2023.február.02. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Gyurcsány Ferenc beszéde a Pekingi Gazdasági Fórumon

6 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/4984"><img class="image thumbnail" src="/files/images/gyurcsany_0.thumbnail_1.jpg" border="0" alt="Gyurcsány Ferenc a Sanghaji Gazdasági Fórumon" title="Gyurcsány Ferenc a Sanghaji Gazdasági Fórumon" width="100" height="75" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Gyurcsány Ferenc a Pekingi Gazdasági Fórumon</strong></span></span>Gyurcsány Ferenc minisztrelnök kínai látogatása során Pekingben gazdasági fórumon vett részt 2007 szeptember 3-án, ahol beszédet mondott. Beszédét szószerinti leiratban idézzük.</p><p>

gyurcsány ferenc a sanghaji gazdasági fórumonGyurcsány Ferenc a Pekingi Gazdasági FórumonGyurcsány Ferenc minisztrelnök kínai látogatása során Pekingben gazdasági fórumon vett részt 2007 szeptember 3-án, ahol beszédet mondott. Beszédét szószerinti leiratban idézzük.

gyurcsány ferenc a sanghaji gazdasági fórumonGyurcsány Ferenc a Pekingi Gazdasági FórumonGyurcsány Ferenc minisztrelnök kínai látogatása során Pekingben gazdasági fórumon vett részt 2007 szeptember 3-án, ahol beszédet mondott. Beszédét szószerinti leiratban idézzük.

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Miniszerelnök-helyettes Úr! Nagykövet Urak! Kedves Vendégeink!

Aki nem érti Kínát, az nem érti a világot. Aki nem jön el Kínába, az lemarad arról a gyorsan robogó expresszrõl, amely mára nemcsak Ázsia arcát alakítja át, de nyilvánvaló módon hozzájárul az egész Föld arculatának átalakításához is.

Teljesen természetes, hogy Pekingben nagy a vendégjárás. Küldöttségek váltogatják egymást. Nagyon sokan – köztük mi, magyarok is – szeretnénk minél többet megérteni abból, hogy mi is rejlik a rendkívül dinamikus kínai gazdasági növekedés hátterében. Ráadásul ez több mint növekedés: arról van szó, hogy a kínai gazdaság egyre többet és többet képes elõállítani. Megváltozott a kínai gazdaság arculata és folyamatosan változik az azt befogadó kínai társadalom is. Igen, ez a XXI. századra jellemzõ modernizáció, a legmagasabb technológiák megjelenése, a XXI. századra jellemzõ széles, globális együttmûködési keretben.

Kína a gazdaságát tekintve már nem a történelmi dinasztiák zárt nemzete, hanem sokkal inkább a világ számára a tempót diktáló, a modernizáció minden területén résztvevõ vezetõ állam.

Két héten belül másodszor jár itt magyar delegáció, és e két hétben nagyon sok, Kínából érkezett vendéget üdvözölhettünk Budapesten is. Magas szintû, kiegyensúlyozott gazdasági, üzleti, kulturális és tudományos kapcsolatok jellemzik hazánkat. Azt gondolom, hogy amit a politikusok megtehetnek itt, Kínában és megtehetünk mi Magyarországon, azt megtettük és megtesszük annak érdekében, hogy önök, üzletemberek egy befogadó, pozitív környezetet találjanak.

Az Európai Unió tagjaként azt látjuk, hogy egymással folytatott gazdasági-kereskedelmi kapcsolatainkban a másik fél egyik irányban az elsõ, másik irányban a második helyet foglalja el. A világ két vezetõ gazdasági, üzleti, tudományos központja mûködik itt együtt. Mi arra törekszünk, hogy az Európai Unió és Kína között az üzleti, gazdasági, tudományos kapcsolatok kiegyensúlyozottak, egymást értõek, a közös elõnyökre épülve folyamatosan növekvõek legyenek.

Az elmúlt évek javuló és egyre kiterjedtebb politikai kapcsolatainak eredményeként is azt mondhatjuk, hogy a korábbiakban nem látott mértékben nõnek kereskedelmi kapcsolataink és az azt jellemzõ áruforgalom. De mára ennél többet szeretnénk: azt, hogy a hagyományos kereskedelem mellett jelenjenek meg az üzleti-gazdasági együttmûködés fejlettebb formái is. Befektetések, közös vállalatalapítások, magas szintû tudományos, kutatási, innovációs együttmûködések. Azt kívánjuk, hogy a mai, legmodernebb technológiákban: a kutatásban, a fejlesztésben, a logisztikában, a környezetiparban, a biotechnológiában új és új területeken találjanak egymásra kínai és magyar vállalatok.

Magyarország ezekben az években átfogó középtávú fejlesztési programon dolgozik. Mára már nemcsak tervez, hanem ezeket a terveit meg is valósítja. Magyarország méreteihez képest a következõ években nagyon jelentõs beruházási, befektetési aktivitást fognak látni. Egész régiónkban legfejlettebb közlekedési infrastruktúránkat még tovább fejlesztjük. Annak érdekében tesszük, hogy sokak számára – reményeink szerint Kína számára is – Magyarország lehessen az Európai Unió hídfõállása. Annak érdekében tesszük ezt, hogy amikor a kínai vállalatoknak választani kell, hol lesz az a fix pont, ahonnan elindulnak az unió tagországait meghódítani, akkor jó szívvel mondhassák azt, hogy ezt a fix pontot Magyarországon találták meg.

Az infrastruktúra fejlesztése önmagában is nagy üzlet. Bátorítom mindazokat, akik ebben az iparágban érdekeltek, hogy jöjjenek Magyarországra, vegyenek részt ebben a beruházási, fejlesztési tevékenységben. De ennél többet is szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy azon az infrastruktúrán egy olyan Magyarország épüljön, amely az új, digitális világ modern iparágaiban, az informatikában, a biotechnológiában lehetõséget, együttmûködést látnak. Magyarország nagyvárosainak jövõje Szegedtõl Debrecenig, vagy Gyõrtõl éppen Pécsig ezeknek a magas minõségû technológiáknak a befogadásán és az arra épített új, modern iparon nyugszik.

Magyarország az elmúlt évtizedekben azt mutatta, hogy informatikától biotechnológiáig a világon is versenyképes teljesítménnyel rendelkezik. Ráadásul más iparágakban – ez igaz a pénzügyi piacokra és a pénzügyi szereplõkre, vagy éppen az energetikára – a mi régiónkban Magyarország az, amely talán a leghatékonyabban és talán a legdinamikusabban képes regionálisan is építkezni. Delegációnkban olyan szakembereket is találnak, akik a Magyarországon és a mi régiónkban rendkívüli energetikai céget, a Molt képviselik. Arra biztatom önöket, hogy keressék a lehetõséget és az együttmûködést ezekkel a cégekkel.

Befejezésül: magyarként – a Kulturális Évad megnyitójához is kapcsolódva – nem tudok nem szólni arról a dinamizmusról, ami idegenforgalmunkat jellemzi. Ez már régen nem a hagyományos, Európában és a világ más táján is egyszerûen csak a csikóst, a magyar pusztát, a hagyományos magyar vendéglátást középpontba állító turizmus.

Az elmúlt években létrejött a közvetlen légi közlekedés Peking és Budapest között. A Magyarországra lépõ turisták már nemcsak Magyarországot, hanem a régiót is fölkeresik. Tízezrével jönnek létre emberi kapcsolatok. Nem politikáról szól ez, nem közéletrõl szól ez, hanem arról, hogyan kerül egymáshoz két egymásra kíváncsi nép.

Azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon keresztül találják meg az utat Európa kultúrájához és idegenforgalmához. Töltsenek el nálunk pár napot és innen induljanak el fölfedezni Európát, hogy hazajõve azt mondhassák: miközben büszkék vagyunk saját ötezer éves kultúránkra, találtunk egy olyan kultúrát Európában, amelyet muszáj megnézni, mert az nagy kincse közös emberi történelmünknek. És ezért nemcsak önök jönnek vissza Magyarországra, hanem azok is, akik önöket követve osztozni kívánnak abban a csodában, amit Magyarország és az európai kultúra jelent.

Hölgyeim és Uraim! Jó munkát, sikeres üzleteket kívánok! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.