2022.július.03. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Európai Örökség Díj/Europa Nostra Díj 2020

7 perc olvasás
uccu 1

uccu

Az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány (Magyarország) a nyertesek közt.
Az Európa-nap ez évi május 9-ei ünneplésére készülve az Európai Bizottság és az Europa Nostra büszkén hirdeti ki a 2020-as év Európai Unió Kulturális Örökség Díj és Europa Nostra Díj nyerteseit. A kulturális örökségvédelem terén végzett kutatásaik, figyelemfelkeltő és értékmentő munkájuk, tudatosító és oktatói tevékenységük elismeréseként 15 országból összesen 21 díjazottat tüntettek ki. Az idei év nyertesei közt az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány Oktatás, Képzés és Figyelemfelkeltés kategóriában.

A kulturális örökség tisztelőinek és támogatóinak lehetősége nyílik online szavazni – https://vote.europanostra.org – kedvenc díjazottjukra, és így eldönteni, hogy melyik projekt kapja az idei év Közönségdíját. A jelenlegi korlátozások idején az Európai Bizottság és az Europa Nostra azt reméli, hogy egy nagyobb létszámú közönséget inspirálhat a díjnyertes alkotások megismerésére és három kedvencük másokkal történő megosztására. A Közönségdíj kihirdetésére nyár után kerül sor. A Nagydíj nyerteseinek nevét, akik mindegyike 10 000 € pénzjutalomban részesül, szintén ezen eseményen tárják a nyilvánosság elé.
„A COVID-19 krízis egyértelművé tette, hogy milyen fontos a kultúra és a kulturális örökség szerte Európában a közösségek számára. Most, amikor több százmillió európai korlátozások között él, a kulturális örökségünk közelebb hozza egymáshoz az embereket, jobban, mint korábban bármikor. Az idei Európai Unió Kulturális Örökség Díj és az Europa Nostra Díj nyertesei inspiráló és erős példái mindennek, mivel igazán hozzájárulnak egy összetartóbb, egységesebb és rugalmasabb Európa létrejöttéhez.” – mondta Mariya Gabriel, Európai Innovációs, Kutatási, Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Biztos.

„A mostani, embert próbáló időkben díjazottjaink, sikertörténetükkel arról, hogyan lehet a hátrányokat legyőzni szakértelem, odaadás és csapatmunka révén, a remény igaz hírvivői. Ezen példaértékű díjazott projektek igazolják, hogy kulturális örökségünk létfontosságú a pandémia okozta traumából történő fizikai és mentális felépüléshez. Közös örökségünk és ezek őrzői mindehhez sokféleképp járulhatnak hozzá: akár úgy, hogy kulturális tartalmaikat digitalizálással hozzáférhetővé teszik, vagy a konkrét helyreállítási és rehabilitációs munkák végrehajtásával a városok és falvak társadalmi és gazdasági újjászületéséhez” – nyilatkozta Hermann Parzinger, az Europa Nostra ügyvezető alelnöke.

Az Európai Unió Kulturális Örökség Díjat / Europa Nostra Díjat az Európai Bizottság alapította 2002-ben, mely azóta is az Europa Nostra – a civil társadalom kulturális örökségért elkötelezett európai hangja kezelése alatt áll. A díjak az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatását élvezik. A díjak nyerteseit szerte Európából a terület szakértőiből álló, független zsűri választotta ki, (lásd: http://www.europeanheritageawards.eu/jury) a 30 európai országból szervezetek és magánszemélyek által benyújtott pályázatok alapos értékelése után. Továbbá úgy döntött, hogy három Europa Nostra Díjat ítél oda az EU Kreatív Európa programjában részt nem vevő európai országnak – nevezetesen Svájcnak és Törökországnak – figyelemre méltó örökségmegőrző eredményeikért. 2020-ban két új ILUCIDARE különleges díjat ítélnek oda az Európai Unió Kulturális Örökség Díj / Europa Nostra Díj pályázatban résztvevők számára. Az ILUCIDARE díjazottjait május 28-án teszik közzé. Az ILUCIDARE egy olyan projekt, amelyet a Horizont 2020 finanszíroz, azzal a céllal, hogy létrehozzon egy nemzetközi hálózatot, amely népszerűsíti a kulturális örökséget, mint az innováció és a nemzetközi kapcsolatok forrását.

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány, Magyarország
A romák alkotják a legnagyobb nemzetiségi csoportot Magyarországon és Európában. Az évszázados megosztott örökség és történelem ellenére, a romáknak mégis még mindig számos nehézséggel kell szembe nézniük úgy, mint diszkrimináció, bűnbakkeresés, intolerancia és a társadalmi kirekesztés problémája. Magyarországon, akárcsak más romák lakta európai országokban, az intolerancia fő oka a közösségek közötti interakció hiánya, valamint a roma történelem és kulturális örökség ismeretének hiánya. A széles körben elterjedt probléma megoldása érdekében az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány több oktatási workshopot tart Magyarországon, négy városra, Budapestre, Pécsre, Miskolcra és Ózdra összpontosítva. Az alapítvány nyolc különböző oktatási modult kínál a kultúrák és közösségek közötti interakció és érzékenyítés, valamint a roma kulturális örökségéhez és történeleméhez kapcsolódó témákban. Ezen tevékenységek közül a legnépszerűbb a VIII. kerületi séta Budapesten, illetve a pécsi városi séta. A budapesti VIII. kerületet sokszor nem tartják biztonságosnak, mert csak romák által lakott kerületnek tekintik. Ezek az interaktív séták – angol és magyar nyelven – arra invitálják a résztvevőket, hogy fedezzék fel a kerületet és annak roma kulturális örökségi kapcsolatát. A tevékenység sikerének köszönhetően, a séták az Uccu Alapítvány első társadalmi vállalkozásává nőtte ki magát.

Az Uccu csapatába tartoznak azok a közösséget alkotó 18–35 éves roma fiatalok, akik az alapítvány képzése során elsajátítják az Uccu módszertanát, majd vezetik az általános és középiskolákban tartott workshopokat országos szinten. Ezek a roma moderátorok, a résztvevők közötti nyílt párbeszédet segítik elő a roma kulturális örökség, történelem és művészet megismertetése révén így csökkentve a romákról kialakult tévhiteket.
A kezdeményezés egyik legfontosabb hosszú távú hatása a fiatal roma önkéntesek személyes fejlődése. A program hangsúlyt fektet arra, hogy a roma fiatalok moderátor és munkatapasztalatot szerezhessenek, és arra ösztönözi őket, hogy büszkék legyenek gazdag örökségükre, ami erősebbé teszi identitásukat.

„Ez az alulról indított kezdeményezés a roma embereket megerősítve foglalkozik az intoleranciával és a társadalmi kirekesztéssel elősegítve az interakció, párbeszéd, valamint a roma kultúra ismeretének megosztását és megértését. Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány programja a Faro Egyezmény alapelveivel összhangban bátorítja a személyes fejlődést és jó életminőséget egy békés és demokratikus közösség felépítéséhez, tiszteletben tartva a kulturális sokszínűséget. A programnak sikerült létrehoznia egy olyan fiatal roma aktivistákból álló hálózatot, akik közvetítőként működnek, biztosítva a közösség képviseletét. A társadalmi innováció nagyszerű példájaként, az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány egy összetartóbb társadalom felépítéséhez, kulturális örökséget használva teremt a mindennapokban platformot tapasztalatcsere és párbeszéd számára. Ez alkalmazható lehet sok más országban, ahol ezek a problémák jelen vannak” – hangsúlyozta a zsűri.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.