A cserkészmozgalmat Lord Baden-Powell hozta létre a XX. század első évtizedében. A tábornok rájött arra, hogy fiatal fiúkat kitűnően tud felhasználni a Dél-Afrikai angol-búr háborúban az ellenség állásainak, erejének felderítésére. Erről a tényről a Wikipédia tapintatosan hallgat. Abból csak annyit tudunk meg, hogy a cserkészet alapvető célja a fiatalok támogatása testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik kifejlesztésében. Hogy felelős állampolgárok legyenek helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaként. Alapelve a származástól, vallástól, vagyoni helyzettől való megkülönböztetés szigorú tiltása. Az angol-búr háború befejezése után a mozgalom világméretűvé vált. Ideológiáját leghívebben a tíz cserkésztörvény fejezi ki.

A cserkészmozgalmat Lord Baden-Powell hozta létre a XX. század első évtizedében. A tábornok rájött arra, hogy fiatal fiúkat kitűnően tud felhasználni a Dél-Afrikai angol-búr háborúban az ellenség állásainak, erejének felderítésére. Erről a tényről a Wikipédia tapintatosan hallgat. Abból csak annyit tudunk meg, hogy a cserkészet alapvető célja a fiatalok támogatása testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik kifejlesztésében. Hogy felelős állampolgárok legyenek helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaként. Alapelve a származástól, vallástól, vagyoni helyzettől való megkülönböztetés szigorú tiltása. Az angol-búr háború befejezése után a mozgalom világméretűvé vált. Ideológiáját leghívebben a tíz cserkésztörvény fejezi ki.

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlen igazat mond.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességét.

3. A cserkész ahol tud, segít.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

   Kérem az Olvasót, helyettesítse be a „cserkész" szót „közéleti szereplő, hatalmat gyakorló" kifejezéssel. Ugye, jó lenne ilyen országban élni?

  A világ cserkészei időnként világdzsemborin jöttek össze, először 1907-ben. A III. Cserkész Világdzsemborit hazánkban rendezték, a gödöllői királyi kastély kertjében. Itt 30.000 cserkész táborozott, vetélkedett, gazdag programokon vett részt. A tábort meglátogatta Baden-Powell és Horthy Miklós is. A mozgalom vezetője, a főcserkész gróf Teleki Pál volt, a későbbi tragikus sorsú miniszterelnök.

   A II. Világháború kezdetekor, 1941-ben a hatalom kezdte leépíteni a magyar cserkészmozgalmat. Hiszen angolszász orientációjú volt, a fajvédő ideológiához és gyakorlathoz sehogy sem illett az, hogy minden cserkész testvére egymásnak. A nyilas uralom egyik rendelete volt a magyar cserkészmozgalom totális feloszlatása, csekély vagyonának elkobzása.

   1945-ben ujjá alakult a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége. Kicsit átideologizálva. A cserkésztörvények azonban megmaradtak, majd az egész mozgalom hamvába holt. Nem félt bele az egypártrendszerbe.

   De 1947. nyarán még részt vehettek cserkészek a franciaországi Moissonban, a béke dzsemboriján.  (Jamboree de la Paix á Moisson.) Kétszáz magyar kiutazását engedélyezte Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes. A kiutazáshoz a csapat parancsnokának ajánlása, alapfokú angol nyelvtudás és 3000 forint költségtérítés (egy jól kereső szakmunkás félévi fizetése)  kellett. Indulás előtt a hárshegyi válogató táborban Tildy Zoltán köztársasági elnök buzdított a helytállásra. A francia tábor több ezer sátorból állt, rendezett alakzatban, az utak virágdíszítéssel. A szellemi vetélkedőkön, ügyességi versenyeken, atlétikai viadalokban, számháborúban, túrákban, sziklamászásban a magyar cserkészek kitűnő minősítést kaptak.

   Életem meghatározó élménye volt, hogy négy éven át a Kiss József költőről elnevezett  252-es cserkészcsapatban, a Sirály-őrs tagjaként a cserkészéletben, a hétvégi kirándulásokon, a kerékpártúrákon, a táborozásokon (Tihany, Révfülöp, Bánk) részt vehettem. Parancsnokunk Billes Ármin, iskolaigazgató, földrajz-angol szakos tanár, nagy műveltségű, kiváló ember, örökre emlékezni fogok rá. Cserkésztársaimra is, közülük néhányan életre szóló igaz barátaim lettek.

Befejezésül idéznék néhányat az angol cserkésztörvényekből is..

1. Soha senkit ne kritizáljuk feleslegesen.

2. Ne higgyük el mindazt a rosszat, amelyet másokról mondanak.

3. Ne becsméreljünk semmit csak azért, mert nem a miénk.

4. Ne gúnyoljunk senkit vallási meggyőződéséért.

5. Határozott véleményt soha ne mondjunk addig, amíg nem tudjuk egészen pontosan, hogy miről van szó.

6. Törekedjünk gentlemanek lenni, törekedjünk arra, hogy mindenki tiszteljen és becsüljön bennünket.

   Hát, ezt sem ártana betartani velem együtt minden honfitársamnak.                    

Láng Róbert

                                      

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük