2023.január.29. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Szent Kereszt ereklye a lengyelországi bencés monostorban

3 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/4467"><img class="image thumbnail" src="/files/images/SzentKereszt%20ereklye.thumbnail.jpg" border="0" alt="Szent Kereszt-ereklye" title="Szent Kereszt-ereklye" width="59" height="100" /></a><span style="width: 57px" class="caption"><strong>Szent Kereszt-ereklye</strong></span></span> <p>Az ezeréves lengyel-magyar történelem közös zarándokhelye a Szentkereszt-hegy, amely Lengyelország legõsibb kegyhelye, régi nevén £ysa Góra. A Szent Kereszt-ereklyét õrzõ ¦wiêty Krzy¿ kolostor egykori helyére a hívek egész Lengyelországból zarándokoltak ide a történelem során.</p><p>

  szent kereszt-ereklyeSzent Kereszt-ereklye

Az ezeréves lengyel-magyar történelem közös zarándokhelye a Szentkereszt-hegy, amely Lengyelország legõsibb kegyhelye, régi nevén £ysa Góra. A Szent Kereszt-ereklyét õrzõ ¦wiêty Krzy¿ kolostor egykori helyére a hívek egész Lengyelországból zarándokoltak ide a történelem során.

  szent kereszt-ereklyeSzent Kereszt-ereklye

Az ezeréves lengyel-magyar történelem közös zarándokhelye a Szentkereszt-hegy, amely Lengyelország legõsibb kegyhelye, régi nevén £ysa Góra. A Szent Kereszt-ereklyét õrzõ ¦wiêty Krzy¿ kolostor egykori helyére a hívek egész Lengyelországból zarándokoltak ide a történelem során.

Jan Dlugosz (1415-1480) híres középkori lengyel krónikás szerint Boleszláv 1006-ban alapította a Szent Keresztrõl nevezett bencés monostort, ahol a Szent Imre herceg által ajándékozott ereklyét õrzik.

?E szájhagyományban megõrzött alapítómonda végsõ soron egy középkori Szent Imre-legendára megy vissza, amely írott forrásokban, így Dlugos János mûveiben a XV. században jelenik meg. Eszerint a magyar Imre herceg nagybátyjánál, Vitéz Boleszláv lengyel királynál idõzik. Vadászni mennek, és egy szarvast követve följutnak a Lysa Gora hegyére. A szarvas itt eltûnik, Imre azonban fölismeri, hogy álmában már járt ezen a helyen. Megkéri nagybátyját, Boleszlávot, hogy építsen itt kolostort. Imre a mellén hordozott kétágú keresztjét is odaadja neki. Ebben Krisztus keresztfájának egy darabkája van ezüstbe foglalva, amelyet atyja a görög császártól kapott ajándékba. A király Imre kérésére csakugyan monostort alapít a hegyen."

(Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium, 1977)

?Dlugoss jól ismerte egyházmegyéjét, és külön is foglalkozott az ott fekvõ Lysa Gora-i Szentkereszt kolostorral. Ezzel kapcsolatban ír István fiának, Imrének nagybátyjánál, Vitéz Boleszlávnál tett látogatásáról. Leírja, hogy Imre elzarándokolt Szent Adalbert sírjához, majd felséges rokona meghívására vadászaton vett részt. Ekkor olyan romokra bukkant, amelyek még alkalmasnak látszottak, hogy csekély újjáépítéssel emberi szállássá alakítsák ki. Imre kérésére Boleszláv kolostort alapított itt a szentkereszt tiszteletére. Ugyanis Imre a felépülõ kolostornak ajándékozta azt a kettõs keresztet, amely az, Úr keresztfájának nevezetes darabját õrizte ezüst foglalatban, s amelyet atyjának, István királynak a görög császár Konstantinápolyból nagy ajándékként küldött. Dlugoss leírja azt is, hogy ezt az ereklyét, melyet Imre apjától kapott, a mellén hordta. Tudjuk, hogy Dlugoss látta az ereklyét, alaposan megvizsgálta az eredetét igazoló feljegyzéssel együtt. Ennek tartalmát, amely a származását és az ajándékozást mondta el, részletesen rögzítette a maga számára.

(Dávid Katalin: A kereszt mint jel és ereklye Vigilia 2003/8. sz.)

Pray György SJ (1723-1801): Dissertatio de Sancto Emerico Duce Hungariae címû mûvében összegyûjtött Szent Imrérõl szinte miden akkor ismert és hozzáférhetõ történeti forráskiadványt. Pray helyezte elõször gondos mérlegelés alapján Szent Imre születési dátumát 1007-re és részletesen írt a Lysa Gora-i kolostorba került Szent Kereszt ereklyérõl.

A Szent Kereszt Apátság kerengõjét 2002 óta díszítí egy magyar-lengyel kétnyelvû márvány emléktábla, a következõ szöveggel: ?A Lengyelország és Magyarország közötti ezeréves barátság, a közös királyok  lengyel és magyar katolikus egyház, kivált a bencés apátságok kapcsolatainak emlékére, Szent Imre és a két nép barátságát megteremtõ õsök tiszteletére." A márványtábla másolata Budapesten, a Villányi úti Szent Imre-templomban található.

Az alapítás milleneumi ünnepén, 2006-ban Erdõ Péter bíboros oltárt szentelt fel Szent Imre tiszteletére.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.