Az Európai Bizottság a bankok tőkekövetelményeire vonatkozó EU-s szabályok módosítását javasolja; a módosítás célja a pénzügyi stabilitás megerősítése, a kockázati kitettség csökkentése és a több uniós tagállamban is működő bankok felügyeletének javítása.

 

Az Európai Bizottság a bankok tőkekövetelményeire vonatkozó EU-s szabályok módosítását javasolja; a módosítás célja a pénzügyi stabilitás megerősítése, a kockázati kitettség csökkentése és a több uniós tagállamban is működő bankok felügyeletének javítása.

 

Az új szabályok értelmében a bankok egy ügyfélnek sem nyújthatnak majd hitelt egy bizonyos értékhatárt meghaladóan, míg a nemzeti felügyeleti hatóságok jobb belátást fognak kapni a bankcsoportok határokon átnyúló tevékenységeibe. A hatályos tőkekövetelmény-irányelveket módosító javaslat előterjesztését a nemzetközi partnerekkel, a tagállamokkal és a bankszektorral folytatott széles körű konzultáció előzte meg. A javaslatot a továbbiakban az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa előtt fogják megvitatni.

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Charlie McCreevy a következőket nyilatkozta: „Az új szabályok alapvetően meg fogják erősíteni az uniós bankok felügyeleti kereteit és a pénzügyi rendszert. Hiszem, hogy általuk ésszerű és arányos választ adunk a jelenlegi pénzügyi zavarokra. A kellő szigor, az átláthatóság és a körültekintés nélkülözhetetlen a bankrendszer megbízható és stabil működéséhez."

A tőkekövetelmény-irányelvek javasolt módosításai

A tőkekövetelmény-irányelvek (2006/48/EK és 2006/49/EK) célja, hogy biztosítsák a bankok és a befektetési vállalkozások pénzügyi stabilitását. A két irányelv megszabja, hogy a bankoknak és a befektetési vállalkozásoknak milyen nagyságú saját pénzügyi erőforrásokkal kell rendelkezniük kockázataik fedezésére és betéteseik védelmére. Ezt a jogi keretet rendszeresen felül kell vizsgálni, illetve a pénzügyi rendszer mint egész igényeihez kell igazítani. A javasolt fő módosítások a következők:

  • A nagykockázatok kezelésének javítása: a bankok egy ügyfélnek sem nyújthatnak majd hitelt egy bizonyos értékhatárt meghaladóan. Ennek eredményeként a bankközi piacon a bankok egy bizonyos értékhatáron túl nem lesznek képesek más bankok felé hitelezni vagy pénzt elhelyezni, és a hitelfelvevő bankokat is valódi korlátok közé szorítják a tekintetben, hogy kitől és mennyi hitelt vesznek fel.
  • A határokon átnyúló tevékenységű bankcsoportok felügyeletének javítása: a több uniós tagállamban is tevékenykedő bankcsoportok felügyeletére „felügyeleti kollégiumokat" hoznak létre. Így egyértelműbbé válnak az egyes nemzeti felügyeleti hatóságok jogai és kötelességei, és hatékonyabbá válik együttműködésük.
  • A bankok tőkeszerkezetének minőségi javítása: egyértelmű, uniós szintű kritériumokat határoznak meg annak megállapítására, hogy a saját és az idegen tőke jegyeit egyaránt viselő „hibrid" tőke beszámítható-e a bank szavatoló tőkéjébe – ugyanis ez utóbbinak az összege határozza meg, hogy a bank mennyi hitelt nyújthat.
  • A likviditási kockázatkezelés javítása: a több uniós tagállamban is tevékenykedő bankcsoportok likviditási kockázatkezelését – azaz ügyleteik napi finanszírozásának módját – a felügyeleti kollégiumok keretében is figyelni és koordinálni fogják. Ezek a szabályok összhangban vannak a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság és az európai bankfelügyelők bizottsága folyamatban lévő munkájával.
  • Az értékpapírosított termékekkel kapcsolatos kockázatkezelés javítása: szigorodnak a szabályok az értékpapírrá alakított hitelekkel kapcsolatban – az ilyen értékpapírok teljesítménye az adott poolba tartozó hitelek visszafizetésétől függ. A hiteleket átruházható értékpapírokká alakító társaságoknak (az úgynevezett kezdeményezőknek) ezentúl meg kell tartaniuk az értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatok egy részét, míg az értékpapírokba fektető társaságok befektetési döntéseiket csak a kellő körültekintésnek megfelelő eljárás után hozhatják meg. Amennyiben ezt elmulasztják, úgy tőkekövetelményeik súlyos szigorítására számíthatnak.

 

A javasolt módosítások lényegében az EU-s pénzügyminiszterek által a jelenlegi pénzügyi zavarok kezelésére kidolgozott ütemterv közvetlen eredményei, részben pedig a G-7 pénzügyi stabilitási fórumán elhangzott ajánlásokra adott válaszok. Az Európai Tanács erősen sürgeti, hogy az intézkedéseket 2009. áprilisáig fogadják el.

A javaslat megtekinthető a következő internetcímen:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük