2023.február.06. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Magyar Telekom 2010. első féléves eredményei

26 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/41658"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/magyar_telekom_logo.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="84" /></a></span>A Magyar Telekom 2010. augusztus 05-án közzétette 2010. első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. </p>

magyar telekom logo.thumbnailA Magyar Telekom 2010. augusztus 05-án közzétette 2010. első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

magyar telekom logo.thumbnailA Magyar Telekom 2010. augusztus 05-án közzétette 2010. első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:
* A bevételek 7,1%-kal 297,8 milliárd forintra mérséklődtek 2010. első hat hónapjában 2009 azonos időszakához képest. A bevételcsökkenés oka elsősorban, hogy a hangalapú vezetékes és mobil bevételek mindhárom országban csökkentek, valamint mérséklődtek a magyarországi adat bevételek is. Ezen csökkenéseket részben ellensúlyozta a magyarországi mobil internet és TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedése. A forint erősödése miatt azonban a nemzetközi leányvállalatok bevételei forintban számolva kisebb mértékben járultak hozzá a csoport bevételeihez (2009 azonos időszakához képest 2010 első félévében a macedón dénár és az euró egyaránt 6,4%-ot gyengült a forinthoz képest).
* Az EBITDA 8,8%-kal 119,5 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 40,1% volt. A vizsgálattal kapcsolatos költségek (2010. első félévben 1,4 milliárd forint, míg 2009. első félévben 3,6 milliárd forint) valamint a végkielégítéssel kapcsolatos költségek és elhatárolások (2010. első félévben 1,5 milliárd forint, 2009. első félévben 1,0 milliárd forint) nélkül számolva az EBITDA 9,9%-kal mérséklődött. Az EBITDA ráta ezen rendkívüli tételek nélkül 2010. első félévben 41,1% volt, míg 2009 azonos időszakában 42,3%. A forgalom csökkenése és a magyar mobil végződtetési díjak csökkentése következtében mérséklődtek a hangalapú bevételekhez kapcsolódó kifizetések, valamint a költségoptimalizálási intézkedések eredményeként csökkentek az egyéb működési költségek. Mindez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek esését. Ráadásul a forint erősödésének is negatív hatása volt a külföldi leányvállalatok EBITDA hozzájárulásának konszolidálása során. Továbbá a 2009 második negyedévében lezárult IKO-Telekom Media Holding tranzakcióból származó egyszeri, 1,4 milliárd forint bevétel is kedvezően befolyásolta 2009 első hat hónapjában az EBITDA-t.
* A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 27,5%-kal, 44,7 milliárd forintról 32,4 milliárd forintra mérséklődött. A csökkenés oka elsősorban az EBITDA mérséklődése és a nyereségadó emelkedése, amit csak részben ellensúlyozott a nettó pénzügyi költségek csökkenése. Az időszaki átlagos kamatláb jelentős csökkenése kompenzálta az átlagos nettó hitelállomány növekedését, ennek következtében pedig mérséklődtek a nettó pénzügyi költségek. A nyereségadó azonban jelentősen nőtt a halasztott adó kötelezettség egyszeri, 5,2 milliárd forintos növekedése miatt. A növekedés oka, hogy a 2010. júliustól hatályos macedón adóváltozások következtében az eredménytartalék azon részére, mely várhatóan osztalékként külföldi illetőségű tulajdonos részére kerül kifizetésre a jövőben, nyereségadót kellett elszámolni. Az alacsonyabb adóalap és az év elejével megszűnt magyarországi szolidaritási adó nyereségadó csökkentő hatása kisebb mértékű volt.
* Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 89,0 milliárd forintról 92,4 milliárd forintra nőtt. Az EBITDA csökkenését ellensúlyozta a működőtőke javulása, mely főként a jobb működőtőke menedzselésnek köszönhető, továbbá annak, hogy 2009. első félévben feloldásra került végkielégítésekkel kapcsolatban képzett céltartalék. Mindemellett a jelentősen alacsonyabb effektív kamatláb következtében a nettó pénzügyi költségek is csökkentek 2009-hez képest, ugyanakkor elsősorban a magyarországi szolidaritási adó megszűntetésének eredményeként csökkent a fizetett adó is.
* A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 13,0 milliárd forinttal, 36,2 milliárd forintra csökkent 2010. első félévben 2009 azonos időszakához képest. A CAPEX teljes összegéből a Lakossági Szolgáltatások Üzletágra 9,4 milliárd forint, a Vállalati Szolgáltatások Üzletágra 1,6 milliárd forint, a Csoportközpontra 1,0 milliárd forint, a Technológia Üzletágra pedig 17,0 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 5,1 milliárd forintot, Montenegróban pedig 1,3 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.
* Ennek következtében a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történt beruházásokkal valamint a beruházási szállítók változásával korrigált üzleti tevékenységből származó cash flow jelentősen, a 2009. első félévi 29,6 milliárd forintról 2010. első félévre 52,4 milliárd forintra javult. Mindemellett a szabad cash flow is hasonló mértékben javult, amit az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összegével definiálunk. A szabad cash flow a 2009. első félévi 30,0 milliárd forintról 2010. első félévre 53,4 milliárd forintra emelkedett, mivel a befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek mérséklődését meghaladta az Orbitel leányvállalat eladásából származó bevétel.
* A készpénztermelés javulásának köszönhetően a nettó adósságállomány a 2009. június végi 311,9 milliárd forintról 2010. június végére 297,1 milliárd forintra mérséklődött. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 2010. június végén 34,1% volt.

Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: "A második negyedév során a kedvezőtlen működési környezet továbbra is negatív hatással volt teljesítményünkre. Ennek ellenére, a stratégiánk mentén haladva továbbra is azon dolgoztunk, hogy a Magyar Telekomot Magyarország vezető integrált szolgáltatójaként pozícionáljuk. A lakossági szegmensben a negyedév során mobilhangot vezetékes szolgáltatással összekapcsolt, ún. quadruple-play termékekkel jelentünk meg, melyeket kedvezően fogadtak az ügyfelek. Növekedési elképzeléseinknek megfelelően az IT és a kábel TV piacon is egy-egy sikeres cégvásárlásról számolhatunk be. Stratégiánk megvalósítása érdekében tett lépéseinknek köszönhetően piaci részesedéseink a különböző piacokon változatlanok maradtak, illetve néhány esetben még emelkedtek is. A mobil hang és internet piacon tovább erősítettük vezető pozícióinkat, miközben a TV piacon a jelentősebb szereplők közül mi voltunk az egyetlen szolgáltató, aki a nehéz időszak ellenére képes volt növelni piaci részesedését. Ezáltal pedig közelebb kerültünk célunk eléréséhez, hogy a TV piacon is vezető szereplővé váljunk.
A Társaság július 1-jétől érvénybe lépett új vezetési struktúrája reményeink szerint tovább javítja működési hatékonyságunk és elősegíti az átalakulási folyamatot, mely során hagyományos vezetékes és mobil szolgáltatóból egy innovatívabb infokommunikációs és szórakoztató Társasággá válunk. Mindemellett ezen struktúraváltás segítségével célunk, hogy a piaci változásokra, illetve a tágabb gazdasági környezet változásaira gyorsabban tudjunk reagálni és ezáltal megvédjük vezető piaci pozícióinkat.
Egy Kormányhatározat alapján, az új Kormány az állami vagyonkezelés területén 20 milliárd forint megtakarítást kíván elérni a 2010-es költségvetéshez képest, ami érinti az IT és telekommunikációs szolgáltatásokat is. A Kormány által kért árengedmények következtében az idei évben egy esetleges 5-7 milliárd forintos nagyságrendű negatív hatásra számítunk az árbevételünk és az EBITDA-nk tekintetében is. Bár az év vége felé a szolgáltatásaink iránti keresletet meghatározó gazdasági mutatók javulására számítunk, azonban a fenti kormányzati kezdeményezés negatív hatása következtében bevételünk és EBITDA-nk is várthatóan a korábban közzétett célkitűzésünknél nagyobb mértékben fog mérséklődni. Jelenleg úgy kalkulálunk, hogy a bevétel 6-8%-kal, míg a rendkívüli tételek nélkül számított EBITDA 7-9%-kal mérséklődik 2010-ben.
Figyelembe véve a fenti negatív hatásokat és a készpénztermelés melletti erős elkötelezettségünket, úgy döntöttünk, hogy mérsékeljük az idei évi CAPEX célkitűzésünket. Az eredeti 5%-os tervünkkel szemben jelenleg körülbelül 10%-kal tervezünk kevesebb CAPEX-et a tavalyi költéshez képest1." 
1 Az összehasonlítás alapjául szolgáló 2009-es adatok: 644,0 milliárd forint bevétel; 262,8 milliárd forint rendkívüli tételek nélküli EBITDA és 101,9 milliárd forint CAPEX.

A 2010. második negyedéves eredmények elemzése

Csoport
* A bevételek 6,6%-kal mérséklődtek 2010. második negyedévben 2009 azonos időszakához képest. A kedvezőtlen magyarországi gazdasági környezet és a nemzetközi leányvállalatoknál tapasztalt erősödő verseny következtében a hangalapú kiskereskedelmi bevételek minden piacon csökkentek. A magyarországi mobil végződtetési díjak 2010. elején történt csökkentése következtében ugyanakkor mérséklődtek a mobil nagykereskedelmi bevételek is. Ezeket nem tudta ellensúlyozni a TV illetve a mobil szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek növekedése.
* Az EBITDA 7,0%-kal mérséklődött, a rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA 8,6%-kal csökkent az év második negyedévében. Az EBITDA mérséklődése a bevételek csökkenésének közvetlen következménye, amit a költségcsökkentési intézkedéseink – melyek hatása elsősorban a személyi jellegű költségek, valamint az egyéb költségtényezők, pl. marketing és tanácsadói költségek csökkenésén érzékelhető – nem tudtak ellensúlyozni. Továbbá 2009. második negyedévben az EBITDA-t kedvezően befolyásolta 1,4 milliárd forint, az IKO-Telekom Media Holding tranzakcióból származó nyereség is.

Lakossági Szolgáltatások Üzletág (CBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,9%-kal 78,2 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA 0,7%-kal 45,9 milliárd forintra nőtt 2010. második negyedévben 2009 azonos időszakához képest. Az EBITDA ráta 58,6%-ra nőtt annak köszönhetően, hogy szigorú hatékonyságnövelő intézkedéseink ellensúlyozták a kedvezőtlen bevételi hatásokat.
* A vezetékes bevételek 5,1%-kal mérséklődtek 2010. második negyedévben, elsősorban a hangalapú bevételek csökkenése miatt. A mobil helyettesítés valamint az IP-alapú szolgáltatások irányába történő migráció következtében ugyanis tovább csökkent az ügyfélállomány, ami kedvezőtlen hatással volt az átlagos árszintre és a forgalomra egyaránt. Mindemellett a szélessávú ügyfelek száma bár tovább nőtt (elérte a 625 000-et), az árak csökkenése és a kedvezőbb díjszabású csomagokra történő migráció erősödésének következtében az internet bevételek 1,4%-kal mérséklődtek. A kedvezőtlen hatásokat részben ellensúlyozta, hogy a TV ügyfélszám növekedésének köszönhetően a második negyedévben 12,8%-kal nőttek a TV szolgáltatásokból származó bevételek. TV előfizetőink száma június végén meghaladta a 707 000-et, elsősorban a szatellit TV terjedésének köszönhetően, ugyanakkor erős volt az IPTV iránti kereslet is.
* A mobil bevételek 1,4%-kal 46,8 milliárd forintra mérséklődtek a második negyedévben, mivel a forgalom növekedése nem tudta ellensúlyozni az ügyfélszám és az átlagos árszínvonal csökkenését. A mobil végződtetési díjak 2010. januári 16%-os csökkentése kedvezőtlenül hatott a nagykereskedelmi bevételekre is. A T-Mobile lakossági ügyfeleinek száma ugyan csökkent a 2009. június végi szinthez képest, azonban ez elsősorban az inaktív ügyfelek erősödő lemorzsolódásának, valamint a dupla és tripla SIM kártyák lemondásának a következménye. Következésképpen a T-Mobile 44,7%-ra növelte az aktív ügyfelek száma alapján mért piaci részesedését. A mobil szélessávú piac dinamikusan tovább bővült, jelentős növekedést tapasztaltunk az előfizetők számában és a bevételekben egyaránt. A mobil internet ügyfelek száma június végén meghaladta az 506 000-et, ami 62,5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A T-Mobile a mobil szélessávú piacon 50,9%-ra növelte részesedését a forgalmat bonyolító előfizetők körében.

Vállalati Szolgáltatások Üzletág (BBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 4,7%-kal 39,7 milliárd forintra csökkentek, ugyanakkor az EBITDA 5,2%-kal 18,7 milliárd forintra csökkent 2010. második negyedévben. Ebből adódóan az EBITDA ráta közel változatlan, 47,2% maradt, mivel a hatékonyságnövelő intézkedések ellensúlyozták, hogy a bevételek nagyobb része az alacsonyabb jövedelmezőségű rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származik.
* A vezetékes bevételek 13,4%-kal 10,7 milliárd forintra csökkentek, mivel a kedvezőtlen makrogazdasági környezet a vállalati ügyfelek távközlési költéseinek csökkenéséhez vezetett. A vezetékes szegmensben felgyorsult a bevételek visszaesése, mivel a hangalapú, az adat és az internet ügyfelek száma egyaránt csökkent.
* A mobil bevételek 3,3%-kal 16,2 milliárd forintra csökkentek az átlagos árszint jelentős csökkenése miatt, amit nem tudott ellensúlyozni a forgalom növekedése és az ügyfélszám kismértékű emelkedése. Mindemellett a mobil bevételekre kedvezőtlenül hatott a mobil végződtetési díjak 2010. januártól hatályos csökkentése is. A nem hangalapú szolgáltatások bevételei ugyanakkor a mobil szélessávú szolgáltatás növekvő használatának köszönhetően emelkedtek, és ma már a vállalati ügyfelek ARPU-jának 25,3%-át teszik ki.
* A rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek 2,0%-kal 12,7 milliárd forintra nőttek 2010. második negyedévben. A jelenlegi gazdasági környezetre válaszul ugyan a beruházások szintje a magán- és közszférában is még mindig alacsonyabb, a rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek mégis nőttek, néhány egyszeri, pénzügyi intézmények részére végrehajtott IT infrastruktúra projektnek köszönhetően. Ezen projektek mellett a 2009. második negyedévben megvásárolt ISH konszolidálása is kedvezően hatott a rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételekre.

Macedónia

Macedóniában a bevételek 8,7%-kal 19,6 milliárd forintra csökkentek 2010. második negyedévben 2009 azonos időszakához képest, míg az EBITDA 10,0%-kal csökkent. Az árfolyamhatás (a második negyedévben a forint átlagosan 5,1%-kal erősödött a dénárhoz képest) nélkül számolva a bevételek 3,7%-kal mérséklődtek, az EBITDA 5,1%-kal csökkent. Az EBITDA ráta az előző évi 57,7%-ról 56,9%-ra csökkent, mivel a verseny erősödése a vezetékes és a mobil szegmensben egyaránt kedvezőtlen hatással volt az árakra.
* A vezetékes bevételek macedón dénárban számolva kismértékben, 1,0%-kal csökkentek. Az alternatív, kábel és mobil szolgáltatók támasztotta erős verseny miatt ugyan tovább csökkent a kimenő forgalom és nőtt az éves ügyfél lemorzsolódási ráta, ezen hatásokat azonban majdnem teljes mértékben ellensúlyozni tudta a hangalapú nagykereskedelmi bevételek növekedése, ami a bejövő forgalom növekedésének, valamint a nemzetközi forgalom végződtetési díjainak az emelésének köszönhető. Ezen kedvező hatáshoz társult még az összekapcsolt csomagok iránti kereslet erősödése is, ami az internet és a TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedését eredményezte.
* A mobil bevételek macedón dénárban számolva 5,9%-kal csökkentek az erősödő verseny következtében. Az ügyfélösszetétel javulása ellenére az ügyfélszám csökkenése és az erős verseny miatti árcsökkentések kedvezőtlenül hatottak a bevételekre. Az MOU nőtt annak köszönhetően, hogy a szerződéses ügyfelek aránya az egy évvel korábbi 28,9%-ról 31,9%-ra emelkedett illetve, hogy nőtt a zárt felhasználó csoportajánlatokat igénybevevő ügyfelek köre. Ugyan nőtt a mobil internet használat és magas volt az SMS-ek száma is, az ingyenes vagy olcsó SMS-eket kínáló akciók miatt a nem hangalapú bevételek csökkentek 2009. második negyedévhez képest.

Montenegró

Montenegrói leányvállalatunk bevételei 10,3%-kal 7,8 milliárd forintra mérséklődtek 2010. második negyedévben 2009 azonos időszakához képest, az EBITDA pedig 2,9%-kal csökkent. Az árfolyamhatás (a forint átlagosan 4,9%-kal erősödött az euróhoz képest 2010. második negyedévben 2009 azonos negyedévéhez viszonyítva) nélkül számolva azonban a bevételek 5,7%-kal mérséklődtek, az EBITDA pedig 2,1%-kal nőtt. Az EBITDA növekedése a szigorú – elsősorban a követeléskezelést, a marketing kiadásokat és a technológia támogatási költségeket érintő – költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhető. Az EBITDA ráta 33,8%-ról 36,6%-ra javult. Ugyanakkor 2010. második negyedévben megállapították, hogy számos előre fizetett mobil feltöltő kártyát eltulajdonítottak a Crnogorski Telekomnál. Ennek tükrében, visszaforgattunk 0,8 millió euró korábban realizált bevételt, valamint 0,4 millió euró céltartalékot hoztunk létre az eltulajdonított feltöltő kártyákhoz kapcsolódó ÁFA kötelezettségre és egyéb költségekre. Mindezek együttes negatív hatása az EBITDA-ra 1,2 millió euró.
* A vezetékes bevételek euróban számolva 1,5%-kal csökkentek 2010. második negyedévben, mivel az internet és TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedése csak részben ellensúlyozta a hangalapú kis- és nagykereskedelmi bevételek csökkenését. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenését a jelentősen mérséklődött mobiltarifák következtében erősödő mobilhelyettesítés okozta. A nagykereskedelmi bevételek csökkenése a Szerbiába irányuló nemzetközi forgalomban tapasztalt jelentős kiesés következménye, mivel ezen forgalom számottevő része ma már versenytársainkon keresztül halad. Másfelől az ADSL és IPTV előfizetők számának erőteljes növekedése következtében az internet és a TV bevételek is számottevő mértékben emelkedtek.
* A mobil bevételek euróban számolva 10,4%-kal csökkentek, elsősorban az említett egyszeri korrekció következtében. Továbbá az előfizetők számának illetve az árszinteknek a csökkenését nem tudta ellensúlyozni a forgalom növekedése és az ügyfélösszetétel javulása, ami a hangalapú mobil bevételek csökkenéséhez vezetett.

Technológia Üzletág

A Technológia Üzletág a mobil és vezetékes hálózat működéséért és fejlesztéséért, valamint az informatikai üzemeltetésért felelős költségközpont. A hálózati és IT beruházások is ezen üzletágnál jelentkeznek. A Technológia Üzletág bevételei 22,3%-kal 2,1 milliárd forintra csökkentek, EBITDA szinten az üzletág vesztesége 4,4%-kal -10,8 milliárd forintra mérséklődött. A CAPEX 9,9 milliárd forint volt 2010. második negyedévben.

Csoportközpont

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 10,8%-kal 29,7 milliárd forintra csökkentek. A bevételcsökkenés oka elsősorban a nagykereskedelmi bevételek mérséklődése, különösen a mobil bevételeké, mivel az összekapcsolási díjak 2010 elején 16%-kal csökkentek. EBITDA szinten az üzletág vesztesége -5,5 milliárd forintra nőtt, mivel a hangszolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések és az egyéb működési költségek csökkenése csak részben tudta ellensúlyozni a bevételcsökkenést és a személyi jellegű költségek emelkedését.

Tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálatok

A Magyar Telekom 2005. évi pénzügyi jelentésének auditálása során a PricewaterhouseCoopers, a Társaság könyvvizsgálója két olyan szerződést talált, amelyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Audit Bizottsága megbízta a White & Case-t, mint független jogi tanácsadót, hogy belső vizsgálatot folytasson annak megállapítására, hogy a Társaság ezen vagy egyéb szerződések alapján végrehajtott-e olyan kifizetéseket, amelyek esetlegesen az USA jogszabályaiba (beleértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényét ("FCPA")) vagy a Társaság belső szabályozásaiba ütköznek. A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság Audit Bizottsága tájékoztatta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát ("DOJ"), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét ("SEC"), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.

Az általa begyűjtött iratok és egyéb bizonyítékok alapján a White & Case előzetesen arra a következtetésre jutott, hogy okkal feltételezhető négy, 2005-ben kötött tanácsadói szerződés esetében, hogy azokat nem megfelelő céllal kötötték. Megállapították továbbá, hogy 2006-ban bizonyos munkavállalók a vizsgálat számára releváns bizonyítékokat semmisítettek meg. A White & Case talált több olyan szerződést a macedón leányvállalatunknál is, amelyek további vizsgálatot tettek szükségessé. 2007 februárjában az Igazgatóságunk úgy határozott, hogy ezen további szerződéseket és minden kapcsolódó vagy hasonlóan megkérdőjelezhető szerződést vagy kifizetést is át kell tekinteni, és ezekre is kiterjesztette a vizsgálatot.

További információkat a belső és a hatósági vizsgálatokkal kapcsolatosan a Magyar Telekom 2009. évi első, második és harmadik negyedéves, valamint 2010. évi első negyedéves 6-K formátumú jelentései, illetve a 2009. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentése tartalmaz.

Az Audit Bizottság 2009. december 2-án átadta a Társaság Igazgatóságának a "Vizsgálati Jelentés a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága számára" című, 2009. november 30-i keltezésű jelentést (a "Végleges Jelentés"). Az Audit Bizottság jelezte, hogy megítélése szerint, a White & Case a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján elkészített Végleges Jelentés átadásával befejezte a független belső vizsgálatot.

A Végleges Jelentés az Audit Bizottság és jogi tanácsadója rendelkezésére álló bizonyítékok alapján az alábbi megállapításokat és következtetéseket tartalmazza:

* Az Audit Bizottság és tanácsadója által a vizsgálat során megszerzett információk "azt mutatják, hogy a Magyar Telekom, a TCG és a Makedonski Telekom legfelsőbb vezetői szintjén szándékos szabálytalanságok
történtek és a jogszabályoknak való megfelelés iránti elkötelezettség hiánya volt tapasztalható a vizsgálat alatt álló időszak során".
* Mint azt a Társaság korábban közzétette, a montenegrói szerződésekkel kapcsolatban "elégtelenek a bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a négy tanácsadói szerződés alapján történt hozzávetőlegesen 7 millió euró kiadás […] törvényes üzleti célokat szolgált" és "meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy ezen kiadások törvénytelen célokkal kapcsolatosan történtek." Ezen szerződések nem megfelelően kerültek be a Társaság és/vagy érintett leányvállalatainak pénzügyi nyilvántartásaiba. Mint az korábban közzétételre került, a Társaság pénzügyi beszámolóiban időközben már felülvizsgálta ezen szerződések számviteli minősítését, azért, hogy megfelelően kerüljenek elszámolásra ezen kiadások.
* Mint azt a Társaság korábban közzétette, bizonyíték van arra, hogy bizonyos korábbi munkavállalók szándékosan a Társaság és kapcsolt vállalkozásai Macedóniában folytatott tevékenységére vonatkozó dokumentumokat semmisítettek meg.
* 2000 és 2006 között a Társaság és macedón leányvállalatai akkori felső vezetőinek egy kis csoportja jóváhagyott hozzávetőlegesen 24 millió euró kiadást több mint 20 kétesnek minősülő tanácsadói, lobbi tevékenységre vonatkozó és más jellegű szerződés alapján (ideértve a Társaság és/vagy leányvállalatai által egy ciprusi tanácsadó céggel, illetve annak kapcsolt vállalkozásaival kötött szerződéseket). A Végleges Jelentés azt a következtetést tartalmazza, hogy "a rendelkezésre álló bizonyítékok nem igazolják, hogy az ezen kifizetések alapjául szolgáló szerződések törvényesek lettek volna".
* "A bizonyítékok azt támasztják alá, hogy a szerződések rendelkezései ellenére, a szerződések egy része a macedón kormánytól megszerzendő szabályozási vagy más előny céljából került megkötésre. A Társaság, illetve érintett leányvállalatai általában megkapták a megszerezni kívánt előnyt, majd kifizetéseket teljesítettek egy vagy több kétes szerződés alapján. Továbbá bizonyíték van arra, hogy a többi érintett szerződés szintén törvénytelen volt és azok forrást teremtettek olyan célokra, amelyek eltérnek a szerződések szövegében megjelölt céloktól."
* Ezen szerződések megkötésével és az azok alapján történt kiadások jóváhagyásával a korábbi felső vezetők tudatosan hozták létre, alakították és hagyták jóvá a következők többségével vagy mindegyikével jellemezhető ügyleteket:

  – a belső ellenőrzési pontok szándékos megkerülése;
  – hamis és félrevezető társasági dokumentumok és nyilvántartások;
  – nagyfokú korrupciós kockázattal járó körülmények esetén a szerződő partnerek és a megbízottak átvilágításának és teljesítésük figyelemmel kisérésének hiánya;
  – a teljesítésre vonatkozó bizonyítékok hiánya; és
  – nem a kifizetések alapját képező szerződésekben meghatározott célokat, hanem kizárólag kormányzati segítséggel elérhető, a Társaság javára szolgáló előnyök megszerzését szolgáló kiadások.

A Végleges Jelentés kimondja, hogy "a Vizsgálat nem tárt fel macedón kormányzati tisztviselők, vagy politikai pártok vezetői által kapott kifizetéseket igazoló bizonyítékot." Ugyanakkor az Audit Bizottság jogi tanácsadójának nem volt hozzáférése olyan bizonyítékokhoz, amelyek lehetővé tették volna ezen kiadások végső kedvezményezettjeinek az azonosítását.

A Végleges Jelentésben semmi sem utal arra, hogy a Társaság jelenlegi felső vezetői vagy igazgatósági tagjai bármilyen szabályt megszegtek volna.

Mint azt a Társaság korábban közzétette, a Társaság a független vizsgálat által korábban feltártak kezelésére javító intézkedéseket léptetett életbe. Ezen intézkedések magukban foglalták a Társaság belső kontroll folyamatainak felülvizsgálatára és továbbfejlesztésére irányuló lépéseket, valamint a Társaság Megfelelőségi Programjának bevezetését is.

A fenti intézkedésekre tekintettel, a Végleges Jelentésben foglaltak nem teszik szükségessé a Társaság Megfelelőségi Programjának változtatását. Ez a következtetés az Audit Bizottsággal megvitatásra került, és az Audit Bizottság nem tett javaslatot a Társaság megfelelőségi programjával és belső kontroll folyamataival kapcsolatban.

A Társaság folyamatosan vizsgálja a Társaságnak esetlegesen kárt okozó személyekkel és szervezetekkel szembeni lehetséges jogérvényesítési lehetőségek természetét és körét.

Mint azt a Társaság korábban bejelentette, a DOJ, a SEC és a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma vizsgálatot indítottak a Társaság bizonyos, a belső vizsgálat körébe is tartozó tevékenységeire vonatkozóan. Továbbá, a magyar Központi Nyomozó Főügyészség nemzetközi kapcsolatban kötelességszegésre irányuló vesztegetés bűntette és más bűncselekmények gyanúja alapján nyomozást indított a belső vizsgálat körébe tartozó egyes tevékenységekkel kapcsolatban. Mint azt a Társaság korábban szintén bejelentette, a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda ("NNI") nyomozást indított a folyamatban lévő belső független vizsgálattal kapcsolatos kifizetések vonatkozásában hűtlen kezelés gyanúja miatt, valamint a munkavállalók személyes adataival a belső független vizsgálat keretében történt esetleges visszaélés ügyében. Ezen hatósági vizsgálatok folyamatban vannak és a Társaság folyamatosan együttműködik a hatóságokkal.

A Társaság külső jogi tanácsadóján keresztül a közelmúltban megbeszéléseket kezdett a DOJ-vel és az SEC-vel a Társasággal kapcsolatos vizsgálataik egyezség útján történő lezárásának lehetőségével kapcsolatban. A Társaság még nem jutott megállapodásra sem a DOJ-vel, sem az SEC-vel a vizsgálatok lezárásával kapcsolatban, és a megbeszélések mindkét hatósággal folyamatban vannak. Lehetséges, hogy nem tudunk egyezségre jutni ezen hatóságokkal. A vizsgálatok bármilyen módon történő lezárása büntető vagy polgári jogi szankciókhoz vezethet a Társasággal, illetve leányvállalataival szemben, beleértve a pénzbüntetést és/vagy a vagyoni előny elvonását, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a Társaság pénzügyi helyzetére, működési eredményeire illetve cash flow-jára, valamint további változtatások lehetnek szükségesek a Társaság üzleti tevékenységében és megfelelőségi programjában. A Társaság nem tudja előre jelezni, illetve megbecsülni, hogy a DOJ, illetve SEC vizsgálatok egyezséggel történő lezárására sor kerül-e, és ha igen, mikor, illetve bármely ilyen egyezség feltételeit és egyéb jellemzőit, ideértve az esetleges pénzbüntetés és/vagy a vagyoni előny elvonásának mértékét, továbbá ezen vizsgálatok végső kimenetelét, valamint a vizsgálatok lezárásnak a pénzügyi beszámolóinkra és/vagy működési eredményeinkre gyakorolt hatását, ha lesz ilyen. Ezért a Társaság a 2010. június 30-i pénzügyi beszámolóiban a vizsgálatokra nem képzett céltartalékot.

A Magyar Telekom 2010 első félévében 1,4 mrd Ft-ot fordított a vizsgálatokra, amelyet a Csoportközpont egyéb működési költségei tartalmaznak.

A T-Mobile Macedóniát érintő belső vizsgálat

A Magyar Telekom a közelmúltban értesült a T-Mobile Macedóniánál történt számviteli hibákról egyes halasztott (előre fizetett) bevételek 2010 első és második negyedévében, a 2007., 2008. illetve 2009. december 31-én véget ért években, valamint a 2007 előtti időszakokban való elszámolásával összefüggésben. A belső vizsgálat eddigi eredményei alapján, a számviteli hibák ismert mértékére tekintettel, továbbá mivel nincsen arra utaló jel, hogy a Magyar Telekom bármely felső vezetője utasítást adott volna a számviteli hibákat eredményező lépésekre, illetve hogy azokról tudott volna, a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a számviteli hibák nem jelentősek a Társaság korábban közzétett konszolidált pénzügyi beszámolói szempontjából, valamint nem jelentősek a Társaság jelen konszolidált pénzügyi beszámolója szempontjából, és nincsenek hatással a Társaság korábbi értékelésére, amely szerint a pénzügyi jelentéstétel belső kontrollja hatékony. A Társaság a mérlegben még fennálló hibákat a jelen időszakban javította. A Társaság kiterjesztette belső vizsgálatát a T-Mobile Macedóniával összefüggő egyéb egyenlegekre. A Társaság tájékoztatta az Audit Bizottságát, a független könyvvizsgálóját, valamint a DOJ-t és az SEC-t is a T-Mobile Macedóniára vonatkozó belső vizsgálat megkezdéséről. Nem tudjuk előre jelezni, hogy mikor zárul le a belső vizsgálat, és hogy mi lesz a vizsgálat végső kimenetele, illetve további hatása – ha lesz ilyen – a korábban kibocsátott és/vagy jövőbeli pénzügyi beszámolóinkra, és/vagy működési eredményeinkre, valamint azon korábbi értékelésünkre, amely szerint a pénzügyi jelentéstétel belső kontrollja hatékony.

A Magyar Telekom 2010. második negyedévi eredményeiről részletesen a társaság honlapján
(www.telekom.hu/befektetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (http://www.bet.hu/) olvashat.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.