2011. első negyedévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 550 millió forint volt. Az adózás utáni eredmény – az ebben az időszakban gyakorlatilag csak költséget termelő, a bázisidőszaki adatokban nem is szereplő Event üzletág számait kiszűrve – a tavalyi év hasonló időszakához képest 4 millió forinttal javult. A cégcsoport az eredményesebb működés érdekében aktív reorganizációs lépéseket tervez és hajt végre.

2011. első negyedévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 550 millió forint volt. Az adózás utáni eredmény – az ebben az időszakban gyakorlatilag csak költséget termelő, a bázisidőszaki adatokban nem is szereplő Event üzletág számait kiszűrve – a tavalyi év hasonló időszakához képest 4 millió forinttal javult. A cégcsoport az eredményesebb működés érdekében aktív reorganizációs lépéseket tervez és hajt végre.

 

2011. első negyedévében került sor először az EST MEDIA Nyrt-nél a Sziget Kft. és fesztiváljai (EMGEvent üzletág: Sziget Fesztivál, Heineken Balaton Sound, VOLT Fesztivál, Budai Gourmet) teljesítményének az egész beszámolási időszakot lefedő teljes körű konszolidációjára.

 

Az EST MEDIA Nyrt. a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként nem vonhatja ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól sem. A médiapiac, illetve az EST MEDIA portfóliója szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye. A cégcsoportnál a reklámpiaci ciklikusságból adódóan hagyományosan az első negyedév nyújtja az éven belüli leggyengébb teljesítményt. Az időszak eredményeire az EMGEvent üzletágnak pozitív hatása nem volt, hiszen a fesztiválszervező tevékenység körében január-március hónapokban az árbevételnek csak minimális része realizálódott, míg az általános működési költségek időarányos része már felmerült.

 

A Társaság konszolidált árbevétele 2011. első negyedévében csaknem 550 millió forint volt. A cégcsoport üzemi eredménye, EBITDA-ja és adózott vállalkozási eredménye  67-78 millió forint közötti mértékben maradt el a bázisidőszakitól, amit a bázisidőszakban nem szereplő EMGEvent üzletág első negyedéves értelemszerű – hiszen ekkor a fesztiválszervezés körében szinte kizárólagosan csak költségek jelentkeznek – negatív teljesítménye okozott. Az EMGEvent adatait kiszűrve 2010Q1-ről 2011Q1-re az üzemi eredmény és EBITDA sorok csaknem 40-40 millió forinttal, 22, illetve 28 százalékkal, míg az adózott eredmény sor 4 millió forinttal, 3 százalékkal javult.

 

A 2010Q1 és 2011Q1 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak, illetve a 2011Q1IFRS szerint konszolidált, nem auditált, az EMGEvent üzletág számaitól megtisztított adatainak az összehasonlítása

Megnevezés / E Ft

2010Q1

2011Q1

Változás

(%)

2011Q1*

Változás

(%) **

Árbevétel

702 002

549 249

-22

530 517

-24

Üzemi eredmény

-175 122

-252 860

-44

-136 264

22

Értékcsökkenés

35 154

45 456

29

35 438

1

EBITDA

-139 968

-207 404

-48

-100 826

28

Adózott vállalkozási eredmény

-156 993

-223 856

-43

-153 036

3

* Sziget Kft. eredményétől megtisztított tárgyidőszaki adatok

** Sziget Kft. eredményétől megtisztított adatoknak a bázis időszakhoz viszonyított aránya

 

A cégcsoport stratégiájának megvalósítása körében 2009 és 2011 eleje között a széles, intenzíven fejlődő és több lábon álló portfólióban látta a növekedés és az eredményes működés zálogát. 2011 első negyedévének végére azonban világossá vált, hogy – nem kis részben a világgazdasági válság és annak a magyar reklámpiacra gyakorolt elhúzódó negatív hatása miatt – a csökkenő eredménytermelő képességű vagy veszteségbe forduló hagyományos média tevékenységek, az új piaci területekre való belépés költségei és kezdeti veszteségei, valamint az akvizíciós növekedés együtt és egyszerre nem finanszírozhatók.

Ennek megfelelően szükségessé vált a cégcsoport új szervező elv mentén történő reorganizációja, amely a rövid távú üzemi eredményesség elérését és növelését helyezi előtérbe a hosszú távú perspektívában értelmezhető, szélesebb alapokon nyugvó, de rövidebb távon ráfordításokkal járó sokelemű portfólió üzemeltetésével szemben. A reorganizációs lépések – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – miatt a Társaság konszolidált árbevétele a 2010-es éves adatokhoz képest csökkenni fog. Emellett ugyanakkor az a cél, hogy a második félévben a cégcsoport EMGEvent üzletág nélküli része is – a reorganizációs költségek kiszűrésével – már üzemi szintű eredmény termelésére legyen képes.

 

A cégcsoport árbevételének éven belüli eloszlása az elmúlt években a tevékenység változásával valamelyest mindig módosult, de alapvetően azt a mintát követte, hogy a gyenge első negyedéves és lassan javuló-hullámzó év közbeni teljesítmény után végső soron az év utolsó hónapjaiban realizálta az árbevétel és a profit legjelentősebb részét. 2011-től azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az EMGEvent üzletág árbevételi számai teljesen más dinamikát mutatnak, legnagyobb részben a mindenkori Q2-Q3-ban – a fesztivál szezonban, illetve a megelőző időszakban – jelentkezik az árbevétel. A cikk címképénet statisztikai ábrája a historikus adatokkal, a reorganizációs változásokkal (elsősorban a rádiós értékesítési tevékenység megszűnésével) és az EMGEvent üzletág tevékenységével is számoló 2011-es becsült éven belüli árbevétel megoszlást mutatja be.

Balázs Csaba, az EST MEDIA Nyrt. elnök-vezérigazgatója a 2011. év első negyedévéről a következőket nyilatkozta:

 

„Az EST MEDIA Nyrt-nek a 2011. év első negyedévének végére – az elmúlt évek dinamikus és nagymértékű növekedését követően – komoly, a jövőjét nagyban meghatározó kihívásokkal kellett szembenéznie, mind a cégcsoport működése, mind a finanszírozása terén. Emiatt aktív reorganizációs lépéseket tervezünk és hajtunk végre, melyhez bírjuk finanszírozóink támogatását. A reorganizáció célja, hogy a rövid vagy középtávon eredménytermelésre nem képes tevékenységek leépítésével és a központi adminisztráció szűkítésével egy stabil üzemi eredmény termelésére képes termékstruktúrát és finanszírozható szervezetet állítsunk fel. A termékszerkezet átalakítása során kiemelten fontos lesz az Event üzletágunkkal (Sziget Fesztivál, VOLT Fesztivál, Balaton Sound) való szakmai együttműködés, illetve az annak fejlesztésében való részvétel, így nem merül fel, hogy a Sziget Kft-ben meglévő részesedésünktől megválnánk."

 

Az EST MEDIA Nyrt. (korábbi nevén econet.hu Nyrt.) a médiapiacra fókuszáló hazai középvállalkozás, a média szektor egyetlen tőzsdei reprezentánsa a Budapesti Értéktőzsdén. A médiacsoport értékesítési portfóliójába tartoznak a Pesti Est és Est Lapok, az EXIT és a TimeOut Budapest magazin, valamint az eco.hu, freeblog.hu, est.hu portálok és számos egyéb print és online kiadvány. Az EST MEDIA alaptőkéje 6 milliárd 851 millió forint, árbevétele – a Sziget Kft. árbevételének konszolidálásával – a 2010. évben meghaladta a 8 milliárd forintot.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük