A főtt-füstölt húsok, különösen a sonkafélék kereskedelmi forgalma a húsvéti időszakban jelentősen megnő. Ünnepekkor a fogyasztók akcióérzékenysége megnő, bár az ünnepek alkalmával mégis inkább a minőség felé mozdul el a kereslet. A vásárlók többsége igyekszik jó minőségű termékek vásárlásával kielégíteni igényét.

 

A főtt-füstölt húsok, különösen a sonkafélék kereskedelmi forgalma a húsvéti időszakban jelentősen megnő. Ünnepekkor a fogyasztók akcióérzékenysége megnő, bár az ünnepek alkalmával mégis inkább a minőség felé mozdul el a kereslet. A vásárlók többsége igyekszik jó minőségű termékek vásárlásával kielégíteni igényét.

Sonkafélék tekintetében az ünnepi időszak környékén átlagosan 6 százalékkal nő a megvásárolt mennyiség, ez csaknem 5.500 tonnát jelent. A gyártói márkák pozíciója az ünnepi peridusban erősödik, arányuk a boltok sonkaforgalmának 70 százalékát teszik ki. A sonkafélék kereskedelmi forgalma 70 százalékban a 400 négyzetméteresnél nagyobb üzletben koncentrálódik. A statisztikák szerint egy kilogramm sonka átlagos fogyasztói ára az utóbbi években 1.600 forint körül alakult.

A „sonka" megnevezésű termék fogalma uniós jogszabályban nincs definiálva, a sonkák előállítására és minőségi követelményeire vonatkozó szabályokat azonban Magyarországon nemzeti termékelőírás – a húskészítményekről szóló Magyar Élelmiszerkönyv – tartalmazza.

A tradicionálisan húsvétkor fogyasztott sonkák a következő csoportokba sorolhatóak: nyers sonkák, hőkezelt sonkák, illetve az egyedi termékleírással rendelkező parasztsonka.

A nyers sonkákat általában sertéscombból, vagy lapockából pácolással állítják elő, tartósításukat füstöléssel és/vagy szárítással végzik. A hőkezelt sonkák általában sertéscombból, vagy lapockából előállított sült, vagy főtt, vagy füstölt, főtt húskészítmények. A parasztsonka az említett csoportokhoz képest szigorúbb követelményeknek megfelelő, speciális sonkafajta, amely bőrrel és szalonnával fedett, formázott sertéscombból, vagy lapockából készül és sózással, pácolással és füstöléssel tartósítják.

A fenti csoportokba tartozó sonkákra külön követelmények vannak érvényben, amelyek az érzékszervi jellemzőkre (íz, szín, illat, állomány, alak), a megnevezésre és egyéb jelölési sajátosságokra vonatkoznak, valamint a nyers sonkák esetében 7%, hőkezelt sonkák esetében 4,5%, parasztsonkánál 7% a legmagasabb megengedett konyhasó határérték.

A sonkákat tartósítás, íz- és színkialakítás céljából pácolják és/vagy füstölik. Pácoláshoz étkezési sót, nitriteket és/vagy nitrátokat, és más összetevőket (adalékanyagokat) tartalmazó páclevet használnak (sonkák jelölésén ez a „nitrites pácsó"). Pácolás során a húskészítményt a páclébe merítik vagy bedörzsölik vele a felületét, majd pácérettségig érlelik. Az előbb említett pácolás egy gyorsított változata a gyorspácolás, amikor a páclevet injektálással és/vagy vákuum segítségével juttatják a szöveti részekbe, amely által lerövidül az érlelési idő és hamarabb kialakulnak a sonkára jellemző érzékszervi tulajdonságok (jellegzetes sonka íz és szín). A fogyasztók érdeklődésére számot tarthat a termékek megnevezésében szereplő „füstölt" szó, mely jelző kétféle műveletet is jelölhet. Ezeknél a termékeknél a füst előállítása történhet keményfa közvetlen elégetésével, de pl. a füstaroma légtérbe párologtatásával előállított terméket is lehet füstöltnek nevezni. Ha a termék megnevezésében pl. a „füstölt ízű" kifejezést olvassuk, abban az esetben a füstaromát közvetlenül a húskészítménybe juttatják, pl. injektálással.

Vásárlásnál a fogyasztónak minden esetben javasolt ellenőrizni, hogy a sonka érzékszervi tulajdonságait tekintve megfelelő-e, vagyis az állománya ne legyen túl kemény vagy beszáradt, és a termék ne legyen nyomás nélkül levet engedő. Mivel a különböző módon előállított sonka termékek minőség-megőrzési idejüket tekintve nagy változatosságot mutathatnak, ezért javasolt a vásárlás helyén ellenőrizni a címkén a lejárat napját is.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Húsvétot megelőző hetekben a sonka termékekre vonatkozóan külön célellenőrzést rendelt el. A kiemelt ellenőrzés alkalmával a megyei kormányhivatalok illetékes igazgatóságai az élelmiszer-előállítás és feldolgozás területén, valamint az élelmiszer kereskedelmi egységekben egyaránt végeztek ellenőrzéseket. A fent említett sonka csoportokon kívül az ellenőrzés kiterjedt azon hústermékekre is, amelyeket a fogyasztók Húsvét alkalmából előszeretettel vásárolnak „sonka"-ként pl.: főtt, füstölt kötözött comb; füstölt, főtt darabolt tarja stb.

A célellenőrzés az említett húskészítmények biztonsági, valamint minőségi tulajdonságaira egyaránt kiterjedt, tehát a hatóság ellenőrizte a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltakat (alak, állomány, íz, szín, illat valamint konyhasótartalom), a jelölésre vonatkozó követelményeket, valamint ezen kívül a mikrobiológiai paramétereket (Listeria monocytogenes, Salmonella jelenlét), és füstölt termékek esetén benzo(a)pirén tartalmat is vizsgálta a laboratórium.

A célellenőrzés során több mint 25 különböző előállítótól illetve kereskedelmi egységből 53 termék mintavétele és vizsgálata történt meg, ez 373 laboratóriumi vizsgálatot jelentett, ezek közül 51 termék esetén kedveltségi vizsgálatot is végeztünk.

Több mint 100 laboratóriumi vizsgálat került elvégzésre a termékek mikrobiológiai paraméterei tekintetében, vagyis a Salmonella és a Listeria monocytogenes baktériumok jelenlétének kimutatására. Mindkét baktérium elpusztul, ha a húskészítményt megfelelően megfőzik vagy átsütik, azonban pl.: a nyersen vagy nem megfelelő hőkezelés után elfogyasztott fertőzött hústermék súlyos megbetegedéseket is okozhat. A vizsgálat során a termékekben egyik baktérium sem volt kimutatható.

A sonka egyik legfontosabb jellegzetessége a kellemesen sós íze. A laboratóriumban mind az 53 termék esetén megtörtént a sótartalom vizsgálata, amelyből 2 termék sótartalma nem felelt meg a előírásnak (az egyik 9,5 %, míg a másik 11,5 % volt). A Magyar Élelmiszerkönyvben foglalt minőségi paramétereknek nem megfelelő termékekre a hatóság élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki. Az említett két termékre vonatkozó bírság kiszabása folyamatban van.

A laboratóriumi vizsgálatok során ellenőrzésre került a füstölt húskészítmények benzo(a)pirén tartalma. A benzo(a)pirén füstöléskor keletkezik, amely bekerülhet a termékekbe és a megengedett határérték felett rákkeltő hatású lehet. A vizsgált termékekben nem volt határérték feletti  benzo(a)pirén tartalom.

A jogszabályokban előírt jelölési követelményeket illetve a csomagolást minden megmintázott terméknél megvizsgálták az ellenőrök. Az eredmények alapján a termékek csomagolásai minden esetben épek és megfelelőek voltak, azonban a jelölés tekintetében az ellenőrzés során 5 termék esetében hiányosságokat tártak fel a hatóság szakemberei. A leggyakoribb hiba ok a termékek hiányos megnevezése volt, pl.: hiányzott a „nyers" vagy „főtt" jelző, azonban előfordult, hogy nyers sonka esetén hiányzott a felhasználási javaslat (nyersen vagy hőkezelve is fogyasztható). A jelölési hibákkal rendelkező termékek előállítóit figyelmeztetésben részesítjük és kötelezzük a hiba kijavítására.

A laboratóriumi vizsgálatok legnagyobb részét a termékek akkreditált érzékszervi vizsgálata tette ki. Az 51 termék érzékszervi tulajdonságainak vizsgálata során az alak, állomány, szín, szag és íz tulajdonságokra vonatkozó megállapításokat rögzítették a bírálók. A szakemberek 11 termék érzékszervi tulajdonságait találták nem megfelelőnek. A küllemre vonatkozó tulajdonságok között kifogásolt volt a nyálkás, ragacsos felületű nem elfogadható kinézetű vagy nyomás nélkül levet engedő sonka. Íz tekintetében a kifogásolt sonkák között túlzottan sós, vagy éppen jellegtelen ízűek mellett a különböző mellékízzel rendelkező illetve túlzottan füstös ízű, rágós vagy éppen túlfőzött termékek is megtalálhatóak. Az érzékszervi követelményeknek nem megfelelő termékekkel kapcsolatos szankciók kiszabása folyamatban van.

A fenti kifogásokkal kapcsolatban az élelmiszer-ellenőrzési bírságok várható összege több mint 1 500 000 Ft lesz, amelyek minőségi hibák miatt kerülnek kiszabásra.

Az ellenőrzött termékek kedveltségi vizsgálatát is elvégezte hatóságunk. A NÉBIH Laboratóriumában a minták érzékszervi vizsgálatát elvégezték, és a Magyar Élelmiszerkönyv előírásának való megfelelés ellenőrzése mellett egy kedveltségi rangsort is összeállítottak.

Az érzékszervi tulajdonságokat képzett bírálókból álló bizottságok vizsgálták, majd a szöveges értékelés mellett párhuzamosan 0-5 pontig terjedő skálán is értékelték a kódszámmal jelölt mintákat. A pontskálán a 0 jelenti a teljesen elfogadhatatlan terméket, míg az 5 nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező sonkát jelent.

A termékek általában az alábbi tulajdonságokkal rendelkeztek (az alacsonyabb kategóriákba soroláshoz elegendő volt egy-egy kedvezőtlenebb megítélésű tulajdonság megléte!).

 

5 pont (nagyon jó)

A termék fajtájára jellemző, tetszetős külső megjelenésű. Megfelelően formázott, bőr nélküli, vagy bőrrel és szalonnaréteggel fedett. Bőrös készítmény esetén a szalonnaréteg 2 cm-nél vékonyabb. Nem véraláfutásos, a bőrös részen jól szőrtelenített. Nem beszáradt, nem túl kemény. A termék nyomás nélkül nem enged levet.

Nyers sonkák esetén: Termékfajtára jellemző szín, a szalonnás rész a felületén világos sárgásbarna színű.  Ízében, illatában a só és füstölt terméknél a füst érződik.

Hőkezelt sonkák esetén: Termékfajtára jellemző szín, sült, főtt vagy főtt-füstölt illat és íz.

4 pont (jó)

A termék majdnem teljesen megfelel a fenti elvárásoknak, formázásában, szalonna-vastagságában, állományában csak minimális eltérés fogadható el. Színe jellegzetes, íze és illata jellegzetes, kellemes, harmonikusan sós, füstös. Minden idegen szagtól és idegen íztől mentes.

3 pont (közepes)

Kisebb eltérések fordulhatnak elő egyes, vagy egy-két tulajdonság esetén. De ezen eltérések még nem befolyásolhatják a termék tetszetősségét. Színében kis eltérés előfordulhat. Ízében és illatában lehet kissé gyengébb, vagy kissé erősebb valamely jellemző, de idegen szagtól és  idegen íztől mentes.

2 pont (gyenge)

Határozottabb eltérések, vagy hibák tapasztalhatók formázásban, metszéslapján, szalonna vastagságában, állományában, színében. Metszéslapján részben nyers hatású, vagy nyers küllemű, illatú/ízű. Íze, illata gyengébb, vagy pl. erősebben sós, de idegen, vagy romlásra utaló nem lehet.

1 pont (nagyon gyenge)

Jelentősebb formázási hiba, vagy teljesen nyers hatású állag, nem megfelelő alak, vagy metszéslap, nem jellegzetes szín, jellegtelen, üres, vagy állott íz/illat jellemzi vagy kimondottan nehezen rágható.

0 pont (elfogadhatatlan)

Romlásra utaló jelek tapasztalhatók: küllem/szag/íz. Metszéslapja nem gusztusos, véres színű részek, jelentősebb kikocsonyásodás, túl magas arányú zsíros kötőszövetes rész, határozott idegen íz/szag. Például: undort keltő, émelyítő, erős ivari szag/íz hatás.

 

Két termékcsoport került értékelésre:

Füstölt sonkák, valamint a füstölt és főtt sonkák

 

 

Füstölt sonka:

5 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Füstölt, darabolt comb, csont és csülök nélkül

Jumbó Hús Kft. Várdomb

Füstölt, darabolt comb

Hartahús Kaszt Kft. Harta

Füstölt, darabolt comb

Kaiber és Társai Kft. Harta

Füstölt, nyers, darabolt comb

Keselyűs-Hús Kft. Szekszárd

Parasztsonka

Sárköz-Hús Kft. Decs

Parasztsonka vákuumcsomagolt

Borotai Sertéshús Zrt. Borota

Pápai füstölt comb

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

Feketerdei sonka, Swarzwaldrauch

Származási hely: Németország

Füstölt, nyers, darabolt, sertés comb, csont és csülök nélkül

Lampek Húsipari és Kereskedő Kft. Tolna

Békebeli füstölt tarja

Pick Szeged Zrt. Szeged

Füstölt, hálós combsonka

Brillir Kft. Derekegyház

Parasztsonka

Turu Kálmán Mórahalom

Pápai füstölt comb, hagyományosan pácolt, kötözött

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

Békebeli füstölt tarja

Pick Szeged Zrt. Szeged

Parasztsonka

Sárköz-Hús Kft. Decs

Füstölt, nyers, darabolt, sertés comb, csont és csülök nélkül

Lampek Húsipari és Kereskedő Kft. Tolna

Füstölt, nyers, csontos, sertés hátsó csülök

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

 

 

Füstölt sonka:

4 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Lángolt karaj, darabolt

Kapuvári Hús Zrt. Kapuvár

Sonka

Kecskeméti László Hódmezővásárhely

Nyers, füstölt, kötözött comb

Halász Gábor Húsüzem Egyéni Cég Ballószög

Békebeli füstölt, kötözött sonka

Pick Szeged Zrt. Szeged

Parasztsonka

Fejes és Társa Kft. Kecel

Füstölt Bajai lapocka

Pick Szeged Zrt. Baja

Füstölt, darabolt comb, nyers, csont nélküli, hagyományos páccal

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

Békebeli füstölt, kötözött sonka

Pick Szeged Zrt. Szeged

Békebeli füstölt sonka

Pick Szeged Zrt. Szeged

 

 

Füstölt sonka:

3 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Forrón füstölt, darabolt, sertés lapocka, csont nélkül

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

Regnum hagyományosan füstölt, nyers, gyorspácolt sonka

Tann Magyarország Kft. Bicske

Békebeli füstölt sonka, hagyományos pácolással, csont nélkül

Pick Szeged Zrt. Szeged

Füstölt, nyers, hálós sonka

Füstöltkolbász Kft. Makó

 

 

Füstölt sonka:

2 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Füstölt, nyers, hátsó csülök, gyorspácolt

Új Palini-Hús Kft. Kilimán

Pápai füstölt comb, hagyományos kötözött, pácolt, nyers, csont nélküli, vákuumcsomagolt

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

Hálós füstölt, nyers sonka

Héjja Testvérek Kft. Csongrád

Paraszt hálós sonka

Temesvári Hús Kft. Domaszék

Füstölt tarja, csont nélkül

Zvertyel-Hús Kft. Kisszállás

Füstölt parasztsonka

Zvertyel-Hús Kft. Kisszállás

Füstölt, nyers, hálós sonka

Gulyás János és Társa Kft. Felgyő

 

 

Füstölt sonka:

1 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Füstölt, nyers, kötözött lapocka, csont és csülök nélkül, gyorspácolt

Jumbó-Hús Kft. Várdomb

Darabolt parasztsonka

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

Pápai parasztsonka, hagyományosan pácolt és füstölt, nyers, csont nélküli, darabolt, vákumcsomagolt

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

 

 

 

Füstölt, főtt sonka:

5 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Füstölt, főtt tarja, gyorspácolt, darabolt, vákuumcsomagolt

Alföldi-Hús Zrt. Szarvas

 

 

Füstölt, főtt sonka:

4 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Füstölt, főtt, kötözött sertés lapocka, csont és csülök nélkül, gyorspácolt, vákuumcsomagolt

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

Füstölt, főtt sertés tarja, gyorspácolt

Származási hely: Szlovákia

Füstölt, főtt tarja

Alföldi-Hús Zrt. Szarvas

Füstölt, főtt, darabolt tarja, csont nélkül

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

Mini füstölt, főtt, kötözött sertés lapocka

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

Füstölt, főtt, kötözött lapocka-sonka, gyorspácolt

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

Darabolt, füstölt, főtt lapocka, gyorspácolt

Jumbó Hús Kft. Várdomb

 

 

Füstölt, főtt sonka:

3 pontos termékek


Termék megnevezése


Gyártó neve

Füstölt, főtt, kötözött, bőrös lapockasonka, gyorspácolt, vákuumcsomagolt

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

Füstölt, főtt, kötözött lapockasonka

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

 

 

Füstölt, főtt sonka:

0 pontos termék


Termék megnevezése


Gyártó neve

Füstölt, főtt, kötözött combsonka

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

 lábbiakban közöljük a termékek víztartalmi vizsgálatának eredményeit is, melyekre ugyan nem vonatkozik jogszabályi előírás, a vásárlók érdeklődésére azonban feltétlenül számot tarthat. Ebben a táblázatban találhatják meg az egységárakat is.

 

 

Termék megnevezése

Gyártó neve

Víztartalom (%)

Ár

Füstölt nyers, darabolt sertés comb csont és csülök nélkül

Lampek Húsipari és Kereskedő Kft. Tolna

34,96

2100 Ft/kg

Parasztsonka

Sárköz-Hús Kft. Decs

42,97

2000 Ft/kg

Parasztsonka vákumcsomagolt

Borotai Sertéshús Zrt. Borota

43

1250 Ft/kg

Füstölt darabolt comb csont és csülök nélkül

Jumbó hús Kft. Várdomb

46,66

950 Ft/kg

Feketeerdei sonka Swarzwaldrauch

Származási hely: Németország

47,15

2850 Ft/kg

Hálós füstölt nyers sonka

Héjja Testvérek Kft. Csongrád

49,5

1105 Ft/kg

Parasztsonka

Sárköz-Hús Kft. Decs

49,52

2000 Ft/kg

Füstölt parasztsonka

Zvertyel-Hús Kft. Kisszállás

50,6

1080 Ft/kg

Pápai füstölt comb, hagyományos kötözött pácolt, nyers,csont nélküli, vákumcsomagolt

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

50,69

1299 Ft/kg

Pápai parasztsonka hagyományosan pácolt és füstölt, nyers, csont nélküli darabolt, vákumcsomagolt

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

50,69

1599 Ft/kg

Füstölt, hálós combsonka

Brillir Kft. Derekegyház

50,82

1550 Ft/kg

Sonka

Kecskeméti László Hódmezővásárhely

53,11

1650 Ft/kg

Füstölt darabolt comb

Hartahús Kaszt Kft. Harta

53,9

1690 Ft/kg

Füstölt nyers, darabolt comb

Keselyűs-Hús Kft. Szekszárd

54,38

2000 Ft/kg

Mini füstölt, főtt kötözött sertés lapocka

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

57,02

999 Ft/kg

Pápai füstölt comb

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

57,2

1193 Ft/kg

Füstölt, darabolt comb, nyers, csont nélküli, hagyományos páccal

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

57,3

1599 Ft/kg

Békebeli füstölt tarja

Pick Szeged Zrt. Szeged

57,63

2299 Ft/kg

Pápai füstölt comb hagyományosan pácolt, kötözött

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

58,34

1299 Ft/kg

Békebeli füstölt tarja

Pick Szeged Zrt. Szeged

59,55

2299 Ft/kg

Füstölt nyers, darbolt sertés comb csont és csülök nélkül

Lampek Húsipari és Kereskedő Kft. Tolna

60,23

2100 Ft/kg

Lángolt karaj darabolt

Kapuvári Hús Zrt. Kapuvár

60,23

1899 Ft/kg

Békebeli füstölt sonka hagyományos pácolással csont nélkül

Pick Szeged Zrt. Szeged

60,48

1850 Ft/kg

Füstölt, főtt, kötözött lapockasonka

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

60,79

799 Ft/kg

Füstölt nyers kötözött lapocka, csont és csülök nélkül gyorspácolt

Jumbó-Hús Kft. Várdomb

60,96

900 Ft/kg

Nyers, füstölt kötözött comb

Halász Gábor Húsüzem Egyéni Cég Ballószög

61,5

654 Ft/kg

Parasztsonka

Fejes és Társa Kft. Kecel

61,5

1169 Ft/kg

Füstölt nyers hálós sonka

Füstöltkolbász Kft. Makó

61,68

900 Ft/kg

Füstölt, főtt, kötözött, bőrös lapockasonka, gyorspácolt, vákuumcsomagolt

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

62,98

899 Ft/kg

Békebeli füstölt, kötözött sonka

Pick Szeged Zrt. Szeged

63,17

1809 Ft/kg

Darabolt füstölt, főtt lapocka gyorspácolt

Jumbó Hús Kft. Várdomb

64,8

750 Ft/kg

Darabolt parasztsonka

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

65,14

1999 Ft/kg

Füstölt tarja csont nélkül

Zvertyel-Hús Kft. Kisszállás

65,19

800 Ft/kg

Füstölt, nyers hátsó csülök, gyorspácolt

Új Palini-Hús Kft. Kilimán

65,33

1350 Ft/kg

Füstölt nyers hálós sonka

Gulyás János és Társa Kft. Felgyő

65,33

1130 Ft/kg

Békebeli füstölt sonka

Pick Szeged Zrt. Szeged

65,8

1852 Ft/kg

Füstölt darabolt comb

Kaiber és Társai Kft. Harta

66,34

1625 Ft/kg

Füstölt Bajai lapocka

Pick Szeged Zrt. Baja

67,1

1449 Ft/kg

Füstölt, főtt tarja

Alföldi-Hús Zrt. Szarvas

67,13

849 Ft/kg

Füstölt, nyers csontos sertés hátsó csülök

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

67,68

1169 Ft/kg

Füstölt, főtt kötözött  lapocka-sonka gyorspácolt

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

67,95

949 Ft/kg

Füstölt, főtt sertés tarja gyorspácolt

Származási hely: Szlovákia

68,08

1078 Ft/Kg

Regnum hagyományosan füstölt, nyers gyorspácolt sonka

Tann Magyarország Kft. Bicske

68,14

1690 Ft/kg

Forrón füstölt, darabolt sertés lapocka csont nélkül

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

69,41

999 Ft/Kg

Füstölt, főtt tarja gyorspácolt, darabolt vákumcsomagolt

Alföldi-Hús Zrt. Szarvas

70,53

999 Ft/kg

Békebeli füstölt, kötözött sonka

Pick Szeged Zrt. Szeged

70,91

2190 Ft/kg

Füstölt, főtt, kötözött combsonka

Pápai Hús 1913 Kft. Pápa

72,34

1490 Ft/kg

Füstölt, főtt darabolt tarja csont nélkül

Ász-Kolbász Kft. Szigetszentmiklós

74,51

989 Ft/kg

Füstölt, főtt, kötözött sertés lapocka, csont és csülök nélkül, gyorspácolt, vákuumcsomagolt

Surjány Hús Kft. Törökszentmiklós

75,72

999 Ft/kg

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük