www.pszaf.huhttp://www.pszaf.hu/ A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) honlapján 2010. december 28-án közzétett határozatában többek között előírta a budapesti székhelyű „Jógazda" Szövetkezeti Takarékpénztár (a továbbiakban: Takarékpénztár) számára, hogy a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül a jogszabályoknak megfelelően rendezze tőkeszerkezetét. A Takarékpénztár Igazgatóságának a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belülre rendkívüli közgyűlést kell összehívnia, amelynek meg kell tárgyalnia a tőkeszerkezet rendezése érdekében meghozandó intézkedéseket.

www.pszaf.huhttp://www.pszaf.hu/ A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) honlapján 2010. december 28-án közzétett határozatában többek között előírta a budapesti székhelyű „Jógazda" Szövetkezeti Takarékpénztár (a továbbiakban: Takarékpénztár) számára, hogy a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül a jogszabályoknak megfelelően rendezze tőkeszerkezetét. A Takarékpénztár Igazgatóságának a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belülre rendkívüli közgyűlést kell összehívnia, amelynek meg kell tárgyalnia a tőkeszerkezet rendezése érdekében meghozandó intézkedéseket.

A Felügyelet a tőkehelyzet megnyugtató rendezése érdekében a határozat kézhezvételétől számított 6 hónapra felügyeleti biztosokat is kirendelt a Takarékpénztárhoz. A kirendelés időtartama alatt a felügyeleti biztosok közösen gyakorolják az igazgatóság törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit, együttes cégjegyzésre jogosultak. A Felügyelet egyúttal megtiltotta – a tilalom feloldásáig, de legföljebb egy évre -, hogy a Takarékpénztár hitel- és pénzkölcsönt nyújtson vagy az azokkal kapcsolatos határidőket meghosszabbítsa (prolongáció), pénzügyi szolgáltatást közvetítsen, részjegyek összegét fizesse vissza, illetve a kirendelt biztosok írásos engedélye nélkül kötelezettségeket vállaljon.

A Felügyelet még a vizsgálat lezárása előtt – a tőkehelyzet további romlásának megakadályozása érdekében, a folyamatban lévő átfogó felügyeleti ellenőrzési eljárást lezáró határozat meghozataláig terjedő időtartamra – átmenetei intézkedésként végzésben tiltotta meg a Takarékpénztárnak új kockázatvállalással járó ügyletek megkötését és a részjegyek összegének visszafizetését.

A Felügyelet a vizsgálatot lezáró határozatban felhívta a Takarékpénztárt, hogy a kockázatvállalás, a kockázatkezelés és a hitelezési kockázat tőkekövetelményeinek számítása során mindenkor a jogszabályi és a belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően járjon el. A határozat értelmében a Takarékpénztárnak kintlévőségei minősítése során is mindenkor be kell tartania a jogszabályokat, és 2010. december 31-i időpontra el kell számolnia a kockázatok fedezéséhez szükséges értékvesztést és céltartalékot.

Ugyancsak maradéktalanul meg kell felelni a jogszabályoknak a követelés fejében átvett eszközök, és a deviza követelések és kötelezettségek értékelése és nyilvántartása során, illetve a jegyzett tőke értékének meghatározása és a mérlegen kívüli tételek nyilvántartása vonatkozásában. Be kell tartani a kamatok elszámolására, függővé tételére, valamit a kamat tőkésítésére vonatkozó számviteli előírásokat is.

A Takarékpénztárnak 30 napon belül a közgyűlés által is jóváhagyott helyreállítási tervet kell kidolgoznia a felügyeleti intézkedések végrehajtására, s az eddigi helyett más könyvvizsgálót kell választania. A Felügyelet figyelmeztette Bánszkyné Szepesi Évát, a takarékpénztár ügyvezető igazgatóját, Juhász Bélát, a Felügyelő Bizottság elnökét és Túróczy Györgyöt, az Igazgatóság elnökét, hogy vezető állású személyként mindenkor a jogszabályoknak megfelelően lássák el feladatukat.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük