A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") 2013. április 12-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2012. évi auditált egyedi és konszolidált éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 50 Ft osztalék kifizetéséről a 2012. évi eredmény után.

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") 2013. április 12-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2012. évi auditált egyedi és konszolidált éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 50 Ft osztalék kifizetéséről a 2012. évi eredmény után.

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló jelentései.

A Közgyűlés új igazgatósági tagokat, új felügyelő bizottsági tagokat, valamint új audit bizottsági tagokat választott, továbbá megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

 

A Közgyűlés 1 057 844 millió Ft mérlegfőösszeggel és 45 855 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2012. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyűlés 880 312 millió Ft mérlegfőösszeggel és 30 792 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2012. évi egyedi Éves Beszámolóját is.

 

A Közgyűlés ezután döntött a 2012. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek 100 Ft névértékű törzsrészvényenként 50 Ft osztalékot fizet a 2012. évi eredmény után. A Társaság az 52 117 584 050 Ft osztalékot a 30 791 563 578 Ft HAR szerinti nettó eredményből, a fennmaradó 21 326 020 472 Ft részt az eredménytartalékból fizeti ki.

Az osztalék kifizetésének első napja 2013. május 16. Osztalékra azon részvényesek jogosultak, akik 2013. május 9-én értékpapírszámlájukon Magyar Telekom részvénnyel rendelkeznek. Az osztalékfizetés rendjéről 2013. április 22-én az Igazgatóság részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

 

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Társaság már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Társaság felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű  törzsrészvényt).

 

A Közgyűlés áttekintette és elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – értékelve az Igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját – úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2012. évi üzleti évre.

 

A Közgyűlés igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat választott, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága tagjainak megbízatása a Közgyűlésen lejárt.

 

A részvényesek döntése alapján az Igazgatóság tagjai lettek:

Christopher Mattheisen, Dr. Ferri Abolhassan, Kerstin Günther, Thilo Kusch, Mosonyi György, Günter Mossal, Frank Odzuck, Dr. Patai Mihály, Dr. Ralph Rentschler, Branka Skaramuca.

 

A Felügyelő Bizottság tagjai lettek:

Dr. Pap László, Dr. Bitó János, Bujdosó Attila (munkavállalói képviselő), Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Konrad Kreuzer, Lichnovszky Tamás (munkavállalói képviselő), Martin Meffert, Őz Éva (munkavállalói képviselő), Dr. Salamon Károly, Varga Zsoltné (munkavállalói képviselő), Dr. Konrad Wetzker.

 

Az Audit Bizottság tagjai lettek:

Dr. Illéssy János, Dr. Bitó János, Dr. Kerekes Sándor, Dr. Pap László, Dr. Salamon Károly.

 

A megválasztott tisztségviselők megbízatása 2016. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatás lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

 

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2013. év vonatkozásában, 2014. május 31. napjáig, illetve a 2013. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük