A 2014. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban a választási eljárásról szóló törvény szerint politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék részére megküldte. Az árjegyzékek megküldésére vonatkozó részletes követelményekkel kapcsolatban az ÁSZ közleményt tett közzé a honlapján.

A 2014. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban a választási eljárásról szóló törvény szerint politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék részére megküldte. Az árjegyzékek megküldésére vonatkozó részletes követelményekkel kapcsolatban az ÁSZ közleményt tett közzé a honlapján.

A választási eljárásról szóló, 2013-ban hatályba lépett törvény értelmében az Állami Számvevőszék tájékoztatja az Országgyűlést mindazon pénzeszközök felhasználásáról, amelyeket a központi költségvetésből a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtására, és a választási szervek tevékenységével összefüggő egyéb költségek fedezésére fordítottak. Emellett az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló, szintén új törvény alapján a választást követő egy éven belül az ÁSZ ellenőrzi a választási kampányra fordított állami pénzek felhasználását is.

 

Az Állami Számvevőszék ezeket az ellenőrzéseket a 2014. évi országgyűlési képviselő-választás lebonyolítása kapcsán maradéktalanul el fogja végezni, felkészült az ellenőrzések lefolytatására. A választási kampánnyal kapcsolatos minden további kérdésben az Állami Számvevőszék mint jogalkalmazó jár el, az intézményre és a választási eljárásra vonatkozó hatályos törvényi rendelkezések szerint.

 

A választás kitűzését követően 5 napjuk lesz a sajtóorgánumoknak az árjegyzékek leadására

 

A politikai hirdetések választási kampányidőszak alatti közzétételéről szintén a választási eljárásról szóló új törvény rendelkezik. Ez alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010-es törvény szerint sajtóterméknek minősülő, hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok, a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül juttatják el hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét az Állami Számvevőszék részére, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vesz és honlapján közzétesz.

 

Az ÁSZ felkészült az árjegyzékek fogadására és megjelentetésére, ennek érdekében honlapján külön menüpontot hozott létre, amely a választás kiírását követően elérhető lesz. Az érintett sajtóorgánumok a 2014. évi országgyűlési választás kitűzését követő 5 munkanapon belül elektronikus és postai úton, vagy személyesen juttathatják el árjegyzékeiket az Állami Számvevőszékhez. Elektronikus úton a valasztas2014@asz.hu címre, postai úton pedig a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címre küldhetik meg, vagy személyesen a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen adhatják le azokat. Az ötödik munkanapon az ÁSZ éjfélig rendelkezésre álló ügyfélszolgálatot biztosít.

 

Az ÁSZ változtatás nélkül teszi közzé a megküldött árjegyzékeket

 

Az Állami Számvevőszék az árjegyzékeket sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon teszi közzé, a lista a választás kiírását követően a „Választás 2014" menüpont alatt lesz megtekinthető. A szavazás napját követő 15 napon belül a sajtóorgánumoknak a fent leírt kézbesítési eljárás szerint azt is tudatniuk kell, hogy milyen politikai hirdetéseket közöltek a kampányidőszakban. A részletes listát az ÁSZ szintén közzéteszi a honlapján, így egyértelműen kiderül majd, hogy az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban, milyen terjedelemben jelentették meg az egyes sajtótermékek.

 

Az Állami Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy a sajtóorgánumok által megküldött árjegyzékeket ellenőrzés és változtatás nélkül teszi majd közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal.