összesen 33-at, és örömmel tapasztaltuk az ezekre való nagy igényt. Minden jelentkezőt egyedileg és gondosan kezeltünk: vigyáztunk, hogy a folyamatoknak jól megágyazzunk, hiszen nem egyszeri eredményre törekszünk, hanem hosszabb távra dolgozunk."

Az esemény utolsó előadásaként Prof. Dr. Pusztai Gabriella (Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete) a pedagógusok elköteleződéséről, fejlődési lehetőségeiről szóló kutatás eredményeit ismertette.

A konzorciumi tagok megállapították, hogy a legnagyobb kitűzött cél és eredmény a hét szerzetesrendnek az összefogása, együttműködése, közös munkálkodása volt annak érdekében, hogy közös küldetésük teljesítésében, a jövő nemzedékének keresztény szellemben történő nevelésében és oktatásában tudásukat, tapasztalatukat megosszák, egymást segítsék és erősítsék.

KISFILM: https://www.youtube.com/watch?v=5u4aEttlE1k&feature=youtu.be

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

EUROASTRA - Powered by WebshopCompany Ltd. uk. | Newsphere by AF themes.