www.bankszovetseg.hu www.bankszovetseg.hu  

Két esemény egyidejű bejelentésére hívták meg a sajtó képviselőit. Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség belépett a Magyar Bankszövetségbe, s egyidejűleg biztosítási megállapodást kötött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.vel egyetemben a Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesületével és a SIGNAL Biztosító Zrt.-vel.

 www.bankszovetseg.hu www.bankszovetseg.hu  

Két esemény egyidejű bejelentésére hívták meg a sajtó képviselőit. Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség belépett a Magyar Bankszövetségbe, s egyidejűleg biztosítási megállapodást kötött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.vel egyetemben a Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesületével és a SIGNAL Biztosító Zrt.-vel.

A Bankszövetségbe történő felvételről Erdei Tamás tájékoztatott. A most 21 éves Bankszövetség eredetileg csak a kereskedelmi bankokat fogta össze. Az azóta eltelt időben lezajlott integrálódási folyamat nyomán újraértékelték  a helyzetet. Ez a felvétel a nyitás, a bővítés irányában mutat. Varga Antal az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezető igazgatója az idáig vezető út állomásait vázolta fel.

Csicsáky Péter a Magyar Takarékszövetkezeti Bank vezérigazgatója az együttműködés perspektíváiról szólt, Filving István a SIGNAL Biztosító Zrt elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy az ügyfél és a bank kontaktusa itt a legerősebb.Brauer János a TSz Kölcsönös Biztosító Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy negyed évszázados munka érett be.                                                                      

Az OTSZ elnöksége 2007. április 25-én Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Bankszövetséggel, melynek keretében a felek vállalták, hogy kölcsönösen biztosítják a részvételi lehetőséget szervezetük éves közgyűlésén. Értékelik a pénzügyi gazdasági eseményeket, a bekövetkezett változásokat, a hitelintézetekre gyakorolt hatásokat. Tájékoztatják egymást a pénzügyi szektort érintő jogszabályi kezdeményezéseikről, konzultálnak az egyeztetésre, véleményezésre érkező jogszabály-tervezetekről, szabályozási koncepciókról. Az álláspontokat egyeztetik, esetenként közös fellépésben állapodnak meg. Az információs anyagokat rendelkezésre bocsátják. A konferenciákon, szakmai értekezleteken szakbizottságokban, biztosítják egymás szakértőinek részvételét.

Az Együttműködés tapasztalatai folytán, a közös célok okán, az egységes fellépés érdekében, egyeztetés kezdődött az OTSZ illetve a Magyar Bankszövetség között az integrálódott takarékszövetkezetek érdekképviseletét ellátó OTSZ Magyar Bankszövetségbe történő belépése és tagsága feltételeiről.

Egyebek között az OTSZ megkeresése alapján a Magyar Bankszövetség módosította Alapszabályát. Ennek értelmében nemcsak magyar székhelyű hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, (eddig 40 bank és 3 egyéb szervezet), hanem ezek érdekképviseleti szerve is az Egyesület tagja lehet. Az önkéntesség elvének betartásával, az Alapszabály elfogadásával, a tagdíjfizetési kötelezettség elismerése mellett, az Elnökség pozitív döntése esetén. A fenti rendelkezéssel, valamint az OTSZ Elnökségi döntése alapján megnyílt a lehetőség, arra hogy az OTSZ a Magyar Bankszövetség rendes tagjává váljon. 

A Magyar Bankszövetség Elnöksége támogatta az OTSZ Magyar Bankszövetségbe történő belépését, 2008. január 1-től kezdődően. A bankszövetségi tagok részvételi, tanácskozási, szavazati, indítványozási, véleménynyilvánítási, jelöltállítási, választhatósági, betekintési, stb. jogokkal valamint együttműködési, egyeztetési, bizalomerősítő, titoktartási, tagdíjfizetési stb. kötelezettséggel rendelkeznek.

A közös célok közül csak néhány: a tagok közös érdekeinek védelme, képviselete, érvényesítése, állásfoglalások kialakítása szakmai, etikai és versenykérdésekben.  A jogi, szabályozási környezet fejlesztése, európai integrációjának elősegítése. A gazdaság-politika, ezen belül a költségvetési és monetáris politika figyelemmel kísérése és véleményezése, különös tekintettel a hitelintézetek működését befolyásoló kérdésekre.

A két, hasonló célból létrejött érdekvédelmi szervezetnek tagsági viszonnyal kibővített együttműködését egy új minőségi kategóriának tekinthetjük. A szövetkezeti sajátosságokat képviselő Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, közvetve a Takarékszövetkezetek, így nem csak önmagukban, paralel módon léteznek, hanem a Magyar Bankszövetség tagjaként, egy ismert szervezetbe integrálódva, a gazdasági, társadalmi szféra fókusza közelébe kerülhetnek.

Tájékoztatónk célja is egyben, hogy a bankszövetségi tagsági viszonyunk bejelentésével a Takarékszövetkezetek ismertségét, – a társadalmi és gazdasági életben betöltött szerepüknek és súlyuknak megfelelően -, előmozdítsuk.

Biztosítási együttműködés az OTSZ, a SIGNAL Biztosító Zrt, a KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt között

A magyarországi kereskedelmi bankokhoz hasonlóan a takarékszövetkezetek is igyekeznek teljeskörű pénzügyi szolgáltatást nyújtani ügyfeleik részére. A lakossági üzletág robbanásszerű fejlődéséhez, a sokcsatornás értékesítéshez kapcsolódik a termékpaletta bővítése, a biztosítási szolgáltatások kiterjesztése, egységesítése.

A SIGNAL Biztosító Zrt., a magyar piacon tizennégy éve jelenlévő biztosító társaság, az elmúlt évek során kiemelt figyelmet fordított és szoros kapcsolatot ápolt a Takarékszövetkezetekkel. A KÖT Biztosító Egyesület, az integrált takarékszövetkezetek és az OTSZ által 1993-ban létrehozott társadalmi szervezet, kizárólag tagjai, valamint azok természetes személy ügyfelei érdekében és javára végzi tevékenységét.

A többéves együttműködésre alapozva, valamint a jelenlegi és jövőbeni üzleti, piaci lehetőségeket figyelembe véve a SIGNAL Biztosító Zrt. igazgatósága és a KÖT 2007.12.12-i rendkívüli Küldöttgyűlése eldöntötte, hogy a Takarékszövetkezetekkel, valamint azok Szövetségével, továbbá a Takarékbankkal és az Alapkezelővel, azokat stratégiai partnernek tekintve, hosszú távú, ill. határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötnek.

A Biztosítók, kölcsönösségi alapon, tiszteletben tartják egymás biztosítási tevékenységével kapcsolatos üzleti érdekeit, ezek vonatkozásában nem kívánnak a jövőben sem egymás versenytársai lenni. A Biztosítók nem kívánnak a Takarékszövetkezetek, illetve a Takarékbank konkurensévé válni, azaz nem tervezik, hogy konkurens pénzintézeti tevékenységet folytassanak, ilyen tevékenységet végző társaságot vásároljanak, vagy ilyen társaságban részesedést szerezzenek. A Takarékbank és az OTSZ , ugyancsak kölcsönösségi alapon, nem kívánnak más biztosítókkal, biztosításközvetítőkkel hasonló megállapodást kötni, és nem kívánnak önállóan  biztosítási, vagy biztosításközvetítői tevékenységet folytatni, ilyen tevékenységet végző társaságot vásárolni, vagy ilyen társaságban részesedést szerezni.

A megállapodás célja a kölcsönös előnyökön nyugvó üzleti együttműködés megvalósítása és folyamatos növelése, amelyen belül kiemelt hangsúlyt kap a termékek, szolgáltatások továbbfejlesztésének, hatékony értékesítésének támogatása.  A Biztosítók a jutalékok és a díjak vonatkozásában kiemelt üzleti partnernek tekintik a másikat.

A Takarékszövetkezetek felmérik ügyfeleik biztosítási igényeit és az igényekhez mért, új biztosítási termékeket, konstrukciókat alakítanak ki. Egy fejlett, minden igényt kielégítő szolgáltatási, adminisztratív ill. informatikai hátteret hoznak létre a korrekt ügyintézés, kárrendezés érdekében. A KÖT az általa kifejlesztett informatikai rendszert is a takarékszövetkezetek rendelkezésére bocsátja a közös biztosítási tevékenység érdekében és minden érintett fél javára.

           

A Felek egyeztetett módon szervezik és végzik a közös érdekeltségű termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó marketing és reklám tevékenységet. Kölcsönösen biztosítják a személyi és tárgyi feltételeket a hatékonyság növelő intézkedésekhez, mint pl.: oktatások, értékesítést támogató tréningek, teljesítmény-ösztönzési és értékelési rendszerek. Szorosan együttműködnek a biztosításközvetítés, illetve a banki tevékenység sikeres lebonyolításában. A Szövetség és a Biztosítók kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szervezett rendezvényekről és eseményekről, aktív és passzív részvételi lehetőséget biztosítanak a másiknak. A Biztosítók támogatják a Szövetség rendezvényeit, és részt vesznek azokon termékeik népszerűsítése valamint a Szövetség tagjainak a Biztosítókkal való együttműködése érdekében. Az együttműködésük eredményeit folyamatosan értékelik és közzéteszik.

/Tausz Anikó/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük