2012. április 4-én zajlott a vállalat éves sajtótájékoztatója. Dr. Gerhard Waltl, a Bayer Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, a Bayer HealthCare Pharmaceuticals vezetője,  a Bayer Hungária Kft. jelene és kilátásai címmel tartotta előadását. Idézte a cég jelmondatát: „A tudomány egy jobb életért", ezzel jellemezhető piaci jelenlétük. A tartalma ennek; a cég gyógyszer-részlege a betegségek megelőzését, a betegek panaszainak enyhítését, a pontosabb diagnózis felállítását tűzte ki célul. A növényvédelmi részleg (CropScience) a jobb minőségű élelmiszerekkel való ellátás érdekében dolgozik, az anyagtudományok (Material Science) részleg pedig az energia- és készletgazdálkodás területén nyújt innovatív megoldásokat.

 

2012. április 4-én zajlott a vállalat éves sajtótájékoztatója. Dr. Gerhard Waltl, a Bayer Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, a Bayer HealthCare Pharmaceuticals vezetője,  a Bayer Hungária Kft. jelene és kilátásai címmel tartotta előadását. Idézte a cég jelmondatát: „A tudomány egy jobb életért", ezzel jellemezhető piaci jelenlétük. A tartalma ennek; a cég gyógyszer-részlege a betegségek megelőzését, a betegek panaszainak enyhítését, a pontosabb diagnózis felállítását tűzte ki célul. A növényvédelmi részleg (CropScience) a jobb minőségű élelmiszerekkel való ellátás érdekében dolgozik, az anyagtudományok (Material Science) részleg pedig az energia- és készletgazdálkodás területén nyújt innovatív megoldásokat.

 

 A cég működésében az útmutató a saját fenntarthatósági stratégia, ezzel akarnak választ adni korunk égető kérdéseire az egészségügyben, a megfelelő egészségügyi ellátás terén, a növekvő népesség élelmiszerrel való ellátása és a klímavédelem területén.  

A fenntartható üzletmenet megkívánja, hogy a cég működését meghatározó gondolkodásba beépüljenek a gazdaság, a környezet és a társadalom aktuális kérdései. A cél, hogy a társadalmi, ökológiai és társadalmi kérdéseket összehangolják a vállalat működésével, ehhez igazodik a vállalat üzleti felépítése is. Így tagozódik tehát a vállalat egészségügyi, élelmezéssel foglalkozó és növényvédelmi részlegre, ill. szakosodik a Material Science a csúcsminőségű ipari alapanyagok gyártására.  

Néhány adat a 2011-es működésből, dec. 31-i adatok alapján:  a cégnek világszerte 112 ezer munkatársa volt, az éves eladás 36,5 milliárd euró volt. A 283 leányvállalat egyike a Bayer Hungária Kft., amely a jelen gazdasági helyzetben is igen nagy összeget, 2,9 milliárd eurót fordított kutatás-fejlesztésre. A Bayer világcég munkatársi gárdája Európában a legnépesebb, az üzletágak szerinti megoszlásban pedig a Bayer HeathCare vezet.  

A munkaterületeket illetően, a gyártásban dolgoznak a legtöbben.  

Az elmúlt évben kb. 50%-al részesedett az értékesítésből a HealthCare, 30%-al a Material Science és 20%-al a CropScience. A Material Science profitabilitási eredményei az előző évhez képest alacsonyabbak, ez az alapanyag árak emelkedésével van összefüggésben. A növényvédelmi üzletág pozitív eredménye nagyon szépen alakult, ami a kedvező időjárásnak köszönhető. A HealthCare pozitív eredménye az év során bevezetett költség-megtakarító intézkedésekkel hozható összefüggésbe. Az eladások területi eladásai mutatják, hogy a cég legerősebb pozíciói Európában találhatók. Más szemszögből vizsgálva az elért eredményeket, az látható, hogy a fejlett ipari országok, ill. a feltörekvő piacok összehasonlításakor az utóbbiak mutatnak pozitívabb értéket. A tőkeberuházások vonatkozásában a gyártási részlegek állanak az élen, ez nagyjából kieegyenlített az üzletágak között.  

A kutatás-fejlesztésbe fektetett összeg két-harmada a Bayer HeathCare területén hasznosult, itt zajlik ugyanis a legtöbb klinikai vizsgálat, amelyek a legdrágább kutatási területet jelentik. A növényvédelmi rész üzleti befektetéseit tekintve, az un. élettudományok, a life-science (a humán, az állatgyógyászati és az élelmezési területek) a K+F összegek mintegy 90%-át kapták.  A Bayer a L.I.F.E.  mozaikszót használja tevékenysége, vállalati értékei jellemzésére; a vezetési erények, a rugalmasság, a feddhetetlenség-becsületesség és a hatékonyság angol szavak kezdőbetűiből. Nagy jelentőséggel bír a cég számára a feddhetetlenség, becsületesség, ezt követik magyarországi gyakorlati tevékenységükben is. A fenntarthatóságra való törekvések során a vállalat működésének hosszú-távú hatásait kísérik figyelemmel. Ugyancsak fontos számukra a törvények és előírások betartása, megfogalmazott etikai kódexük a cég piaci működését keretekbe foglalja.  Konkrét példa a gyakorlatban, a gyógyszer-üzletágban; elkötelezték magukat az FPR  nemzetközi etikai kódex mellett, amelyet a Magyar Gyógyszeripari szövetség is elfogadott. Termékeiket tudományos marketing segítségével promotálják, az orvosok gyógyszer-felírását tudományos tények közreadásával segítik, más tényező nem befolyásolhatja őket. 2011 elejétől kezdve úgy döntött a cég, hogy külföldi kongresszusokra nem utaztatja az orvosokat.  Ezzel is a tudományosan megalapozott gyógyszer-felírást kívánják erősíteni.  

A vállalat az innovációra épül, meggyőződésük, hogy a kor égető kérdéseire csak az innováció segítségével lehet választ találni. Új termékeket vezetnek be a szívgyógyászat területén. Új termék a hamarosan bevezetésre kerülő Canesten Uno. A közelmúltban vezették be az állatgyógyászatnak szánt, kullancs és bolha elleni nyakörvet.  

A növényvédelmi üzletágnál két új gombaölő szer került a listára, az anyagtudományok üzletágnál pedig a széndioxid alkalmazások jelentenek új, már beindult kísérleti területet, a széndioxidot ipari nyersanyagként kívánják felhasználni. A cégnél folyó innováció másik területét az innovatív módszerek jelentik, az emberi és állatgyógyászat, valamint az élelmiszer-ellátás vonatkozásában. Vallják, ezt nem csak a fejlett ipari országokban, de a fejlődő régiókban is érvényre kell juttatni. A cég jövőjét a termelékenység növelésében látják, ehhez folyamataikat és magát a szervezetet is egyszerűsítik.  

Magyarországi tevékenységük jól illeszkedik a fenti megközelítésbe. Itt is a lifescience-re összpontosítanak, végrehajtottak szervezeti átalakításokat, egyszerűsítették üzleti folyamataikat a versenyképesség megőrzésére. Ezek segítségével sikerült elérni, hogy hazai termelékenységük lépést tart más országokkal, európai szinten áll.  

Az etikus piaci magatartás nagyon lényeges számukra. A dolgozók továbbképzése nem csak a magyarországi környezet kívánalmai szerint zajlik, de célként tűzték ki, hogy a nemzetközi versenyben is helyt tudjanak állni a kollégák. Magyarország nem áll a cég második vonalában, mindent megtesznek azért, hogy ugyanolyan körülményeket tudjanak biztosítani mint Európa, vagy a fejlett világ más országában, az új termékeket itt is az EU időzítésnek megfelelően vezetik be.

 

Dr. Losonczi Luca  a Bayer HealthCare Pharmaceuticals képviseletében betegség-megelőzéséről szólt, egy vállalati kampány vonatkozásában, amely a sztrókról, a szélütésről szól. A vonatkozó kampány már az elmúlt évben elindult. A kór gazdasági oldalról is nagyon komoly terhet ró mindannyiunkra. Napjainkban is mintegy 700 ezer szélütésen átesett beteg él hazánkban, s évente legalább 45-50 ezer új esetre lehet számítani. Ezen esetek közül közel 10 ezret okoz a pitvarfibrilláció  (szívkamra-remegés) nevű betegség. A sztrók gyors életműködés(funkció)- vesztést okoz,  oka az agy egyes részeit érintő vérellátási zavar. Ennek következtében az agyban szövetelhalás keletkezik, a betegségben számosan vesztik életüket. Az életben maradottak sokszor nagyon súlyos és hosszan tartó rokkantsággal számolhatnak, ami különböző bénulásokkal, fájdalmakkal, beszédzavarral, ill. a beszédértés elvesztésével, memória-zavarokkal, a gondolkodás zavaraival, esetleg az érzelmi folyamatok romlásával jár.  A pitvarfibrilláció utáni sztrók károsító hatása nagyobb, mint más sztrókoknál. A pivarfibrillációt azért említik különös módon, mert legfontosabb következménye a sztrók. Maga a betegség nem mindig jár tünetekkel, de következményei komolyak. Ez a betegség a szívritmus zavarok között a leggyakoribb; ilyenkor a szívpitvarok ritmusos működése megszűnik, szívünk össze-vissza ver, emiatt a pitvarokban lévő vér nem tud kiürülni teljesen, pangásnak indul, ez vérrög-képződéshez vezet. A vérrög egy darabja leszakadhat, s a vérárammal elindulva az agy ereibe kerülhet, ott elzáródást okoz, s sztrókot okoz. A magyarországi adatok most is gondot jelentenek, de a jövőben a becslések szerint nagyon nagy mértékben meg fog nőni a pitvarfibrilláló betegek száma. Jelenleg hazánkban a lakosság 1,5%-a érintett,  150 ezer, vagy még nagyobb számú betegnél még nem is fedezték fel a kórt, ami elsősorban az időskor betegsége. Korosodással nő az esélyünk rá, Európa és a fejlett világ elöregedő lakossága lehet érintett. Számos szívbetegséget túlélő él a világ ezen területein, akik könnyebben esnek ebbe a betegségbe.  

A Bayer, társadalmilag felelősséget vállaló cégként, társ egy nemzetközi kezdeményezésben, a Strike-out-strok-ban, magyarul;  Akcióban a sztrók megelőzésért. A nemzetközi összefogás a pitvarfibrillációból eredő sztrók ellen, annak megelőzésére kampányol, neves szakmai- és betegszervezetek 2009-ben létrehozott csoportosulásával.

Egy neves szakemberekből álló munkacsoport létrehozott egy un. sztrók riportot (jelentést), amely részletezi a jelen helyzetet és megoldásokat, akciópontokat javasol. Amennyiben nem változik semmi megelőzési tevékenységünkben, akkor óriási mértékben fog növekedni a sztrókban szenvedő betegek száma. Magyarországon létrehoztak egy nemzeti szövetséget, amelynek szakmai és beteg-szervezetek a tagjai, pl. a Sztrók Társaság, Kardiológusok Társasága. Tavaly sikerült végigvinni egy szakorvos- és háziorvos képzést, ennek során elsősorban a pitvarfibrillációs és a sztrók megelőzésével kapcsolatos irányelveket ismertették meg a résztvevőkkel. Sikeres sajtópályázattal a nagyközönség figyelmét is sikerült felkelteni a betegségre, s a létező segítségre.   

A közelmúltban született egy nemzetközi pitvarfibrillációs betegcharta, ezt nevezik a pitvarfibrilláló betegek nemzetközi felhívásának. Számos nemzeti és nemzetközi betegszervezet együttműködésével jött létre, s összefoglalja a pitvarfibrillációval kapcsolatos problémákat, megoldásokat javasol, elsősorban a nemzeti kormányok döntéshozói számára. 26 nyelven, közte magyarul már elérhető, három magyar betegszervezet is aláírta már.  

Nemzetközi kampányt tervez a Bayer ezekkel a betegszervezetekkel együtt a Charta támogatására, ennek lesz egy honlapja is,  www.signagainstroke.com címmel. („Támogasd Te is aláírásoddal a sztrók elleni küzdelmet") Egyének is jelentkezhetnek a kezdeményezés támogatására. Az április 18-án kezdődő Kardiológiai Világkongresszus előtt már aktív lesz a honlap.  A szakma számára orvosi kongresszusokon is megjelenítik ezt a kezdeményezést, lehetőség lesz jelentkezésre.  Idehaza a Chartát elérhetővé kívánják tenni különböző honlapokon, ill. hazai betegnapokon ismertetik a kezdeményezést.  Május 13-a a Sztrók Nap, ill. ősszel a szívünk Napja a kapcsolt esemény.  Hazai kongresszusokon kérik a kardiológusokat és neurológusokat a csatlakozásra. Szűrőnapokon sztrók rizikófaktorokat szűrnek (nem csak pitvarfibrillációt).

 

 

 

Globális pitvarfibrillációs beteg charta

 

Jelen chartát egy betegcsoportok alkotta független bizottság készítette. A Bayer Pharma AG a bizottság támogatására titkárt biztosított.

 

 

A pitvarfibrilláció (PF) a stroke (szélütés) egyik legjelentősebb kockázati az egyik leggyakoribb szívritmuszavar, tényezője. A PF-ben szenvedő betegek esetén magasabb a vérrögképződés kockázata, és ötször magasabb a stroke bekövetkeztének veszélye az átlagos népességgel összehasonlítva. [1, 2]   A PF felel a stroke-ok  20%-ért. [1]  A PF-fel kapcsolatban bekövetkező stroke sokkal súlyosabb, jelentősebb leépülést okoz és rosszabb prognózissal társul, mint a PF-ben nem szenvedő betegeknél történt stroke-ok. [1, 3]   A legtöbb PF-fel kapcsolatos stroke megelőzhető lenne korai diagnózissal, a  megfelelő megelőzéshez való hozzáféréssel és jobb gondozással. [4, 5]   A PF korai azonosítása és kezelése életeket menthet, és költséget takaríthat meg az egészségügyi szolgáltatók és nemzeti kormányok számára. [6 ]

 

A jelen felhívás olyan világos megoldásokat javasol, amelyeket a törvényhozók, egészségügyi szolgáltatók és nemzeti kormányok végrehajthatnak, és ezzel a PF-ben szenvedő és az ennek következtében bekövetkező stroke kockázatának kitett emberek életét menthetik meg.

 

A korai felismerés életmentő lehet.  A korai felismerés, és az azt követő megfelelő orvosi irányítás javíthatja  

a PF-ben szenvedők kilátásait. [7]  Ezenfelül, a nemzeti kormányok és egészségügyi szolgáltatók számára is költségcsökkentést eredményezhet. [8 ]  A pulzusellenőrzés a PF szűrésének gyors, egyszerű és rendkívül olcsó módja. [9, 10]

 

„Felkérjük a nemzeti kormányokat arra, hogy PF ismeretterjesztéssel és kapcsolódó információs anyagokkal támogatott közösségi tájékoztatókampányokat szervezzen a PF korai tüneteinek, a stroke kockázati tényezőinek valamint a pulzusellenőrzések fontosságának ismertetése érdekében."

 

A kormányok számára a stroke megelőzése nagyobb fontosságot kell, hogy kapjon.  A stroke-ok különböző fajtái, beleértve a PF kapcsán bekövetkező stroke-ot is, megelőzhetők; amikor már bekövetkeztek, akkor pedig a megfelelő irányítás jelentősen csökkentheti az egyéni, társadalmi és gazdasági terheket. [4, 11, 12]

 

„Felhívjuk a nemzeti kormányokat arra, hogy a PF kapcsán bekövetkező stroke prevencióját és kezelését a nemzeti egészségügy prioritásaként kezeljék. Javasoljuk nemzeti stroke regiszterek létrehozását a PF kapcsán bekövetkező stroke-ok előfordulásának, gyakoriságának és kimenetelének szisztematikus és pontos feljegyzése érdekében."   

 

A PF-ben szenvedő emberek jobb diagnózisával és kezelésével megelőzhető a PF kapcsán bekövetkező stroke, és a már bekövetkezett stroke-ok is jobb kimenetellel gyógyíthatók.  Az irányelvek alkalmazása az egészségügyi szervezetek számára az egészségügyi ellátás javításának és a költségek csökkentésének kiváló módja.[13,14,15]

 

„Felhívjuk az egészségügyi szolgáltatókat az elismert orvosi szervezetek, például az Amerikai Kardiológiai Társaság/Amerikai Szív Szövetség [16], Kanadai Kardiovaszkuláris Társaság [17], Európai Kardiológiai Társaság [2] és Európai Szívritmus Társaság [18]  által kialakított, széles körben elfogadott klinikai irányelvek alkalmazására a PF és a PF szövődményeként bekövetkező stroke kezelésében." 

 

Az egészségügyi munkaerő ismereteinek és gyakorlatainak javítása egyúttal javítaná a PF és a PF szövődményeként bekövetkező stroke megelőzését,  felismerését és kezelését. [3]  A szívritmus zavarok ismerete a legtöbb egységügyi szakember esetében bővítendő az ilyen rendellenességek hatékony diagnosztizálása és kezelése érdekében. [19, 20, 21]

 

„Felkérjük orvoskollégáinkat és az egészségügyi szolgáltatókat  arra, hogy a PF- diagnosztikája, kezelése és utókezelése kötelezően tanítandó legyen az általános praxist folytató orvosok számára."

„Felhívjuk az egészségügyi szakembereket arra, hogy erősítsék meg az elsődleges és másodlagos ellátók közötti együttműködést annak érdekében, hogy a páciensek megfelelő kezelésben részesüljenek az ellátási útvonal egészében."

 

A PF-ben szenvedő vagy a PF szövődményeként bekövetkező stroke tekintetében veszélyeztetett emberek számára a lehető leghamarabb kell innovatív technológiákat biztosítani a prevenció, diagnózis és kezelés javítása érdekében. [22]  Sürgősen szükség lenne minden olyan előrelépésre, amely csökkentené a kórházi ellátások és a stroke-ok számát, illetve javítaná a PF-ben szenvedő betegek életminőségét és hosszú távú egészségét. [23] 

 

 „Felkérjük a nemzeti kormányokat az olyan sürgősségi ellátó és speciális stroke ellátó egységekhez való hozzáférés növelésére, ahol a legújabb technológiák már elérhetők."

„Felkérjük a finanszírozókat, hogy a megbízható klinikai adatokat és a PF-ben szenvedő betegekre gyakorolt hatást együttesen figyelembe vevő  bizonyítékokat vegyenek alapul, , annak érdekében, hogy az egészségügyi döntések a PF által érintett emberek érdekeit szolgálják."

 

 

 

A PF hozzávetőleg 6 millió embert érint, Európában 1, 8 , Kínában 2  milliót és több mint 2,6 milliót az Egyesült Államokban.  A  PF-ben szenvedők esetén magasabb a súlyos stroke előfordulásának kockázata; a világszinten évente 15 millióra becsült stroke-ok (szélütések) megközelítőleg 15%-áért a PF tehető felelőssé.  A vérrögök kialakulásának veszélyét csökkentő terápia megakadályozhatja a stroke-ot és a vele járó mérhetetlen emberi és gazdasági veszteségeket. Ennek ellenére a PF-et nagyon gyakran nem ismerik fel időben, így kezeletlen marad.  

Azok a PF-ben szenvedő betegek, akik nem kapnak véralvadásgátló szert, vagy nem  részesülnek megfelelő kezelésben, fokozott stroke-rizikónak vannak kitéve.

 

Felhívjuk a nemzeti kormányokat, törvényhozókat, befektetőket és egészségügyi szolgáltatókat, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a PF-ben szenvedő emberek életének jobbá tétele és a PF kapcsán bekövetkező stroke kockázatának és költségeinek csökkentése érdekében! 

 

A „Pitvarfibrilláló betegek nemzetközi felhívása" azért jött létre, hogy világszinten egységesen adhasson hangot a pitvarfibrillációban (PF) szenvedő betegek és a PF szövődményeként bekövetkező stroke által veszélyeztetettek kezelésének és ellátásának javítására vonatkozó javaslatoknak. A felhívás a törvényhozóknak, egészségügyi szolgáltatóknak, befektetőknek és nemzeti kormányoknak szóló javaslatokat tartalmaz azokról a döntő fontosságú lépésekről, amelyekkel életeket lehet megmenteni, valamint csökkenteni lehet a betegség terhét és a kapcsolódó hatalmas egészségügyi költségeket.

Miért van szükség arra, hogy ilyen sok és széles körből válogatott, a pitvarfibrilláció, a véralvadásgátlás, a stroke és a szívbetegek kezelése területén tevékenykedő szervezet és orvosi szövetség együttesen támogassa a chartát?

A fel nem ismert és kezeletlen PF okozta rokkantság és halálozás óriási költségei és terhei megakadályozhatók és elkerülhetők lennének, ha az egyes országok egyszerű lépéseket tennének meg. Manapság a költségcsökkentési törekvéseknek köszönhetően az egészségügyi ellátórendszerek sokszor arra kényszerülnek, hogy figyelmen kívül hagyják a páciens érdekeit.   A PF-ről folytatott ismeretterjesztés és a korai diagnózis, valamint a PF kapcsán bekövetkező stroke bizonyíték-alapú irányelvek vezette megelőzése  és kezelése, az ellátás folyamatossá tétele, az országos stroke-regiszterek  létrehozása, és a hozzáférés az új orális véralvadásgátlókhoz, a ritmuszavart befolyásoló készítményekhez, valamint a jelenlegi ellátás korlátait meghaladó új megközelítésekhez, mindez együtt  jelentené a legjobb utat a PF-ben szenvedő betegek minőségi ellátása és a betegség okozta gazdasági hatás csökkentése felé.   

 

 

Felhasznált irodalom

1 Marini C, De Santis F, Sacco S et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischemic stroke: results from a population-based study. Stroke 2005;36:1115-19.

2 Camm AJ, Kirscholf P, Lip GYH et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2010; 31(19): 2369-2429 first published online August 29, 2010 doi:10.1093/eurheartj/ehq278  

3 Jorgensen HS, Nakayama H, Reith J et al. Acute stroke with atrial fibrillation. The Copenhagen Stroke Study. Stroke 1996;27:1765-9

4 Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalavular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007;146:857-67

5 Winter Y, Wolfram C, Schaeg M et al. Evaluation of costs and outcome in cardioembolic stroke or TIA. J Neurol 2009;256:954-63

6 Bruggenjurgen B, Rossnagel K, Roll S, et al. The impact of atrial fibrillation on the cost of stroke: the Berlin acute stroke study.  Value Health 2007;10:137-43

7 AF AWARE. AF AWARE cardiology groups call for greater awareness and better education on atrial fibrillation. Press release 2009. http://www.world-heart-federation.org/press/press-releases/news-details/article/af-aware-cardiology-groups-call-for-greater-awareness-and-better-education-on-atrial-fibrillation/. Accessed 16 June 2009

8 Evers SM, Struijs JN, Ament AJ et al. International comparison of stroke cost studies. Stroke 2004;35:1209-15

9 Royal College of Physicians. Atrial fibrillation. National clinical guideline for management in primary and secondary care. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/cg036fullguid

eline.pdf. Accessed November 2011

10 Hobbs FD, Fitzmaurice DA, Mant J et al. A randomised controlled trial and cost-effectiveness study of systematic screening (targeted and total population screening) versus routine practice for the detection of atrial fibrillation in people aged 65 and over. The SAFE study. Health Technol Assess 2005;9:1-74

11 Murphy R, Sackley CM, Miller P et al. Effect of experience of severe stroke on subjective valuations of quality of

life after stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70:679-8

12 Allender S, Scarborough P, Peto V et al. Long-term caregiving after stroke: the impact on caregivers' quality of life. J Neurosci Nurs 2006;38:354-60

13 Frykman V, Beerman B, Ryden L et al. Management of atrial fibrillation: discrepancy between guideline recommendations and actual practice exposes patients to risk for complications. Eur Heart J 2001;22:1954-9. 

14 Wittkowsky AK. Effective anticoagulation therapy: defining the gap between clinical studies and clinical practice. Am J Manag Care 2004;10:S297-306  

15 Nieuwlaat R, Olsson SB, Lip GY et al. Guideline-adherent antithrombotic treatment is associated with improved outcomes compared with undertreatment in high-risk patients with atrial fibrillation. The Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Am Heart J 2007; 153:1006-12

16 Fuster V, Ryden LE, Cannom DS et al. ACC/AHA/ESC 2011 Guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force

on Practice Guidelines: developed in collaboration with the Heart Rhythm Society. Circulation 2011; 123:e269-367

17 Cairns JA, Connolly S, McMurtry S et al. Canadian cardiovascular society atrial fibrillation guidelines 2010: prevention of stroke and systemic thromboembolism in atrial fibrillation and flutter. Can J Cardiol 2011; 27(1):74-90 doi: 10.1016/j.cjca.2010.11.007

18 Calkins H, Brugada J, Packer DL et al. HRS/EHRA/ECAS Expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation: recommendations for personnel, policy, procedures and follow-up: developed in partnership with the European Heart Rhythm Association (EHRA) and the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS); in collaboration with the American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA), and the Society of Thoracic Surgeons (STS); endorsed and approved by the governing bodies of the American College of Cardiology, the American Heart Association, the European Cardiac Arrhythmia Society, the European Heart Rhythm Association, the Society of Thoracic Surgeons, and the Heart Rhythm Society. Europace 2007 9(6): 335-

379 doi:10.1093/europace/eum120  

19 Groene O, Lombarts M, Klazinga N et al. Is patient-centeredness in European hospitals related to existing quality improvement strategies? Analysis of a cross-sectional survey (MARQuIS study). Qual Saf Health Care 2009;18:i44-i50

20 Rodgers H, Sudlow M, Dobson R et al. Warfarin anticoagulation in primary care: a regional survey of present practice and clinician's views. Br J Gen Pract 1997; 47-309-10

21 Ellis S. The patient-centred care model: holistic/multiprofessional/reflective. Br J Nurs 1999;8:296-301

22 Lip GY, Agnelli G, Thach AA et al. Oral anticoagulation in atrial fibrillation: A pan-European patient survey. Eur J Intern Med 2007;18:202-8

23 Wolfe CD, Rudd AG. The burden of stroke white paper: Raising awareness of the global toll of stroke-related disability and death. http://www.safestroke.org/Portals/10/FINAL%20Burden%20of%20stroke.pdf  Accessed November 2009

 

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük