2023.február.07. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az EU még a nyári vakációk előtt tudatosítja a 112-es európai segélyhívószám létezését

9 perc olvasás
<p><a name="_Hlt199903287" title="_Hlt199903287"></a><a name="_Hlt199903288" title="_Hlt199903288"></a><a name="Heading7" title="Heading7"></a><span class="inline left"><a href="/node/13749"><img class="image thumbnail" src="/files/images/112.thumbnail.jpg" border="0" alt="http://ec.europa.eu/112" title="http://ec.europa.eu/112" width="100" height="80" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://ec.europa.eu/112">http://ec.europa.eu/112</a> </strong></span></span>Az Európai Bizottság újabb erőfeszítéseket tesz az ingyenesen hívható európai segélyhívószám, a 112 Európai Unión belüli használatának népszerűsítésére. Mától kezdve az <a href="http://ec.europa.eu/112">ec.europa.eu/112</a> címen elérhető új internetes oldalról tájékozódhatnak az uniós polgárok a 112 használatáról, és arról, hogy mit várhatnak tőle, különösen amikor az EU-n belül utaznak. Az oldal a 112 tagállamonkénti működését is bemutatja, például azt, hogy mennyi időn belül és milyen nyelveken fogadják a hívásokat. </p><p>

http://ec.europa.eu/112http://ec.europa.eu/112 Az Európai Bizottság újabb erőfeszítéseket tesz az ingyenesen hívható európai segélyhívószám, a 112 Európai Unión belüli használatának népszerűsítésére. Mától kezdve az ec.europa.eu/112 címen elérhető új internetes oldalról tájékozódhatnak az uniós polgárok a 112 használatáról, és arról, hogy mit várhatnak tőle, különösen amikor az EU-n belül utaznak. Az oldal a 112 tagállamonkénti működését is bemutatja, például azt, hogy mennyi időn belül és milyen nyelveken fogadják a hívásokat.

http://ec.europa.eu/112http://ec.europa.eu/112 Az Európai Bizottság újabb erőfeszítéseket tesz az ingyenesen hívható európai segélyhívószám, a 112 Európai Unión belüli használatának népszerűsítésére. Mától kezdve az ec.europa.eu/112 címen elérhető új internetes oldalról tájékozódhatnak az uniós polgárok a 112 használatáról, és arról, hogy mit várhatnak tőle, különösen amikor az EU-n belül utaznak. Az oldal a 112 tagállamonkénti működését is bemutatja, például azt, hogy mennyi időn belül és milyen nyelveken fogadják a hívásokat.

„A nyaralni utazó uniós állampolgárok millióinak csak egy segélyhívószámot kell megjegyezniük: a 112-t" – mondta Viviane Reding, az EU távközlésért felelős biztosa. „Mivel a 112 egy országot kivéve már az Unió teljes területén elérhető, felkérem a tagállamokat, hogy tegyék a 112-t ismertebbé és hatékonyabbá. Minden uniós polgárnak tudnia kellene, hogy a 112-t tárcsázva eléri a készenléti szolgálatokat. Különösen pedig arra kérem a tagállamokat, hogy amilyen hamar csak lehetséges, minden 112-re irányuló hívás esetében vezessék be a hívó fél tartózkodási helyének meghatározását lehetővé tevő rendszert, amely a készenléti szolgálatoknak segít megtalálni a balesetek áldozatait. Számítok továbbá a bolgár hatóságok gyors intézkedésére annak érdekében, hogy a 112 végre az országuk egész területén elérhetővé váljon."

Miután egy felmérés kimutatta, hogy az uniós polgárok csupán 22%-a tudja, hogy vészhelyzet esetén egész Európában hívhatja a 112-t, a Bizottság februárban felkérte a nemzeti hatóságokat a 112 ismertségének növelésére.

A Biztosság ma létrehozta a 112-es hívószám internetes oldalát annak érdekében, hogy a tagállamok polgárait még a nyaralási idény előtt, időben tájékoztassa a 112 tagállamokbeli működéséről. A tagállamok által szolgáltatott adatok alapján az oldal összehasonlítja a nemzeti hatóságok teljesítményét a 112-re vonatkozó uniós szabályok végrehajtása tekintetében, és bemutatja a legjobb megoldásokat:

  • Gyors hívásfogadás: A tagállamok beszámoltak arról, hogy a híváskapcsolás után milyen hamar veszik fel a telefont. A 112 hívása esetén a Cseh Köztársaságban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban az esetek legalább 97%-ában húsz másodpercen belül felveszik a telefont, Hollandiában és Finnországban pedig legalább 71%-ban tíz másodpercen belül reagálnak.
  • Tizenhét ország számolt be arról, hogy hivatalos nyelvétől eltérő uniós nyelven is képes fogadni a 112-re érkező hívásokat: A 112 segélyhívó központjai tizenhat országban képesek angolul fogadni a hívásokat (Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Litvánia, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Szlovénia, Finnország és Svédország). Hét ország képes valamely környező tagállam nyelvén fogadni a hívásokat (Bulgária, Németország, Észtország, Spanyolország, Litvánia, Magyarország és Szlovénia). Számos ország különleges intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy különböző idegen nyelveken fogadhassák a hívásokat, például alkalmas személyzettel rendelkező más hívóközpontoknak (Cseh Köztársaság, Görögország, Spanyolország és Szlovénia) vagy tolmácsszolgálatoknak (Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság) továbbítják a hívásokat.
  • A tudatosság fokozása: Négy ország televíziós műsorokban népszerűsíti a 112-t (Cseh Köztársaság, Ciprus, Lettország és Svédország). Finnország és Románia immár minden év február 11-én megtartja a 112 napját (IP/08/198). További hasznos módszer például jelzőtáblák elhelyezése az autópályákon (Magyarország és Ausztria), szórólapok osztása a fizetőkapuknál (Spanyolország) és SMS-ek küldése a mobiltelefont barangoló üzemmódban használók számára (Magyarország).

A 112-es segélyhívó számnak szentelt internetes oldal néhány hiányosságra is felhívja a figyelmet:

  • Bulgáriában a 112 még mindig nem hívható mindenhol, a jogsértési eljárás folyamatban van. Bár a jelentések szerint Szófia területén fogadják a 112-t tárcsázók hívásait, a szám mégsem hívható az ország egész területén.
  • Nem lehet a hívó helyét meghatározni, ha mobilkészülékről hívják a 112-t: hat ország (Olaszország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Románia és Szlovákia) ellen uniós jogsértési eljárás van folyamatban.
  • Kilenc ország nem bocsátott rendelkezésre információkat arról, hogy a 112 hívása esetén a híváskapcsolás után mennyi időn belül veszik fel a telefont, ezek: Belgium, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Románia és Szlovákia.
  • Tíz ország nem bocsátott rendelkezésre információkat arról, hogy a 112 nemzeti segélyhívó központjai képesek-e legalább egy, a nemzeti vagy hivatalos nyelvüktől eltérő uniós nyelven fogadni a hívásokat: Belgium, Írország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Románia és Szlovákia.

A nemzeti segélyhívószámokon túl rendelkezésre álló európai segélyhívószámot, a 112-t 1991-ben vezették be az Unió tagállamainak egységes segélyhívószámaként annak érdekében, hogy a készenléti szolgálatokat főként az utazók számára könnyebben hozzáférhetővé tegyék. 1998 óta uniós szabályok kötelezik a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen lehessen hívni a 112-t. 2003 óta a távközlési szolgáltatók kötelesek a hívó fel helyének meghatározását lehetővé tevő információkat a készenléti szolgálatok rendelkezésére bocsátani azért, hogy ez utóbbiak a balesetek áldozatait gyorsan megtalálják. Az Európai Unió tagállamainak tudatosítaniuk kell a polgárokban a 112 létezését.

A 112-es hívószám hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság eddig tizenöt tagállammal szemben tizenhat jogsértési eljárást indított a 112 elérhetetlensége vagy a híváskezdeményezés helyére vonatkozó információszolgáltatás elmulasztása miatt. Ezek közül kilencet korrekciós intézkedések alkalmazását követően lezártak.

Tegnap -2008 június 3-án – 14.00-kor Viviane Reding biztos és Diana Wallis, az Európai Parlament alelnöke egy, a 112-es segélyhívó számot bemutató kiállítást nyitott meg a Bizottság Berlaymont épületében.

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

A 112-vel kapcsolatos európai parlamenti kezdeményezésekről bővebben:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Melléklet:

112 a tagállamokban

Fixed and mobile 112 calls possible Response time of emergency call handler to answer 112 call once connected Mobile 112 calls possible if no home network available Foreign EU languages available for 112 calls Caller location provided
(Push = automatically with every call, Pull = on request) & time needed for pull request
Fixed Mobile
AT + Few seconds + English Pull – a few minutes Pull – a few minutes
BE + No information No information Pull – no information on time Pull – no information on time
BG – (112 not yet available nationwide); infringement procedure pending 1-5 seconds + English, French, German, Romanian Push (Sofia region only) Push (Sofia region only)
CY + No information No information Pull – 45-75 seconds Push
CZ + All calls answered within 20 seconds + English, German; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned Pull – average time 3 seconds / max. 7 seconds Push
DK + 20-25 seconds + English Push Push
DE + 5 seconds to 1 minute + English, languages of neighbouring countries in border areas Pull – 30-60 seconds Pull – up to 60 minutes
EE + 10 seconds + Finnish, English Push/ Pull – 23 seconds Push/ Pull – 23 seconds
IE + 1 second + No information Push Pull – no information on time
EL + 9 seconds + English, French; calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned Pull – up to 1 minute Pull – 10-36 minutes
ES + 97% of calls answered within 20 seconds + English, French, German, Portuguese, Italian in some areas; interpretation services and transfers to other call handlers who speak the language concerned available Push / Pull – 30 seconds Push / Pull – no information on time
FI + 71% of calls answered within 10 seconds + English, interpretation service available for some other languages (e.g. German and French) Pull – 3-30 seconds Pull – 3-30 seconds
FR + No information + English; interpretation service available for other foreign languages Pull – few seconds Pull – up to 30 minutes
IT + No information Subject to commercial agreement between operators No information Pull Not yet implemented; infringement procedure pending
LV + 4-5 seconds No information No information Pull – immediate Pull – 5-10 seconds
LT + 4-20 seconds + Polish, English, German Pull – up to 1 minute Not yet implemented; infringement procedure pending
LU + No information + No information Pull – 1-4 seconds Push
HU + 5-10 seconds + English, German, languages of neighbouring countries in border areas Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours Pull – from 30-40 seconds to 3-4 hours
MT + No information + English Pull – no information on time Pull – no information on time
NL + 90% of calls answered within 10 seconds + English, German, interpretation service available for other languages Push Not yet implemented; infringement procedure pending
PL + No information + No information Pull – several minutes Pull – several minutes;
Infringement procedure currently suspended in view of verification
PT + 6-20 seconds + No information Push Push
RO + No information No information Push Not yet implemented; infringement procedure pending
SI + 3-5 seconds + English, German, Hungarian, Italian, calls in other languages can be transferred to other call handlers who speak the language concerned Push / Pull – 15 minutes Push / Pull – 15 minutes
SK + No information + No information Pull – 2-3 seconds Pull – 2-3 seconds;
Infringement procedure pending
SE + 9 seconds + English; a new interpretation service launched in 2008 covers 10-15 languages Push Pull – up to 12 seconds
UK + 98% of calls answered within 20 seconds Some emergency call centres can make use of interpretation service to deal with calls in foreign languages Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission Pull – average less than 0.1 seconds in case of electronic transmission

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.