MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958)MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958) 

Az európai televíziós műsorszolgáltatók műsoridejük több mint 63%-ában európai műveket sugároznak, a független készítésű európai művek részaránya pedig meghaladja a 36%-ot.

 

MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958)MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958) 

Az európai televíziós műsorszolgáltatók műsoridejük több mint 63%-ában európai műveket sugároznak, a független készítésű európai művek részaránya pedig meghaladja a 36%-ot.

 

Ezek a most nyilvánosságra hozott számadatok a 2005-2006-os időszakra vonatkoznak, és abból a jelentésből származnak, amelyben az Európai Bizottság – immár nyolcadik alkalommal – az európai művek helyzetét segítő európai uniós szabályozás hatásosságát elemzi. Ez a kétévente közreadott jelentés az uniós tagállamok által beküldött adatok alapján azt veszi számba, hogy hogyan segíti Európában a „határok nélküli televíziózásról" szóló irányelv az európai készítésű művek képernyőre kerülését. Az EU-hoz 2004-ben csatlakozott tíz tagállam most először szerepel a jelentésben teljes körűen, és a dokumentum tanúsága szerint ezek az országok az európai tartalom képernyőre kerülése szempontjából semmivel sem maradnak el a tizenöt „régi" tagállamtól.

A ma közreadott adatok jól érzékeltetik az európai uniós audiovizuális ágazat életképességét, és egyúttal azt is szemléltetik, hogy minden uniós tagállam (legyen új vagy régi) egyformán törekszik a kulturális sokszínűség fenntartására. Az úgynevezett határok nélküli televíziózásról szóló irányelvvel az Európai Unió és a tagállamok tanúbizonyságot tesznek a kulturális sokszínűség ügye melletti elkötelezettségükről, és továbbra is hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai tévécsatornákon jelentős mennyiségben legyenek láthatók Európában készülő műsorok – mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság információs társadalomért és médiaügyért felelős tagja. – Az európai audiovizuális ágazatnak természetesen az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv 2007. évi megjelenését követően is folytatnia kell erőfeszítéseit, és olyan gazdag, innovatív európai tartalmat kell kínálnia, amely segíti az újfajta médiaszolgáltatások, például a mobiltelevíziózás vagy a lekéréses alapú videoszolgáltatás elterjedését, ezen keresztül pedig az európai tartalom és általában az európai kultúra ügyét."

A ma közreadott számadatok a „határok nélküli televíziózásról" szóló irányelv 4. és 5. cikkének hatását érzékeltetik. Ezeket a rendelkezéseket, amelyek az európai művek, köztük kiemelt helyen a műsorszolgáltatótól független európai gyártók által készített művek képernyőre kerülését hivatottak segíteni, az Európai Bizottság 1989-ben javasolta annak érdekében, hogy mind a televíziónézők (a nagyobb választék révén), mind pedig a műsorszolgáltatók és a műsorkészítők (az európai alkotások nagyobb nézőközönsége révén) hasznát lássák az egységes piacnak.

A Bizottság által ma elfogadott jelentésből, amely ezeknek a rendelkezéseknek az érvényesülését huszonöt EU-tagállamban elemzi, kiderül, hogy az európai készítésű műveknek szánt műsoridő részaránya európai átlagban a 2005. évi 63,52%-ról 2006-ra 65,05%-ra nőtt. A bizottsági jelentés arról is beszámol, hogy az európai alkotások műsoridőből való részesedése középtávon (2003-2006) 63% felett állandósult. Az erre a célra szánt műsoridő átlagos részaránya 2005-ben 47,31% (Szlovénia) és 81,14% (Dánia) között, 2006-ben 45,44% (Svédország) és 81,07% (Lengyelország) között volt. Ezek a részarányok megfelelnek az előző jelentés tárgyidőszakára, 2003-2004-re vonatkozó értékeknek (l. IP/06/1115).

Az összes tagállam valamennyi európai televíziós csatornáját együtt tekintve a független műsorkészítők alkotásainak szentelt műsoridő átlagos aránya a 2005. évi 36,44%-ról 2006-ra 37,59%-ra emelkedett. Ez jóval meghaladja a „határok nélküli televíziózásról" szóló irányelvben kitűzött 10%-os célt, és egyben azt is jelenti, hogy középtávon (2003-tól 2006-ig) a független készítésű európai művek részaránya 6,2 százalékponttal nőtt.

A független gyártók újabb keletű, azaz legfeljebb öt évvel előállításukat követően műsorra tűzött műveinek részaránya 2005-2006-ban folyamatosan 25% felett volt. Ez az adat egyúttal arról is tanúskodik, hogy az újabb keletű műveknek szentelt műsoridő részaránya kedvező tendenciát mutat, hiszen 2003 és 2006 között 2,59 százalékponttal nőtt.

Háttér:

A határok nélküli televíziózásról szóló irányelv 4. cikke értelmében a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy „ahol megvalósítható és megfelelő eszközök állnak rendelkezésükre", a joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatók a műsoridejük több mint felét európai alkotásoknak tartsák fenn.

Az 5. cikk arra kötelezi a tagállamokat, hogy lehetőség szerint és a megfelelő módon biztosítsák, hogy a műsorszolgáltatók a műsoridejük vagy a műsorszolgáltatásra szánt költségvetésük legalább 10%-át a műsorszolgáltatótól független gyártó által készített, ezek közül is elsősorban az újabb keletű európai alkotásoknak szenteljék.

Ezekbe a részarányokba nem számítható be a hírműsorokra, a sportközvetítésre, a játékműsorokra, a reklámra, a teletextszolgáltatásra és a távértékesítési műsorokra felhasznált műsoridő.

2007. december 19-én hatályba lépett az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv (IP/07/1809), ez azonban nem módosította a 4. és az 5. cikket, amelyeket így továbbra is alkalmazni kell a televíziós műsorszolgáltatásra. Az új irányelv 3i. cikke emellett arra kéri a tagállamokat, hogy „amennyiben lehetséges, az erre alkalmas eszközökkel" a lekéréses alapú audiovizuális médiaszolgáltatásokat kínálók is támogassák az európai művek előállítását és az európai művekhez való hozzáférést. Ez a rendelkezés annak fontosságáról tanúskodik, hogy az újfajta médiaszolgáltatások, például a lekéréses alapú videoszolgáltatások is segítsék az európai alkotások és a kulturális sokszínűség ügyét. Ez a támogatás különbözőképpen történhet, például az európai művek gyártására és az európai művekre vonatkozó jogok megszerzésére irányuló beruházásokkal, de annak biztosításával is, hogy a szóban forgó művek a lekéréses alapú videoszolgáltatások katalógusaiban kellő részarányt képviseljenek.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv új rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 19-ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

Az Európai Bizottság valamennyi tagállamban szorosan nyomon követi az új irányelv végrehajtását, és gondoskodni fog arról, hogy a szabályok kellő időben a gyakorlatban is megfelelő módon érvényesüljenek.

Az ez évi jelentés szövege http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Annex

Development of main indicators from 2003-2006 at EU level

[ ]

Main indicators for 2005-2006 by Member State (EU-25)

Bulgaria and Romania, which have been EU Member States since 1 January 2007, will be covered for the first time in the next report.

 

% European works

% European works by independent producers

 

2005

2006

2005

2006

BE

58.33

63.96

58.78

53.00

CY

58.50

69.76

9.70

6.48

CZ

62.95

79.92

33.94

35.03

DK

81.14

80.92

28.98

33.17

DE

61.78

60.69

64.11

65.10

EE

61.80

62.73

46.10

48.87

GR

60.71

55.47

18.29

19.51

ES

63.55

60.52

41.05

39.46

FR

70.81

73.30

53.64

52.38

IE

52.25

55.20

26.50

34.40

IT

61.41

60.91

14.16

11.54

LV

64.52

62.49

33.28

31.92

LT

53.48

46.98

25.68

23.15

LU

65.48

67.06

57.63

54.66

HU

71.95

76.93

43.38

53.91

MT

76.99

78.53

42.76

44.96

NL

66.38

70.26

39.45

49.60

AT

65.63

68.36

49.65

52.19

PL

80.18

81.07

26.66

25.99

PT

66.15

68.62

23.69

30.31

SI

47.31

52.28

18.49

20.04

SK

63.80

62.27

25.40

26.01

FI

69.33

69.56

44.11

45.11

SE

51.06

45.44

57.14

53.12

UK

52.56

53.02

28.51

29.72

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük