2022.december.01. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az Értelmes Tervezettség Mozgalom állásfoglalása Charles Darwin „A fajok eredete” c. műve megjelenésének 150. évfordulóján

<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/34611"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/Darwin_sexual_caricature.thumbnail.gif" border="0" width="82" height="100" /></a></span>Az Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem Egyesület) állásfoglalása Charles Darwin „A fajok eredete" c. műve megjelenésének 150. évfordulóján (2009. november 24.)</p><p>

Az Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem Egyesület) állásfoglalása Charles Darwin „A fajok eredete" c. műve megjelenésének 150. évfordulóján (2009. november 24.)

Az Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem Egyesület) állásfoglalása Charles Darwin „A fajok eredete" c. műve megjelenésének 150. évfordulóján (2009. november 24.)


Az elmúlt évtizedekben vált világszerte ismertté az intelligens tervezettség (a továbbiakban: IT) irányzata, mint a spontán evolúció gondolatának riválisa. Az alábbi 12 pontban szeretnénk összefoglalni az e szemléletmódról szóló alapvető tudnivalókat, eloszlatva az esetleges félreértéseket.

Leírásunkkal szeretnénk hozzájárulni, hogy az élővilág eredetének magyarázatairól szóló híradások tényszerűek, időszerűek, tárgyilagosak és kiegyensúlyozottak lehessenek.

1. Az IT az a tudományosan megalapozott szemlélet, amely szerint az univerzumban megfigyelhető egyes fizikai és biológiai rendszerek egy intelligens lény céltudatos tervezése nyomán jöttek létre, nem pedig véletlenül, irányítatlan természeti folyamatok révén.

2. A tervezettség mellett szóló legfőbb érvek az univerzum (a természeti törvények) finomhangoltsága; a biológiai komplexitás (molekuláris gépezetek), valamint a DNS-ben kódolt, magasan szervezett biológiai információ léte.

3. Az IT nemzetközi tudományos mozgalmának vezéralakjai olyan tudósok, akik a biológia és más természettudományok vagy a társadalomtudományok terén magas végzettséggel és tudományos fokozatokkal rendelkeznek. Munkájukat a Discovery Intézet koordinálja (Seattle, Washington állam).

4. Az irányzat tudós képviselői több mint negyven szakmailag lektorált tanulmányt és könyvet jelentettek már meg, ám az ilyen publikációk megjelenését nehezíti a darwinista többség ellenállása. Erről a tudományos szólásszabadságért folytatott küzdelemről számol be az Expelled (Kirekesztve) című film, amely az USA-ban 2008 legnépszerűbb dokumentumfilmje volt.

5. A darwinizmustól való tudományos elhatárolódás nyilatkozatát már több mint 700, doktori fokozattal rendelkező kutató, egyetemi tanár és professzor írta alá. Lásd: http://www.dissentfromdarwin.org/.

6. Az új látásmód népszerűsítésére szerte a világon értelmiségi csoportok és társadalmi egyesületek jöttek létre. A magyarországi Értem Egyesület azokat a magyar tudósokat és értelmiségieket tömöríti, akik részt szeretnének venni e megközelítés széleskörű megismertetésében.

7. Az irányzat érvelésének logikája szigorúan a tudományos módszertant követi: keresi a természeti és kísérleti megfigyelésekből levonható legvalószínűbb magyarázatot.

8. Az IT képviselőinek megállapítása szerint a darwinizmus által hangsúlyozott folyamatok ­ különösen a mutációk és a szelekció ­ a tapasztalatok szerint messze nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy az élet általunk ismert komplexitását létrehozzák. A fajok csupán korlátozott plaszticitással rendelkeznek. Az evolúció támogatására felhozott érvek mind a körkörös érvelésen alapulnak: eleve az evolúció létezését feltételezik, amit éppen igazolni akarnak.

9. A tervezési iskola azt hangsúlyozza, hogy a természet megismeréséből származó ismereteket nem csak egyféleképpen, hanem a tervezettség alapján is lehet értelmezni, és hogy ez a megközelítés jobban összhangban áll megfigyeléseink összességével.

10. Az irányzat nem foglal állást a valószínűsített tervező értelem identitásával kapcsolatban, mert ez a téma tudományosan nem megközelíthető.

11. Az alternatív tudományos kisebbség ­ és az ezt támogató társadalmi vonulat ­ azt szeretné elérni, hogy az evolúcióelmélet ne legyen tabu, hanem alá lehessen vetni a tudományosság lényegét képező kritikus gondolkodásnak. Emellett az irányzat arra törekszik, hogy ésszerű látásmódja helyet kaphasson az élővilág eredetéről szóló tudományos elképzelések között, ne részesüljön ideológiai szűklátókörűségből fakadó negatív diszkriminációban a konzervatív tudományos többség részéről.

12. A tervezési szemlélet társadalmi támogatottsága folyamatosan növekszik, különösen az Egyesület Államokban. A legutóbbi közvélemény-kutatás szerint ott már a megkérdezettek 78%-a úgy véli, hogy a biológiatanároknak Darwin evolúciós elmélete mellett az azzal szemben felhozott bizonyítékokat is tanítaniuk kellene.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.