2006 október 232006 október 23 

Külföldről pottyantották be postaládánkba az alábbi írást. Nem is vettük komolyan, de most egyre több információ – például lásd a cikk végén a linkeket – lát napvilágot arról, hogy a hír igaz. A Rendőrség, új taktikával próbálja „megnevelni" a polgárokat: gyakorolják állampolgári jogaikat ahol akarják, de nem itthon. Az alábbiakban közzéteszük, az eredetileg elfektetni szándékozott szerkesztőségünkbe érkezett írást, kommentár nélkül:

2006 október 232006 október 23 

Külföldről pottyantották be postaládánkba az alábbi írást. Nem is vettük komolyan, de most egyre több információ – például lásd a cikk végén a linkeket – lát napvilágot arról, hogy a hír igaz. A Rendőrség, új taktikával próbálja „megnevelni" a polgárokat: gyakorolják állampolgári jogaikat ahol akarják, de nem itthon. Az alábbiakban közzéteszük, az eredetileg elfektetni szándékozott szerkesztőségünkbe érkezett írást, kommentár nélkül:

Új életveszélyes – és (valószínűleg) törvénytelen – taktikát alkalmaz majd a rendőrség a tömeg ellen az idei október 23-i megmozdulásokon

Október 23 egyike azon ünnepeknek, ahol a jelenlegi magyar kormánnyal elégedetlen emberek tüntetnek a rendszer, a kormány ellen. Érthető, hogy a rendőrségnek – mely eredménykényszere és kézivezérlése külföldön is ismert – az a feladata, hogy ezt minden eszközzel megakadályozza. Korábban ez alatt a gumilövedékek szabálytalan és nyakló nélküli alkalmazása volt a jellemző, amit azonban a perek és a társadalmi tiltakozások hatására kénytelen volt felfüggeszteni. Hiszen az ott megrokkant emberek perelnek, és ez nyugtalanítja a vezetőket.

A következő eszkalálódó lépés az „erősebb könnygáznak" nevezett, a tünetek alapján valószínűsíthetően a CR ingerlő harcigáz alkalmazása volt. Ennek tagadása ma is a folyamatos rendőrségi retorika része. Miként az is, hogy felszólítás előtt vagy után kezdték meg az oszlatást. (A külföldre került videofelvételek alapján, előbb lőttek azután szólítottak fel.)

Jelenleg az oszlatásnak gondosan törvényileg garantált szabályai vannak. Ezt a rendőrség meglehetősen nagyvonalúan kezeli, -erre nOlaszországban és Angliában láttunk sok példát, a magyarokon kívül – de eddig mág legalább formálisan megtartották azt a rendelkezést, hogy elvonulási utvonalat KELL biztosítani, és erőszakot, kényszert csak azokkal szemben kell és lehet alkalmazni akik a felszólításnak ellenszegülnek.

Jelenlegi rendőri taktikák, melyek azért törvényesek, mert nem a be, hanem a kiszorításon alapulnak. Azaz aki nem szegül ellene távozhat (persze ha a rendőrök hagyják, mint ahogy nem hagyták a legutóbbi esetben, ahol a menekülö utakat könnygázfüggönnyel zárták le..).

A jelenleg használt rednőri csapaterős módszerek és taktikák:

Sorfal vagy seprű

Az oszlató rohanrendőrök teljes fegyverzetben kettős vagy hármas sorokban felsorakoznak az utca teljes szélességében. A pajzsaikat úgy helyzik el, hogy folyamatos falat képezzen – mint a ősi római legionáriusok Testudo, azaz teknős alakzata. Egyik kéz fogja a pajzsot, a másik a tomfát, vagy hosszú gumibotot. (Azt fel sem merem tételezni, hogy a viperát, bár ilyenkor az a legcélszerűbb..)

A sorfal néha hangulatcsinalóként a gumibottal veri saját pajzsainak szélét. Adott parancsra a sorfal lassan megindul. Egyenletes sebességgel mint az úthenger halad. A rendőrök a sorfal előtt lévőket igyekeztnek a gumibottal vagy tomfával leütni. Ha ez sikerült, felettük áthalad a sorfal (általában át is tapos) , majd a földön maradtakat a harmadik sor legényei, akik már laza alakzatban vannak, veszik gondozásba. Összecsomagolják, rendőrkocsiban elszállítjak, ellenszegülésért beperlik.

Szigorú parancs, hogy a sorfalat sem célszerűségből, sem sajnálatból, sem pedig mondjuk egy újságíró átegedésére sem szabad egy pillanatra sem megnyitni.

Ha a sorfalban megsérül valaki, akkor a második sorbeli állítja helyre a folytonosságot. A sérültet hátrarántják, ahol azután kollágaik ellátják.Amennyiben a tömeg nyomása nagyobb, ott akár harom vagy nbégy soros is lehet a sorfal az áttörés megakadályzására. A könnygázt a rendőrsorfal mögül, illetve az eléső sor tagja között átlőve a második sor emberei alkalmazzák. Hivatalosan a földre kell lőni a könnygázvetővel, nem emberre, vagy nagy ivben az emberek felett.  Szabály, az oszlató rendőrnél NEM LEHET LŐFEGYVER, csak a hátul lévő csapatoknál.

Oszlató ék:

A sorfal taktika változata, ezt gyakorlják és tanitják hosszasan a magyar rendőröknek.Ennek régi hagyománya van, hiszen a Forradalmi Karhatalmi Ezredeknél is ezt tanították

.  A rendőrsorfal felépítása és mozgása hasonló a sorfalhoz, de nem egyenes, egy éket képez, és arra igyekeznek a sorfal tagjai, hogy a fal mellé szoritsák azokat, akik nem távoznak a menekülési úton. Az ék hegye általában az út közepén van. Széles utakon a sorfal több éket is képezhet.Ilyenkor a falnak szorítottakat, a második sor mögötti rendőri erők csomagolják, szállítják.

A csomagolás rohamrendőröknél – és nem csak Magyarországon – elterjedt módszere az izraeli kommandók gyakorlatából terjedt el: ez az úgynevezett gyors kábelbilincs. Ebből sokat vihet magával a rendőr, és használata olyan brutális fájdalmat okoz, hogy az áldozata, inkább mindent hagy, amit a rendőr akar. Azzal hogy törvénytelen eszköz, természetesen sem a magyar sem a külföldi rendőri erők nem törődnek. Használatával a kínvallatás is megvalósdítható egyszerű iskolázatlan alkalmazók számára.

A SÜN – másképpen portya vagy elfogó csoport

Több tagból álló autonóm rendőri egység. Felszerelésük kicsit eltér, nem mindig a szabványos nagy pajzsot használják, hanem kisebbet, könnyebbet. Csoportokban a sorfalon kiengedik őket – ez az egyetlen olyan eset, amikor a sorfal megnyilik és utána rögtön összezár, vagy amikor ők visszatérnek.

Kirohannak és általában egy egy kiszemelt személy elfogása és azonnali hátraszállítása a feladatuk.Az érdemi feldatot egy vagy két személy látja el, a többi feladata a körkörös fedezés. A magyar neve is érdekes, mert ezt onnan kapta hogy a római Testudo alakzathoz hasonlóan minden oldaról jövö támadás ellen védekeznek, sőt a pajzsokkal a felülről jövöket is hárítani tudják. Azaz szúrnak mint a sün. Innen ered a rohamrendőrök sisakjának sün jelzése is. A rohamrendőrcsoportokat Magyarországon az egyszerűség kedvéért sünökbe, mint egységekbe osztják.

Portyázás

Négy ötfős védelmi eszközökkel szükség szerint ellátott rendőri csoportok. Ezek a kiürült területen vagy a környező utcákban portyáznak áldozatokra, Nem követik a klasszikus Sün elfogócsoport taktikát. Mivel a felügyelet alol kikerülnek, ezek önkényeskedéseiről lehet a legtöbbet hallani. Általában amit látnak beviszik. Igy semmiképpen sem egyeztetehetőek össze a jogállami léttel.

Új és veszélyes taktika a Húsdaráló, vagy másképpen a Zsák

Alapjában már azzal ellenkezik, a hagyományos és érvényes magyar jogrendszerrel, hogy nem hagy menekülő utat, mert rendőri interpretáció szerint ezzel visszaéltek. A zsák pontosan ugy működik kezdetben mint a sorfal vagy oszlató ék taktika. Csak…

Csak a helyzettől függően két dolog lehetséges. Vagy a sorfal két vége indul el úgy hogy körbezárja a tüntetőket, vagy a mellékutcákból és szemben indul meg egy egy sorfal, amlyek végül körbezárjak a tüntetőket.

A veszély ebben rejlik. Ugyanis a zsákot bármeddig lehet szorítani. Egészen addig, míg hering módra össze nem préselik az embereket. A hatás különösen akkor fenomenális, ha a menekülésre képtelen  emberek közé néhány könnygázgránatot is belőnek.

A Húsdaráló név innen ered. Ugyanis a csaoportok viselkedésiszabályainak megfelelően ilyenkor tömegpánik tör ki, ami kezelhetetlen., Viszont az agyontaposott áldozatok ilyenkor a közleményekben a csürhének mondott tiltakozók, és nem a rendőrség számlájára irhatóak. Stadionkatasztrófák, és egyéb tömegpánik jelenségek azt mutatják, hogy nagyszámú áldozattal kell számolni ilyen esetben.

Éppen ezért ennek a taktikának az alkalmazása ellenkezik az Alkotmánnyal, hiszen nem adja meg a cselekmény abbahagyásának és az eltávozás lehetőségének még az esélyét sem.

Szintén csoportdinamikai probléma: a tömeg nem látja át azt, amit a katonai vezetés jópár esetben átlátott a második világháború harcai során. A zsákbakerülés súlyos, de nem reménytelen szituáció. Nagy áldozatokkal de van kitörés lehetősége akkor, ha a teljes nyomást egy, lehetőleg a leggyengébb pontra nyakorolja a teljes tömeg. Mivel azonban a tüntetők egy ad hoc csoportosulás, ilyennek a lehetősége még fel sem merülhet. (a klasszikus tömeg-birka szindróma)

Végezetük még egy dolog, ami a Hazatérés Templománál a Szabadság téren a múltkor történt eseményekkel kapcsolatos. Ott a templomba történő beszorítással láthatóan ezzel a taktikával kísérleteztek. S ami érdekes, Budapesten a tüntetések idején a közterületi nyilávnos WEB kamerákat lekapcsolják, legtöbbször az egész Belvárosban: Ennek ellenére magán Net közvetításeből, az ilyenkor az ablakokba kihelyezett Web kamerákból sok minderől értesül a világ. S ami nagyon fontos: ilyen szituációban mindenki minden nála lévő eszközzel rogzítse az eseményeket. Nem kell operatőri munka, csak minél több hangot képet rögzíteni. Mint a Hazatérés Templománál. Ha ez akkor nem mindig segít – ott segített – de segít tisztázni a dolgokat.

Remélem nem eszkalálódik Budapesten a helyzet. Minden áldozatért kár. Mindegyik oldalon.

(azt hiszem érthető, hogy miért nem adom nevem, és miért küldöm névtelen mailen a levelet. Ha a Szerkesztő Úr úgy godolja publikálja. Nem akarok farkast kiáltani, de a Népszabadság cikke láthatóan az Utolsó Figyelmeztetés…vagy megfélemlítés.)

A szerkesztőség pontosítása:

Egyes rendőri vezetők nyilatkozataiból az utolsó napokban az derült ki, hogy a katlan taktikát kisebb csoportokkal szemben próbálja a rendőrség alkalmazni. Itt is alkotmányos aggályokat vet fel, de az életveszély kisebb. Korábbi rendőri igéreteket sem tartották be, Most majd meglátjuk…

http://www.privatbankar.hu/html/cikk/friss.php?hir=65308

http://www.gondola.hu/hirek/81299

http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=14823&kat=1

http://index.hu/politika/belfold/rendbon1020/

http://www.fn.hu/belfold/20081020/nem_kergetoznek_rendorok_23/

http://www.hirszerzo.hu/cikk.bekerites_valami_ujjal_rukkolna_elo_a_rendorseg_oktober_23-an.83863.html

http://hvg.hu/itthon/20081020_rendorseg_bekerites_oktober_23.aspx

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=398734

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=304526

A Népszabadság cikke:

http://nol.hu/belfold/lap-20081020-20081020_4old-1

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük