Ez az első húsvéti szentmiséje Róma új püspökének, akit március 13-án választottak meg Péter utódául. A Szent Péter teret holland virágkertészek színpompás ajándékai díszítették. Több mint háromszázezren gyűltek össze a Húsvétvasárnap délelőtt megtartott pápai szentmisére a Szent Péter téren és az oda vezető Via della Conciliazione úton. Az utóbbi időben igazán szeszélyes tavaszi időjárás ismét kedvezett Ferenc pápának, mert az elmúlt napokat jellemző gyakori eső ellenére vasárnap délelőtt újra felragyogott a nap a szertartás idejére.

Ez az első húsvéti szentmiséje Róma új püspökének, akit március 13-án választottak meg Péter utódául. A Szent Péter teret holland virágkertészek színpompás ajándékai díszítették. Több mint háromszázezren gyűltek össze a Húsvétvasárnap délelőtt megtartott pápai szentmisére a Szent Péter téren és az oda vezető Via della Conciliazione úton. Az utóbbi időben igazán szeszélyes tavaszi időjárás ismét kedvezett Ferenc pápának, mert az elmúlt napokat jellemző gyakori eső ellenére vasárnap délelőtt újra felragyogott a nap a szertartás idejére.

Miközben a pápa a Szent Péter bazilika előtt elhelyezett oltárhoz közeledett, a „Tu es Petrus" himnusz hangjai csendültek fel. A keresztvetés után Ferenc pápa szentelt vízzel áldotta meg a hívők seregét. A „Resurrexit" hangjaira, a Feltámadott Krisztus ikonját fedő szárnyak kinyitásának rítusával kezdődött meg a húsvéti szentmise. A Szentatya a szertartás során nem mondott homíliát, mert a szentmisét követő „Urbi et Orbi" áldáskor tette közzé húsvéti üzenetét.

A szentmisét követően Ferenc pápa egyenként üdvözölte a jelen levő bíborosokat odalépve hozzájuk. Majd nyitott dzsipjén körbe járta a rengeteg színes zászlót lengető, éljenző hívővel megtelt Szent Péter teret. A megválasztását követő első napok gesztusai után Bergoglio pápa gyorsan belopta magát az emberek szívébe. Minden egyes nyilvános szereplése során újabb jelét adja szeretettel teli lelkipásztori és az emberekhez közel álló lelkületének. Ez alkalommal is a hívek üdvözlésekor több ízben megállt pápamobiljával, hogy kezébe vegyen kisgyermekeket, néhány szóval vagy egy mosollyal válaszoljon a hozzá érkező üdvözletekre. A nevét harsogó, ujjongó hívek sorai között végighaladva a pápa számos alkalommal, fogyatékkal élő fiatalokat vett karjába, akiket szüleik nyújtottak felé. Szeretettel, hosszasan magához ölelve őket.

Argentin fiatalok lelkes tapsára és zászlólengetésére felfigyelve Ferenc pápa néhány szóra megállt a közelükben, akik átnyújtották neki kedvenc labdarúgó csapata, a San Lorenzo klub mezét. A tapsvihar közepette a szurkolók nagy örömére a pápa felmutatta a piros-kék csíkos pólót, amelynek hátulján „Bergoglio" felirat látható.

A Szent Péter tér körbejárása után délben Ferenc pápa megjelent a Szent Péter bazilika központi loggiáján, hogy elmondja húsvéti üzenetét és Urbi et Orbi áldását adja a jelenlevő és a kommunikációs eszközökön keresztül a szertartásba világszerte bekapcsolódó hívekre.

Ferenc pápa "Orbi et orbi" áldása:


Kedves Fivéreim és Nővéreim Rómából és az egész világról, boldog Húsvétot!
Milyen nagy öröm, hogy átadhatom nektek ezt az üzenetet: Krisztus feltámadt! Szeretném, hogy eljusson minden házba, minden családba, különösen oda, ahol több a szenvedés, a kórházakba, a börtönökbe…

Mindenekelőtt azt szeretném, hogy [ez az üzenet] eljusson minden szívbe, mivel Isten ott akarja elvetni ennek az Örömhírnek a magvát: Jézus feltámadt, van remény a számodra, többé már nem állsz a bűn, a rossz uralma alatt! Győzött a szeretet, győzött az irgalom!
Mindig győz Isten irgalmassága!

Mi is, miként az asszonyok Jézus tanítványai közül, akik elmentek a sírhoz, és üresen találták azt, megkérdezhetjük önmagunktól, mi az értelme ennek az eseménynek (vö. Lk 24,4). Mit jelent az, hogy Jézus feltámadt? Azt jelenti, hogy Isten szeretete erősebb a rossznál, sőt magánál a halálnál is; azt jelenti, hogy Isten szeretete átalakíthatja életünket, virágba boríthatja azokat a sivatagos tájakat, amelyek a szívünkben vannak. És ezt teheti Isten szeretete.

Ugyanaz a szeretet, amelynek okán Isten Fia emberré lett és elment a legvégsőkig az alázatban és az önátadásban, egészen az alvilágig, az Istentől való elszakítottság mélységéig, ugyanaz az irgalmas szeretet árasztotta el fénnyel Krisztus holttestét, és átalakította azt, átvezette azt az örök életbe. Jézus nem tért vissza a korábbi életéhez, a földi élethez, hanem belépett Isten dicsőséges életébe, és a mi emberi valónkkal lépett be oda, megnyitotta előttünk a reménnyel telt jövőt.

Íme, ez a Húsvét: a kivonulás, az ember átmenete a bűn, a rossz rabszolgaságából a szeretet, a jó szabadságára. Mivelhogy Isten az élet, és csakis élet, s az ő dicsősége mi vagyunk, az élő ember (vö. Iréneusz, Adversus haereses 4, 20, 5-7).

Kedves fivéreim és nővéreim, Krisztus egyszer s mindenkorra és mindenkiért meghalt és feltámadt, ám a feltámadás erejének, ennek a rossz rabszolgaságából a jó szabadságára való átmenetnek minden korban, létezésünk konkrét helyein, mindennapi életünkben aktualizálódnia kell. Napjainkban is mennyi pusztaságon kell átkelnie az emberi lénynek! Legfőként azon a sivatagon, amely saját magában van, amikor nincs meg benne az Isten és a felebarát iránti szeretet, amikor hiányzik belőle annak tudatossága, hogy mindannak az őrzőjévé kell lennie, amit a Teremtő nekünk adott és nekünk ad. Azonban Isten irgalma virágba boríthatja a legszárazabb talajt is, újra életet adhat a kiszáradt csontoknak (vö. Ez 37,1-14).

Íme tehát a meghívás, amellyel mindannyiótokhoz fordulok: fogadjuk be Krisztus feltámadásának a kegyelmét! Engedjük, hogy Isten irgalmassága megújítson minket, engedjük, hogy Jézus szeressen minket, engedjük, hogy szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket is; és váljunk eszközeivé ennek az irgalomnak, legyünk olyan csatornákká, amelyeken keresztül Isten megöntözheti a földet, megőrizheti a teremtett világot és kivirágoztathatja az igazságosságot és a békét.

Kérjük hát a feltámadt Jézustól, hogy alakítsa át a halált életté, változtassa a gyűlöletet szeretetté, a bosszúállást megbocsátássá, a háborút békévé. Igen, Krisztus a mi békénk, és általa könyörögjünk békéért az egész világ számára.

Békéért a Közel-Keletnek, különösen is az izraeliek és palesztinok között, akik azon fáradoznak, hogy megtalálják az egyetértés útját, hogy bátran és készségesen kezdjék meg újra a tárgyalásokat, hogy véget vessenek egy olyan konfliktusnak, amely már túl régóta tart. [Könyörögjünk] békéért Irakban, hogy végérvényesen szűnjön meg minden erőszak, és mindenekfölött [békéért] a szeretett Szíria, a konfliktus által megsebzett nép és a nagyszámú menekült számára, akik segítséget és vigasztalást várnak. Mennyi vért ontottak ki! Mennyi szenvedést kell még elviselni, mielőtt sikerül politikai megoldást találni a válságra?

[Könyörögjünk] békéért Afrika számára, amely napjainkig véres konfliktusok színtere. Maliban találják meg újra az egységet és a stabilitást; és Nigériában, ahol sajnos nem szűnnek a merényletek, amelyek súlyosan veszélyeztetik oly sok ártatlan ember életét, és ahol nem kevés személyt, köztük gyermekeket is, túszként tartanak fogva terrorista csoportok. [Könyörögjünk] békéért a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti része és a Közép-Afrikai Köztársaság számára, ahol sokakat arra kényszerítenek, hogy hagyják el otthonaikat és még mindig félelemben élnek.

Legyen béke Ázsiában, mindenekelőtt a Koreai-félszigeten. Könyörögjünk, hogy küzdjék le az ellentéteket és érlelődjön meg a kiengesztelődés megújult szelleme.

[Könyörögjünk] békéért az egész világ számára, amelyet még mindig olyannyira megoszt a kapzsiság, amely könnyű hasznot keres, amelyet megsebez az emberi és családi életet veszélyeztető önzés, az önzés, amely tovább folytatja az emberkereskedelmet, a XXI. század legkiterjedtebb rabszolgaságát. Pontosan az emberkereskedelem a XXI. század legelterjedtebb rabszolgasága!

[Könyörögjünk] békéért az egész világnak, amelyet szétszaggat a drogkereskedelemhez és a természeti erőforrások igazságtalan kiszipolyozásához kapcsolódó erőszak! [Könyörögjünk] békéért a mi Földünk számára! A feltámadt Jézus hozzon vigaszt azoknak, akik természeti csapások áldozatai. Ő tegyen minket a teremtett világ felelősségteljes őrzőivé.

Kedves fivéreim és nővéreim, mindannyiótokhoz, akik itt Rómában vagy a világ bármely részén hallgattok engem, a zsoltár felhívásával fordulok: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: / irgalma örökké tart. / Mondja Izrael háza: / irgalma örökké tart" (Zsolt 118,1-2).

AZ Urbi et orbi áldás után a következő szavakkal búcsüzott a megjelentektől:

Kedves Fivéreim és Nővéreim! Nektek, akik a világ minden részéről erre a térre, a kereszténység szívébe érkeztetek, és mindnyájatoknak, akik a tömegkommunikációs eszközök révén kapcsolódtok hozzánk, megismétlem jókívánságomat: boldog Húsvétot kívánok.

Vigyétek el családjaitokba és hazátokba az öröm, a remény és a béke üzenetét, amely minden évben ezen a napon erőteljesen megújul. A feltámadt Úr, a bűn és a halál legyőzője legyen támasz mindenki számára, különösen a leggyengébbek és a szükséget szenvedők számára.

Köszönöm jelenléteteket és a hitről tett tanúságotokat. Külön köszönet a csodálatos virágok ajándékáért, amelyek Hollandiából érkeztek.

Mindenkinek szeretettel megismétlem: a Feltámadt Krisztus vezessen mindnyájatokat és az egész emberiséget az igazságosság, a szeretet és a béke ösvényein.

(vm)/VR/( Török Csaba atya fordítása)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük