2024.április.21. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Europarlament , 2008. szeptember 1-4., Brüsszel

25 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/97"><img class="image thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" width="100" height="56" /></a></span>  <p>Kivételesen Brüsszelben tartja a nyári szünet utáni első rendes plenáris ülését az Európai Parlament.(Mint ismeretes Strasbourgban leomlott a plafon az ülésteremben) A képviselők vitáznak a grúziai konfliktusról és az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetéről, jelentéseket fogadnak el az adócsalás elleni harcról, a repülőjegy-foglalási rendszerekről és a nőkről kialakított sztereotípiák elleni küzdelemről. Többek között a digitális műsorszórásra való átállás kapcsán tárgyalják a képviselők a telekommunikációval foglalkozó jogszabálycsomagot. </p><p>

 

Kivételesen Brüsszelben tartja a nyári szünet utáni első rendes plenáris ülését az Európai Parlament.(Mint ismeretes Strasbourgban leomlott a plafon az ülésteremben) A képviselők vitáznak a grúziai konfliktusról és az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetéről, jelentéseket fogadnak el az adócsalás elleni harcról, a repülőjegy-foglalási rendszerekről és a nőkről kialakított sztereotípiák elleni küzdelemről. Többek között a digitális műsorszórásra való átállás kapcsán tárgyalják a képviselők a telekommunikációval foglalkozó jogszabálycsomagot.

 

Kivételesen Brüsszelben tartja a nyári szünet utáni első rendes plenáris ülését az Európai Parlament.(Mint ismeretes Strasbourgban leomlott a plafon az ülésteremben) A képviselők vitáznak a grúziai konfliktusról és az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetéről, jelentéseket fogadnak el az adócsalás elleni harcról, a repülőjegy-foglalási rendszerekről és a nőkről kialakított sztereotípiák elleni küzdelemről. Többek között a digitális műsorszórásra való átállás kapcsán tárgyalják a képviselők a telekommunikációval foglalkozó jogszabálycsomagot.

  • Vita az EP-ben a grúziai helyzetről
  • Palesztin foglyok Izraelben: állásfoglalásról szavaz az EP
  • Uniós összefogással keresnék az eltűnt gyerekeket
  • Repülőjegy-foglalási rendszerek: erősebb verseny, alacsonyabb árak
  • Állatklónozás az élelmiszeriparban?
  • Uniós stratégia az adócsalás ellen
  • Telekom-csomag az EP-ben
  • A nemek közötti egyenlőségről az EP-ben
  • Nők a médiában: lealacsonyító sztereotípiák
  • Veszélyes anyagok: az ENSZ besorolását veszi át az EU

Vita az EP-ben a grúziai helyzetről

Az Európai Parlament a Tanács rendkívüli ülése után, szeptember 1-jén, 19:30-as kezdettel vitatja meg a Grúziában kialakult helyzetet. A képviselők szerdán délben állásfoglalást is elfogadnak a témában.

A hétfői vitában az EU elnökségének képviseletében felszólal Bernard Kouchner, francia külügyminiszter.

Palesztin foglyok Izraelben: állásfoglalásról szavaz az EP

A július 9-én tartott plenáris vita után a képviselők állásfoglalásban mondanak véleményt az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetéről.

„Milyen fellépéseket tervez a Bizottság annak érdekében, hogy biztosítsa a nemzetközi jog és a nemzetközi egyezmények Izrael Állam általi tiszteletben tartását?" – kérdezte a júliusi, strasbourgi plenráis ülésre benyújtott szóbeli kérdésében negyvenhat EP-képviselő. A szöveg szerint az izraeli börtönökben sokszor törvénytelenül tartanak fogva palesztinokat, akikkel esetenként megalázó és lealacsonyító módon bánnak.

A július 9-ei plenáris vita után most állásfoglalást fogad el a parlament.

Izrael időközben, augusztus 25-én 198 palesztin foglyot engedett szabadon.

Sajtóközlemény a szóbeli kérdésről

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/32585-189-07-28-20080624BRI32584-07-07-2008-2008/default_p001c003_hu.htm

A 2008. július 9-ei vita jegyzőkönyve (a beszédek nyelvein)

http://www.europarl.europa.eu//sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080709+ITEM-015+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Uniós összefogással keresnék az eltűnt gyerekeket

Az Európai Parlament elnöke a következő ülésszakon hirdeti ki azt az EP-képviselők többsége által aláírt írásbeli nyilatkozatot, amely egy, gyermekek eltűnéséről értesítő rendszer kidolgozására és szoros együttműködésre szólítja fel az uniós tagállamokat.

A képviselők szerint az Európában egyre gyakoribb gyermekrablások a legembertelenebb bűncselekmények közé tartoznak.

A nyilatkozat figyelmeztet: az elrabolt gyermekek megmentésének esélye az idő előrehaladtával egyre romlik, viszont „nem létezik sem európai szintű, gyermekeltűnésől értesítő rendszer, sem az Európai Unió nagy részét átfogó, helyi vagy nemzeti rendszer".

Az EP ezért felkéri a tagállamokat, vezessenek be egy gyermekeltűnésekől értesítő rendszert. Ez azonnal továbbítaná a sajtóhoz, a határőrséghez és a rendvédelmi szervekhez az eltűnt gyermek nevét és fényképét, az eltűnésre, illetve a gyanúsított gyermekrablókra vonatkozó információkat, valamint megadná a tájékozódásra használható telefonszámot (116 000, ahol működik) is.

A képviselők a tagállamokat a szomszédos országokkal való szorosabb együttműködésre szólítják fel, és a nemzeti szerveknek támogatást és képzést nyújtó közös szervezet létrehozását kérik.

Az írásbeli nyilatkozat szövege

http://www.europarl.europa.eu//sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2008-0036+0+DOC+PDF+V0//HU&language=HU

Repülőjegy-foglalási rendszerek: erősebb verseny, alacsonyabb árak

Az Európai Parlament első olvasatban tárgyalja az utazási irodák által használt számítógépes repülőjegy-foglalási rendszerekre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát és egyszerűsítését. A szakbizottsági képviselők szerint a változtatások után fokozódik a versenyt, és így alacsonyabbak lesznek az árak. A rövid repülőutak alternatívájaként vonatjegyet is fel kellene kínálni.

A foglalási rendszerekkel kapcsolatos, jelenleg hatályos szabályozás légi szállítókra, utazási irodákra, és bizonyos esetekben vasútüzemeltetőkre vonatkozik.

A húsz éve elfogadott jogszabály bevezetése óta a piac gyökeresen megváltozott. Korábban például a légitársaságok elsősorban saját foglalási rendszerekkel dolgoztak, ma viszont ezek  többnyire függetlenek. A korábbi szigorú előírások az Európai Bizottság szerint a mostani körülmények között visszafogják a versenyt – így például arra ösztönzik a társaságokat, hogy a saját honlapjukon árulják jegyeiket -, ezzel pedig magasan tartják az árakat.

A bizottsági javaslat lényege az, hogy a légitársaságok és a foglalási rendszerek korlátozás nélkül tárgyalhassanak a légi szolgáltatások értékesítésének feltételeiről, és hogy erősödjön a verseny az alacsonyabb árak és a jobb szolgáltatások érdekében.

Azok a szállítók, amelyek egyben egy foglalási rendszer tulajdonosai is, a többi foglalási rendszernek is kötelesek lesznek megadni mindazon információkat, amelyeket saját leánycégüknek adnak.

A képviselők a szakbizottságban ragaszkodtak ahhoz, hogy a foglalási rendszerekben feltüntetett árak pontosan megegyezzenek a fogyasztó által fizetendőkkel, tehát tartalmazzák az összes adót, díjat, pótdíjat, amelyet a légi- vagy vasúttársaságnak kell fizetni.

Rövid úton inkább sínen

Azoknál a rendszereknél, amelyek sorrendbe rakják a legkedvezőbb utazási lehetőségeket, a képviselők előírnák, hogy a 90 percnél nem hosszabb repülőutak mellett alternatívaként tüntessék fel a megfelelő vonatösszeköttetéseket is.

A szakbizottság azt is javasolta, hogy a jövőben a foglalási rendszerek könnyen érthető formában tüntessék fel a repülő egy utasra eső széndioxid-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását is, úgy, hogy ezek összehasonlíthatók legyenek a megfelelő busz-, illetve vonatút adataival.

Jelentéstevő: Timothy Kirkhope (EPP-ED, UK)

Jelentés (A6-0248/2008) – A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzata

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0248&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0243

Timothy Kirkhope

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Kirkhope&partNumber=1&language=HU&id=4542

Állatklónozás az élelmiszeriparban? 

„Etikailag indokoltnak tartja-e az Európai Bizottság az állatok és utódaik élelmiszer-ipari célú klónozását" – erről a kérdésről is vitázik az EP. A képviselők állásfoglalásról is szavaznak.

A brit, néppárti Neil Parish az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról kérdezi az Európai Bizottságot.

A benyújtott szöveg a következő:

„A 98/58/EK irányelv kimondja, hogy »tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák, vagy okozhatják«. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv előírja, hogy a Közösségnek és a tagállamoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük az állatok kíméletére vonatkozó követelményeket a mezőgazdasági és a kutatási politika kialakítása és végrehajtása során.

Osztja-e a Bizottság a nézetet, miszerint a klónozás kedvezőtlenül befolyásolja az állatok jólétét, és jelentősen csökkenteni fogja az állatállomány genetikai sokféleségét, és így növelné az esélyét annak, hogy egész csordákat tizedelne meg egy-egy olyan betegség, amelyre az állatok hajlamosak?

Gondoskodna-e a Bizottság a klónozással létrehozott állatokra és utódaikra vonatkozó hosszú távú állatvédelmi és állategészségügyi iránymutatásokról?

Mit tett a Bizottság ez ideig a fogyasztók tájékoztatása és az állatok klónozásáról és annak lehetséges következményeiről (az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére, az emberi egészségre és biztonságra vonatkozó előírások megszegése, a biológiai sokféleségre gyakorolt hatás) folyó nyilvános vita előmozdítása érdekében? 

Etikailag indokoltnak tartja-e az Európai Bizottság az állatok és utódaik élelmiszer-ipari célú klónozását, és milyen érvek támasztják alá a Bizottság értékelését? 

Mit tett a Bizottság mostanáig annak megakadályozása érdekében, hogy a klónozással létrehozott állatok és utódaik importja bejusson az élelmiszerláncba?

Tervezi-e a Bizottság konkrét javaslatok előterjesztését az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásának, a klónozott állatok, utódaik és spermájuk, valamint a klónozott állatokból vagy utódaikból előállított termékek importjának betiltása céljából?"

Szóbeli kérdés: Neil Parish (EPP-DE/UK) – Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása

Dokumentum (O-0069/2008 – B6-0545/2008)

Bizottság

Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

Vita: 2008. szeptember 1., hétfő

A szóbeli kérdés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2008-0069&language=HU

Neil Parish

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Parish&partNumber=1&language=HU&id=4528

Uniós stratégia az adócsalás ellen

„Vegyék végre komolyan az adócsalás elleni harcot" – ezt üzeni a tagállamoknak az EP jelentéstervezete.

Az Európai Parlament a Bizottság utóbbi években kiadott számos, adócsalással kapcsolatos közleményére reagál Sharon Bowles (liberális, brit) véleményadó jelentésével, amely elsősorban az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégiával foglalkozik.

Az adócsalásnak betudható, teljes (közvetlen és közvetett) adóveszteség a becslések szerint éves szinten 200-250 milliárd euró az EU-ban. Ez az unió GDP-jének 2-2,25 százaléka.

A tisztességeseket büntetik

„Az adócsalás súlyos következményekkel jár a nemzeti költségvetésekre és az Európai Unió forrásrendszerére, az ésszerű és átlátható adózás elvének megsértéseit eredményezi", és torzítja a versenyt. Ráadásul „a tisztességes vállalkozások versenyhátrányt szenvednek az adócsalás miatt, és az adóbevétel kiesését végső soron az európai adófizetők kompenzálják más adók formájában" – áll az EP jelentéstervezetében.

A képviselők szerint az EU adócsalással kapcsolatos stratégiájának fő célja az adóbevételek adócsalás miatti veszteségeinek kezelése.

Az EP „felhívja a tagállamokat, hogy vegyék végre komolyan az adócsalás elleni harcot".

Származási hely szerinti áfa

A képviselők úgy vélik, „továbbra is hosszú távú megoldást jelent az adócsalás elleni hatékony küzdelemben a származási elven alapuló hozzáadottérték-adó (HÉA)-rendszer létrehozása". Eszerint a tagállamok közötti HÉA-köteles ügyleteket a származási országban adóztatnák a nulla kulcs alkalmazása helyett.

A jelentés „emlékeztet arra, hogy a feketegazdaság megszüntetése csak megfelelő ösztönzések alkalmazásával valósítható meg".

Egész Európában hasonló büntetéseket a csalók ellen

A szöveg kiemeli, hogy „a tagállamok nem küzdhetik le elszigetelten a határokon átnyúló adócsalást", és hogy „az összes tagállam adóbevételeinek a belső piaccal kapcsolatos védelme érdekében a tagállamoknak hasonló intézkedéseket kell hozniuk a csalók ellen, különösen a büntetések és a büntető eljárások terén, függetlenül attól, hogy hol következett be a bevételkiesés". A képviselők ilyen együttműködés kialakítására várnak javaslatokat a Bizottságtól.

Adóparadicsomok

A jelentés szerint „az adóparadicsomok gátolják a lisszaboni stratégia végrehajtását, mivel lenyomják az adókulcsokat és általában a jövedelemadókat, fokozva ezáltal az adóverseny hatásait, ami gyengíti a tagállamok fiskális szuverenitását".

A képviselők úgy vélik, „az adóparadicsomok megszüntetéséhez többek között a következő háromágú stratégiára van szükség: az adókikerülés elleni küzdelem, a megtakarítási irányelv hatályánakfz bővítése, és az OECD felkérése arra, hogy tagjai révén szankcionálja a nem együttműködő adóparadicsomokat".

A parlament felszólítja az uniót, „az adóparadicsomok megszüntetését tegye világszerte prioritássá".

Jelentéstevő: Sharon Bowles (ALDE, UK)

Jelentés: (A6- /2008) – Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia

Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia

Gazdasági és Monetáris Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 1., hétfő

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A6-2008-0312&language=HU

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2033

Sharon Bowles

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2033

Telekom-csomag az EP-ben

A szeptember végi szavazás előtt a mostani plenáris ülésen vitáznak a képviselők a telekommunikációs jogszabálycsomagról, amely foglalkozik többek között a fogyasztók jogainak erősítésével, a 112-es vészhívó elérhetőségének kiterjesztésével, valamint az összehangolt uniós frekvenciakezeléssel is.

Az elektronikus hírközlő hálózatok (például vonalas és mobiltelefon, internet, internetes hangátvitel) szabályozásával foglalkozik a Malcolm Harbor (néppárti, brit) által gondozott jogszabálytervezet, amely frissíti a korábbi rendelkezéseket.

Teljes körű tájékoztatás

Az új szabályok erősítik a fogyasztók védelmét. A szolgáltatónak például – a szerződéskötés előtt – egyértelmű tájékoztatást kell adnia a díjakról és az esetleges hozzáférés-korlátozásokról. A fogyasztó figyelmét fel kell hívni az internet használata során előfordulható veszélyekre, így például a személyes adatokkal való esetleges visszaélések lehetőségére is. A számítógépről való adatgyűjtést (például a „sütik" elfogadásának engedélyezését) is a fogyasztó egyértelmű hozzájárulásának kell megelőznie.

A szolgáltatóknak átlátható, összehasonlítható módon kell közölniük aktuális áraikat, díjaikat, az általános szerződési feltételeket és azt is, hogy milyen feltételekkel lehet felmondani a szerződést. A szabályozás egyik célja, hogy a fogyasztók egyértelműen meg tudják ítélni, melyik szolgáltató nyújt számukra kedvezőbb feltételeket.

112

A 112-es vészhívó 2002 óta működik. A képviselők most szeretnék elérni, hogy a szám minden elektronikus kommunikációs eszközzel elérhető legyen, úgy, hogy beazonosítható legyen, honnan kértek segítséget. Bár egyes, internetes hangátvitellel (VOIP – voice over internet protocol) foglalkozó szolgáltató megkérdőjelezte ennek technikai megvalósíthatóságát, a szakbizottsági képviselők úgy vélték, ezek a problémák áthidalhatók.

Uniós frekvenciakezelés

Catherine Trautmann (szocialista, francia) jelentése szerint uniós szinten kell optimalizálni a rádiófrekvenciák kiosztását, hogy megfelelően tudják ellátni a vezeték nélküli szolgáltatások, a rádió, a mobiltévé, a szélessávú internet és például az e-kormányzás, e-egészségügy igényeit, úgy, hogy ezek közben ne zavarják egymást. Ehhez a tagállamok és a Bizottság közötti harmonizációra, közös stratégiai tervezésre van szükség.

A most módosítandó keretirányelv ezért arra kéri a Bizottságot, indítson el egy „rádióspektrum cselekvési programot".

Az irányelvtervezet szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy bármely technológia, illetve szolgáltatás használhassa az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára elérhető bármely frekvenciát, összhangban a nemzet frekvenciakiosztási tervekkel, és a Nemzetközi Hírközlési Unió szabályozásával.

Európai Hírközlési Szabályozók Testülete

Az ipari szakbizottság Pilar del Castillo Vera (néppárti, spanyol) jelentésében azt javasolja, állítsák fel az Európai Hírközlési Szabályozók Testületét. Ez a 27 nemzeti szabályozó hatóságból állna. A nemzeti hatóságoknak szabályozási döntések meghozatala előtt ezzel a testülettel és a Bizottsággal kellene konzultálniuk.

A testületet egyharmad részben a Bizottság, kétharmad részben pedig a nemzeti hatóságok finanszíroznák.

Digitális frekvenciatöbblet

Az ipari szakbizottság egy véleményadó jelentést is a plenáris ülés elé terjeszt. A Patrizia Toia (liberális, olasz) által jegyzett szöveg az analógról digitális műsorszórásra  való átállás során felszabaduló frekvenciák felhasználásáról szól.

Az új technológiával 2012-ig a korábban használt magas minőségű frekvenciák mintegy háromnegyede megüresedik. A jelentés szerint a felszabaduló spektrum felosztásának szempontjairól uniós szinten kell dönteni.

A képviselők 100 MHz nagyságrendű tartományt szánnának a mobil szélessávnak és egyéb például közbiztonsági, közlekedésbiztonsági szolgáltatásoknak.

Közös vita – Elektronikus kommunikáció

Jelentéstevő: Catherine Trautmann (PES, FR)

Jelentés: (A6- /2008) – Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0321&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0247

Catherine Trautmann

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Trautmann&partNumber=1&language=HU&id=1129

Jelentéstevő: Pilar del Castillo Vera (EPP-EED, ES)

Jelentés: (A6- /2008) – Az elektronikus hírközlési piac európai hatósága

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

A szavazás a következő ülés alkalmával történik

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Viata: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0316&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0249

Pilar del Castillo Vera

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=del+Castillo+Vera&partNumber=1&language=HU&id=28390

Jelentéstevő: Patrizia Toia (ALDE, IT)

Jelentés: (A6- /2008) – A digitális frekvenciatöbbletből származó előnyök teljes körű kiaknázása Európában, A digitális műsorszórásra való átállással felszabaduló frekvenciaspektrum felhasználásának közös koncepciója

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

A szavazás a következő ülés alkalmával történik

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0305&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2099

Patrizia Toia

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Toia&partNumber=1&language=HU&id=28340

Jelentéstevő: Malcolm Harbour (EPP-ED, UK)

Jelentés: (A6- /2008) – Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

A szavazás a következő ülés alkalmával történik

Közös vita vége

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 2., kedd

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0318&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0248

Malcolm Harbour

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Harbour&partNumber=1&language=HU&id=4538

A nemek közötti egyenlőségről az EP-ben

Többek között kvótákkal, oktatással, uniós együttműködéssel küzdene az EP nőjogi szakbizottsága a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségért.

Iratxe García Pérez (szocialista, spanyol) a nők és férfiak közötti egyenlőség ez évi alakulását vizsgálta véleményadó jelentésében.

A szöveg kiemelten szól a nőkkel szembeni erőszak leküzdésének fontosságáról. A képviselők felszólítják a Bizottságot és a tagállamokat, „vezessenek be a prostitúció iránti kereslettel szemben új jogi, igazgatási, oktatási, szociális és kulturális intézkedéseket".

Kvóták

A jelentés szerint sem helyi, sem nemzeti, sem uniós szinten nem elégséges a nők döntéshozatalban való részvétele. A tervezetben az áll, hogy az EP „ezért felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és a politikai pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében vegyenek fontolóra határozott fellépéseket". A szakbizottság szerint „a választási kvóták alkalmazása pozitív hatással van a nők képviseletére".

A képviselők szerint fontos, „hogy a nők képesek legyenek a szexuális és reproduktív jogaik feletti ellenőrzés hathatós gyakorlására".

A szakbizottság „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az elmúlt néhány évben nem történt előrelépés a nemek közötti bérszakadék kérdésében". A képviselők ezért az eddigi intézkedések értékelését, és újak alkalmazását kéri a tagállamoktól.

Az EP szakbizottsága felkéri a közösségi intézményeket és a tagállamokat, hogy február 22-ét nyilvánítsák az „egyenlő munkabér nemzetközi napjának".

A sztereotípiák ellen

A parlament „a médiában megjelenő, nemekkel kapcsolatos sztereotípiák megszüntetése, valamint az egyenlőséget támogató viselkedésminták munkahelyen és a családban történő népszerűsítése érdekében" már fiatal kortól, az iskolákban megkezdené ezen értékek átadását.

A jelentés „üdvözli a Bizottság és a szociális partnerek közötti konzultációt, amelynek célja a szakmai, a családi és magánélet összeegyeztethetőségével kapcsolatos jogalkotási és nem jogalkotási keretrendszer javítása".

Jelentéstevő: Iratxe García Pérez (PES, ES)

Jelentés: (A6- /2008) – A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2008

A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2008

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd 

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0325&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2047

Iratxe García Pérez

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Garc%C3%ADa+P%C3%A9rez&partNumber=1&language=HU&id=28298

Nők a médiában: lealacsonyító sztereotípiák

Gyakori a nők lealacsonyító ábrázolása a médiában, hirdetésekben. A sztereotípiákkal sokszor már egészen kis gyerekek is találkoznak. Az EP nőjogi szakbizottsága felelősségteljesebb magatartást vár a hirdetőktől, és többek között nemzeti médiafigyelő szerveket hozna létre, amelyek fogadnák a panaszokat.

„A marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt  hatásáról" készített véleményadó jelentést Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, svéd)

A szöveg szerint „a férfi és női sztereotípiák a nemek közötti egyenlőséget célzó különböző közösségi programok ellenére továbbra is nagymértékben elterjedtek".

A képviselők arra kérik az uniós intézményeket és a tagállamokat, „dolgozzanak ki a médiában tapasztalható, nőkkel szembeni szexista sértések vagy a nők lealacsonyító ábrázolása elleni zéró toleranciára irányuló, tudatosságnövelő intézkedéseket az Unióban".

Túl sovány lányok

A szöveg hivatkozik egy 2004-es, „A nők elleni erőszak nem játék" című spanyol tanulmányra, amely arra jutott, hogy az új elektronikus média sztereotip, szexista és gyakran megalázó képet mutat a nőkről. A tanulmány szerint „a videojátékok többsége a nőkkel szembeni megkülönböztető sztereotípiák újratermelésének olyan újabb eleme, amely fenntartja a nők emberi jogainak megsértését, és azt banálissá teszi".

Egy idézett brit tanulmány szerint pedig „a testről alkotott ideális kép médiában történő megjelenítése hátrányosan érintheti a nők önbecsülését – különösen a kamaszokét – és azokét, akik hajlamosak olyan táplálkozási rendellenességekre, mint az anorexia nervosa és a bulimia nervosa". A jelentés arra kérik a hirdetőket, legyenek felelősségteljesebbek, és „reálisabban mutassák be a testről alkotott képet", és különösen „mérlegeljék körültekintőbben a termékek rendkívül vékony nőkkel való reklámozását".

Gyerekek veszélyben

A szöveg szerint „a gyermekeknek szóló televíziós műsorokban bemutatott hirdetésekben megjelenő sztereotípiák különleges problémát jelentenek, mivel potenciálisan hatnak a nemi szocializálódásra és következésképpen arra, hogy a gyermekek hogyan tekintenek önmagukra, családtagjaikra és a külső világra".

A jelentéstevő úgy véli, „a nemek közötti esélyegyenlőség eléréséhez meg kell kérdőjelezni a hagyományos nemi szerepeket".

A parlamenti szakbizottság „különös aggályának ad hangot a szexuális szolgáltatások hirdetése miatt, amely megerősíti a nőket tárgyként megjelenítő sztereotípiákat".

Nemzeti médiafigyelő szervek

A jelentés azt is kéri a tagországoktól, „hogy hozzanak létre a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó különleges részleggel és szakértelemmel rendelkező nemzeti médiafigyelő szerveket annak érdekében, hogy fogadhassák a nyilvánosságtól beérkező panaszokat, díjakat ítélhessenek oda a média- és reklámszakembereknek a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért, tanulmányozhassák a nők helyzetét a médiában és jelentést tehessenek arról, valamint rendszeresen és szisztematikusan nyomon követhessék a nemek ábrázolását a médiatartalomban".

Jelentéstevő: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, SE)

Jelentés (A6-0199/2008) – A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre

A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 2., kedd 

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0199&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2038

Eva-Britt Svensson

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Svensson&partNumber=1&language=HU&id=28134

Veszélyes anyagok: az ENSZ besorolását veszi át az EU

Három, a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló jelentésről vitázik az EP. A tervezetek a nemzetközi osztályozási rendszert ültetnék át az uniós jogrendszerbe. A jelentéseket Amalia Sartori (néppárti, olasz) készítette.

AZ ENSZ-szintű egyetemes harmonizált rendszer (GHS) célja, hogy könnyebben azonosíthatók legyenek az egyes anyagok és keverékek tulajdonságai (például a mérgezésveszély). Eszerint a veszélyes vegyszereket megfelelően kellene jelölni a címkéken, a biztonsági instrukciókat pedig piktogramokkal és a veszélyre figyelmeztető szavakkal (például „veszélyes" vagy „vigyázat!") kellene illusztrálni.

Az uniós jogszabálycsomag a REACH rövidítésű uniós vegyipari szablyozással összhangban óvná az emberi egészséget és a környeztet a vegyi anyagok kezelése, szállítása és használata során.

Az egyes kockázatok leírásának, jelölésének egységesítése költségmegtakarítást is jelent a vállalatok számára.

Megállapodás a Tanáccsal

A Tanács és az EP delegációja között létrejött megegyezés értelmében a GHS-rendszert át kell ültetni az uniós jogszabályokba. Az EU-ban jelenleg három, meglehetősen bonyolult rendszert alkotó irányelv van hatályban. Az új rendszer a címkézés, osztályozás és csomagolás harmonizációjával együtt megtartaná a környezet- és egészségvédelem jelenlegi, magas szintjét. A vegyi anyagok újraosztályozását és címkézését 2010. december 1-jéig, a keverékekét pedig 2015. június 1-jéig kell elvégezni. A jelenlegi, osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló irányelv-csomag 2015. június 1-jén veszti hatályát. Az átmeneti időszakban mindkét rendszert alkalmazni fogják.

Az új jogszabály értelmében a vállalatoknak maguknak kell elvégezniük az anyagok osztályozását. A jogszabály IV-es függelékben megtalálható a már harmonizált, uniós szinten besorolt anyagok listája.

Állatkísérletek

A képviselők csökkentenék az állatkísérletek számát. Az új jogszabály végrehajtása során így csak abban az esetben lehetne állatkísérletet alkalmazni, ha más módszer nem garantálja az adatok megbízhatóságát. Az embereken, illetve főemlősökön végzett kísérletezés tilos lesz.

Közös vita – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Jelentéstevő: Amalia Sartori (EPP-ED, IT)

Jelentés: (A6-0140/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0121

Jelentés: (A6-0142/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/24/EK irányelv kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0212

Jelentés: (A6-0141/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 648/2004/EK rendelet kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0213

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 3., szerda

Amalia Sartori

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Sartori&partNumber=1&language=HU&id=4423

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.