2023.június.09. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Accenture felmérés az IT teljesítmény javításának lehetõségeirõl -Szemelvények a CEBC konferenciáján elhangzott elõadásból

5 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/1866"><img class="image thumbnail" src="/files/images/kep00.thumbnail.jpg" border="0" alt="Accenture" title="Accenture" width="100" height="51" /></a></span>Az Accenture IT elemzõ cég telekommunikációs partnere, Orosz Zoltán elõadása arról szólt, mit ért az Accenture az IT következõ lépcsõfokán, miért éri meg a cégeknek az egyre nagyobb teljesítmény felmutatása.</p><p>

accentureAz Accenture IT elemzõ cég telekommunikációs partnere, Orosz Zoltán elõadása arról szólt, mit ért az Accenture az IT következõ lépcsõfokán, miért éri meg a cégeknek az egyre nagyobb teljesítmény felmutatása.

accentureAz Accenture IT elemzõ cég telekommunikációs partnere, Orosz Zoltán elõadása arról szólt, mit ért az Accenture az IT következõ lépcsõfokán, miért éri meg a cégeknek az egyre nagyobb teljesítmény felmutatása.

Sportból vett tapasztalat alapján elmondható; nem érdekes milyen mostohák a körülmények, mennyire reménytelennek látszik a gyõzelem, a kiemelkedõ teljesítmény igazi példamutatói mindig a legjobbra törekednek!

Vonatkoztatható ez a IT világára is, az Accenture legfrissebb globális kutatási programja szerint.

Az Accenture most fejezte be elsõ fázisát annak a globális kutatási programnak (Global Survey of GIOs), mely azonosítani akarta, mely tényezõk segíthetik az IT teljesítményének javítását, a felsõvezetõk munkáját.

A felsõvezetõk nagy része tisztában van azzal, hogy az IT mibe kerül, de kevesen vannak, akik annak teljesítményét mérik is. A kutatás tisztázni kívánta, hogyan kellene mene­dzselni a technológiát az IT vezetõk szerint, ahhoz képest, ahogyan az ma zajlik.

A kérdé­sek öt nagy csoportja;

Innováció, integráció, indusztrializáció, információ és infrastruktúra.

Ez az öt kérdéskör reprezentálta az IT vezetõk befektetési kategóriáit, a tökéletesítés ill. a kimagasló teljesít­mény érdekében.

Az infrastruktúra szabványosítja, optimalizálja és biztosítja a technológiai hátteret, az integráció híd­ként köti össze az alkalmazásokat és a technológiát, a megfelelõen hasznosított információ segít a jobb döntéshozásban, az indusztrializáció alapelvei szab­ványosítják az IT munkafolyamatokat, növelve ezzel a hatékonyságot és a teljesítményt, s végül a tech­nológiai innováció új fejlõdési lehetõségeket teremt a jövõben.

A felmérés olyan útitervet eredményezett, mely megmutatta, hogyan lehet az IT beruházásokat a vállalati teljesítmény fokozására használni, ahelyett hogy egy­szerûen csak a költségcsökkentés eszközei legye­nek.

Több mint 400 IT vezetõvel készült interjú világszerte, elsõsorban az Egyesült Államokban, Euró­pában, de bevonták Argentínát is és tervezik, hogy újabb régiókra (pl. Kínára és Japánra) is kiterjesztik a felmérést. A 2005-ben kezdõdött felmérés keresztmetszetét adta az ipari és kormányzati szektornak, benne a Fortune 1000-hez tartozó cégnek, nagy kormányzati szerveknek. CIO vagy mérvadó IT vezetõkkel.

Mit mutat a felmérés?

Amikor az IT költségek nem befektetésként realizálódnak, sok vállalkozás túl sokáig vár, amíg eljut arra a dön­tésre, hogy megpróbáljon az addigiakon változtatni. Sokszor ezt csak akkor teszik meg, amikor már a gondok nyilvánvalóvá válnak. A kiemelkedõ vállalatok ezzel szemben tudják, hogy egy erõsebb pozícióból a leg­érdemesebb változtatni.

De miért kellene változtatni?

A tanulmány szerint az IT vezetõk számos kihívással néznek szembe,  pl. hogyan lehet a költségeket úgy csökkenteni, hogy ne sérüljön a szolgáltatási színvonal?  Az IT költségek nagy része nem beruházás, nem értéket teremt, ill. nem új képességeket hoz létre, hanem inkább a meglévõ helyzetet rögzíti.  Felmerül a kérdés, biztos, hogy a leghatékonyabban költöm el a rendelkezésre álló keretet? (Az IT elõtt több áll és nagyobbak az üzleti követelmények, mint amennyi költségkeret rendelkezésre áll.)

A kiemelkedõ teljesítmény meghatározható, szám­szerûsíthetõ és elérhetõ!

Egyre több vállalat ragadja meg a nagy piaci ötle­tekben rejlõ lehetõségeket, követve azt a néhány piacvezetõ céget, azokat a kiemelkedõen teljesítõ vállalatokat, amelyek aktívan és szisz­tematikusan teremtik meg piaci elõnyüket, diktálva az iramot.

Amennyiben elemezzük azon vállalatok IT-hez való hozzáállását, melyek kimagasló eredményeket tudtak felmutatni az elmúlt években, azo­nosíthatók az elemek, melyek hozzájárultak a sikerhez, ezeket célszerû megfontolni és követni.

Ezek a cégek agresszívebben alkalmazzák az új technológiákat, több idõt töltenek új képességek kiépítésre, mint a meglévõk javítására, nagyobb figyelmet fordítanak a teljesítmény mérõszámaira és nagyobb a hangsúly az online tranzakciók használatában is.

Az Accenture szerint;

a kiemelkedõ teljesítmény meghatározható, számszerûsíthetõ és – ami a leg­fontosabb – elérhetõ!

Van lehetõség a kihívásoknak megfelelni és hatékony IT támogatást biztosítani az üzlet számára.

Ehhez a kitörési lehetõséget azon alapelvek alkalmazása jelentheti, amely elsõdlegessé teszi a teljesítményt a költséggel szemben, amely lehetõvé teszi a megfelelõ teljesítmény-mérési rendszer bevezetését, amely az üzleti igényekbõI kiindulva indusztrializálja a tevékenységeket, vala­mint, amely a szállítókat partnerként kezeli és az IT beruházásokat nem egyszeri esetként, hanem a napi élet szerves részeket menedzseli.

http://www.accenture.com/

Orosz Zoltán elõadása amely a   CEBC  2007.május 23-i konferenciáján hangzott el.

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.