www.erstebank.huwww.erstebank.hu Az előzetes, konszolidált, nem auditált nemzetközi számviteli szabályok alapján készült gyorsjelentés szerint a nemzetközi Erste Bank Csoport működési eredménye 19,3 százalékos növekedéssel 2997 millió euróra bővült. A Közép-Kelet-Európában is romló gazdasági környezet ellenére az Erste Csoport kelet-közép-európai leányvállalatai (a most indult ukrán érdekeltség kivételével) komoly növekedéséről számoltak be. A már korábban bejelentett, de az osztrák kormánnyal ma aláírt megállapodás értelmében az Erste Csoport 2,7 millió euró értékű, a részvénytőkét nem higító, szavazásra nem jogosító tőke bevonást hajt végre.

www.erstebank.huwww.erstebank.hu Az előzetes, konszolidált, nem auditált nemzetközi számviteli szabályok alapján készült gyorsjelentés szerint a nemzetközi Erste Bank Csoport működési eredménye 19,3 százalékos növekedéssel 2997 millió euróra bővült. A Közép-Kelet-Európában is romló gazdasági környezet ellenére az Erste Csoport kelet-közép-európai leányvállalatai (a most indult ukrán érdekeltség kivételével) komoly növekedéséről számoltak be. A már korábban bejelentett, de az osztrák kormánnyal ma aláírt megállapodás értelmében az Erste Csoport 2,7 millió euró értékű, a részvénytőkét nem higító, szavazásra nem jogosító tőke bevonást hajt végre.

 

   Főbb adatok:
  – A működési eredmény 19,3 százalékos növekedéssel 2997 millió euróra bővült, ami jól tükrözi a Csoport lakossági üzleti modelljének erejét és fenntarthatóságát még a nehéz időszakokban is. Az általános igazgatási költségek 9,9 százalékkal 3642,1 millió euróról 4001,9 millió euróra emelkedtek.
  – A biztosítói üzletág értékesítése fedezte a goodwill leírásokat: a kisebbségi részesedések levonása utáni nettó nyereség 2008-ban 859,6 millió euró volt annak következtében, hogy a biztosítási üzletág értékesítéséből származó bevétel (601,8 millió euró) az ukrajnai és a szerbiai üzletág teljes (összesen 86,7 millió eurós), valamint a romániai üzletág részleges goodwill-leírásának (480,0 millió euró) fedezésére szolgált.
  – A Közép-Kelet-Európában is romló gazdasági környezet ellenére az Erste Csoport kelet-közép-európai leányvállalatai (a most indult ukrán érdekeltség kivételével) nyereségesen működtek 2008-ban, eredményeik komoly növekedéséről számoltak be. A kelet-közép-európai lakossági és kis- és középvállalati szegmens hozzájárulása a csoportszintű üzemi nyereséghez 49,0 százalékkal emelkedett.
  – A kockázati költségek 1071,4 millió euróra emelkedése a kedvezőtlen gazdasági környezetre adott válasz következménye. A 616,7 millió eurós növekmény több mint fele az osztrák takarékbanki szegmensből (180 millió euró), valamint a Csoportszintű Nagyvállalatok üzletágból származik (ez utóbbi 150 millió euró volt, beleértve az izlandi kitettség miatti 66 millió eurós kockázati céltartalékképzést is), ugyanis mindkét szegmens nagyon alacsony arányú kockázati céltartalékról számolt be 2007-ben.
  – A pénzpiacok negatív decemberi teljesítménye is hatással volt a pénzügyi eszközökből származó eredmény mínusz 570,5 millió eurós értékére 2008 egészére vonatkozóan. Ez tartalmazza a 221,50 millió eurós izlandi papírokat, melyek nagy része leírásra került, a 158,4 milliós ABS/CDO portfolióval együtt. Az Erste Csoport ABS/CDO-portfoliójában a továbbiakban nem történik értékvesztés.
  – A tőkehelyzet tovább erősödött: a mérleg szerinti Tier 1 ráta 7,2 százalékot mutatott 2008. év végén (2007-ben 7,0 százalékot). Az osztrák kormánnyal ma aláírt megállapodás értelmében, mely 2008 októberében bejelentésre került, az Erste Csoport 2,7 millió euró értékű, a részvénytőkét nem higító, szavazásra nem jogosító tőke bevonását hajtja végre. A korábbi terveknek megfelelően a Tier 1 ráta a hitelezési kockázatok alapján 9,8 százalék lett volna 2008. év végén.
  – Az Erste Csoport Igazgatósága a 2008-as évre vonatkozóan részvényenként 0,65 euró osztalékfizetési javaslatot nyújt be a májusban tartandó éves közgyűlés elé.

„A bankcsoport működési és adózott eredménye még a jelenlegi nehéz időszakban is igazolja lakossági banki modellünk valódi erejét, amely abból is táplálkozik, hogy az elmúlt tíz év során 17 milliósra bővítettük ügyfélbázisunkat, így rendkívül stabil bevételi forrásra tettünk szert. Emellett a válság alatt és után is működő reálgazdasági befektetéseket hajtottunk végre" – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója, a 2008-as év eredményeit bemutató tájékoztatón. „Az újonnan elindított ukrán érdekeltségünket kivéve mindegyik közép-európai leányvállalatunk nyereségesen működik és még 2008-ban is sikerült növelniük a nyereségüket. Lakossági pénzintézetként inkább a régió mikroökonómiai tényezői, semmint a makrogazdasági hatások érintenek jobban minket és kiterjedt ügyfélbázisunknak köszönhetően úgy véljük, hogy bankként jobban meg tudjuk érteni, és hatékonyabban tudjuk kezelni ezeket a tényezőket." – folytatta Andreas Treichl. „Ugyan a gyorsan romló gazdasági környezet miatt a kockázati költségek emelkedésével számolunk, a széles ügyfélbázison nyugvó lakossági bank nyereségtermelő képességének erejét mégsem szabad alábecsülni". – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

Az eredményekről
A nettó kamatbevétel erőteljes (24,5 százalékkal, 4913 millió euróra) növekedésének köszönhetően és a kereskedési eredmény (67,3 százalékkal 114,7 millió euróra) visszaesése ellenére az üzemi bevétel 13,7 százalékkal 6998,8 millió euróra bővült 2008-ban. Az igazgatási költségek viszonylag szerény, 9,9 százalékos mértékben 4001,9 millió euróra emelkedtek. A működési eredmény 19,3 százalékkal bővülve 2997 millió euró volt az év végén. A költség/bevétel arány 59,2-ről 57,2 százalékra javult.

A kisebbségi részesedések levonása utáni nettó nyereség 26,8 százalékkal 859,6 millió euróra csökkent. A romániai, szerbiai és ukrajnai üzletág eszmei értékére vonatkozó értékvesztési leírások nélkül a nettó nyereség 14,1 százalékkal 1340,1 millió euróra hízott volna. A pénzeszközökre vetített sajáttőke arányos nyereség (a goodwill-leírás és az ügyfélbázist érintő lineáris amortizáció után) a 2007. év végén kimutatott 14,6 százalékról 10,1 százalékra csökkent. A pénzeszközökre vetített részvényenkénti eredmény 2,89 euró volt 2008. december 31-én, míg az előző év hasonló időszakában a vonatkozó adat 3,92 eurót mutatott.

A mérlegfőösszeg szerény mértékben bővült: 2008. december 31-én 201,4 milliárd euró volt, mely fél százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél. (A biztosítási üzletág értékesítését is figyelembe véve a növekedés 4,7 százalékos.) A hitelkockázaton alapuló szolvencia ráta 10,5 százalékról 10,1 százalékra esett a kockázattal súlyozott eszközökben bekövetkezett 10,7 százalékos növekedés következtében. Ezzel együtt továbbra is meghaladta a 8 százalékban meghatározott törvényi minimumot. A hitelkockázat alapján a Tier 1 ráta 7,2 százalék volt 2008. december 31-én.

A Tier 1 tőke emelésről
Az Erste Csoport a mai napon aláírta a megállapodást az Osztrák Köztársasággal a 2008 októberében bejelentett állami tőkejuttatás részleteiről. Az együttműködés értelmében speciális tőkejuttatás és hibrid tőkejuttatás kibocsátására kerül sor legfeljebb 2,7 milliárd euró értékben.

A 2008. december 2-i rendkívüli közgyűlés döntése értelmében az Erste Csoport speciális tőkejuttatást ajánl (az osztrák Banktörvény 23§, 4. és 5. bekezdése értelmében) a jelenlegi részvényeseknek a jegyzési jogaiknak megfelelően, valamint a lakossági és intézményi befektetőknek. A kibocsátás várhatóan 2009 április közepe és vége között zajlik majd. A piaci feltételektől függetlenül az Erste Csoport tervei szerint 400 millió eurót helyez majd ki a piacra.

A megállapodás feltételei kikötik, hogy a nyilvános kibocsátás következtében nem lép érvénybe semmiféle korlátozás az osztalékkal kapcsolatban és a speciális tőkejuttatás kamata éves szinten 8 százalék lesz. A jelenlegi részvényesek és a nagyközönség jegyzésének függvényében az osztrák kormány további 1,89 milliárd eurónyi tőkét jegyez le. A tőkejuttatás nem esik egyenlő elbírálás alá a törzsrészvényekkel. Amennyiben a tőke nem kerül visszafizetésre, a kamat 50 bázisponttal emelkedik a hatodik és a hetedik évben, 75 bázisponttal a nyolcadik és 1 százalékponttal minden további évben. A kamat maximuma a 12 hónapos Euribor, plusz 10 százalék évente.

A megállapodás lehetőséget biztosít az Erste Bank Ausztria számára is hibrid tőkejuttatás kibocsátására minimum 8,15 százalékos kamattal,

Kilátások
Az elmúlt hónapokban a világgazdaság eddig még nem tapasztalt mértékű és sebességű visszaesésének lehettünk szemtanúi. A válság hatásai globálisak, a makrogazdasági és vállalati tervszámok folyamatosan csökkennek. Az Erste Csoport egy olyan régióban működik, melyet jelenleg különösen sebezhetőnek tartanak. Miközben érezzük ezeket az aggodalmakat a kelet-közép-európai régió pénzügyi piacán, erős versenyelőnyöket is látunk a régiónkban, melyek csillapítják a makrogazdasági kockázatokat.

Az Erste Csoport piacai nagyrészt olyan EU-tagállamok, amelyek komoly előnyökkel rendelkeznek a legtöbb nyugat-európai gazdasággal szemben, például itt jóval alacsonyabb akár az állam, akár a magánszektor eladósodottsági foka, emellett rugalmasabb a munkaerőpiac, befektető-barát az adórendszer, és folyamatos az EU-integráció. Ezek az alapvető versenyelőnyök közép- és hosszú távon szilárd alapot jelentenek a továbbra is erőteljes nyereségtermeléshez.

A megfelelő lakossági üzleti modellünk, erős piaci pozíciónk, konzervatív hitelezési politikánk és a helyi devizákban biztosított nagyfokú likviditásunk alapján hisszük, hogy nemcsak költségeinket, de bevételeink jelentős részét is kontrollálni tudjuk, megteremtve a jó működési teljesítmény alapját. Azonban, a pozitív tényezők ellenére, a jelenlegi bizonytalan világgazdasági körülmények miatt, véleményünk szerint nincs értelme most részletes rövid távú üzleti előrejelzést kiadni.

Goodwill-leírás Romániában, Szerbiában és Ukrajnában
Az Erste Csoport továbbra is hisz a kelet-közép-európai régióban meglévő hosszú távú növekedési potenciálban. Azonban a világgazdasági helyzet 2008-ban kezdődött romlása és annak a kelet-közép-európai gazdaságokra vetített hatásai miatt a menedzsment úgy döntött, hogy rövid távú üzleti terveit ennek megfelelően módosítja.

A romániai üzletágra vonatkozó goodwill részleges leírása megtörtént 480 millió euró értékben, míg Ukrajnában és Szerbiában a goodwill teljes egészében leírásra került 65,5 millió euró, illetve 21,3 millió euró értékben.

Ennek következtében a BCR immateriális javainak értéke 1 milliárd euróval 2,7 milliárd euróra csökkent 2008-ban, mely magában foglalja a biztosítási üzletág értékesítését követően a goodwill és az ügyfélbázis terén bekövetkezett értékvesztést (112 millió euró), az ügyfélbázis lineáris amortizációját (69 millió euró), valamint a devizaárfolyam romlásának az eredménykimutatást nem érintő hatásait (370 millió euró).

A biztosítási üzletág értékesítése
Az Erste Group Bank AG 2008. szeptember 15-én nagyrészt lezárta kelet-közép-európai biztosítási üzletága – s vele az osztrák s Versicherung biztosító – értékesítését a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG, vagy más néven a Vienna Insurance Group biztosítótársaság részére. A román versenyhivatal és a biztosítási felügyelet hozzájárulását követően a romániai biztosítási üzletág értékesítése 2008. december 17-én zárult le.

A tranzakció értelmében az Erste Csoport és leányvállalatai fejenként 5-5 százalékos részesedést tartanak meg az értékesített helyi biztosítótársaságokban. A tranzakció összértéke 1145 millió euróra rúgott. Az értékesítésből származó bevétel 2008-ban 601,5 millió euróval (a kisebbségi részesedések levonása nélkül 630,8 millió euróval) járult hozzá az Erste Csoport nettó nyereségéhez.

A biztosítási üzletág értékesítése mellett 15 évre szóló kölcsönös értékesítés-együttműködési megállapodás is született a felek között. Az értékesítési megállapodás értéke mintegy 300 millió euró. Az összeg 15 évre felosztva kerül könyvelésre az IFRS nemzetközi számviteli szabvány szerint

http://www.erstebank.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük