2022.október.02. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

EU fellép adóügyben Magyarországgal szemben: Már megint kapzsik vagyunk…

3 perc olvasás
<p><a name="Heading4" title="Heading4"></a><span class="inline left"><a href="/node/457"><img class="image thumbnail" src="/files/images/paragraph.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="92" /></a></span>Közvetlen adózás: A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a kutatás-fejlesztési célú adókedvezmények területén fennálló megkülönböztetést</p><p>

paragraph.thumbnailKözvetlen adózás: A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a kutatás-fejlesztési célú adókedvezmények területén fennálló megkülönböztetést

paragraph.thumbnailKözvetlen adózás: A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a kutatás-fejlesztési célú adókedvezmények területén fennálló megkülönböztetést

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Magyarországot, hogy módosítsa adózási jogszabályait, amelyek csak azokat az adófizetőket részesítik adókedvezményben, akik magyarországi helyszínen végeznek kutatás-fejlesztési tevékenységet. E rendelkezések összeegyeztethetetlenek az EK-Szerződés 49. cikke és az EGT-megállapodás 36. cikke által biztosított szolgáltatásnyújtási szabadsággal. Ez a felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában (az EK-Szerződés 226. cikkében előírt jogsértési eljárás második lépéseként) valósul meg. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ az indokolással ellátott véleményre, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

A magyar jogszabály[1] kedvezményesebb elbánásban részesíti a magyar felsőoktatási intézmény és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen végzett alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést, mint a más uniós tagállamban vagy EGT/EFTA-országban lévő hasonló helyszínen végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet.

Ennek eredményeképpen a fenti rendelkezések visszatartják a magyar társaságokat és vállalkozásokat attól, hogy kutatás-fejlesztési tevékenységeiket más EU tagállamban vagy EGT/EFTA-országban végezzék, és ezért korlátozzák az EK-Szerződés 49. cikke és az EGT-megállapodás 36. cikke által biztosított szolgáltatásnyújtási szabadságot.

A bizottsági vélemény alapja az EK-Szerződésnek az Európai Bíróság által annak 2005. március 10-i, a Laboratoires Fournier SA ügyben hozott C-39/04 sz. ítéletében való értelmezése.

Az ügy bizottsági ügyiratszáma 2007/2017.
Az adózási, illetve vámügyekkel kapcsolatos jogsértési eljárásokról kiadott sajtóközlemények az alábbi címen olvashatók:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm
A tagállamokkal szemben indított jogsértési eljárásokkal kapcsolatos legfrissebb általános információk az alábbi címen olvashatók:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


[1] A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 7. §-ának (17) bekezdése és a személyi jövedelemadóról szóló törvény 49/B. §-a (6) bekezdésének cb) alpontja

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.