2009. április 7-én Budapesten zajlott  a Computerlinks Kft. szervezésében az a szeminárium melyen a Citrix  alkalmazás- és szerver-virtualizációs megoldásai kerültek bemutatásra,  Márton János, a Computerlinks Kft. ügyvezető igazgatójának moderálásával, bemutatva a XenApp 5 Feature Pack1-et   és  a Citrix Essential toolset for Microsoft Hyper-V and Hypervisor-t.

2009. április 7-én Budapesten zajlott  a Computerlinks Kft. szervezésében az a szeminárium melyen a Citrix  alkalmazás- és szerver-virtualizációs megoldásai kerültek bemutatásra,  Márton János, a Computerlinks Kft. ügyvezető igazgatójának moderálásával, bemutatva a XenApp 5 Feature Pack1-et   és  a Citrix Essential toolset for Microsoft Hyper-V and Hypervisor-t.

A  Citrix  jövőképéről és termékstratégiájáról Volker Schmeisser, a Citrix Systems  Közép-Európáért felelős vezetője szólt.

A  XenServer 5.0-ás  ingyenes változatát, s a  Citrix Essentials for Hyper-V  előnyeit  Przemyslaw Zebik, a Citrix Systems rendszermérnöke ismertette.

Rob Sanders, a Citrix Systems EMEA termék-specialistája a  XenApp 5 Feature Pack 1  terméket mutatta be, kitérve az Application Streaming, a Provisioning Services  és a XenServer megoldásokra.

Élő bemutatóra került sor az előadások után a  XenApp 5 Feature Pack 1  és  XenServer 5.0 ismertetésével.

A Citrixnél érzékelik azt a kihívást, hogy a felhasználók és az alkalmazások egyre távolabb kerülnek egymástól.

Az üzleti folyamatok állandó és problémamentes futtatásához szoftver­alkalmazásokra van szükség.

Ma egyre több dolgozó végzi munkáját a központtól távol, otthonából, fiókirodákból, utazásból vagy szállodából, így a felhasználók területi elhelyezkedése egyre megosztottabbá válik.  Az alkalmazások viszont ezzel ellenkező irányba tartanak;  az alacsonyabb menedzsment-költségek és az adatbiztonság növelése érdekében  azokat összpontosítani kel, s szükség van központi helyen való elhelyezésükre. Bármely alkalmazást bárhova, bárkinek el kell tudunk juttatni, a lehető legjobb teljesítmény, a legkisebb összköltség és legjobb felhasználói tapasztalat mellett.  Ezek a meghatározó tényezők, melyek versenyelőnyt jelentenek bármely vállalat számára.

A hagyományos informatikai megoldás során a felhasználók és alkalmazások közti távolság áthidalására olyan alkalmazás-telepítési rendszert hoznak létre,  amely különböző gyártók termékeiből áll össze.  Így lehet az alkalmazásokat minden egyes felhasználói végponton biztonságossá tenni, azokat támogatni és karbantartani. 

Az alkalmazás-telepítés ilyen megközelítése azonban túlságosan statikus, bonyolult, rugalmatlan és túl sokba kerül a rendszernek az állandóan változó üzleti változásokhoz való igazítása, az infrastruktúra folya­matos frissítése.

A Citrix új, teljesen más megközelítésű megoldást alkalmaz:   infrastruktúrát hoz létre az alkalmazások eljuttatására.

Ezzel a gyakorlatias, stratégiai megoldással az IT képessé válik az üzleti változtatások kezelésére. 

A korábbi, statikus alkalmazás-telepítési rendszerrel ellentétben, a Citrix alkalmazás-szállítási infrastruktúrájában szétválasztják; 

-a felhasználókat,

-a hálózatokat és

-az alkalmazásokat,

majd igény szerint, dinamikusan újrapárosítják  őket:   így jutnak el az alkalmazások gazdaságosan, biztonságosan minden egyes végponton a felhasználóhoz.

A Citrix aktuális eszköztára

A feladatok megoldását a Citrix Szállítási Központ, a Citrix Delivery Center látja el,  amely a statikus informatikai rendszert dinamikus alkalmazás-szállítási infrastruktúrává alakítja át.  A Szállítási Központban négy fő termékvonal és a munkafo­lyamat-irányító központ, az ún. Workflow Studio található.

A Workfiow Studio  olyan IT folyamat-automatizá­lási megoldás, mellyel az adminisztrátorok irányíthatják, integrálhatják és vezérelhetik a szabály-alapú munkafolyamatokat a teljes alkalmazás-szállítási infrast­ruktúrán. 

Segítségével könnyedén össze lehet kötni a technológiai összetevőket a munkafolyamatokkal, így a rend­szer dinamikus szállítási platformként működhet.

A Workfiow Studio használatával maximálisan kiaknázható a Microsoft PowerShell-ben és a Windows Workflow Foundation-ben rejlő potenciál, mivel a munkafolya­mathoz biztosított grafikus interfész gyakorlatilag feleslegessé teszi a forgatókönyv írását.

A Citrix XenAppTM  (korábban Citrix Presentation Server) olyan alkalmazás-virtualizációs termék, amely Windows alkalmazásokat juttat el az adatközpontból bármely felhasználóhoz, bármilyen eszközzel, bármilyen hálózaton, rendkívül gazdaságosan.

A XenApp  a kliens-oldalon alkalmazott alkalmazás-virtualizációval (alkalmazás streaming-el)  és a szerver-oldali alkalmazás-virtualizációval (alkalmazás közzététellel)  nyújt optimális alkalmazás-teljesítményt és rugalmas elérést.

A biz­tonságos alkalmazás-felépítmény(architektúra) segítségével a vállalatok az ugyancsak biztonságos adatközpontok­ba tudják egybegyűjteni az alkalmazásokat és az adatokat, így növelhetik az adatbizton­ságot,  ill. csökkenthetik a menedzsment- és támogatási költségeket.

Citrix XenServerTM a  szerver-virtualizáció 15 éve létező, egyszerű és gazdaságos eszköze,  dinamikus adatközpontok szállíthatók vele, amelyek elsődlegesen felelősek az üzlet folya­matosan változó igényeiért.   A Citrix XenServer használatával a vállalatok nagyteljesítményű virtuális gépeket telepíthetnek gyorsan és könnyen,  ill.  egyetlen,  egyszerűen használható menedzsment kon­zolról menedzselhetik őket és a kapcsolódó tárolt- és hálózati forrásokat. 

Kiemelkedő ellátási, szolgáltatási és rendelkezésre állási képességei révén a Citrix XenServer  az egyetlen olyan platform, amely a virtuális és fizikális szerverek telepítését és menedzsmentjét egyetlen egységes, dinamikus virtuális infrastruktúrába, a számítástechni­kai- és tárkezelő forrásokat rugalmasan összesítő alapba képes integrálni. 

A Citrix XenServer  virtualizációval az üzletek optimálisabban tudják kihasználni a szervereket és a tárhelyet, lecsökkentve ezáltal a felszerelés, az erőforrások, a hűtés és az ingatlan költségeit.

Telepítéséhez 10 perc elegendő!

Citrix Access EssentialsTM segítségével az 5-től 75 főig terjedő létszámú kisvállalatok megoldhatják a Windows alapú alkalmazások helyi hálózaton történő szállításával kapcsolatos gondjaikat.  Az Access Essentials segítségével leküzdhetők az elhelyezkedés, a távolság, a sávszélesség vagy az eszközök különbözőségéből adódó gondok,

az alkalmazások és más online források kívülről is teljesen biztonságosan hozzáférhetőek.

Korszerű rendszeradminisztrációt biztosít, így kevesebb időt és pénzt kell költeni a szá­mítástechnikai rendszerek fenntartására.

A deszktop virtualizáció eszköze a  Citrix XenDesktopTM, Windows munkaasztalokat szállít az adatközpontból,

a korábbi megoldásnál biztonságosabban, megbíz­hatóbban és olcsóbban.

Csökkenthető alkalmazásával az adatvesztés üzleti rizikója és a szállított PC-k menedzsment­jének összetettsége,  rugalmatlansága,  miközben akár 40%-kal csökkenti az üzemben tartás költségét (TCO)!

A globalizáció, a rugalmas munka, az üzleti folytonosság fenntartá­sa és a vállalati akvizíciók mind-mind azt jelentik, hogy dolgozók kerülnek új vagy más mun­kahelyekre, amely pedig a deszktop kihelyezéshez biztonságos, új utak kialakítását kívánja meg, a lehető leggyorsabban!   A deszktop virtualizáció segítségével lehetővé válik a PC munkaasztal

(a számítógép)  fizikai elhelyezési pontjának, ill.  a felhasználó tényleges hozzáférési pontjának (ahonnan hozzá kíván férni a számítógéphez) az elkülönítése.   A Citrix XenDesktop megoldás biztosítja a munkaasztalok központosított hosztolását és menedzselését az adatközpontban, és azok virtuális szállítását a végfel­használókhoz. Ez a legjobb és a leggazdaságosabb módja az üzleti kezdeményezések (fiókiroda bővítés, erőforrás kihelyezés, megfelelőségi szabályok betartatása, üzleti folya­matosság fenntartása) támogatásának:  azaz  Windows munkaasztalok gyors, biztonságos, problémamentes szállításának az irodákba, fiókirodákba és a kihelyezett dolgozókhoz.

Citrix Provisioníng ServerTM  segítségével  szerver- és munkaasztal-imidzsek tehetők közzé streaming technológiával.

A Citrix Provisioníng Server for Datacenters teljes szerver operációs rendszerekből, alkalma­zásokból és konfigurációkból álló munkakörnyezetet szállít igény szerint a hálózaton keresz­tül.  A Provisioning Server-rel  szerver munkakörnyezet virtuális verziója (ún. vDisk) hozható létre és az fájlként tárolható a hálózaton.  Amikor egy szervert bekapcsolunk, ahelyett, hogy a helyi lemezről indulna el, egy több szerver számára is megosztható vDiskről tölti be az operációs rendszert, és a Provisioning szerver ezt a kijelölt munkakörnyezetet juttatja a streaming technológia segítségével a szerverre.

Ez biztosítja azt a lehetőséget, hogy egy bizonyos konfigurációt vagy vDisket, majd egyetlen újra­indítással egy másik, az előzőtől eltérő konfigurációt futtassunk.  A Citrix Provisioning Server for Desk-tops  streaming technológiával egyszerű, szabványos munkaasztal imidzse-ket szállít igény szerint, a hálózaton keresztül a fizikális munkaasztalokhoz. 

A megosztott munkaasztal-kép  központilag van konfigurálva,  központilag juttatható el a végpontra és menedzselése is központilag történik,  ami elősegíti a teljes költségek csökkentését, a biztonság és a rugalmasság növelését.

Citrix Password ManagerTM  nagyvállalati egypontos bejelentkezést biztosít;  leegyszerűsíti és központilag ellenőrizhetővé teszi a felhasználói jelszavakat,  növeli ezzel a végfelhasználói termelékenységet és erősíti az IT biztonságot.  A fel­használóknak csupán egyszer kell azonosítaniuk magukat az elsődleges hálózati azono­sítójukkal: ezután a Password Manager automatikusan bejelentkezteti őket a jelszóvédett Windows-, Web- és host-alapú alkalmazásokba.  A Password Manager központosítja a jelszó menedzsmentet, és ezt a fontos képességet az IT szervezet kezébe helyezi.  Segít fenntar­tani az adatvédelmet a jelszó-házirendek kikényszerítésével,  a jelszó változtatások auto­matizálásával és az erős hitelesítési technológia integrálásával. 

A Citrix Password Manager akár 25%-kal csökkenti a help-desk támogatási költségeket, mivel a felhasználóknak ezután sosem kell elfelejtett alkalmazás jelszók miatt hívni az adminisztrátorokat.

Citrix EdgeSightTM  teljesítmény-monitorozás és terheléstesztet biztosít, megjeleníti a valósidejű felhasználói tapasztalatot a Citrix alkalmazás-szállítási infrastruktúrákon.

Az EdgeSight termékcsaláddal az alkalmazás teljesítmény folyamatos átlátható.  A felhasználó, az alkalmazás, a rendszer és a hálózati teljesítmény metrika révén felmérhető az alkalmazás-szállítási infrastruktúrán elérhető IT szolgáltatások épsége és elérhetősége.   Az EdgeSight termékcsalád terhelésteszt funkciója biztosítja a Citrix XenApp és XenDesktop környezetek automatizált terhelési- és teljesítmény tesz­telését.  Kialakítja a kívánt erőforrások jelentéseit, csökkenti a regresszió teszteléshez kapcsolódó követési költségeket, és minimalizálja a konfiguráció- és szoftverváltások során esetlegesen létrejövő instabilitás kialakulásának a valószínűségét.

A távoli hozzáférés és SSL VPN  eszköze a  Citrix Access GatewayTM, mellyel biztonságosan érhetők el az alkalmazások az interneten keresztül. 

A Citrix Access Gateway az egyetlen olyan SSL VPN megoldás, amely alkalmazásszintű hozzáférési házirendekkel szállítja biztonságosan az alkalmazásokat.  A könnyen használ­ható, automatikusan letölthető klienssel a felhasználók bármilyen eszközről hatékonyan dolgozhatnak, csupán internet hozzáférésre van szükségük.  A robusztus végpont-analízis képességek lehetővé teszik, hogy az Access Gateway észlelje a konfigurációt és azonosítsa a kliens eszközt, s meghatározza az eszköz megbízhatóságát.  Ennek megfelelően, a forgatókönyv-alapú házirend ellenőrzi és engedélyezi az alkalmazások és források megfe­lelő szintű hozzáférését.   Pl.,  a felhasználónak lehet teljes, korlátlan hozzáférése (olva­sás, helyi mentés, nyomtatás, szerkesztés stb.) bizonyos fájlokhoz, amikor az irodai PC-t vagy a vállalati laptopot használja – de ugyanezen felhasználó esetében korlátozhatók a fájlokhoz kapcsolódó jogai,  (például csak olvasás-hozzáférési jogosultság­ra), amikor a dolgozó egy ismeretlen, és így megbízhatatlan kliens eszközről kapcsolódik.

WAN optimalizálás és alkalmazás-teljesítmény növelés történhet a WAN-on keresztül a Citrix WANScaler-rel.

A Citrix WANScaler azáltal, hogy LAN-hoz hasonló teljesítményt biztosít a wide area háló­zatokon (WAN), felgyorsítja a korábban alacsony alkalmazás-teljesítményt a fiókirodákban vagy otthoni irodákban dolgozók, illetve mobil felhasználók számára.  A WANScaler akár 30-szorosára növeli a vállalati alkalmazások teljesítményét, így növeli a felhasználói terme­lékenységet, szükségtelenné teszi a drága sávszélesség bővítéseket,  használatával lehetővé válik az alkalmazás-források konszolidációja az adatközpontban.  A WANScaler megoldások továbbfejlesztett WAN teljesítményt és rövidebb alkalmazás-válaszadási időket juttatnak minden TCP-alapú alkalmazáshoz.

A rendszer az AutoOptimizer motorra épül, amely az alkalmazás, adat és hálózati kondícióktól függően automatikusan és dinamikusan alkal­mazza minden adatáramlásra a teljesítménynövelő technológiák legjobb kombinációját , a többszintű tömörítést, az adaptív TCP optimalizálást, a protokoll-gyorsítókat.

Hálózati alkalmazások:  Citrix NetScaler

A Citrix NetScaler optimalizálja a külső és belső Web-alkalmazások használhatóságát, nö­velve a teljesítményt, az elérhetőséget és a biztonságot. A Citrix NetScaler megoldás egy egységes, szorosan integrált rendszerben kombinálja a nagysebességű terhelés­kiegyenlítést és a dinamikus tartalom-átirányítást a csúcstechnológiájú

layer 4-7  forga­lom-menedzsmenttel, alkalmazás-gyorsítással, a hasznos terhelést óvó adattömörítéssel, dinamikus tartalomgyorsítással, SSL gyorsítással, hálózati optimalizálással, alkalmazás teljesítmény menedzsmenttel és robusztus alkalmazás biztonsággal. A NetScaler védi a webes alkalmazásokat az alkalmazásszintű támadásoktól, és segít megelőzni az értékes vállalati és felhasználói adatok ellopását vagy szivárgását. A szabadalmaztatott technológia biztosítja, hogy a NetScaler blokkolja az illegitim kéréseket és a szolgáltatás megtagadási (DoS) támadásokat.

Citrix Application FirewallTM

A Citrix Application Firewall védi a webes alkalmazásokat az egyre nagyobb számú alkalmazás­szintű támadástól, többek között a puffer túlcsordulások rosszindulatú kihasználásától és az SQL injekció illetve egyéb támadásoktól. Az Appliacation Firewall biztonságba helyezi a bizalmas vállalati információt és az érzékeny vevői adatokat, így véd az azono­sító-eltulajdonítás ellen. A Citrix Application Firewall biztonsági technológiája a HTTP iparági szabványra és a HTML-re kialakított legjobb kódolási tapasztalatokra épülő pozitív biztonsági modellt alkalmazza.

A Web-alkalmazásokat, melyek viselkedése különbözik a pozitív biztonsági modelltől, potenciálisan rosszindulatúnak és blokkoltnak tekintik. A jó alkalmazás viselkedés megértésével (pozitív biztonsági modell) azonban nincs szükség támadási szignatúrákat és mintákat azonosító technikákra a támadások észleléséhez és blokkolásához – ez az egyetlen bizonyított, helyes megközelítése a nem közzétett táma­dások ellen kialakítandó „nulladik-napi" védelemnek.

Citrix EasyCallTMAlkalmazásba integrált kommunikáció

A Citrix EasyCall  beágyazott módon nyújt kommunikációt bármely virtualizált vagy streaming tech­nológiával közzétett, Web-alapú és helyileg telepített alkalmazáshoz.  Az alkalmazásba beágyazható kommunikációs képességek segítségével a hívások bármely alkalmazásból,  ill. felhasználó választotta telefonról indíthatók:

a felhasználó egyszerűen az alkalmazás­ban lévő telefonszámra áll az egérrel. Az EasyCall kliens a telefonszám felett tűnik fel a tárcsázó keretben közzétett számmal és a felhasználó profil szerint választott saját kezde­ményező számával.  Az EasyCall Gateway felhívja a felhasználót a kiválasztott telefonon (iroda, mobil, otthoni telefon), majd felhívja azt a számot, amelyre rákattintott.  Az EasyCall Gateway könnyedén integrálható akár az újgenerációs VolP telefonrendszerekkel, vagy a hagyományos digitális TDM telefonrendszerekkel.

www.citrxnews.eu/Droehyres

www.citrix.com/workllowstudio

www.citrix.com/products 

www.citrix.com/xendesktop 

www.citrix.com/xenapp 

www.citrix.com/xenserver

www.citrix.com/passwordmanager 

www.citrix.com/products 

www.citrix.com/edgesight 

www.citrix.com/wanscaler 

www.citrix.com/accessgateway 

www.citrix.com/netscaler 

www.citrix.com/easycall 

http://www.citrix.com/applicationfirewall

www.citrix.com/HQfastApps

www.citrix.com/accessessentials

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük