2023.december.10. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Fogyasztók: A RAPEX éves jelentése szerint növekedést mutat a felderített veszélyes termékek száma

7 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/12038"><img class="image preview" src="/files/images/banner_en.jpg" border="0" alt="http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm" title="http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm" width="244" height="52" /></a><span style="width: 242px" class="caption"><strong><a href="http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm">http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm</a> </strong></span></span></p><p><a name="Heading7" title="Heading7"></a>Az Európai Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszerről (Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer-RAPEX) ma közzétett éves jelentéséből kiderül, hogy az EU piacáról kivont veszélyes termékek száma 2006-hoz viszonyítva 2007-ben 53%-kal nőtt. </p><p> 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Az Európai Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszerről (Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer-RAPEX) ma közzétett éves jelentéséből kiderül, hogy az EU piacáról kivont veszélyes termékek száma 2006-hoz viszonyítva 2007-ben 53%-kal nőtt.

 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Az Európai Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszerről (Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer-RAPEX) ma közzétett éves jelentéséből kiderül, hogy az EU piacáról kivont veszélyes termékek száma 2006-hoz viszonyítva 2007-ben 53%-kal nőtt.

 

A bejelentések számának a 2006-ban beérkezett 1051-ről a tavalyi 1605-re való növekedése azt mutatja, hogy a tagállamok piacfelügyeleti kapacitása évről évre javul, valamint hogy az európai fogyasztók minden eddiginél jobb védelemben részesülnek. A 2007-ben messze leggyakrabban bejelentett termékkategóriát a játékok jelentették, ami megerősíti, hogy a gyermekbiztonság a piacfelügyeleti hatóságok elsőbbséget élvező feladatai közé tartozik, bár a RAPEX-rendszerbe a gépjárművekkel, az elektronikai termékekkel és a kozmetikai termékekkel kapcsolatban is jelentős számú bejelentés érkezett. Ismét Kína volt az a származási ország, ahonnan a veszélyesnek bizonyult termékek több mint fele (700 bejelentés) származik. Ez részben a Kínából az EU-ba behozott termékek nagy számával, valamint azzal indokolható, hogy a tavaly nyári nagyméretű visszahívási akciók óta a piacfelügyeleti hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a kínai termékekre. Ebben az összefüggésben Meglena Kuneva fogyasztóvédelmi biztos bemutatta annak a széles körű munkának a jelenlegi állását, amelyet a termékbiztonságról szóló, múlt év őszén elkészített bizottsági jelentés ajánlásai (lásd IP/07/1746) alapján a termékbiztonsági ellenőrzések végrehajtásának javítása érdekében folytatnak. Emellett felvázolta a 2008-ra tervezett főbb kezdeményezéseket, amelyek között szerepel az EU és Kína közötti egyetértési nyilatkozat kiterjesztése, valamint a 2008 novemberében tartandó háromoldalú (EU, Egyesült Államok és Kína) termékbiztonsági csúcstalálkozó.

Meglena Kuneva fogyasztóvédelmi biztos a következőket mondta: „A tavaly nyári visszahívási akciók alkalmat adtak a téli értékelésre, amely előkészítette a változások tavaszát és nyarát. A ma közzétett RAPEX-jelentés azt mutatja, hogy egyre több terméket derítenek fel és semmisítenek meg még azelőtt, hogy azok veszélyeztetnék az EU fogyasztóit. A hatóságok fokozottabban teljesítik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladataikat. A RAPEX sürgősségi riasztórendszer és más biztonsági rendszereink célja annak biztosítása, hogy az uniós polgárok nyugodtan vásárolhassanak anélkül, hogy amiatt kellene aggódniuk, hogy melyik termék biztonságos és melyik nem."

A bejelentések 53%-os növekedése pozitív tendencia

A RAPEX-bejelentések száma az utóbbi néhány évben rendkívüli mértékben nőtt, a 2004-ben (az új fogyasztóvédelmi jogszabály hatálybalépésének időpontja) tett 468 bejelentéshez képest 2007-re megháromszorozódott (1605 bejelentés).

A RAPEX-riasztások folyamatos növekedése arra vezethető vissza, hogy a nemzeti hatóságok hatékonyabban hajtják végre a termékbiztonsági előírásokat, a vállalkozások jobban ismerik kötelezettségeiket, fokozódott a harmadik országokkal való együttműködés, és a Bizottság számos hálózatépítő tevékenységet koordinál.

A tagállamok teljesítménye egyre inkább kiegyenlítődik

Múlt évben jelentősen csökkent a RAPEX keretében a legtöbb és a legkevesebb bejelentést tevő országok közötti különbség, ami azt mutatja, hogy a részt vevő országok egyenlőbben működnek közre a RAPEX-rendszerben. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy az öt legaktívabb ország részesedése 2006-ban 61% volt, míg 2007-ben csak 44%. Németország volt a RAPEX-rendszerben legaktívabban részt vevő tagállam (163 bejelentés, kb. 12%), és az alábbi országok követték: Görögország (115 bejelentés, kb. 8% ), Szlovákia (114 bejelentés, kb. 8%), Magyarország (109 bejelentés, kb. 8%) és Spanyolország (108 bejelentés kb. 8%).

A játékok és a gépjárművek vezetik a listát

A játékokra (417), a gépjárművekre (197) és az elektromos berendezésekre (156) vonatkozik a 2007-ben beérkezett összes bejelentés több mint fele. Három bejelentett termék közül több mint egy játék vagy gyermekápolási cikk volt, ami azt mutatja, hogy a piacfelügyeleti hatóságok rendkívüli figyelmet szentelnek e kategória ellenőrzésének.

Továbbra is Kínából származik a legtöbb veszélyes áru

Továbbra is a Kínai Népköztársaságból származó termékek között találták a legtöbb komoly veszélyt jelentő terméket. Ezzel összefügg azonban az a tény, hogy az EU-ba érkező összes import rendkívül nagy része Kínából származik (pl. valamennyi játéknak több mint 80%-a), és a kínai termékek ellenőrzése más országokból származó termékekhez viszonyítva szigorúbb. Az ismeretlen származású termékekre vonatkozó RAPEX-bejelentések is csökkentek 2007-ben az előző évekhez viszonyítva (2005-ben 20%, 2006-ban 17% és 2007-ben 13%), és valószínű, hogy a korábban ismeretlen származású termékként bejelentett termékeket 2007-ben kínai termékként azonosították be.

A Bizottság múlt évben jelentősen fokozta a Kínával a termékbiztonság terén folytatott együttműködést. Meglena Kuneva biztos 2007-es első kínai látogatása óta létrehozták a kínai végrehajtási intézkedésekről való negyedéves jelentéstételt szolgáló új rendszert, amely a RAPEX kínai rendszere keretében bejelentett veszélyes termékek pontos származását hivatott helyben felderíteni. Az első eredmények kedvezőek. A kínai hatóságok 2007 júliusa és szeptembere között 184 RAPEX-ügyet vizsgáltak ki, míg az ezt megelőző 12 hónapban mindössze 84 ügy kivizsgálására került sor. Ezeknek az eseteknek 43%-ában hoztak korrekciós intézkedéseket. A 2007 szeptemberétől novemberéig terjedő időszakot felölelő negyedéves jelentés azt mutatja, hogy a kínai hatóságok folytatták a nyomon követési intézkedéseket és további 89 uniós bejelentést is megvizsgáltak.

A jelentés szerint Kína jelentős erőfeszítést tett a játékokkal kapcsolatos ellenőrzések javítása érdekében. Viszonylag rövid időn belül 3540 kiviteli engedéllyel rendelkező gyártót ellenőriztek, és szükség esetén biztonsági ellenőrzési rendszereik javítását írták elő számukra. Összesen 701 vállalat kiviteli engedélyét vonták be. (az EU és Kína közötti együttműködés erősítését szolgáló kezdeményezések részletei a mellékelt tájékoztatóban találhatók). Meglena Kuneva biztos 2008 júniusában fog Kínába látogatni, hogy felülvizsgálja az elmúlt 12 hónapban elért előrehaladást és megvizsgálja az együttműködés fokozásának lehetőségeit.

További információk: MEMO/08/252

és http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Néhány veszélyes termék fotója az alábbi weboldalon látható:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm

•·    Questions and answers on the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/252&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

•·    Meglena Kuneva mai beszéde: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/203&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

•·    Questions and Answers: Product safety activities and follows up on the 2007 stocktaking exercise http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/251&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.