Közel ötezer felnőtt vett részt a http://www.alkohol.info.hu/ oldalon indított online kutatásban. A Dreher Sörgyárak Zrt.

 

Közel ötezer felnőtt vett részt a http://www.alkohol.info.hu/ oldalon indított online kutatásban. A Dreher Sörgyárak Zrt. – Talmácsi Gábor közreműködésével indított – Felelős Alkoholfogyasztás Programjának keretében tette közzé kérdőívét, amely a felnőtt magyar lakosság felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos véleményét és attitűdjét vizsgálta. A válaszokból kiderül, hogy a felnőtteknek konkrét véleményük, sőt, megoldási javaslatuk is van a társadalom egészét érintő témában.

A Dreher Sörgyárak Zrt. Talmácsi Gábor közreműködésével indított Felelős Alkoholfogyasztás Programjának legújabb elemeként 2009 júliusában – a Nagycsaládosok Országos Egyesületének támogatásával – felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos közvélemény-kutatás indult a http://www.alkohol.info.hu/ honlapon. 

A közvélemény-kutatás továbblép a „milyen alkalmakkor és mennyi alkoholt fogyaszt" kérdéskörön, és a mértékletes fogyasztás egyéni értelmezése mellett a túlzott alkoholfogyasztás okozta társadalmi problémák megítélésére, kezelésére is kitér.

A kutatási kérdőívet közel 5000 nagykorú személy töltötte ki, (4868) a kitöltők több mint 2/3-ada (67,7%) férfi, 1/3-a nő (32,3%). A válaszadók 94%-a a 18-54 közötti korosztályból került ki.

A válaszadók közül 10-ből 8-an az otthoni, vagy vendéglátóhelyen szervezett családi és baráti összejöveteleken, a bulik és a különleges alkalmak kategóriában jelölték be az alkoholos italok fogyasztását. A válaszadók több mint fele úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt egy hónapban egyáltalán nem fogyasztott alkoholt TV-nézés közben (66%) vagy étkezései alkalmával (55%).

A felelős alkoholfogyasztás egyéni meghatározásakor a kitöltők a mértékletességet, az alkalomszerű fogyasztást és a saját határok ismeretét emelték ki. Nem volt egységes a válaszadók véleménye a mértéktelen alkoholfogyasztás alsó határának megadásában: a válaszadók 38 %-a a 2-3 óra alatt elfogyasztott 4-5 pohár italt (1 pohár egyenlő 0,5l sör, 0,2 dl bor, 0,33 l koktél, 0,2 l pezsgő vagy 4 cl tömény), míg 37,5%-a a 6 vagy annál több pohár italt jelölte meg a mértéktelen alkoholfogyasztás alsó határaként. A nők 24%-a azonban már a 2-3 poharat is mértéktelen fogyasztásnak tartja.

A válaszadók közül 10-ből 7-en (78%) az ittas vezetést ítélték a felelőtlen alkoholfogyasztás egyik legsúlyosabb problémájának. Az erőszakot és vandalizmust a kitöltők 70%-a jelölte meg, csakúgy, mint a családok széthullását, amelyet 10-ből 6-an ítéltek (67%) súlyos veszélynek. 

A felelőtlen alkoholfogyasztás elleni intézkedésként a válaszadók több mint fele (55%) tartja nagyon hatásosnak a családon belüli nevelést és példamutatást. 10-ből négy válaszadó szintén ide sorolja a szabadidő tartalmas eltöltését (44%), és a kitöltők 30%-a a korhatáros törvények betartását is.

A válaszadók legnagyobb hányada szerint (37%) egyáltalán nem hatásos intézkedés a felelőtlen alkoholfogyasztás ellen az alkoholtermékek árusításának korlátozása, 33 százalékuk úgy véli, hogy az alkoholtartalmú italok árának emelése szintén ebbe a kategóriába tartozik, csakúgy mint az orvosok bevonása, amelyet a válaszadók 17%-a ítélt egyáltalán nem hatásos intézkedésnek. 

„Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan kitöltötték a kérdőívet, hiszen a nagy érdeklődés azt jelzi, hogy foglalkoztatja az embereket a téma, és a társadalmi párbeszéd elindult. A felelős magatartás életünk egyik alapeleme, és az alkoholtartalmú italok mértékletes fogyasztása a felelős gondolkodás szerves részét képezi" – mondta Gary Whitlie a Dreher Sörgyárak Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Sok visszajelzést, véleményt kaptunk, ami nemcsak erősíti Programunk sikerességét, de új irányvonalakat, ötleteket is ad a folytatáshoz."

A kérdőív kitöltői között 3 nyereményutat sorsoltak ki a 2009. augusztus 16-i brnoi MotoGP futamra, ahol a szerencsések élőben szurkolhatnak Talmácsi Gábornak, aki kezdetek óta partnere és résztvevője a Dreher Sörgyárak Zrt. Felelős Alkoholfogyasztás Programjának.  A három nyertes 2-2 db Gold VIP Dorna pass belépőjegyet kap, amely a verseny ideje alatt belépésre jogosít a VIP Village helyszínekre is, valamint bokszutca-látogatást is tartalmaz.

„Kezdetek óta a Program aktív részese vagyok, és a kezdeményezés iránti nagy érdeklődés csak megerősített abban, hogy még többet és még hangosabban kell beszélnünk a felelős viselkedésről, döntéseink súlyáról. A közvélemény kutatás eredménye – valamint az, hogy ilyen sokan kitöltöttük a kérdőívet – igazolja, hogy a felelős alkoholfogyasztás nagyon sokunkat foglalkoztat, és hangot is adunk ezzel kapcsolatos véleményünknek!" – mondta Talmácsi Gábor.

Dreher Sörgyárak Zrt. Felelős Alkoholfogyasztás Program

Online közvélemény-kutatás  – Készült a Nagycsaládosok Országos Egyesülete ajánlásával

Forrás: http://www.alkohol.info.hu/

A kérdőívet közel 5 ezer felnőtt (4868) töltötte ki, a kitöltők több mint 2/3-a férfi, 1/3-a nő.

Mit jelent a válaszadóknak a felelős, mértékletes alkoholfogyasztás?

A válaszadók – saját bevallásuk szerint – az elmúlt egy hónapban többségében az otthoni vagy vendéglátóhelyen szervezett családi és baráti összejöveteleken, bulik és más különleges alkalmak során fogyasztottak alkoholt, innen is jól látszik, hogy az alkoholfogyasztás inkább a társas összejövetelekhez kötődik, 

Az alkoholfogyasztási alkalmakat vizsgálva a kutatásból az is kiderül, hogy a válaszadók több mint fele egyáltalán nem fogyasztott alkoholt TV nézés és szabadidős tevékenység közben.

Az étkezések alkalmával a férfiak 51%-a, a nők 65%-a nem fogyaszt alkoholt, ám az életkor előrehaladtával nő az étkezések alkalmával alkoholt megjelölők aránya – jellemzően megmaradva az 1 vagy 2-3 pohár mennyiségnél. Az étkezésekhez mértékkel fogyasztott alkohol az alkoholfogyasztási kultúra szerves része. Jellemző, hogy a házasságban élők közül nagyobb arányban jelöltek meg kis mennyiségű alkoholt az étkezések alkalmával, mint az egyedülállók. Az alkoholt fogyasztók többsége 1 pohár ital – 1 pohár egyenlő 0,5 l sör, 0,2 dl bor, 0,33 l koktél, 0,2 l pezsgő vagy 4 cl tömény –  elfogyasztását jelölte meg: étkezések közben 31,1%, TV nézés közben 24,1%, szabadidős tevékenység során 20,6%.

4 pohár italt meghaladó alkoholfogyasztás megjelölése a szórakozás, buli alkalmával (46%) fordult elő a legtöbb válaszadónál. Minél kevésbé erős a családi hagyományok szerepe a válaszadók életében, annál nagyobb arányban fordul elő a bulik alkalmával a 6-8 vagy annál több pohár alkoholos ital kiválasztása.

A mértéktelen alkoholfogyasztásról – azaz, hogy ki hány pohár alkoholos ital elfogyasztását tartja mértéktelennek – nem volt egységes a válaszadók véleménye: a válaszadók 38 %-a a 2-3 óra alatt elfogyasztott 4-5 pohár italt (1 pohár egyenlő 0,5l sör, 0,2 dl bor, 0,33 l koktél, 0,2 l pezsgő vagy 4 cl tömény), míg 37,5%-a a 6 vagy annál több pohár italt jelölte meg a mértéktelen alkoholfogyasztás alsó határaként. A nők sokkal szigorúbbak az alkoholfogyasztást illetően,  míg a férfiak 36%-a jelölte be a 4-5 poharat, és 30%-uk a 6-8 pohárral elfogyasztott mennyiséget tartja mértéktelennek, addig a nők 44%-a a 4-5 poharat, 24%-a már a 2-3 poharat is mértéktelen fogyasztásnak tartja.

Jellemző, hogy az alkoholfogyasztás mértéktelenségéről alkotott kép az életkor előrehaladtával is egyre szigorodik.

A kérdőív részeként a válaszadók többsége saját szavaival is leírta, hogy mit jelent számára a felelős alkoholfogyasztás. A kitöltők válaszaiban legsűrűbben:

– a mértékletesség,

– az alkalomszerű fogyasztás,

– saját határaik ismerete, valamint

– mások és saját maguk testi épségének megóvása szerepelt.

Mi a válaszadók véleménye a felelőtlen alkoholfogyasztás elleni fellépésről?

Az online kutatásban résztvevők véleménye nagyon egységes a felelőtlen alkoholfogyasztás okozta negatív következmények tekintetében. A válaszadók a három legnagyobb problémának egyértelműen az ittas vezetést, az erőszakot/ vandalizmust és a családok széthullását/ gyerekek veszélyeztetését látják, tehát azokat a következményeket, amelyekben az egyéni felelőtlenség másokat is veszélyeztet. Egyedül az 55 év felettiek rangsorában nem az ittas vezetés a legnagyobb probléma, ők az erőszakot/ vandalizmust tartják a legveszélyesebbnek.

Bár a sorrend megegyezik a két nem tekintetében, a nők sokkal „szigorúbbak" a probléma tekintetében: pl. míg a férfiak az ittas vezetést 4,62-es súlyosságúra ítélték, a nők átlagban 4,7-esre.

Szintén nagy az összhang a válaszadók között a felelőtlen alkoholfogyasztás elleni fellépés hatékonyságával kapcsolatban, bármilyen szempontból is nézzük a válaszadókat, az első három, leghatékonyabb intézkedés megegyezik: a családi nevelés szerepét a válaszadók 55%-a tartotta nagyon hatásosnak, a szabadidő tartalmas elérését 44%, míg a korhatáros törvények betartását 30%.

Érdekesség, hogy a sok tekintetben szigorúbb nők optimistábbak, és átlagban hatékonyabbnak tartják az egyes intézkedéseket, mint a férfiak.

Talán az sem okoz meglepetést, hogy a családi értékeket és kapcsolatokat előtérbe helyező válaszadók a családi nevelést jól érzékelhetően tartják fontosabbnak (a válaszadók 58%-a jelölte nagyon hatásosnak), mint akik elutasítják a családi értékeket (45%-uk jelölte be ugyanezt), az alkoholt nem fogyasztó válaszadók pedig minden intézkedésben több lehetőséget és eredményt látnak, mint azok, akik fogyasztanak alkoholos italokat.

A válaszokból jól látható, hogy a kérdőívet kitöltők a legkevésbé hatékonynak a törvényi szabályozásokat, rendeleteket tartják, mint a kiszolgálási idő korlátozását vagy éppen az áremelést. Minden szegmentációban 30 és 40% között van azoknak az aránya, akik egyáltalán nem tartják hatásosnak ezt a megoldást, és hasonlóan alacsony hatékonyságúnak tartják a háziorvosok, szakorvosok bevonását a felelőtlen alkoholfogyasztás elleni intézkedésekbe.

A Dreher Sörgyárak Zrt. 2008-ban indította útjára Felelős Alkoholfogyasztás Programját, Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok közreműködésével. Idén januárban indult el a http://www.alkohol.info.hu/, a Program informatív honlapja, amelyet immár 77 ezren látogattak meg. A weboldal az egyéni felelősség központba állításával az érdemi tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt, emellett a látogatók bekapcsolódhatnak az oldalon kibontakozó fórumokba, feltehetik kérdéseiket, megoszthatják véleményüket. Az oldal további különlegessége a speciális testábra, amely lépésről lépésére bemutatja, mi történik a szervezetben, amikor alkoholt iszunk.

Felelős Alkoholfogyasztás Programjának legújabb elemeként 2009 nyarán új rovattal, valamint egy közvélemény-kutatással bővült a rendkívül népszerű http://www.alkohol.info.hu/ weboldal. A „Hónap témája" rovattal a sörgyár havonta új témát vet fel a felelős alkoholfogyasztással kapcsolatban, amelyet a Talmácsi Gáborral készült élethelyzet- valamint szakértői videó és a látogatói hozzászólások tesznek teljessé. A Program további újdonsága a 2009 júliusában a Nagycsaládosok Országos Egyesületének ajánlásával indított alkoholfogyasztással kapcsolatos felmérés.

„Nagyszerű, hogy a Programunk eddig ilyen szép sikereket ért el" –  mondta Gary Whitlie a Dreher Sörgyárak Zrt. elnök-vezérigazgatója.  „Az pedig külön büszkeséggel tölt el minket, hogy egyedüli magyar vállalatként Programunkat vállalásként nyújtottuk be az Európai Unió Alkohol és Egészség Fórumához." 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük