2023.december.10. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az Európai Bizottság uniós külső stratégiát fogad el az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR)

4 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/18839"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/euflags.thumbnail_4.jpg" border="0" width="75" height="100" /></a></span>Az Európai Bizottság 2010-09-21-én javaslatcsomagot fogadott el az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) harmadik országgal történő cseréjéről, amely tartalmazza az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló uniós külső stratégiát, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával megkötendő új PNR megállapodásokra vonatkozó tárgyalási irányelvekről szóló ajánlásokat.</p><p>

euflags.thumbnail 4Az Európai Bizottság 2010-09-21-én javaslatcsomagot fogadott el az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) harmadik országgal történő cseréjéről, amely tartalmazza az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló uniós külső stratégiát, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával megkötendő új PNR megállapodásokra vonatkozó tárgyalási irányelvekről szóló ajánlásokat.

euflags.thumbnail 4Az Európai Bizottság 2010-09-21-én javaslatcsomagot fogadott el az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) harmadik országgal történő cseréjéről, amely tartalmazza az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló uniós külső stratégiát, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával megkötendő új PNR megállapodásokra vonatkozó tárgyalási irányelvekről szóló ajánlásokat.

„Ebben a stratégiában meghatároztuk azokat az általános elveket, amelyeken bármely, harmadik országgal megkötendő PNR-megállapodásnak alapulnia kell. A PNR-adatok fontos eszköznek bizonyultak a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem során, azonban komoly problémákat vetnek fel a személyes adatok védelme tekintetében", jelentette ki Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

A harmadik országok közül egyre több használja fel a PNR-adatokat a terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelemben. A bűnüldöző hatóságok felhasználhatják az utas által a repülőjegy lefoglalásakor megadott adatokat a már elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások során, az újabb bűncselekmények megelőzése érdekében, valamint kockázatelemzés elkészítéséhez.

Jelenleg a PNR-adatok harmadik országokkal történő cseréje eltérő keretek között zajlik. Ez kedvezőtlen hatással lehet a jogbiztonságra, valamint az utasok személyes adatainak védelmére, amennyiben a PNR-adatokat továbbra is egyre szívesebben alkalmazzák biztonsági eszközként.

A ma kiadott Közlemény lefekteti azokat az általános elveket, amelyeket minden harmadik országgal megkötendő megállapodásnak figyelembe kell vennie:

1. A személyes adatok védelme, amelynek célja az utasok jogainak védelme:

– A PNR-adatokat kizárólag a terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem során lehet felhasználni.

  • A kicserélésre kerülő PNR-adatok kategóriáit az e cél eléréséhez szükséges mértékre kell korlátozni és egyértelműen fel kell sorolni a megállapodásban.

  • Az utasoknak világos tájékoztatást kell kapniuk a PNR-adataik cseréjéről, biztosítani kell számukra azt a jogot, hogy betekinthessenek PNR-adataikba, valamint a jogosultságot a hatékony közigazgatási és bírósági jogorvoslathoz. Mindez elősegíti a magánélet teljes mértékű tiszteletben tartását és azt, hogy a magánélet bármilyen megsértését orvosolni fogják.

  • Az utasok számára kedvezőtlen határozatok egyetlen esetben sem alapulhatnak a PNR-adatok automatizált feldolgozásán. Emberi közreműködésre is szükség van a döntéshozatalban, mielőtt egy utastól megtagadják a beszállást. Ennek az a célja, hogy megakadályozza az utasokról történő „profilalkotást".

  • A harmadik országoknak biztosítaniuk kell a magas szintű adatbiztonságot, valamint a PNR-adatokat használó hatóságok feletti hatékony és független felügyeletet.

  • A PNR-adatokat nem lehet a terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelemhez szükséges időnél hosszabban tárolni és a harmadik országoknak az adatok tárolási időszaka alatt fokozatosan korlátozniuk kell az adatokhoz hozzáférő személyek körét.

  • A PNR-adatokat a harmadik országok csupán eseti alapon, és kizárólag akkor oszthatják meg más országokkal (adattovábbítás újabb fél részére), amennyiben az adott országok tiszteletben tartják az Európai Unió és a harmadik ország közötti megállapodásban foglalt előírásokat.

2. A PNR-adatok továbbítása módozatainak célja, hogy jogbiztonságot nyújtson a légifuvarozók számára és a költségeket elfogadható szinten tartsa: A PNR-adatokat a „PUSH" átadási rendszeren keresztül kell továbbítani és a minden egyes járat előtti adattovábbítások számának korlátozottnak és arányosnak kell lennie.

3. A PNR-megállapodás megfelelő végrehajtásának nyomon követési előírásai, például a felülvizsgálatról, a nyomon követésről, valamint a hatékony jogvitarendezésről.

4. A viszonosságot is biztosítani kell. Az Europollal, Eurojusttal, valamint az Európai Unió tagállamaival meg kell osztani a PNR-adatok harmadik országok általi elemzéséből származó, a terrorizmussal és a súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos információkat.

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.