2024.július.14. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

EGYES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FORDÍTOTT ÁFA FIZETÉSE — Tájékoztató az Áfa tv. 6/A. számú mellékletéhez

12 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/63204"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/index_66.thumbnail.jpeg" border="0" width="100" height="47" /></a></span>Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII, törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2012. július elsejétől hatályos 142. § (1) bekezdés i) pontja és 6/A. számú melléklete alapján - az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - a következő termékek értékesítése tartozik fordított adózás alá:</p>

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII, törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2012. július elsejétől hatályos 142. § (1) bekezdés i) pontja és 6/A. számú melléklete alapján – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – a következő termékek értékesítése tartozik fordított adózás alá:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII, törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2012. július elsejétől hatályos 142. § (1) bekezdés i) pontja és 6/A. számú melléklete alapján – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – a következő termékek értékesítése tartozik fordított adózás alá:

Sorszám

Megnevezés

Vtsz.

1.

Kukorica

1005

2.

Búza és kétszeres

1001

3.

Árpa

1003

4.

Rozs

1002

5.

Zab

1004

6.

Triticale

1008 90 10

7.

Napraforgó-mag, törve is

1206 00

8.

Repce- vagy olajrepcemag, törve is

1205

9.

Szójabab, törve is

1201

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (13) bekezdése a) pontja értelmében az Áfa tv-ben vámtarifaszámra való hivatkozással meghatározott termékek vonatkozásában a Kereskedelmi Vámtarifa a 2002. július hó 31. napján besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. Ennek megfelelően jelen Tájékoztató a 2012. július 31-én érvényes Kereskedelmi Vámtarifa rendelkezései alapján készült.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a tájékoztatóban szereplő termékek összetételi adatai eltérhetnek ugyanazon elnevezésű termékek összetételétől.

Az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében foglaltakkal kapcsolatban femerülő árubesorolási kérdésekben a NAV Szakértői Intézete (e-mail: szi@nav.gov.hu) ad tájékoztatást. A HR Vámtarifa Magyarázat értelmében a 10. Árucsoportba kell osztályozni a gabonaféléket. (sorszám: 1-6).

Gabonafélék: búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, cirokmag, hajdina, köles, kanárimag, más gabona féle (pl.: hibrid szemtermések, mint például a triticale).

A 12. Árucsoportba az olajos magvak, különféle magvak, a takarmány és szalma tartozik.: pl.: szójabab, földimogyoró, korpa, lenmag, repce- vagy olajrepcemag, napraforgómag, szezámmag. (sorszám: 7-9.).

1. Kukorica (vtsz.: 1005)

A kukorica vetőmag e vámtarifaszám alá sorolandó, de kizárólag olyan kukoricaszemet jelent, amely az illetékes nemzeti hatóság szerint vetési célra szolgál.

Fontos szabályazonban, hogya főzni való csemegekukorica nem tartozik ezen vámtarifaszám alá. Áruosztályozási szempontból a főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) zöldségnek minősül és azt a 7. Árucsoportba kell osztályozni.

Szemtermés formájában hántolatlanul vagy másképpen nem megmunkálva tartozik a 1005 vámtarifaszám alá. A kizárólag pattogatni való kukoricaként felhasználandó szárított, natúr kukoricaszem is a 1005 vámtarifaszám alá tartozik.

Kukoricacsíra: egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve a 1104 vámtarifaszám alá tartozik.

A gabonacsírákat az őrlés első szakaszában választják el a magtól, és ennek eredményeként egészben marad vagy kissé lapított formájú. Az eltarthatóság javítása céljából a csírát részben zsírtalaníthatják vagy hőkezelhetik. A csírákat a későbbi felhasználás érdekében pelyhesítik vagy megőrlik (durván vagy lisztté) és vitaminokat adhatnak hozzá, pl. a kezelés során keletkezett veszteségek pótlására.

Az egész vagy lapított csírát általában olaj kivonására használják. A pehely vagy por alakú csírát élelmiszerek készítésére (kétszersült vagy más finom pékáru, diétás készítmény), állati takarmányként (kiegészítő takarmányok gyártására) vagy gyógyszerkészítmények előállításánál használják.

Kukoricacsutka (tusa) a szemek eltávolítása után; kukoricaszár, csuhé és levél: 2308 vtsz.

Hidrolizált, őrölt kukoricacsutka: hulladék, amely akkor keletkezik, ha a kukoricacsutkát 2-furfurol (furfurilaldehid) előállítása céljából hidrolizálják: 2308 vtsz.

Lábon álló kukorica, amely nagyon kevés szemtermést tartalmaz, szárral együtt: 1005 vtsz. alá tartozik.

Kukorica ocsú: 23. Árucsoportba tartozik, a pontos vámtarifaszám meghatározása mindig az adott termék tartalmától, összetételétől függ. Általánosságban azonban elmondható, hogy a kukorica gabonafélének minősül, így amennyiben az ocsú a kukorica tisztításakor képződő melléktermék, amely tartalmaz tört szemeket, pelyvát, kis mennyiségben szármaradványt, port, stb. a 2302 vámtarifaszám alá tartozik.

Kukorica tört szem: Amennyiben a szállítás során törik, és minimális szennyeződés mellett kizárólag szemet tartalmaz: 1005 vtsz.

Kukorica léha: 23. Árucsoportba tartozik, a pontos vámtarifaszám meghatározása mindig az adott termék tartalmától, összetételétől, feldolgozottságától és felhasználási céljától függ.

Pattogatni való kukorica (élelmiszer-készítmény):

Azon kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt kukorica termék, amely mindössze elő van készítve a pattogtatáshoz, és zacskókban, dobozokban van kiszerelve. A kukorica mint gabonaszem található meg bennük, általában olajosak és ízesítettek, azonnali fogyasztásra nem alkalmasak. A fogyasztásukhoz való előkészítéshez mikrohullámú sütő szükséges.

Az így kiszerelt és előállított kukorica esetében fajtájától függően két vámtarifaszám is szóba jöhet.

A termék a 2005.80 vámtarifaszám alá tartozik abban az esetben, amennyiben a Zea mays var.Saccharata fajtájú, csemegekukoricából készül.

A termék amennyiben nem a Zea mays var.Saccharata fajtájú kukorica felhasználásával készül, a 2008.99 vámtarifaszám alá sorolandó.

A kiskereskedelmi forgalomban jelen van natúr vagy ízesített és már kipattogtatott, kiszerelt, úgynevezett „pop corn" termék. Ezeket a termékeket leginkább forró levegős pattogtatóban magas hőmérsékleten pattogtatják ki. Ebben az esetben a termék megfelel a kukoricából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszernek és a 1904.10 vámtarifaszám alá sorolandó.

Felhívom a figyelmet, hogy a kiskereskedelmi forgalomban számos pattogtatni való kukorica készítmény van jelen, ezért a fenti tájékoztatás általános.

2. Búza és kétszeres (vtsz.: 1001)

E vámtarifaszám alá tartozik a kemény búza (durumbúza), a közönséges búza, a tönkölybúza (kis magvú, barna színű gabonafajta, amely cséplés után is megtartja burkát) és a kétszeres (a búza és a rozs keveréke, általában kettő az egyhez arányban) vetőmag.

A vetőmag válogatott termék és általában csomagolása (pl. a felhasználási célt megjelölő címkével ellátott zacskó) és magasabb ára alapján lehet felismerni. Ezeket a magokat rovarkártevők vagy madarak elleni, vetés utáni védelem céljából kezelhetik.

A „keménybúza" (durumbúza) kifejezés alatt a Triticum durum búzafajt, valamint a Triticum durum fajták keresztezéséből származó olyan hibrideket kell érteni, amelyeknek a kromoszómaszáma 28, tehát ugyanannyi, mint az eredeti fajtának.

Búzacsíra: Egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve a 1104 vámtarifaszám alá tartozik.

Búza szalma, pelyva: 1213 vámtarifaszám alá tartozik, amennyiben a gabonák cséplésénél nyert szalma és pelyva elő nem készített állapotú, vagy aprított, őrölt, sajtolt, labdacs (pellet) alakú is (pl.: amelyet kötőanyag nélkül vagy legfeljebb 3 tömegszázalék kötőanyag hozzáadásával sajtolnak össze), de további megmunkálás nélkül.

Búza ocsú: A búza gabonafélének minősül, így amennyiben az ocsú a búza tisztításakor képződő melléktermék, amely tartalmaz tört szemeket, pelyvát, szármaradványt, port, kis mennyiségben más növények magját, egyéb részeit, stb. a 2302 vámtarifaszám alá tartozik.

Búza tört szem: Amennyiben szállítás során törik, és minimális szennyeződés mellett kizárólag szemet tartalmaz: 1001 vtsz.

Tönkölybúza (Triticum spelta L.), amelyről a tönkölyt, de nem a perikarpiumot eltávolították: 1104 vtsz.

3. Árpa (vtsz.: 1003)

Az árpa a búzánál húsosabb szemű. Főképpen állati takarmányként, malátagyártásra, és fényezve vagy gyöngyözve pedig leves-készítmények vagy főtt ételek készítésére használják.

Vetőmagként is ehhez a vámtarifaszámhoz sorolandó.

Az árpa esetében is figyelembe vehető a búzánál leírtak, miszerint a vetőmag válogatott termék és általában csomagolása és magasabb ára alapján lehet felismerni.

Azok az árpafajták, amelyeknek természetes állapotukban nincs héjuk vagy hüvelyük, e vámtarifaszám alá tartoznak, feltéve, hogy cséplésen és rostáláson kívül másképpen nem megmunkáltak.

Ugyanakkor léteznek olyan árpafajták, amelyek héja (vagy hüvelye) a fejlődés során egybenő a maggal és ennek következtében attól egyszerű csépléssel vagy rostálással nem választható el. Az ilyen fajta árpamag csak héjasan (vagy hüvellyel) tartozik ide.

Abban az esetben mikor malomipari eljárással a héját vagy hüvelyét eltávolították, nem tartozik ide (1104 vtsz.).

Szintén nem sorolható a 1003 vámtarifaszám alá

csíráztatott árpa (maláta),

pörkölt maláta

Maláta: csíráztatott szem, melyet forró levegőjű szárítókemencében szárítanak. Gyengén redőzött és kívül barnás-sárga, belül pedig fehér színű. A krétához hasonló nyomot hagy maga után, a víz tetején úszik. Íze gyengén édeskés.

pörkölt árpa, melyet általában pótkávéként használnak

az aszaló eljárás során a malátázott magról leválasztott malátacsira és egyéb sörfőzési hulladék (gabona- és komlóseprő, stb.)

Árpa pelyva: 1213 vtsz. Lásd: a 2. pontban szereplő „búza szalma, pelyva" szövegét.

Árpa ocsú: Az árpa gabonafélének minősül, így amennyiben az ocsú az árpa tisztításakor képződő melléktermék, amely tartalmaz tört szemeket, pelyvát, szármaradványt, port, kis mennyiségben más növények magját, egyéb részeit, stb. a 2302 vámtarifaszám alá tartozik.

4. Rozs (vtsz.: 1002)

A rozs meglehetősen hosszúkás szemű, zöldesszürke vagy halványszürke színű. Vetőmagként is ide sorolandó.

A rozs gombás kinövése, melyet anyarozsnak hívnak, azonban nem tartozike vámtarifaszám alá. (1211 vtsz.).

5. Zab (vtsz.: 1004)

Két fő zabfajta ismert: a szürke (vagy fekete) zab és a fehér (vagy sárga) zab.

Ide tartozik a szem héjastól, valamint az olyan zab, amelynek természetes állapotában nincs héja vagy hüvelye, feltéve, hogy cséplésen vagy rostáláson kívül másképpen nem munkálták meg.

Ide tartozik az olyan zab is, amelyből a pelyvatörmeléket közönséges eljárással vagy kezeléssel (csépléssel, rostálással, átrakással stb.) eltávolították.

6. Triticale (vtsz.: 1008 90 10)

A triticale hibrid gabonaféle, amely a búza és a rozs keresztezéséből jött létre. A szem általában nagyobb és hosszúkásabb, mint a rozsé, és mint a búzáé. Külső héja ráncos.

7. Napraforgó-mag, törve is (vtsz. 1206 00)

Ez alatt a közönséges napraforgó (Helianthus annuus) magját értjük. Ide tartozik a szürke és fehér csíkos héjú, illetve az egyöntetűen fekete héjú napraforgómag is, vetésre vagy más célra történő felhasználás esetén is, héjában vagy héj nélkül, egészben, törve, zúzva is, illetve az általános szabályokban részletezett hőkezelést követően is.

A szürke és fehér csíkos héjú napraforgómagot általában cukrászati termékek készítéséhez, madáreledelként vagy közvetlen fogyasztásra szánják. A mag hosszúsága legtöbbször csak fele a héj hosszának, amely elérheti a 2 cm-t is. Az ilyen magok olajtartalma megközelítőleg 30-35 tömegszázalék.

Az egyöntetűen fekete héjú napraforgómagot az emberi fogyasztásra szánt olaj készítéséhez használják. Rendszerint héjában szállítják, a mag és a héj hossza általában szinte azonos. Az ilyen magok olajtartalma rendszerint megközelítőleg 40-45 tömegszázalék.

A HR Vámtarifa Magyarázat 12. Árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések értelmében a 1206 vámtarifaszám alá tartozó napraforgómag lehet egészben, törve, zúzva, hántolva és keresztülmehet mérsékelt hőkezelésen is. Ez a kezelés azonban csakakkor megengedett, hanem változtatja meg a mag természetes jellegét és nem válnak alkalmasabbá egy különleges célra való felhasználásra, mint amelyre általában használják.

A 1206 vámtarifaszám alá tartozó napraforgómag a közönséges napraforgó (Helianthus annuus) magja.

A kiskereskedelmi forgalomban az étkezési célú napraforgómag megjelenését tekintve leginkább héjasan vagy héj nélkül, egészben, esetleg pirítva jelenik meg.

A fenti megjelenésű és a fenti megmunkálásokon átesett napraforgómag (amennyiben nem pirított) a 1206 00 vámtarifaszám alá tartozik.

A pirított napraforgómag, étkezési célra a 2008 vámtarifaszám alá sorolandó.

Napraforgó léha: 2308 vtsz.

Napraforgó ocsú: 2308 vtsz.

8. Repce- vagy olajrepcemag, törve is (vtsz. 1205)

Ide tartozik az olajrepce- vagy repcemag (számos, a Brassica fajba tartozó növényfajta magja, különösen a B. napus és a B. rapa (vagy B. campestris)).

E vtsz. alá kell osztályozni mind a hagyományos olajrepce és repce magját, mind az alacsony erukasav tartalmú olajrepce- vagy repcemagot. Az alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemag" olyan olajrepce- vagy repcemagot jelent (pl. a kanola magból, illetve a „duplanullás" európai olajrepce vagy repce magja), amelyből a kinyert stabilizált olaj erukasav tartalma kevesebb, mint 2 tömegszázalék és az ilyen magból származó szilárd összetevő 30 mikromol/gramm értéknél kevesebb glukozinolátot tartalmaz.

Ide tartozik az általános elvekben részletezett formában és célra.

Az olajtök magja a 1207 vámtarifaszám alá tartozik.

9. Szójabab, törve is (vtsz. 1201)

A szójabab (a Glycine max magja) zöld, barna és fekete színű lehet. Gyakorlatilag nincs benne keményítő, de gazdag fehérjékben és olajban.

Az e vtsz. alá tartozó szójababot kesertelenítés céljából hőkezelhetik. Ide tartozik az általános elvekben részletezett formában és célra.

Nem tartozik ide a kávépótlóként használt pörkölt szójabab, továbbá a „zöld szójabab"-ként vagy „zöld babként" árusított mag.

Nem tartozika 12. Árucsoportba az olaj kivonása után az olajos magvakból, olajtartalmú gyümölcsökből visszamaradó szilárd üledék (a zsírtalanított lisztet és darát is beleértve) (2304, 2305 vagy 2306 vtsz.).

Egyéb termények árubesorolásának ismertetése, amelyek az ügyfelek által szóba kerülhetnek az árukör kapcsán, de nem tartoznak a fordított adózás hatálya alá:

Többek közt például:

Indián rizs (vadrizs) nyers állapotban vagy vetőmagként: 1008 vtsz.

feldolgozott állapotban (pörkölve, hántolva): 1904 vtsz.

Köles, hajdina: szemtermései nem hántolva vagy másképpen meg nem munkálva: 1008 vtsz.

Más gabonaféle szemtermései, kivéve a triticale: 1008 vtsz.

(NAV Szakértői Intézet)

 

 

http://www.nav.gov.hu/

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.