2022.05.25.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Magyar Telekom 2014. első negyedévi eredményei

8 min read
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/44880"><img class="image image-preview" src="/files/images/images_39.jpg" border="0" width="103" height="86" /></a></span>A Magyar Telekom 2014. május 8.-án  közzétette 2014. első negyedévre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.</p> <p> 

A Magyar Telekom 2014. május 8.-án  közzétette 2014. első negyedévre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

A Magyar Telekom 2014. május 8.-án  közzétette 2014. első negyedévre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

§ A bevételek 3,0%-kal 156,5 milliárd forintról 151,9 milliárd forintra csökkentek 2014 első negyedévében 2013 azonos időszakához képest. Mindez a csökkenő vezetékes és mobil hang bevételek, valamint az alacsonyabb RI/IT és energiaszolgáltatásból származó bevételek következménye. Utóbbi csökkenését a 2013. novemberi 11%-os kiskereskedelmi árcsökkenés és az enyhe tél okozta.

§ Az EBITDA 3,8%-kal 39,0 milliárd forintról 40,5 milliárd forintra emelkedett, mivel az összes szolgáltatási szegmensben javult a bruttó fedezet, de különösen az energia és RI/IT szolgáltatások területén. Az egyéb működési költségekben elért megtakarításokat elsősorban az alacsonyabb bérleti díjak, valamint az alacsonyabb egyéb adók és díjak okozták, melyek rendre a 2013-ban történt IPTV vevőegységek megváltozott bérleti szerződéseinek könyvelési hatásait, illetve az éves csökkentett frekvencia díjak aktiválását tükrözik. Ezeket a hatásokat némileg mérsékelte a megnövekedett távközlési adó, melyet a nem magánszemély előfizetők előfizetése után megnövekedett adószint és magasabb forgalom okozott.

§ Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 24,8 milliárd forintról 24,4 milliárd forintra csökkentek, mivel a magyarországi új, illetve meghosszabbított licenszek és az aktivált éves frekvencia díjak következtében növekvő értékcsökkenési és amortizációs költségeket ellensúlyozta egyes eszközök, mint például a rádió berendezések meghosszabbított hasznos élettartama miatti kisebb értékcsökkenési leírás.

§ A nettó pénzügyi költségek 7,7 milliárd forintról 6,0 milliárd forintra csökkentek. A javulást elsősorban a lényegesen alacsonyabb nettó árfolyamveszteségek (tartalmazva a derivatívák értékelési különbözetét) okozták, mivel 2014. első negyedévében a forint 3,4%-kal gyengült, szemben 2013 első negyedévével, mikor 4,5%-kal. Ugyanakkor a magasabb hitelállomány kedvezőtlen hatását ellensúlyozták az alacsonyabb átlagos kamatszintek.

§ A nyereségadó költség a 2013. első negyedévi 3,6 milliárd forintról 5,1 milliárd forintra nőtt 2014 első negyedévében, összhangban a magasabb adózás előtti eredménnyel. Az egyéb jövedelemadók (mint a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék) változatlanok maradtak körülbelül 2,0 milliárd forintos szinten. A magasabb nyereségadónak (a magasabb adózás előtti eredményen túl) elsősorban a macedón adótörvényben bekövetkezett, 2014 januárjától hatályos jelentős változás az oka, mely alapján Macedóniában az osztalék deklarálását 10%-os nyereségadó terheli az osztalék kedvezményezettjének lakó- illetve székhelyének illetőségétől függetlenül. 2013 decemberéig a macedón vállalatok eredményéből a Magyar Telekom Nyrt.-re jutó várható osztalék értéke után számoltunk el halasztott adó kötelezettséget, mivel az osztalékfizetésre kivetett adó gyakorlatilag csak a Macedóniából külföldre történő kifizetésekre vonatkozott. A fenti okok eredményeként, 2014 első negyedévében az elismert adóköltség 1,1 milliárd forinttal magasabb, mint a korábbi évek eredményére megképzett halasztott adó kötelezettség, melyet feloldottunk. Ez a többlet adóköltség azonban teljes mértékben ellentételezésre került a nem irányító részesedésekre jutó eredmény csökkenésével, azaz ennek a változásnak nincs hatása a Társaság részvényeseire jutó eredményre.

Ugyanakkor az évek közötti összehasonlítást torzítja a kb. 0,8 milliárd forintos 2013 első negyedévében elkönyvelt halasztott adó kötelezettség, ami a macedón kötelező tartalékráta csökkentéséből adódó megnövekedett eredménytartalék kapcsán került megképzésre, ugyanis – az akkori adószabályok szerint -, amikor a Magyar Telekomnak osztalék formájában az az összeg is kifizetésre kerül, várhatóan forrásadó tárgyát fogja képezni.

§ A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 2013 első negyedéves 1,7 milliárd forintról 2014. első negyedévében 4,8 milliárd forintra nőtt a magasabb EBITDA, valamint alacsonyabb pénzügyi költségek következtében.

§ Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 12,3 milliárd forinttal, a 2013. első negyedévi 13,0 milliárd forintról 2014. első negyedévében 25,3 milliárd forintra emelkedett. A növekedés oka főként a magasabb EBITDA és kedvezőbb működőtőke alakulás (ami tükrözi a 2013-ban faktorált szállítói szerződéseket), amit részben ellensúlyoztak a magasabb nettó pénzügyi kifizetések, ami a kamatkifizetések eltérő időzítéséből adódott.

§ A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) kissé növekedett, 16,7 milliárd forintról 17,3 milliárd forintra, ami elsősorban a magyarországi vezetékes- és mobil-hálózatmodernizációs beruházások növekedését tükrözi. 2014 első negyedévében a Telekom Magyarország 15,2 milliárd forintot számolt el a teljes Capex-ből, miközben 1,7 milliárd forint a T-Systems Magyarországhoz kapcsolódik. Macedóniában és Montenegróban rendre 0,8 milliárd forint és 0,7 milliárd forint volt a Capex.

§ A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/ eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege) 2013. első negyedévi -7,5 milliárd forinthoz képest -11,4 milliárd forintra változott 2014 első negyedévében. A működési cash flow javulását ellensúlyozta a magasabb Capex kifizetés, amit a 2014 első negyedévében az előző évhez képest magasabb Capex szállítói kifizetések okoztak, valamint a magasabb egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek, amit a faktorált szállítói szerződések és az időszakos frekvencia díjak 2014. évi kifizetései eredményeztek.

§ A nettó adósságállomány a 2013. első negyedév végi 282,9 milliárd forintról 2014. első negyedév végére 328,3 milliárd forintra emelkedett. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 43,6% volt 2014. első negyedév végén.

 

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

 „Örömmel számolok be arról, hogy a Telekom Magyarország szegmens jól teljesített 2014. első negyedévben annak ellenére, hogy a mobil hang piac kismértékű szűkülése következében az ügyfélbázisunk csökkent az időszak során. A forgalom és az ARPU egyaránt nőtt annak köszönhetően, hogy változatlanul nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy tompítsuk a költséghatékonysági megfontolás alapján olcsóbb, átalánydíjas csomagokra váltó ügyfelek okozta kedvezőtlen hatást proaktív felfele migrálással és kiegészítő szolgáltatások – mint az adatforgalom bővítő opció és a készülékbiztosítás – értékesítésével.

A vezetékes szegmensben örömmel tapasztaltuk, hogy TV piaci részesedésünk növekedése tovább folytatódott, és hogy mára már a lakossági ügyfeleink harmada három összekapcsolt szolgáltatásra fizet elő. Bár a RI/IT bevételek csökkentek a negyedév során, a bruttó profit nőtt annak köszönhetően, hogy emelkedett a magasabb hozzáadott értékű projektek részesedése a projekt összetételen belül.

Előre tekintve, minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy változatlanul egyedülálló ügyfélélményt nyújtsunk, és ezáltal a jelenlegi kedvező folyamatokat fenntartsuk. Ennek érdekében jelenleg teszteljük az LTE-Advanced technológiát, amely – amennyiben a megfelelő frekvenciakészlet rendelkezésre áll majd -, lehetővé teszi a 300 Mbps letöltési sebesség elérését is néhány éven belül. Közben tovább folytatjuk 4G hálózatunk fejlesztését is, amely jelenleg a magyarországi lakosság 45%-a számára érhető el.

Nemzetközi leányvállalatainknál változatlanul nehéz működési környezettel kellett szembenéznünk. Macedóniában mindkét mobil versenytársunk rendkívül vonzó átalánydíjas akciós csomagokat vezetett be. Az első negyedévben EBITDA rátánk ugyan kissé 40% felett volt költségmegtakarítási erőfeszítésnek köszönhetően, azonban arra számítunk, hogy ez a kiélezett verseny a ráta további csökkenéséhez fog vezetni. Montenegróban a szabályozói környezet okoz nehézséget a 2014. áprilisban bevezetett kiskereskedelmi hangszolgáltatások árszabályozása és az egy hónappal korábban, márciusban végrehajtott 45%-os mobil végződtetési díjcsökkentés miatt."

 

A Magyar Telekom 2014. első negyedévi eredményeiről részletesen a társasági honlapon (www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

EUROASTRA - Powered by WebshopCompany Ltd. uk. | Newsphere by AF themes.