2022.01.23.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Finanszírozási lehetőségek az energiaszektorban

14 min read
  <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/43372"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/huf_6.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="66" /></a></span>2010. szeptember 14-én zajlott fenti címmel konferencia a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) budapesti székházában a  DUIHK-Energiakör sorozatban.  Az új rendezvénysorozat célja; az energia-szektorban tevékenykedő vállalatok számára lehetőséget teremteni tapasztalat- és információ-cserére a szakma aktuális kérdéseiről, lehetőséget nyerve a német ipari ismeretek beillesztésére. </p><p>

 

2010. szeptember 14-én zajlott fenti címmel konferencia a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) budapesti székházában a  DUIHK-Energiakör sorozatban.  Az új rendezvénysorozat célja; az energia-szektorban tevékenykedő vállalatok számára lehetőséget teremteni tapasztalat- és információ-cserére a szakma aktuális kérdéseiről, lehetőséget nyerve a német ipari ismeretek beillesztésére.

 

2010. szeptember 14-én zajlott fenti címmel konferencia a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) budapesti székházában a  DUIHK-Energiakör sorozatban.  Az új rendezvénysorozat célja; az energia-szektorban tevékenykedő vállalatok számára lehetőséget teremteni tapasztalat- és információ-cserére a szakma aktuális kérdéseiről, lehetőséget nyerve a német ipari ismeretek beillesztésére.

A környezeti technológia a német ipar egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált. A felfutás során nyilvánvalóvá vált, több projekt esetén mindenképpen külső finanszírozást kell igénybe venni, legyen szó erőműépítésről, vagy épp régi gépek felújításáról.  A DUIHK-Energiakör rendezvényének ez volt a témája.  Az egyes cégek és bankok szakértői háromféle lehetséges finanszírozási módról, az önerőről, a támogatásokról és a hitelekről szóltak.

Morvai Zsolt, a Takarékbank igazgatója arról számolt be, hogy Magyarországon a bankok főként a szélerőművek építését és a biogázra való átállást támogatják, mivel nálunk sem a napenergia, sem pedig a biodízel nem terjedt még el.  Ezen projektek kivitelezése azonban bizonytalan.

A szélerőműveknél az adott telephelyen fújó szél ereje számít kritikus tényezőnek,  így a hitelkérelemhez tudományos elemzéseket kell csatolni.  

A biogáz használata épp most van kiépülőben hazánkban, így gyakran hiányoznak a referenciaprojektek és/vagy a tapasztalat.

A Takarékbank tapasztalatai a finanszírozási lehetőségekről az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén:

Az energetikai projektek lehetséges finanszírozási forrásai:

Önerő  (saját megtakarítás)

Állami támogatás (pályázatok)

Külső  finanszírozás (bankhitel)

A különböző  projektekben az egyes források aránya eltérő  lehet.

A finanszírozásról szóló kockázati döntés főbb összetevői

Prognosztizált cash-flow fedezetet nyújt a hitel visszafizetéséhez  (kötelező  átvételi ár).

Önerő, támogatások mértéke.

Biztosítéki struktúra (egyéb kiegészítő biztosítékok megléte, a tulajdonosok kezessége, garanciaintézmények által

nyújtott kezesség).

A tulajdonosi háttér erőssége (tulajdonosok piaci és pénzügyi pozíciói).

Adott területen meglévő  szakmai tapasztalat.

Finanszírozott projektek típusai

Megújuló energia

– szélerőművek

– biogáz üzemek

– napkollektorok, bioetanol, biodízel stb.

ESCO finanszírozás

Lakossági energiatakarékossági program

Szélerőmű-projektek finanszírozásának eddigi tapasztalatai

A Takarékbank vállalati méretei miatt csak max. 2 MW teljesítményű tornyok vannak a Bank portfoliójában.

Az előkészítés során, más projektekkel összehasonlítva, viszonylag magas költségszint és hosszú engedélyezési

időszak jellemzi. A befektetőket sokszor visszatartotta a kötelező ügyintézési határidők hiánya, a nem megfelelő hálózati

kapacitás és az engedélyezési folyamat átláthatatlansága.

A beruházások helyzete az induláskor tervezetthez képest folyamatosan romlott  (2008-tól a leadott menetrendtől való

eltérést pótdíjjal büntették => ez burkolt átvételi árcsökkentés, amelyet 2009-től némileg korrigáltak).

Banki szempontból a cash-flow a korábbinál is nagyobb bizonytalanságokat hordoz (a változó szélerősség mellett a becslések

pontatlansága is befolyásolja az árbevételt).

A bankok még nagyobb óvatosságra, a beruházók nagyobb önerő előteremtésére kényszerülnek.

Felmerült problémák

-Beruházás támogatás:  nincs normatív szabályozása a szélerőmű  beruházások támogatásának, egyes projektek 

kilobbizzák az EU-s támogatásokat, míg másoknak ez nem sikerül.

-Cash-flow:  jelentős a bizonytalanság a generált árbevételben, attól függően, hogy mennyire fúj a szél.

-A kötelez átvételi ár körüli bizonytalanság (mind mértékre, mind átvételi időszakra) megnehezíti a cash-flow tervezhetőségét

és a projektek finanszírozhatóságát.

2009. augusztusban új pályázati felhívás => ez hátrányosan érintette a kisebb kapacitású szélerőműveket, mivel nekik

teljesitményarányosan nagyobb saját forrást kellett igazolniuk.

A növekvő  érdeklődést a MEH kvótákkal tartja kordában, a jelenlegi kvóta-kiadási rendszer átláthatatlan és követhetetlen,

nem normatív döntéshozatali mechanizmusok alapján valósul meg.

-A VET végrehajtási rendeletének egyik hiányossága:  amennyiben a szélerőművet tulajdonló és üzemeltető társaság

felszámolás alá kerül, a MEH visszavonja a kiserőművi engedélyét.

Az elbírálásnál figyelembe vett szempontok

Szakhatósági engedélyek rendelkezésre állása (építési engedély, kiserőművi engedély stb.)

1-éves szélmérés igazolása

Áram-átvételi szerződés megléte

Beruházás részletes költségvetése, kivitelezői szerződésekkel.

Technológia szállítóval megkötött szállítási szerződés

Karbantartási, üzemeltetési szerződés a hitel futamideje alatt

Finanszírozási paraméterek

Finanszírozás időtartama:  13-15 év

Saját erő mértéke (támogatásoktól függően):  min. 30%

Leggyakoribb finanszírozási összeg:  500- 1.000 millió Ft

Finanszírozás devizaneme:  HUF

Finanszírozás típusa:  piaci hitel, vagy MFB refinanszírozott konstrukció

Kamatmarzs:  2- 4% p.a.

Biogáz projektek finanszírozása

Eddigi tapasztalatok:

Szerves input anyagok feldolgozásával állítanak elő áramot és hőt.

A kötelező áramátvételi ár elmarad a környező országokétól, de az elnyerhető támogátások mértéke nyereségessé teheti a projektet. Tapasztalatok szerint kizárólag áramtermelésből nem lenne rentábilis, a melléktermékek értékesítése is szükséges a nyereség eléréséhez.  A projektet gyakran kapcsolják össze mezőgazdasági fejlesztésekkel (pl. sertéstelep korszerűsítés, istálló technológia fejlesztés).

Felmerült problémák:

A projektekhez igényelhető  támogatások százalékos mértékben vannak meghatározva, így gyakran előfordul, hogy a beruházó a projektet költségeit túlméretezi.  A kötelező átvételi ár körüli bizonytalanságok megnehezítik a cash-flow tervezhetőségét, a projekt finanszírozhatóságát.

Kiserőművi engedélyt a projektcégre adja ki a MEH, felszámolás esetén a projekt további üzemeltetése és a zöldáram termelése veszélybe kerül.

Magyarországi referenciák hiányában a műszaki berendezések megbízhatóságáról, élettartamáról, a gyártók szolgáltatási színvonaláról nincsenek tapasztalatok.

Az elbírálásnál figyelembe vett szempontok

Szakhatósági engedélyek rendelkezésre állása (építési engedély, kiserőművi engedély stb.)

Áram átvételi szerződés bemutatása

Hőhasznosításra vonatkozó szerződések

Beruházás részletes költségvetése, kivitelezői szerződésekkel

Input anyag szállítókkal megkötött szerződések

Technológia szállítóval megkötött szállítási szerződés

Karbantartási, üzemeltetési szerződés a hitel futamideje alatt

Finanszírozási paraméterek

Finanszírozás időtartama:  10-15 év

Saját erő mértéke (támogatásoktól függően):   min. 20%

Leggyakoribb finanszírozási összeg:   200 – 500 millió Ft

A finanszírozás devizaneme: HUF

Finanszírozás típusa:  piaci hitel, vagy MFB refinanszírozott konstrukció

Kamatmarzs:   2- 4% p.a.

ESCO konstrukciók finanszírozása

(ESCO:  Energy Service Company)

Magyarországon főként az önkormányzatok és költségvetési intézmények energiagazdálkodásában terjedt el széles körben az ún. harmadik feles ESCO (Energy Service Company) finanszírozási gyakorlat, amelynek keretében egy külső cég kombinált műszaki és pénzügyi szolgáltatást nyújt a végfelhasználónak felmért energiamegtakarítás kihasználására.

A hazai ESCO-k jellemzően az alábbi területeken vannak jelen:

-Köz- és beltéri világosítás korszerűsítés

-Fűtéskorszerűsítés

-Ipari és távhő korszerűsítések

ESCO konstrukciók:

-Harmadik feles finanszírozás:  az ESCO mint harmadik fél nyújtja a beruházáshoz szükséges külső finanszírozást,

ugyanakkor nem nyújt üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat, így azok díja nem terheli a konstrukciót.

-Tartós bérlet / operatív lízing:  keretében a szolgáltatás a korszrüsítés megvalósítására és a felújított rendszer bérletére terjed ki.

-ESCO  teljes körű korszerüsítéssel kapcsolatos műszaki és pénzügyi szolgáltatás, ahol az ESCO vállalja

a projekt azonosítását,

a műszaki tervezést és engedélyeztetést,

a kulcsrakész kivitelezést,

az üzemeltetést és karbantartást,

a számlázás lebonyolítását, ill.  

ezen tevékenységek finanszírozásának megszervezését.

-Forfetírozás / faktorálás:   a Szállító hosszú távú követeléssorozatának banki megvásárlása egy faktorált jelenértéken,

ahol a leszámítoló bank vállalja a követeléssel járó pénzügyi kockázatokat.

Az ESCO díjstruktúra:

ESCO előtt 

100

Energetikai költség =

– Energiahordozó (80)

– Üzemeltetés, karbantartás (20)

80 változó + 20 fix

ESCO után

Energetikai költség =

– Energiahordozó (55)

– Üzemeltetés, karbantartás (10)

– Finanszírozási díj (30)

55 változó, garantált + 40 fix

Az elbírálásnál figyelembe vett szempontok:

Szakhatósági, működési engedélyek rendelkezésre állása

Árbevételt biztosító szerződések bemutatása

Beruházás részletes költségvetése, kivitelezői szerződésekkel

Technológia szállítóval megkötött szállítási szerződés

Karbantartási, üzemeltetési szerződés a hitel futamideje alatt

A finanszírozási paraméterek:

Finanszírozás időtartama:  7- 12 év

Saját erő mértéke:  min. 20%

Leggyakoribb finanszírozási összeg:  100 – 800 millió Ft

Finanszírozás devizaneme:  HUF

Finanszírozás típusa:   piaci hitel, vagy MFB refinanszírozott konstrukció

Kamatmarzs:   2- 4% p.a.

Lakossági energiahatékonysági programok

Általános jellemzők:

Panel program, nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés, napkollektorok, szigetelés, stb.

Különböző állami támogatási formák igénybe vehetők

Alacsony hitelösszeg => Takarékszövetkezetek foglalkoznak vele

Kedvezményes MFB refinanszírozott hitel konstrukció

Magas adminisztráció igény, alacsony támogatás intenzitás

Hitelelbírálatnál a magánszemély, vagy lakóközösség hitelképessége kerül megvizsgálásra

Üveges Zsolt, a Blucron Nemzetközi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tanácsadója hangsúlyozta;

az EU-s támogatások  alternatívát nyújtanak a hitelekre, a pályázók jó eséllyel vághatnak bele kezdeményezésükbe;

a 2008-2010-es időszakban 3.334 pályázatból  1.272 nyert el támogatást. 

Egy program, mely többek közt a régi fűtés- és közvilágítás-rendszerek felújítását finanszírozta, rendkívül sikeresnek bizonyult. Olyannyira, hogy már a 2013-ig tervezett keret is elfogyott, noha az elkülönített tartalékok átcsoportosítása még lehetővé teszi az újbóli kiírást. Mindazonáltal figyelembe kell venni, hogy mind a hitelek, mind a támogatások esetén szükséges némi önerő.

(Az  1999-ben alakult Blucron cég fő tevékenységét a német nyelvterületről érkező kis- és középvállalkozások számára pályázati tanácsadás, pályázatírás alkotja.  Szolgáltatásai:  beruházás/projektfinanszírozás, támogatási módok és források felkutatása, a projekt strukturálása, projektmenedzsment, segítségnyújtás a pályázati kérelmek kitöltésénél, a pénzintézetekkel és a közreműködő szervezetekkel történő tárgyalásoknál.

Partnercégük az InterGest Hungária, amely adótanácsadással, könyvvizsgálattal, igény szerint jogi tanácsadással egészíti ki szolgáltatásaikat. )

Milyen támogatási formákkal lehet számolni Magyarországon?

Közvetlen támogatás:

-közvetlen beruházási hozzájárulás,

-kedvező kamatozású hitelek,

-adókedvezmény,

Közvetett támogatás:

-pályázati lehetőségek

Európai Uniós támogatási formák:

-„Új Magyarország Fejlesztési terv"

-2007 és 2013 között  22,4 milliárd euró  uniós támogatás

A hat kiemelt terület:

-gazdaság (GOP),

-közlekedés (KÖZOP),

-a társadalom megújulása (TÁMOP),

-területfejlesztés (ROP),

-államreform (ÁROP),

környezet és energetika (KEOP)

Kiíró szervezet:    Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezetek:

-MAG (Magyar Gazdaságfejlesztő Központ) Zrt.

-Regionális fejlesztési Ügynökségek,

-Energia Központ Nonprofit kft.

Egyéb kiíró/közreműködő szervezet:

-Vidékfejlesztési Minisztérium

Összesen kb. 150 különböző támogatási forma.

A KEOP programok prioritásai:

1. Egészséges tiszta települések (hulladékgazdálkodás)

2. Vizeink jó kezelése (árvízvédelem)

3. Természeti értékeink jó kezelése

4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

5. Hatékony energia-felhasználás

6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése

A KEOP programok keretében elnyert támogatások  2010. harmadik negyedéig:

-beérkezett pályázatok száma:  3.334 db

-Igényelt támogatás:   860.829.413.542 Ft

-Támogatott pályázatok száma:  1.272 db

KEOP programok:

KEOP – 2009-4.2.0/B – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

A támogatás minimuma:   egymillió Ft

A támogatás maximuma:   egymilliárd Ft

A támogatás mértéke:  50%

Támogatható tevékenységek:

  • 1. Napenergia hasznosítása, biomassza-felhasználás
  • 2. Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás
  • 3. Geotermikus energia hasznosítása
  • 4. Hőszivattyús rendszerek telepítése
  • 5. Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával

Kizáró kritériumok:

-aki, vagy amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

valamint, amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, ill. adósságrendezési eljárás alatt áll,

-aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg,

-aki, vagy amely az itt felsorolt, a projekt megvalósításának elindításához szükséges, legalább elvi szintű engedélyek közül a relevánsakkal nem rendelkezik:   környezetvédelmi és építési engedélyek, geotermikus/hőszivattyús projekt esetén vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély.

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR)

nem éri el a 0%-ot, vagy meghaladja a 15%-ot.

Benyújtási határidő:    2013. dec.31.

KEOP – 2009 – 4.2.0/A – Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

A pályázat célja: 

Elsősorban a KKV szektor és költségvetési szervek számára nyújt lehetőséget a megújuló energiaforrások felhasználására.

A támogatás minimuma:   egymillió Ft

A támogatás maximuma:   50 millió Ft

A támogatás mértéke:   50%

Támogatható tevékenységek:

-a fűtési energia-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból,

-használati melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból,

-gazdasági-termelési folyamat közvetlen igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Kizáró kritériumok:

Mint  KEOP 4.2.0/B

A formai megfelelés elegendő!

Benyújtási határidő:   2013. dec.31.

Egyéb programok:

-KEOP – 2009 – 4.4.0 – Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés  (1- 1.000 millió Ft-ig,  70%-os támogatás mellett)

-KEOP-2010-4.7.0  Geotermikus alapú hő-, ill. villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása  (10-1.000 millió Ft,   10-100%-os támogatás mellett)

-GOP 2.1.4/K  környezetközpontú technológiafejlesztés  (5-125 millió Ft,   30-50%-os támogatási arány)

Jövőkép:

Jelenleg elérhető KEOP programok száma:   33 db,   ebből felfüggesztve  4 db,  oka: a pályázati források kimerülése.

A megoldás és a jövőbeni tervek:   forrás-átcsoportosítások  (1.820 milliárd Ft szabadon csoportosítható).

A 2011. januárjában induló „Új Széchenyi terv" kiemelt pontja a „Megújuló Magyarország" Program, a zöld energia prioritást élvez.

Felix Bubenheimer és Sergio Tirado Herrero,  a Közép Európai Egyetem (CEU) két előadója hangsúlyozta "energiaszegénységről" szóló német nyelvű előadásában;   a támogatások azért is fontosak, mert egyes társadalmi csoportok nem képesek megfizetni az átállást, számos alacsony jövedelmű háztartásban nincs lehetőség hitelfelvételre, de sokszor még az energiahatékonyság fogalma sem ismert.  A távfűtéses lakások számára ugyan többféle támogatás is létezik, de ezen fűtési forma nem sok változtatást tesz lehetővé és csak a teljes felújítás jelentene megoldást.  

Az előadók szerint még a bürokrácia nehézségei ellenére is megéri felújítani a régi gépeket, rendszereket és átállni a megújuló energiákra.  A hatékonyságnövelés következtében kevesebb nyersanyag fogy és a lakosok kényelemérzete is nő, ráadásul a lecsökkenő fenntartási költségek olyan mértékű megtakarítást eredményeznek, ami fedezi az átállást.

A DUIHK tevékenységének ezévi súlyponti témái közé került az energiahatékonyság és a megújuló energiák témaköre.  Magyar érdeklődők az Energiakör előadássorozata mellett több más információs rendezvényen is résztvehetnek mindkét országban, de a DUIHK-nak a közigazgatatás, a politika és a gazdaság döntéshozói számára szervezett üzleti útjain is résztvehetnek.  Ezen programokkal kíván a kamara hozzájárulni az energiahatékonyság növekedéséhez Magyarországon is.

http://www.ahkungarn.hu/

http://www.takerekbank.hu/

http://www.blucron.eu/index.php?page=ma_profile

http://palyazatok.org/category/keop-palyazatok/

http://www.ceu.hu/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük