Az idén háromszor annyi cég adószámának felfüggesztését rendelte el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), mint a múlt évben; tavaly 5500, az idén viszont 16 ezer esetben nyúlt az adóhatóság ehhez a szankcióhoz.

Az idén háromszor annyi cég adószámának felfüggesztését rendelte el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), mint a múlt évben; tavaly 5500, az idén viszont 16 ezer esetben nyúlt az adóhatóság ehhez a szankcióhoz. Körülbelül fele-fele arányban az adózó fellelhetetlensége (a megadott címen nem található), illetve elérhetetlensége (két ízben ismeretlen jelzéssel visszaérkezett tőle az adóhatósági küldemény) volt az oka a felfüggesztésnek. Korábban a leggyakrabban a számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása miatt rendelték el az adószám felfüggesztését, a múlt év elejétől azonban ilyen esetekben már nem a felfüggesztés, hanem a törlés a szankció. Az elmúlt két évben több mint 37 ezer vállalkozás adószámának szankciós törlésére került így sor – tájékoztat a feketelista.hu honla p.

Kiket érint?

Az adószám törlésével büntet – a fent említett okok mellett – az adóhivatal több más mulasztás esetében is. Így például akkor, ha kiderül, hogy az adózó székhelye vagy képviselője fiktív cím vagy személy, illetve ha az adózó szervezet képviselőjének adatait nem jelentette be az adóhatóságnak. Az adószám törlése a következménye annak is, ha az adóhivatal tudomására jut, hogy az adószám megállapítására adóregisztrációs akadály ellenére került sor, de annak elhárítására az adózó nem tett eleget. Az adófizetés egy éven túli elmulasztása miatt elrendelt adószám-felfüggesztést ugyancsak adószámtörlés követi, ha az adózó a meghatározott időn belül nem teljesíti törvényi kötelezettségét. Az adószám törlésére számíthat az a társaság is, amely nem tesz eleget a fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatos követelményeknek, például felszólítás ellenére sem teljesíti bevallási, illetve közzétételi kötelezettségét.

Az új szabályok a korábbinál több méltányosságot tanúsítanak a mulasztókkal szemben, így például csak két – bírság kiszabásával is járó – felhívás után törölheti az adóhatóság az adószámot. A mulasztók így hosszabb időt kapnak kötelezettségeik teljesítésére. A bevallási, illetve adófizetési kötelezettség egy éven túli elmulasztása esetén a kötelezettség pótlására 30 nap, a számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása esetén pedig kétszer 30 nap haladék áll rendelkezésükre.

Kockázatos személyek

Nagy változást hozott a tavaly törvénybe iktatott adóregisztrációs vizsgálat kiterjesztése. Ezzel az eljárással három esetben találkozhatnak az adózók. Új cég alapításkor (akkor is, ha a szervezet átalakulással jött létre); ha a vezető tisztségviselő vagy a többségi befolyással rendelkező tag személye megváltozik; ha az eljárás lefolytatását az alapítandó cég vezető tisztségviselője kéri. Az adóhatóság szűrővizsgálatán az elmúlt két esztendő alatt 441 130 adózó esett át: 67 013 esetben új cég alapítása, 374 117 esetben pedig személyi változások miatt. Az ellenőrzések során 39 716 alkalommal merült fel olyan akadály, ami miatt eljárást is kellett indítani. Ezek lefolytatását követően 1593 esetben elutasította az adóhivatal az adószám megállapítása iránti kérelmet, és így a tervezett vállalkozás nem kezdhette meg tevékenységét. 1558 esetben a vezető tisztségviselő változásával ka pcsolatos eljárás lefolytatása után döntött az adóhatóság az adószám szankciós törléséről. Az adóhivatal tapasztalata szerint a regisztrációs eljárás és a kockázatelemzési eljárás megfelelő eszköznek bizonyult arra, hogy már az adószámkérés időszakában kiszűrjék a korábbi tevékenységük alapján kockázatosnak ítélt személyeket a gazdasági élet vezető-posztjairól.

Adószám hiányában, köztudottan adóköteles tevékenység jogszerűen nem folytatható. A cégbejegyzésre kötelezett vállalkozó csak az adószám felfüggesztését követő adószámtörlés esetén kérheti adószáma ismételt megállapítását, az adószámtörlés egyéb eseteiben nem. Az újonnan alakuló cég új jogalanynak számít akkor is, ha tulajdonosi köre megegyezik a korábban megszűnt társaságéval. Egyéni vállalkozó törölt adószámát nem kérheti vissza, tevékenységét csak új adószám birtokában folytathatja.

Háromból kettő budapesti

A feketelista.hu a jelenleg folyamatban lévő eljárásokról készített statisztikát, amely 7687 társaság nevét tartalmazza. Az adatokból kiolvasható, hogy az idén jelentősen eltolódott az elmarasztalt vállalkozások régiós megoszlása. A legszembetűnőbb Budapest folyamatosan növekvő érintettsége. Az idén már az adószám-felfüggesztési eljárások 66,4 százaléka jutott a fővárosra, a tavalyi 53,7, és a tavalyelőtti 42,4 százalékkal szemben. Pest megyében 804 cég ellen folyik adószám-felfüggesztési eljárás; ez a szám csaknem tízszerese a tavalyinak (84). A legnagyobb megye után Csongrád következik a kimutatásban; itt 246 cég adószámát függesztették fel. Kétszáznál több vállalkozással szerepel a listán Bács-Kiskun (243), Szabolcs-Szatmár-Bereg (234) és Komárom-Esztergom megye (209). A legkevesebb társaság adószámát Tolnában (10), Somogyban (16), Békésben (25), illetve Zalában (27) függesztették fel. A tíz legnagyobb vidéki város közül csak Debrecenben, Győrben és Szolnokon kedvező a statisztika. A cívis városban mindössze 27 adószám-felfüggesztésre került sor (tavaly 96-ra), Szolnokon pedig kilenc cégtől vonta meg az adóhatóság a működés lehetőségét (tavaly 10-től). Győrben az előző év 56 cégével szemben az idén csak 32-t sújtott adószáma felfüggesztésével a hatóság. A legtöbb esetben (178) szegedi cégeknek kellett ilyen szankció miatt lehúzniuk a rolót, háromszor annyinak, mint egy évvel korábban. Száznál több (108) céget marasztaltak el adószámmegvonással Nyíregyházán is. – Gazdasági döntés előtt, üzleti partner választása esetén feltétlenül hasznos ennek a statisztikának alaposabb tanulmányozása. Honlapunkon pedig „személyre szabottan" egyes cégekről is pontos adatokhoz juthat az érdeklődő – tájékoztat Iklódi András, a feketelista.hu főszerkesztője. Egyesített adatbázisunkban tizenkét állami hivatal elmarasztaló határozatai egyetlen klikkeléssel elérhető. Az előrelátó üzletember így kiszűrheti a megbízhatatlan vagy csaló „álvállalkozókat", megelőzheti a későbbi veszteségeket, kellemetlenségeket.

Adószám-felfüggesztések száma 2012 és 2013 január-november
Terület 2012 január-november 2013 január-november
Budapest 1142 5065
Bács-Kiskun 39 198
Baranya 41 73
Békés 23 25
Borsod-Abaúj-Zemplén 118 156
Csongrád 75 241
Fejér 133 133
Győr-Moson-Sopron 77 58
Hajdú-Bihar 118 41
Heves 71 59
Jász-Nagykun-Szolnok 29 33
Komárom-Esztergom 75 206
Nógrád 13 31
Pest 79 788
Somogy 21 16
Szabolcs-Szatmár-Bereg 149 230
Tolna 22 10
Vas 40 29
Veszprém 50 142
Zala 15 21
Összesen: 2330 7555
Debrecen 87 25
Miskolc 48 80
Kecskemét 8 26
Székesfehérvár 45 46
Nyíregyháza 71 107
Pécs 20 32
Tatabánya 14 53
Szeged 56 174
Győr 46 31
Szolnok 6 9